Download
narz dzie 6 i 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Narzędzie 6 i 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Narzędzie 6 i 7

Narzędzie 6 i 7

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Narzędzie 6 i 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Narzędzie 6 i 7 Ocena Ergonomiczna Ocena Pozycji Siedzącej Prezentacja 2009 Prezentacja 2009

 2. COMFOR pakiet edukacyjny Prezentacja 2009 Prezentacja 2009

 3. Narzędzie 6: Ocena Ergonomiczna • To narzędzie pomaga Ci rozpoznać czy • maszynajest w dobrym stanie • To pozwala Twoim operatorom • pozostawać w dobrym zdrowiu • wydajnie pracować Maszyny zużywają się, ich stan ulega ustawicznie pogorszeniu! Prezentacja 2009

 4. Opinie MSP na temat OcenyErgonomicznej • można poprawić efektywność operatora • zachęca do identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu ergonomii • pozwala na uzyskanie dobrej ogólnej oceny istotnych czynników • ułatwia gromadzenie danych o wymaganych działaniach • może być regularnie stosowana przy tworzeniu raportu o stanie maszyny • dobrze jest zastosować Ocenę Ergonomiczną gdy dokonuje się zakupu maszyny używanej • Jest to prosta aplikacja nie wymagająca specjalistycznej wiedzy Prezentacja 2009 Prezentacja 2009

 5. Metody • Z pomocą operatora sprawdź czynniki • Nie potrzebujesz żadnych urządzeń pomiarowych • Rozpoznaj braki, usterki, jeśli takie są • = negatywna odpowiedź to dobra sytuacja • Określ zadania usprawniające i zdecyduj o priorytetach • Wyznacz osobę odpowiedzialną • Kontynuuj działania • Określ datę kontroli po usunięciu usterek i dalszych ocen () Prezentacja 2009 Prezentacja 2009

 6. Uwzględnione czynniki • Wejście do kabiny • Obsługa • Przestrzeń w kabinie • Środowisko w kabinie • Siedzisko operatora Wybraneczynniki o możliwym wpływie Prezentacja 2009 Prezentacja 2009

 7. Dla szerszej oceny ergonomicznej Sprawdź Ergonomic Checklist for Forest Machines Możesz ją wziąć ze strony: www.enfe.net → COMFOR Prezentacja 2009

 8. Ocena Ergonomiczna Prezentacja 2009 Prezentacja 2009

 9. Narzędzie7: Ocena Pozycji Siedzącej • To narzędzie pomaga ocenić czy pozycja siedząca operatora jest • dobra • swobodna, zrelaksowana • To pozwala Twojemu operatorowi pracować w • dynamicznej pozycji siedzącej … redukując możliwość wystąpienia przeciążeń i dyskomfortu Prezentacja 2009

 10. Opinie MSP na temat Oceny Pozycji Siedzącej • Dobra droga do rozpoczęcia dialogu z operatorami, którzy „zjedli zęby” w tej pracy i „nie są w stanie” zmienić swoich zachowań i przyzwyczajeń • Pobudza refleksję operatora nad wagą dobrej pozycji siedzącej • Podwyższa świadomość operatorów co do ergonomicznych uwarunkowań pracy • Niektórzy operatorzy nie mają świadomości/ nie dbają o ergonomię, stąd płynie waga i znaczenie tego narzędzia Prezentacja 2009 Prezentacja 2009

 11. Metody • Z pomocą operatora sprawdź czynniki • Nie potrzebujesz żadnych urządzeń pomiarowych • Rozpoznaj braki, usterki, jeśli takie są • = negatywna odpowiedź to dobra sytuacja • Określ zadania usprawniające i zdecyduj o priorytetach • Wyznacz osobę odpowiedzialną • Kontynuuj działania • Określ datę kontroli po usunięciu usterek i dalszych ocen () Prezentacja 2009

 12. Sprawdź pozycję Stóp Kolan Ud Pleców Barków Rąk (ramion, przedramion) Sprawdź czy Urządzenia sterujące są w łatwym zasięgu Urządzenia informacyjne są czytelne Uwzględnione czynniki Czy operator wie w jaki sposób należy regulować siedzisko? Czy czyni to? Prezentacja 2009

 13. Określenie środków • Techniczne • Nowe siedzisko • Indywidualne • Przerwy na ćwiczenia • Organizacyjne • Harmonogram zmian Prezentacja 2009

 14. Narzędzie7: Ocena Pozycji Siedzącej Prezentacja 2009