Aia h s plus gold
Download
1 / 47

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ AIA H&S Plus Gold สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล - PowerPoint PPT Presentation


 • 1243 Views
 • Uploaded on

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ AIA H&S Plus Gold สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล. เปิดการขาย 18 ตุลาคม 2556. เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น. AIA H&S Plus Gold คือ ?. 1. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ AIA H&S Plus Gold สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล' - ronli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aia h s plus gold

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์AIA H&S Plus Goldสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

เปิดการขาย 18 ตุลาคม 2556

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


AIA H&S Plus Gold พลัส โกลด์คือ ?

1. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์

ใช้แนบกับแบบประกันภัยหลักได้ ยกเว้นแบบ AIALINK SP, AIA Annuity Fix, AIA Annuity Smart, 5Pay10, ประกันสินเชื่อรายเดี่ยว SP5 และ SP10) และแบบประกันสำเร็จรูป

อายุเริ่มรับประกันภัย =1 เดือน – 70 ปี

ต่ออายุได้ถึง 80 ปี หรือจนกว่าความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลักจะหมดลง

มี 5 แผนความคุ้มครอง เริ่ม 1 ล้านบาท – 5 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ล้าน)

เป็น Rider ที่มีลักษณะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย* ตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินสิทธิ์ (แผน) ที่ได้ซื้อไว้

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี

1

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


AIA H&S Plus Gold พลัส โกลด์คือ ?

7. ลูกค้าซื้อ AIA H&S Plus Goldควบคู่ไปกับ H&S เดิมได้

มีตารางการซื้อแยกต่างหากจากตารางการซื้อ H&S เดิม

ตัวแทนฯ ทุกคนสามารถเสนอขาย AIA H&S Plus Gold ได้ (หรือจนกว่าตาราง Loss Ratio จะออก)

ตาราง Loss Ratio ของ H&S เดิม และ AIA H&S Plus Gold จะแยกกัน

เวลาเคลม ค่าใช้จ่ายจะ charge เข้า AIA H&S Plus Gold ก่อนแล้วส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) จะ charge เข้า H&S เดิม ดังนั้น จะทำให้ตาราง LR ของ H&S เดิมดีขึ้น

อัตราค่าคอมมิชชั่นเหมือนกับตาราง H&S เดิมทุกอายุ ทุกปีกรมธรรม์

2

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


01 พลัส โกลด์

ที่มาของ AIA H&S Plus Gold

3

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


1 พลัส โกลด์.

ที่มาของสัญญาเพิ่มเติม เอชแอนด์เอสพลัสโกลด์

โอกาสทางการตลาดสำหรับ

สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

 • ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่าง ๆ

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.

4

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


1. ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆ

เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ทุกคนคาดว่าจะเจ็บปวดน้อยที่สุด หายไวที่สุด แผลเป็นเล็กที่สุด และได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้รับการพัฒนาเพื่อเอาชนะข้อจำกัดด้านความสามารถของมนุษย์* ซึ่งการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการผ่าตัดแบบโดยแพทย์

เช่น การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง

การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง เป็นต้น

* หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic -assistedsurgery)

ผู้ช่วยศาตราจารย์นายเเพทย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ

หน่วยศัลยศาตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


1. ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆ (ต่อ)

มะเร็งต่อมลูกหมาก

วิวัฒนาการทางการแพทย์ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในช่วยในการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาโรคต่างๆ เช่นการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด การใช้กล้องส่องตรวจในการผ่าตัดและวินิจฉัยโรค ฯลฯ

440,000

บาท

ผลลัพธ์..... โอกาสในการหายจากโรคร้ายต่าง ๆ สูงขึ้นจากในอดีต

แต่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นกว่าการใช้วิธีการรักษาแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะค่าอุปกรณ์ผ่าตัด

วงเงินคุ้มครองของ H&S เดิม อาจไม่สามารถครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น!!!

การผ่าตัด การใช้หุ่นยนต์

แบบเปิด ช่วยผ่าตัด

ค่าห้องผ่าตัดและ

อุปกรณ์ผ่าตัด

ค่ารักษาพยาบาล

โดยการผ่าตัด

ค่ารักษา

พยาบาลอื่น ๆ

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

6

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


1. ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆ (ต่อ)

การผ่าตัดมดลูก

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

35,000

บาท

300,000

บาท

การผ่าตัด การผ่าตัด

แบบเปิด ผ่านกล้อง

การผ่าตัด การทำ

แบบเปิด Gamma Knife

ค่ารักษา

พยาบาลอื่น ๆ

ค่าห้องผ่าตัดและ

อุปกรณ์ผ่าตัด

ค่ารักษาพยาบาล

โดยการผ่าตัด

7

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


2. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชน

ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ

33%

แหล่งข้อมูล: Swiss Re, AIA Managed Care

อัตราเพิ่มต่อปีเฉลี่ย = 7.21%

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มเป็น 2 เท่าในระยะเวลา 10 ปี (เส้นสีม่วง)

 • อีกนัยหนึ่ง วงเงินคุ้มครอง 5 ล้านวันนี้ อีก 10 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าเหลือเพียงครึ่งเดียว

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) ภายในปี พ.ศ. 2558

  • การวางยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลของภูมิภาคเอเชีย

 • ข้อคิด ประกันสุขภาพซื้อได้ตอนยังมีสุขภาพดีเท่านั้น

อัตราเพิ่มต่อปีเฉลี่ย = 3.48%

ดัชนีเทียบกับปีฐาน 2004

8

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


.....“ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 12 ปีข้างหน้าค่าใช้จ่ายสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า และสูงกว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพโดยรวมทุกอายุ”

ที่มา สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

2. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

.....“ค่าใช้จ่ายสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง เพิ่มขึ้นเป็นเลข 2 หลักในทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”……

ที่มา บริษัททาวเวอร์ส วัทสัน ผู้ให้บริการปรึกษาด้านการบริหารองค์กรระดับโลก สิงหาคม 2555

.....“ยอดค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพของผู้สูงอายุได้สะท้อนถึงแนวโน้มในปัจจุบันซึ่งประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเมื่อก่อน”…..

1

ที่มา บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์ อินชัวรันซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตรัฐวิสาหกิจของเกาหลีใต้

กล่าวถึงยอดเอาประกันด้านการตรวจและดูแลสุขภาพของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 6% ในปี 2554

9

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


2. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

ที่มา หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์

2 สิงหาคม 2555

10

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


02 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

ความคุ้มครอง

AIA H&S Plus Gold

11

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


Aia h s plus gold1
จุดเด่นของ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)AIA H&S Plus Gold

ผลประโยชน์หลัก – เหมาจ่าย (ตามจริง)*

1.

จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย (ตามจริง)

 • ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาฯ

 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี

12

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


Aia h s plus gold2
จุดเด่นของ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)AIA H&S Plus Gold (ต่อ)

ผลประโยชน์เสริม – คุ้มครองตามวงเงิน*

2.

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

 • รักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากการเป็นผู้ป่วยใน

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก

 • ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด

ผลประโยชน์อื่นๆ ในการรักษาพยาบาล

3.

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล

 • ค่ายากลับบ้าน

 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล

4.

คุ้มครองการเสียชีวิต (ทุกกรณี)

 • 10,000 บาท

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี

13

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


Aia h s plus gold3
จุดเด่นของ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)AIA H&S Plus Gold (ต่อ)

วงเงินผลประโยชน์

 • มี ให้เลือก

 • ความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท และสูงสุด

5 แผน

5 ล้านบาท!!!

และพิเศษสุดสุดสำหรับเด็ก!!!

ซื้อได้สูงสุดแผน 5 (ความคุ้มครอง 5 ล้านบาท)

วงเงิน AIA H&S Plus Gold เพิ่มจาก H&S เดิมที่มีอยู่

14

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


03 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

ผลประโยชน์และคำอธิบาย

15

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ลักษณะการทำงาน ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ต่อ)AIA H&S Plus Gold

ใน

เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากการ

 • เจ็บป่วย

 • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุร้ายแรง

นอก

ค่ายากลับบ้าน

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็น ผู้ป่วยนอก

เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของร.พ.

 • รักษาพยาบาลต่อเนื่อง

 • ค่าล้างไต เคมีบำบัด และรังสีบำบัด

นอก

16

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ความคุ้มครองโดยย่อของ

AIA H&S Plus Gold

รวมสูงสุด 125 วัน

ต่อครั้ง

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี

17

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ความคุ้มครองโดยย่อของ

AIA H&S Plus Gold

18

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำจำกัดความ ของผลประโยชน์ตามสัญญา

19

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำจำกัดความ ของผลประโยชน์ตามสัญญา

จากข้อ

1.1

จากข้อ

2.4

จากข้อ

3.1

20

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำจำกัดความ ของผลประโยชน์ตามสัญญา

ในกรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในต่างประเทศAIA H&S Plus Gold จะคุ้มครอง

1. การบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ

2. การเจ็บป่วย สำหรับกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ

2.1 การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต

ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ทันท่วงที

2.2 การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ

เจ็บปวดรุนแรงอันอาจจำเป็นต้องได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์

อย่างรีบด่วน

ทั้งนี้ วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในร.พ.ในต่างประเทศ

ต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอก

ประเทศไทยแต่ละครั้ง

21

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


03 ของผลประโยชน์ตามสัญญา

AIA H&S Plus Gold

ทำงานเสริมกับ H&S เดิม

อย่างไร

22

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้นเอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น

ตัวอย่าง 1ความคุ้มครองจากเจ็บป่วย

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

87%

เหตุการณ์จริงลูกค้าเป็นไส้ติ่งอักเสบ IPD 3 วัน

ค่ารักษา 153,102 บาท

ทำงานเสริมกัน

97%


เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้นเอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น

ตัวอย่าง 2ความคุ้มครองจากเจ็บป่วย

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

90%

เหตุการณ์จริงลูกค้าผ่าตัดเนื้องอกในสมองแบบเปิดIPD 8 วัน (ICU 1 วัน)

ค่ารักษา 535,046 บาท

ทำงานเสริมกัน

94%


เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้นเอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น

ตัวอย่าง 3ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุร้ายแรง

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

93%

เหตุการณ์จริงลูกค้าถูกลอบทำร้าย เสียดวงตา

IPD 18 วัน (ICU 10 วัน) ค่ารักษา 1,962,562 บาท

95%

ทำงาน

เสริมกัน


ตัวอย่าง เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น4ความคุ้มครองจากเจ็บป่วย (หน้า 1/2)

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

85%

เหตุการณ์จริงลูกค้า เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

IPD 293 วัน (ICU 17 วัน) ค่ารักษา 2,925,184 บาท

ค่าห้องรวมกันไม่เกิน 125 วัน

(ICU 17 วัน + ปกติ 108 วัน)

ผลประโยชน์สูงสุด 2.5ล้านบ.

ส่วนที่เหลือส่งไป H&S เดิม

26

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้นเอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น

ตัวอย่าง 4ความคุ้มครองจากเจ็บป่วย (หน้า 2/2)

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

85%

เหตุการณ์จริงลูกค้า เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

IPD 293 วัน (ICU 17 วัน) ค่ารักษา 2,925,184 บาท

ทำงาน

เสริมกัน

90%


ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่มีราคาสูงค่ารักษาพยาบาลส่วนที่มีราคาสูง

28

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุที่พบบ่อยและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

อาจมีการรักษาโดยใช้เครื่องมือแพทย์พิเศษ และอาจมีภาวะแทรกซ้อน

29

แหล่งข้อมูล: AIA Managed Care

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


04ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก

รายละเอียดสัญญาเพิ่มเติม

AIA H&S Plus Gold

30

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


รายละเอียดที่สำคัญข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก

31

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


วิธีกรอกใบคำขอฯข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก

/

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอชแอนด์เอสพลัสโกลด์

4,000,000

32

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ตัวอย่างอัตราข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากเบี้ยประกันภัยรายปี (มาตรฐาน)เพศหญิง

อายุ 71-80 สำหรับปีต่ออายุ

33

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ตัวอย่างอัตราข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากเบี้ยประกันภัยรายปี (มาตรฐาน)เพศชาย

อายุ 71-80 สำหรับปีต่ออายุ

34

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


05 ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก

ผลประโยชน์ตัวแทนฯ

35

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ผลประโยชน์ตัวแทนฯข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก

 • กรณีที่ขายแนบกรมธรรม์หลักที่มีระยะเวลาการจ่ายเบี้ยฯเหลือ 7 ปีขึ้นไป

2. กรณีที่ขายแนบกรมธรรม์หลักที่มีระยะเวลาการจ่ายเบี้ยฯเหลือ 2-6 ปี

15% ตลอดอายุสัญญา

36

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ผลประโยชน์ตัวแทนข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากฯ รับโบนัส 10%ของเบี้ยฯ AIA H&S Plus Gold

ประกาศ MKT75-2013

พิเศษ นำส่ง18 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น

รับโบนัสพิเศษ 10% คำนวณจากเบี้ยฯ ปีแรกของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์

 • เฉพาะงวดการชำระเบี้ยฯ แบบรายปี

 • สามารถซื้อแนบได้ทั้งกับธุรกิจใหม่ และธุรกิจปีต่ออายุ

 • เงินโบนัสตามประกาศฉบับนี้ ไม่นับเป็นค่าบำเหน็จปีแรก

  ในการคำนวณผลประโยชน์ตัวแทน (no overriding) และ

  ไม่นับรวมในการแข่งขันและคุณวุฒิทุกประเภท

  4. กรณียกเลิกสัญญาภายในปีแรก บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ใน

  การเรียกคืนโบนัสพิเศษ 10% ของสัญญาดังกล่าว

37

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


06ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก

คำถามพบบ่อย

38

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำถามพบบ่อย ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากAIA H&S Plus Gold

AIA H&S Plus Gold ช่วยคุณได้อย่างไร

FAQ 1 : เพราะค่ารักษาพยาบาลแพงมาก และแพงสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี โดยเฉพาะโรคร้ายแรง

เราต้องยอมรับว่า เหตุร้ายอย่างอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ นอกจาก ความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณอาจกังวลไปกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูง การรักษาโรคร้ายแรงบางโรคอาจทำให้เกิดวิกฤตการเงินต่อครอบครัว เพราะค่ารักษาพยาบาลแพงเป็นล้าน การทำ AIA H&S Plus Gold เสมือนคุณปกป้องเงินออมส่วนใหญ่ไว้ด้วยการสละเงินส่วนน้อย เมื่อเกิดเหตุร้าย สัญญาเพิ่มเติมนี้จะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ บรรเทาการเดือดร้อนของครอบครัว

FAQ 2 : ป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้

การมีประกันสุขภาพจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้คุณและคนที่คุณรัก ทำให้คุณจะกล้าที่จะไปพบแพทย์มากขึ้น ถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่อาจเป็นอาการบอกเหตุของโรคร้ายแรงได้

39

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำถามพบบ่อย ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากAIA H&S Plus Gold

FAQ 3 : เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง

การประกันสุขภาพถือเป็นการจัดการวางแผนและบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง เพราะเจ็บป่วยเพียงครั้งเดียวอาจหมดตัว การลงทุนซื้อประกันสุขภาพจึงเป็นการแผนการเงินที่เหมาะสม เพราะคุณได้โอนความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลให้เอไอเอดูแล

FAQ 4 : เราสามารถซื้อ AIA H&S Plus Gold ได้สูงสุดเท่าไร

ใช้ตารางเดียวทั่วประเทศ ต่อรายชีวิต

พิเศษ (ประกาศ MKT75-2013)

18 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556

วงเงินกรมธรรม์ฯ หลัก วงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ซื้อได้

100,000 – 199,999 บาท 1,000,000 บาท (แผน 1)

200,000 – 399,999 บาท 2,000,000 บาท (แผน 2)

มากกว่าหรือเท่ากับ 400,000 บาท 5,000,000 บาท (แผน 5)

วงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ซื้อได้

2,000,000 บาท

4,000,000 บาท

10,000,000 บาท

40

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำถามพบบ่อย ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากAIA H&S Plus Gold

FAQ 5 : AIA H&S Plus Gold เป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพใหม่จากเอไอเอ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทย

 • ยอดเคลม (เรียกร้องสินไหมเพื่อการประกันสุขภาพ) ณ ปี 2552 ของเอไอเอ มีจำนวนมากถึง 53% หรือ 8,840 ล้านบาท ของยอดเคลมทั้งธุรกิจประกันชีวิต ถือเป็นบทพิสูจน์ในการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้าน ความมีประสิทธิภาพในการเรียกร้องค่าสินไหม การให้บริการผู้เอาประกันภัย รวมถึงความแข็งแกร่งด้านการเงิน

 • เอไอเอ มีเครือข่ายสถานพยาบาล โรงพยาบาลพันธมิตรมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย หลังการซื้อสัญญาเพิ่มเติม 6 เดือน ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ AIA Health Care ได้ ซึ่งเป็นการบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Plus Gold ให้กับโรงพยาบาลโดยตรง (ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการ เรียกร้องสินไหมฯ กับเอไอเอ ผ่านระบบ Internet เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด

41

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำถามพบบ่อย ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากAIA H&S Plus Gold

FAQ 6 : ซื้อAIA H&S Plus Goldกับกรมธรรม์เดิม ?

สามารถซื้อ AIA H&S Plus Gold ในกรมธรรม์เดิมได้ ตามกฎเกณฑ์วงเงินการซื้อตามปกติ สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยฯ หลักแล้ว จะไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ (เช่น 20PLP ตั้งแต่ปีที่ 20 เป็นต้นไป ซื้อสัญญาเพิ่มเติมไม่ได้)

วิธีการคำนวณเบี้ยฯ จะคำนวณตามระยะเวลาที่เหลือของวันครบรอบปีกรมธรรม์

FAQ 7 : การเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเกิดจากโรคเดิม หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิด จากโรคเดียวกัน ?

หลังออกจาก ร.พ. ไม่เกิน 90 วัน แล้วลูกค้าเข้ารับการรักษาในร.พ.อีกครั้งหนึ่ง ด้วยโรคเดิม หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน (นับต่อเนื่อง)

42

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำถามพบบ่อย ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากAIA H&S Plus Gold

FAQ 8 : โรคใดบ้างที่ถือเป็นผู้ป่วยใน โดยที่ไม่ต้องนอนร.พ.

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ โรคเหล่านี้ จะถือเป็นผู้ป่วยใน (Day Case)

การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี

การผ่าตัดต้อกระจก การผ่าตัดโดยการส่งกล้อง Laparoscopic และ Endorscope

การผ่าตัดหรือการเจาะไซนัส รักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก

การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก

การตัดนิ้วมือและนิ้วเท้า การตัดชิ้นเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ

การจัดกระดูกให้เข้าที่ การเจาะตับ

การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง

การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง

การขูดมดลูก การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก

การรักษาด้วยรังสีแกมม่า การรักษา Bartholin’s Cyst

43

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


คำถามพบบ่อย ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากAIA H&S Plus Gold

FAQ 9 : อะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง

การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้

สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้

ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง

การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ

การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

44

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


เปิดข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจากขาย อย่างเป็นทางการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2556

45

[email protected]

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


46ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจาก

เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น


ad