Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6. I. PowerPoint Presentation

6. I.

152 Views Download Presentation
Download Presentation

6. I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BOGOJAVLJENJETRI KRALJA 6. I.

 2. 1. Tri kralja jahahu s onih sunčanih stran, tri dara nošahu: mir, zlato, tamijan. 2. Tri kralja dođoše pred grad Jeruzalem pitajuć za mjesto gdje se rodi Isus. 3. U palači stojeć’ odgovori Irud: naći ga nećete, zalud je sav vaš trud. 4. Ako ga nađete, natrag se vratite i meni Irudu glase donesite.

 3. 5. Irude prehudi, Irude prekruti, Krista hoćeš ubit’ to nam srce sluti. 6. Al’ im od anđela u snu nauk je dan, neka dalje krenu iskati drugi stan. 7. Sjutradan pođoše, Irud nije znao, pravi put nađoše, Bog im pomogao. 8. Mariji rekoše: Zdravo oj Djevice, zdravo, oj Majčice, nebeska Kraljice. 9. Isus digne ruke, drago im hvaljaše,i nebeske dvore njima obećaše.

 4. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja,

 5. 1. Kirie eleison, eleison! Isus se rodi u štalici. Pojte pastiri, tamo se njemu poklonite. Na Tri kralja i poslije može se pjevati: Pođite kralji, tamo se njemu poklonite. 2. Kriste eleison, eleison! On za nas trpi čim se rodi. 3. Kirie eleison, eleison! U jasle mora da se skriva.

 6. gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se:

 7. 1. Svim na zemlji mir, veselje, budi polag Božje volje! To sad nebo navješćuje i glas s neba potvrđuje. 2. Dobre volje svaka duša grijeha neka već ne kuša, nego hvali, diči Boga, što je poslo Sinka svoga. 3. Sinka svoga, Boga moga, s Ocem, Duhom jednakoga, Duhom Svetim začetoga, od Marije rođenoga.

 8. »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«

 9. Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime.

 10. 1. U se vrijeme godišta, * mir se svijetu naviješta: * porođenje Djetića * od djevice Marije. 2. Od prečiste djevice, * i nebeske kraljice, * anđelske cesarice, * svete djeve Marije! 3. Djeva sina porodi, * đavlu silu svu slomi: * a kršćane oslobodi * sveta djeva Marija.

 11. 4. U jasle ga stavljaše, * Majka mu se klanjaše, * ter ga slatko ljubljaše, * sveta djeva Marija. 8. Svako svijeta stvorenje sada ima veselje, * Božje štujuć’ rođenje * od djevice Marije. 10. Slava Bogu višnjemu, * Gospodinu našemu, * i čovjeku smjernomu * svetom djevom Marijom.

 12. Prvo čitanje (iz 60,1-6) Slava Gospodnja sviće nad tobom. Čitanje Knjige proroka Izaije Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje. Jeruzaleme, svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom!

 13. Psalam 72 Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici! Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 14. U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca. I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta. Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 15. Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, vladari Sabe i Sebe danak donositi. Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti. Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 16. On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku. Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 17. Drugo čitanje (Ef 3,2-3a.5-6) Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja. Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu -- po evanđelju. Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja.

 18. ALELUJA Pjesma prije Evanđelja (Mt 2,2) Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

 19. Evanđelje (Mt 2,1-12) Dođosmo s istoka pokloniti se kralju Čitanje svetog Evanđelja po Mateju Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: 'A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!'« Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.

 20. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. www.rozat.org www.sasina.info

 21. 1. O Betleme, grade slavni od Boga, najveći si ti od grada svakoga,jer iz tebe nam izađe vojvoda, Isus dragi Davidova poroda. 2. Marija ga, Djeva čista, porodi i u jasle ona njega položi, dostojno se ona njemu poklanja i s veseljem srca svoga pozdravlja:

 22. 1. O Betleme, grade slavni od Boga, najveći si ti od grada svakoga,jer iz tebe nam izađe vojvoda, Isus dragi Davidova poroda. 2. Marija ga, Djeva čista, porodi i u jasle ona njega položi, dostojno se ona njemu poklanja i s veseljem srca svoga pozdravlja: 3. Zdrav mi bio, Sinko dragi, mileni, tu na slami plačeš slab od studeni. Ti si nada, spas i sreća svijeta tog. Ti si Sinak Oca vječnog, pravi Bog! 4. Radujmo se i mi dakle svi danas, jer se rodi Isus slatki i za nas. Hajdmo, braćo, k slavnom gradu Betlemu, poklonit se Spasitelju našemu!

 23. 1. Nebo, daj oku zvijezdu visoku vidjeti, jer triju Kralja stazicu valja slijediti, slijediti. 2x 2. Svijetla nebesa čine čudesa rođenom, Anđeli svoju pjesmicu poju malenom, malenom. 2x 3. Kraljima zvijezda u Betlem kaže stazicu,Po njoj su tako spoznali lako štalicu, štalicu. 2x 4. Tamjan i zlato, mast dragu na to uzeše,Slijedeći svjetlost, od Boga milost, pođoše, pođoše.2x 5. Došav u Betlem, pred Kralja mladog padoše, Darove svoje Isusu kralju dadoše, dadoše. 2x 6. Kralju kraljeva nek slavu pjeva svaki nas, Daj svijete cijeli ti se veseli ovaj čas, ovaj čas! 2x

 24. 1. Rodio se Bog i čovjek u sred stajice, rumen cvijetak, dragi sinak svete Djevice. Anđeli, čuj, pjevaju: Slava Bogu na nebu,a mir ljudma dobre volje na nizini tu! 2. Tu na slami sinak leži, toči suzice, za nas slabe grešne ljude, svoje ovčice. 3. Među volom, među oslom tužno tuguje, od sveg svijeta nitko njega tu ne miluje.

 25. 1. Rodio se Bog i čovjek usred štalice, rumen cvijetak, dragi sinak svete Djevice. Anđeli, čuj, pjevaju: slava Bogu na nebu, a mir ljud'ma dobre volje na nizini tu! 2x 2. S Istoka tri sveta kralja tamo putuju, hitro dođu k mladom Kralju pa ga daruju. Anđeli, čuj, pjevaju: slava Bogu na nebu, a mir ljud'ma dobre volje na nizini tu! 2x

 26. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.

 27. 1. Tri kralja jahahu s onih sunčanih stran, tri dara nošahu: mir, zlato, tamijan. 2. Tri kralja dođoše pred grad Jeruzalem pitajuć za mjesto gdje se rodi Isus. 3. U palači stojeć’ odgovori Irud: naći ga nećete, zalud je sav vaš trud. 4. Ako ga nađete, natrag se vratite i meni Irudu glase donesite.

 28. 5. Irude prehudi, Irude prekruti, Krista hoćeš ubit’ to nam srce sluti. 6. Al’ im od anđela u snu nauk je dan, neka dalje krenu iskati drugi stan. 7. Sjutradan pođoše, Irud nije znao, pravi put nađoše, Bog im pomogao. 8. Mariji rekoše: Zdravo oj Djevice, zdravo, oj Majčice, nebeska Kraljice. 9. Isus digne ruke, drago im hvaljaše,i nebeske dvore njima obećaše.

 29. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

 30. 1. Dvorani neba doniješe glase narodom: Isus se rodi, spasenje plodiporodom, porodom. 2. Betlem je mjesto, u kome čisto Djetešce,rodi se za nas, otkupi da nas, Janješce, Janješce. 3. Štalica prosta bi njemu dosta prigodna; O dobrog kralja, komu je štala ugodna, ugodna.

 31. 4. Ej stvore mali, k Betlemskoj štali sad hrli, Isusa dragog ljubavlju žarkom prigrli, prigrli. 5. Dare mu nosi i milost prosi nebesku, hvalu mu podaj, slavu mu pjevaj anđelsku, anđelsku.

 32. 'A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!'«

 33. Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem:

 34. Narodi nam se kralj nebeski od Marije čiste Djevice. • Na tom mladom ljetu veselimo se, mladoga Kralja mi molimo. • 8. Sveta tri kralja dare nose: tamjan i zlato, plemenitu mast. • 11. Daj nam Bog zdravlje, k tomu veselje, na tom mladom ljetu svega obilja!

 35. 1. Narodi nam se kralj nebeski od Marije čiste Djevice.  Na tom mladom ljetu veselimo se, mladoga Kralja mi molimo. 2. Po njemu slijedi sveti Stjepan, prvi mučenik Gospoda Boga. 3. Sveti Ivan preljubljeni međ apostoli preodabrani. 4. Malu dječicu pomoriše za ime Božje kao ovčice. 5. Toma biskup, skupa mučenik, Tomino ime to je blaženo. 6. Silvestar papa k njima se pridruži, koga na nebesih okruniše. 7. Obrezovanje što se govori, nama za spasenje imenuje se. 8. Sveta tri kralja dare nose: tamjan i zlato, plemenitu mast. 9. O mi svi Božji krštenici, mladome Kralju dare nosimo. 10. Hvaljeno budi, sveto Trojstvo, hvalu svi dajmo Gospodu Bogu. 11. Daj nam Bog zdravlje, k tomu veselje, na tom mladom ljetu svega obilja! 12. Danas se krsti Krist u Jordanu: krštenje svoje s njime slavimo.

 36. 1. Veseli se, Majko Božja, puna milosti, veseli se, i raduj se, rajska svjetlosti, jer si noćas porodila, svojim mlijekom zadojila Boga malahna, Boga malahna. 3. Veseli se, jer kako si vazda željela, radi česa svoga Boga sveđ si molila; djevicom si vazda bila, djevicom si porodila Boga našega, Boga našega.

 37. 3. Veseli se, jer kako si vazda željela, radi česa svoga Boga sveđ si molila; djevicom si vazda bila, djevicom si porodila Boga našega, Boga našega. 6. Vesel‘te se svi anđeli koji pjevaste, Slava Bogu, a mir ljudem koji nazvaste, jer se Bog vaš i naš rodi da nevoljni svijet pohodi svojom milošću.

 38. 10. Vesel’mo se i mi, braćo, ovdje zajedno, al’ veselje neka naše bude pravedno: Svi se grijeha odrecimo i srdačno utecimo Bogu rođenu, Bogu rođenu.

 39. 1. Djetešce nam se rodilo, u jasle se položilo. Isuse mileni, Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj! 2. Sin Boga Oca i Bog sam s neba na zemlju siđe k nam. 3. Čista ga Djeva rodila i svojim mlijekom dojila. 4. Isus mu ime Otac da, da nas otkupi posla ga. 5. On dijeli svijetu radosti, darove Božje milosti. 6. On vladar neba, zemlje sve, podnosi za nas nevolje. 7. Čast budi, dika malenom Isusu za nas rođenom.

 40. 1. Tiha noć, sveta noć! Svjetlo svud, Betlem spi, budna bića su prečista dva pokraj Djetešca štono se sja dok sanak nebeski sni. 2. Tiha noć, sveta noć! Nigdje čut glas ni zvuk tek pastira se pobožni zbor žuri k štali gdje anđela kor ispunja ponoćni muk.

 41. Oni saslušavši kralja, pođoše.

 42. 1. Veselje ti navješćujem, puče kršćanski. * Jerbo se Kralj u Betlemu rodi nebeski. * Još mali u štali, kog stvorenje svako slavi, * štuje, diči jer je pravi * on naš Spasitelj i Otkupitelj. 2. Pored njega stoji Majka, Djeva Marija, * pa sveg svijeta Spasitelja lijepo povija. * Njeg doji i goji, uspavljuje njegujući, * spavkaj, spavkaj, pjevajući, * u toj štalici, sve na slamici.

 43. OJ DJETEŠCE MOJE DRAGO  1. Oj Djetešce moje drago, vesela sam ti,ti si moje milo blago, spavalo bi ti.Sinak mili moj ljubljeni, nuder zaspi ti,oj golube, moj mileni, sve moje si ti, sve moje si ti.2. Tebe Otac ljubi, slavi Vrhu svih ljudi;Jerbo si mu sinak pravi, I nitko drugi.Lijepa moja ti ružice, Mili sinak moj,Mirisava ljubičice, Željni golub moj.