ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TANILAMA İŞLEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation

davida
zel yetenekl renc ler n tanilama lemler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TANILAMA İŞLEMLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TANILAMA İŞLEMLERİ

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Presentation Description
283 Views
Download Presentation

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TANILAMA İŞLEMLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TANILAMA İŞLEMLERİ

 2. Tanılama hedef kitlesi İlkokullarından 4üncü sınıfa devam eden öğrenciler

 3. 2014-2015 Eğitim ve öğretim yılında genel zihinsel yetenek,resim ve müzik yeteneği alanlarında kurumlarına alacakları öğrenci kontenjanlarını ilgili Bilim Sanat Merkezince belirlenir.

 4. 4. sınıf öğretmenleri,aday gösterecekleri öğrencilere ait gözlem formlarını doldurur. • Gözlem formlarında genel zihinsel ,resim ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrenciler aday gösterileceklerdir.

 5. 14 Mart 2014 Tarihinde aday gösterme işlemleri tamamlanan öğrencilerin gözlem formlarının ,ilgili RAM’lar koordinatörlüğünde Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüklerinin de katılımıyla inceleme ve değerlendirmeleri yapılacaktır.

 6. Genel zihinsel ,resim ve müzik yeteneği alanlarında aday gösterilen öğrencilerin gözlem formlarının değerlendirilmesi sonucunda Bağlar RAM koordinatörlüğünde BİLSEM katılımıyla söz konusu öğrenciler 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde Genel Müdürlükçe belirlenen grup testine alınacaklardır.

 7. Grup testi değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğrenciler genel zihinsel yetenek ,resim ve müzik yeteneklerinden ayrı ayrı sıralamaya alınacaklar.

 8. Yapılan sıralamaya göre ; BİLSEM yetenek alanlarındaki kontenjanların genel zihinsel yetenek için 2 katı ,müzik ve resim yeteneğinde 3 katı öğrenci bireysel incelemeye alınmak üzere ilan edecektir.

 9. Genel zihinsel yetenek alanındaki bireysel inceleme 2 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. • Resim ve müzik yetenek alanları bireysel incelemeleri de 2 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

 10. Resim ve müzik yetenek alanlarında alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme taban puanları kontenjanlar da dikkate alınarak ilgili komisyonlarca belirlenir.

 11. Genel zihinsel yetenek alanında kabul edilecek öğrencilerden toplam zeka bölümü 130 ve üzeri olanlardan kontenjan oranında öğrencinin kaydı yapılır. Kontenjan fazlası olan öğrenciler yedek sıraya alınacaklardır.

 12. BİLSEM’lere öğrenci alımına ilişkin yürütülecek tanılama işlemleri ile ilgili evrak RAM müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

 13. Tanılama sonuçları RAM’larca ilan edilerek en geç 1 Eylül 2014 tarihine kadar ilgili BİLSEM’e resmi yazı ile bildirilecektir.

 14. BİLSEM’lere asil listeden kayıtlar 1-14 Eylül 2014 tarihlerinde ,yedek listeden kayıtlar ise 15-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

 15. Üstün yetenekli çocuk **** Kronolojik olarak kendi yaşındaki çocuklarla karşılaştırıldığında bir ya da daha fazla alanda daha yüksek performans gösteren ya da gösterme potansiyeline sahip olan, aileden, toplumdan ve eğitim ortamından sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan çocuktur (Lovecky, 2004).

 16. Genellikle kimler? • Genellikle üstün zekalı olarak tanımlanan çocuklar, -fiziksel açıdan sağlıklı, -orta-üst gelir sınıfından, -fen/matematik/sözel alanda güçlü -erkek çocuklarıdır.

 17. Bu neden önemli? • Anne babaların ve öğretmenlerin bu dönemdeki gözlem ve değerlendirmeleri çocuğun potansiyelinin fark edilmesi ve geleceği açısından büyük önem taşıyor (okullara kabul, RAM başvuruları)

 18. IQ Skoru Ne Kadar Önemli? • IQ skorunun tek başına yetersiz ve eksiktir • IQ skoru, YARATICILIK ölçmez. • Hayatta başarı, IQ’dan çok DUYGUSAL ZEKA (EQ) ile ilişkilidir. • Sadece mantıksal-matematiksel ve sözel yetenek potansiyelini tahminde bir araç :Okul başarısını öngörmede fayda sağlayabilir. • Tek başına bir anlam ifade etmez. (Ailelerle yapılan görüşmeler/anketler, evde ve sınıfta yapılan gözlemler, çocuğun çalışmalarından örnekler/portföy)

 19. Bununla birlikte, genellikle ülkemizde ve dünyada “üstün” zekalı/yetenekli çocuklar için eğitim veren programlar tanımlarını öncelikle minimum 130 IQ puanını baz alarak yapmaktadır.

 20. “Üstün” yeteneğin ortak özellikleri • Başka çocukların kuramadığı bağlantı ve ilişkileri kurma • Bilgiyi sünger gibi emme, dahasını öğrenmek için sürekli bir çaba • Otomatik öğrenme çabuk algılama, kendi kendine öğrenme • İlgilendiği konuya uzun süre konsantre olma • Aşırı bir merak ve tutku • Otoriteyi sorgulama, hakkını savunma, yanlışlrı düzeltme “ Çok çalışan parlak bir çocuk üstün yetenekli kabul edilirken gerçek anlamda üstün yetenekli çocuk sorunlu ya da hiperaktif olarak tanımlanabilir”

 21. Zihinsel Özellikler: 1- Çabuk ve kolay öğrenirler.2- Kelime hazineleri çok geniştir, bildikleri kelimeleri kolaylıkla kullanırlar.3- Zihinsel işlemleri kolaylıkla başarırlar.4- Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde, mantıki çağrışımlarda ileridirler.5- Soyut fikirlere karşı ilgileri fazladır. Dikkatleri devamlıdır.6- Akademik konularda yaşıtlarından 1 – 2 yıl ileridirler.7- Her alandaki okul çalışmalarında normalden 1 – 2 yıl üstündürler.

 22. Zihinsel Özellikler: 8- Sınıf düzeylerinin 1-2 yıl üstündeki kitapları okumaktan hoşlanırlar ve anlarlar.9- Diğer çocukların farkında olmadığı pek çok alanda bilgi sahibidirler.10- Fazla çalışmaya gerek duymadan, duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutarlar ve hatırlarlar.11- Çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir.12- Çoğunlukla okula başlamadan önce okuma – yazma öğrenirler.13- Pratik bilgileri çoktur.14- Hazır cevaptırlar, uyanık ve girgindirler.

 23. Sosyal Özellikleri: 1- Arkadaşları arasında popülerdirler.2- Kolayca arkadaşlık kurabilirler. Arkadaşlarını kendilerinden yaşça 2-3 yaş ileri olanlardan seçerler.3- Grup içinde lider olabilirler, başkalarına tabi olmaktan hoşlanmazlar.4- Okula karşı isteklidirler, ders dışı uğraşılara katılmaktan zevk alırlar.5- Ders uğraşılarının yanı sıra, sosyal uğraşılar, sportif faaliyetler, şiir, hikaye ve resim alanlarında çalışmaktan hoşlanırlar.6- Kendilerine ait orijinal ilgileri vardır.7- Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar.

 24. Hiperaktif mi “Üstün” Yetenekli mi? • Her ikisi de aynı anda olabilir • Zihinsel olarak yeterince uyarılmıyor ve sıkılıyor olabilir • Genellikle üstün yetenekli çocuklarda görülen yüksek enerji düzeyi ile ilgili bir durum olabilir