slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฏา PowerPoint Presentation
Download Presentation
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฏา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฏา - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ. วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฏา. ประชากรข้ามชาติ และบุคคลอื่นที่ไม่มีสัญชาติไทย คือใคร ประชากรข้ามชาติ คือใคร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฏา


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2

โรงแรมบางกอกชฏา

slide2

ประชากรข้ามชาติ และบุคคลอื่นที่ไม่มีสัญชาติไทย คือใคร

ประชากรข้ามชาติ คือใคร

คนข้ามชาติที่มาอาศัย หรือทำงานในประเทศไทย ทั้งที่ถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฏหมาย

โดยมากจะทำอาชีพ ประมง ก่อสร้าง โรงงาน

บุคคลอื่นที่ไม่มีสัญชาติไทย คือใคร

ผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล มาอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีเอกสารรับรองโดยมากจะทำอาชีพรับจ้าง

slide3

Target 1: ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายได้ต่อเมื่อร้อยละ ๙๐ ของประชากรกลุ่มหลักได้รับบริการการปรึกษา ตรวจการติดเชื้อ และใช้ยาต้านไวร้สเชิงยุทธศาสตร์

slide4

Target 2: ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้ยาชนิดฉีดต่อเมื่อขยายบริการลดอันตรายจากการใช้ยาอย่างมีคุณภาพ ที่รวมการให้การรักษาด้วยสารทดแทนฝิ่น และการสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่ติดเชื้อ

slide5

Target 3: ประเทศไทย จะเป็นประเทศในกลุ่มแรกของโลกที่จะไม่มีเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี จากแม่ที่ติดเชื้อ

slide6

Target 4 ประเทศไทยดำเนินการให้การรักษาได้ดี แต่ต้องมุ่งเน้นในกลุ่มประชากรหลัก และดูแลให้ประชากรที่ไม่ใช่คนไทยในแผ่นดินไทยเข้าถึงบริการ

slide7

Target 5: ประเทศไทยต้องจัดทำแนวปฏิบัติแห่งชาติเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคเป็นรายบุคคล และจัดการให้มีการดำเนินการ เป็นการเร่งด่วน

slide8

Target 6 ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการป้องกัน ดูแลรักษาให้เพียงพอทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

slide9

Target 7 ประเทศไทยต้องจัดให้มีนโยบายที่เหมาะสมและกำกับคุณภาพของการให้บริการต่างๆ ได้แก่ การให้การปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อฯ การป้องกัน การดูแลรักษา ให้มีความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศภาวะ (ต่อ)

slide10

Target 7 ประเทศไทยต้องจัดให้มีนโยบายที่เหมาะสมและกำกับคุณภาพของการให้บริการต่างๆ ได้แก่ การให้การปรึกษาและการตรวจการติดเชื้อฯ การป้องกัน การดูแลรักษา ให้มีความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศภาวะ

slide11

Target 8 ประเทศไทยต้องวางแผนและดำเนินการรณรงค์เพื่อปรับทัศนะให้เอดส์เป็นเรื่องปกติและเป็นโรคเรื้อรังที่จัดการได้ตลอดจนจัดการเรื่องการตีตราและการกีดกันเนื่องจากเอดส์

slide12

Target 10 ประเทศไทยจะต้องวางระบบบริการที่บูรณาการเรื่องเอดส์เข้าไปในเรื่องสุขภาพโดยรวม โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ และการจัดการให้เป็นหารบริการร่วมกันของภาคีรัฐ ภาคประชาชน และเอกชน

slide13

แผนงานการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป

19 ส.ค. ประชุมทบทวนข้อมูลระบาด

ก่อน 26 ส.ค. ประชุมเรื่องระบบข้อมูลประชากรข้ามชาติ

26-30 ส.ค. ทบทวนข้อมูล

10-12 ก.ย. ประชุมภาคีร่วม เพื่อทยทวนยุทธศาสตร์

ก.ย.- พ.ย. พัฒนาโครงการ

ส่งเอกสารกลางเดือนธันวาคม 2556