constan a 27 octombrie 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONSTAN ŢA, 27 octombrie 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONSTAN ŢA, 27 octombrie 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

CONSTAN ŢA, 27 octombrie 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ANCS DE ELABORARE A POLITICILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL INOVĂRII ŞI AL TRANSFERULUI TEHNOLOGIC PENTRU ASIGURAREA UNEI DEZVOLTĂRI SOCIO-ECONOMICE DURABILE Cod SMIS 24210 EVENIMENT REGIONAL PENTRU PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC REGIUNEA SUD-EST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CONSTAN ŢA, 27 octombrie 2011' - dasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
constan a 27 octombrie 2011

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ANCS DE ELABORARE A POLITICILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL INOVĂRII ŞI AL TRANSFERULUI TEHNOLOGIC PENTRU ASIGURAREA UNEI DEZVOLTĂRI SOCIO-ECONOMICE DURABILECod SMIS 24210EVENIMENT REGIONAL PENTRU PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGICREGIUNEA SUD-EST

CONSTANŢA,

27 octombrie 2011

slide2

sistemul naţional de inovare :

  • reprezinta fluxul de tehnologie şi de informaţii între oameni, întreprinderi şi instituţii, care este esenţial pentru procesul de inovare la nivel naţional.
  • este rezultatul unui set complex de relaţii între actorii din sistem, care include întreprinderi, universităţi institute de cercetare şi … autoritati publice
slide3

Sursa de finantare :

  • FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  • Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007-2013.
 • Proiect implementat de către:
  • Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - ANCS în parteneriat
  • Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT,
 • Bugetproiect (fără TVA): 13.400.625 lei.
 • Durata proiect : 24 luni (ianuaria 2011 – ianuarie 2013)
slide4

Obiectiv general

  • dezvoltarea capacităţii administrative a ANCS în vederea îmbunătăţirii procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de inovare şi transfer tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile.
 • Obiective specifice:
  • elaborarea şi implementarea de metodologii de evaluare, monitorizare şi raportare a activităţilor de inovare şi transfer tehnologic
  • realizarea unui sistem îmbunătăţit de coordonare, planificare şi implementare a politicilor publice de inovare şi transfer tehnologic,
  • elaborarea unui model de dezvoltare a afacerii prin inovare, dedicat firmelor inovative;
slide5

Grupul ţintă direct:

  • personalul administraţiei publice centraleimplicat înraportarea performanţelor, monitorizarea şi evaluarea politicilor de inovareşi transfer tehnologic (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,ministerelecare au în coordonare institute naţionale de cercetare-dezvoltare)
  • personalul administraţiei publice locale, Consiliile Judeţene (48 de consilii, inclusivsectoarele Capitalei), Prefecturi (42),Primării ale oraşelor reşedinţă de judeţ (48)
  • personalul OSIM şi ORDA.
slide6

Grupul ţintă indirect:

  • entităţile de inovare şi transfertehnologic dinRomânia (Reţeaua ReNITT)
  • mediul academic şi decercetare interesat de domeniulinovării
  • decidenţii politici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale
  • mediulde afaceri la nivel regional şi naţional
  • mass-media.
slide7

Principalele activităţi ale proiectului:

  • managementul proiectului;
  • analiza situaţiei actuale a modului de raportare a performanţelor în domeniul inovării şi transferului tehnologic şi elaborarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de raportare;
  • crearea unei reţele naţionale de manageri de inovare în administraţia publică centrală şi locală, în vederea creşterii capacităţii de implementare a politicilor de inovare la nivel central şi local;
  • elaborarea unui standard naţional pentru procesul de transfer tehnologic: „modelul de dezvoltare a afacerii prin inovare”;
  • promovare şi vizibilitate (măsuri de informare şi publicitate);
  • auditul proiectului.
slide8

Rezultate estimate la finalul proiectului:

   • Raport de evaluare a situaţiei actuale a sistemului de raportare a performanţelor în domeniul inovării și transferului tehnologic;
   • Raport de analiză de impact a politicii ANCS în domeniul inovării și transferului tehnologic ;
   • Ghid privind metodele de evaluare a impactului transferului tehnologic şi inovării în plan economic şi social;
   • Metodologie de raportare, evaluare şi monitorizare a activităţilor de inovare și transfer tehnologic.
   • Studiu Inobarometru – raport de evaluare a gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare;
   • Raport de cercetare privind nevoia de pregatire profesionala a grupului tinta al proiectului în managementul inovarii;
slide9

Rezultate estimate la finalul proiectului:

  • Instrumente cu rolul de implementare a metodologiilor elaborate:
   • platforma IT pentru colectarea datelor si furnizarea de statistici relevante privind performantele în domeniul ITT;
   • manual de utilizare a aplicatiei software de colectare si analiza a informatiilor specifice domeniului inovare si transfer tehnologic (ITT);
   • standard elaborat la nivel national pentru procesul de transfer tehnologic: „Modelul de dezvoltare durabila a afacerii prin inovare” (care va contine proceduri standardizate privind diseminarea informatiei tehnologice, transferul tehnologic, brokerajul tehnologic)
slide10

Rezultate estimate la finalul proiectului:

  • Instruire şi personal format:
   • 15 module de curs în domeniul managementului inovării;
   • 23 de module de formare a specialiştilor implicaţi în procesul de colectare şi analiză a informaţiilor specifice domeniului ITT în vederea deprinderii abilităţilor şi a familiarizării cu instrumentele realizate pentru creşterea capacităţii de raportare şi evaluare;
   • 465 de specialişti instruiţi în procesul de colectare şi analiză a informaţiilor specifice domeniului ITT, capabili să raporteze rezultatele obţinute;
   • 300 de persoane instruite în managementul inovării (proprietatea intelectuală, active intangibile şi evaluarea acestora, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică, brokeraj de tehnologii, administrarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic);
slide11

Rezultate estimate la finalul proiectului:

  • Evenimente:
   • 1 conferință de lansare a proiectului;
   • 2 conferințe de promovare a conceptului de dezvoltare durabilă prin inovare (București, Brașov);
   • 6 sesiuni de comunicare la nivel naţional a rezultatelor analizelor de impact asupra politicilor de inovare și raportarea performanțelor (Bucureşti, Braşov, Craiova, Timişoara, Iaşi, Bucureşti);
   • 8 evenimente regionale de promovare a activităţii de inovare şi transfer tehnologic (Iaşi, Braşov, Timişoara, Craiova, Cluj Napoca, Constanţa, Piteşti, Bucureşti);
   • 1 conferință de încheiere a proiectului și prezentarea rezultatelor obținute.
slide12

Rezultate estimate la finalul proiectului:

  • Materiale de informare si promovare a proiectului:
   • pagina web dedicata proiectului: www.romaniainoveaza.ro
   • seturi de materiale de informare şi obiecte promoționale realizate şi distribuite: 1.500 mape proiect, 1.500 broșuri de prezentare a proiectului, 1.500 caiete de notițe, 1.500 pixuri inscripționate, 30 bannere pentru interior, 30 roll-up-uri, 150 afișe, 600 brosuri de prezentare din care 100 in limba engleza
   • 2 spoturi video-tv
   • 3 spoturi radio
   • fotografii şi inregistrări audio-video video pentru fiecare eveniment organizat
   • aparitii in presa la nivel national si local.
slide13

Beneficiile proiectului:

  • imbunătăţirea capacităţii de elaborare a politicilor publice prin stabilirea unui mecanism de evaluare continuă a performanţei şi a tehnicilor de raportare, inclusiv indicatori de performanţă, monitorizare şi evaluare, care să ţină cont de situaţia existentă pentru formularea unor soluţii reale;
  • stabilirea unor metode standardizate de corelare a politicilor de inovare lanivel european, naţional şi regional);
  • dezvoltarea de noi politici de inovare bazate pe o analiză strategică solidă şi pe statistici relevante şi pe o abordare strategică integrată;
  • realizarea unei platforme de consultare a factorilor importanţi în domeniul inovării şi transferului tehnologic, pentru dezvoltarea politicilor publice;
  • armonizarea politicilor de inovare la nivel regional/naţional.
  • design-ul unei noi viziuni privind inovarea şi a măsurilor de realizare pe termen lung;
slide14

Cu multumiri

PERSONAL ARoTT

1. Sorin AXINTE, Responsabil de proiect din partea partenerului de proiect

2. Gabriel VLADUT, management tehnic

3. Claudia MOLDOVANU, management tehnic

4. Ionica MIREŞTEANU, responsabilul pe probleme de comunicare

5. Ileana CERNICA, management tehnic

6. Gabriela IVANUŞ, management financiar

7. Daniela MURĂRIŢA, management financiar

8. Alexandru ŞTRENC, responsabil promovare proiect si proprietate intelectuala

PERSONAL ANCS

1. Gheorghe BALA, director proiect

2. Lucia CSAVAR, manager financiar

3. Liliana CAZAC, management tehnic

4. Ema ILIE, responsabil achiziţii publice

5. Gina GREC, responsabil juridic

6. Andrei PARASCHIV, responsabil ITC