kalp yeters zl t rk g s hastaliklari yeterl l k kurulu hastaliklari kursu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KALP YETERSİZLİĞİ TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU PowerPoint Presentation
Download Presentation
KALP YETERSİZLİĞİ TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

KALP YETERSİZLİĞİ TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU - PowerPoint PPT Presentation


 • 732 Views
 • Uploaded on

KALP YETERSİZLİĞİ TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU. Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 2011. Kalp yetersizliği / sıklık. Çok sık / artıyor Toplumda, genel: % 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KALP YETERSİZLİĞİ TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalp yeters zl t rk g s hastaliklari yeterl l k kurulu hastaliklari kursu

KALP YETERSİZLİĞİTÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU

Prof. Dr. Ali Serdar Fak

Marmara Üniversitesi

Hipertansiyon ve Ateroskleroz

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kasım 2011

kalp yetersizli i s kl k
Kalp yetersizliği / sıklık

Çok sık / artıyor

 • Toplumda, genel: % 2
 • Asemptomatik disfonksiyon % 2
 • Tedavi / yaklaşım gerektiren sıklık % 4

Yaşla birlikte hızlı artış

 • 70-80 yaş; % 10 – 20
 • Gençlerde E > K, ileri yaş K = E

fak

slide3

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Kalp yetersizliği / Mortalite

Erkek

Kadın

Sağkalım

%

Sağkalım

%

Meme kanseri‡

Prostat kanseri†

1996-2000

1991-1995

1985-1990

1979-1984

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yıl

Yıl

† Survival for 75-yr-olds. Roger et al JAMA 2004

‡ Brenner H Lancet 2002

kalp yetersizli i tan m
Kalp yetersizliği ; tanım
 • Çok farklı tanımları mevcut,

Genel kabul;

  • kalp yetmezliği semptomlarının VE
  • artmış sıvı birikiminin bulgularının varlığı
 • Asemptomatik kardiyak bozukluk, semptomatik kalp yetmezliğinin öncüsüdür;
  • Yüksek mortaliteye sahiptir,
  • Saptandığında tedavi edilmelidir

fak

kalp yetersizli i klinik sendrom
SEMPTOMLAR

Efor veya istirahat dispnesi, PND

Halsizlik, yorgunluk,

Ayak bileğinde ödem.

BULGULAR

Taşikardi, takipne,

Pulmoner raller,

Plevral efüzyon,

Artmış juguler venöz basınç,

Periferik ödem,

Karaciğer büyümesi.

KARDİYAK PATOLOJİ ZEMİNİ;

yapısal veya işlevsel

Kardiyomegali,

Üçüncü ses,

Kalpte üfürümler,

Ekokardiyografi bulguları,

Yüksek natriüretik peptid düzeyi.

Kalp yetersizliği ; klinik sendrom

Chronic Heart Failure. National Clinical Guidelines for

Diagnosis and Management in Primary and Secondary Care.

NICE. 2005;5:1–163

fak

s k g r len tablolar
Sık görülen tablolar

BASKIN KLİNİK GÖRÜNÜM SEMPTOMLAR

Periferik ödem / konjesyon Nefes darlığı Çabuk yorulma

İştahsızlık

Pulmoner ödem Ağır istirahat dispnesi

Kardiyojenik şok Konfüzyon

Halsizlik

Soğuk perifer

Yüksek kan basıncı Nefes darlığı

Sağ kalp yetmezliği Nefes darlığı

Çabuk yorulma

fak

fizik incelemede nemli ip u lar
Fizik incelemede önemli ip uçları
 • Genel bilinç, beslenme, kilo
 • Nabız hız, düzen, dolgunluk
 • Kan basıncı
 • Sıvı durumu jugüler venler

periferik ödem / sakrum

karaciğer

 • Akciğerler ral, plevral efüzyon
 • Kalp apeks vurusu, S3, üfürüm

fak

kronik kalp yetersizli i bnp probnp
Kronik kalp yetersizliği; BNP/ proBNP

European Heart Journal (2008) 29, 2388–2442

İleri yaşta, böbrek yetmezliğinde ve obezitede BNP / proBNP yükselebilir.

fak

kalp yetersizli i s n flama
Kalp yetersizliği ; sınıflama
 • Yeni gelişmiş İlk tanı

Ani veya yavaş başlangıç

 • Geçici Tekrarlayıcı / epizodik
 • Kronik Kalıcı

Durağan, kötüleşen, dekompanse

fak

tan m sistolik diyastolik
Sistolik disfonksiyon zemininde kalp yetersizliği

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu < % 40-50

İskemik kalp hastalığı

Dilate kardiyomiyopati

Kapak hastalıkları

Korunmuş sistolik fonksiyonlu kalp yetersizliği

(Diyastolik disfonksiyona

bağlı kalp yetersizliği)

Sistemik hipertansiyon

Hipertrofik KMP

Restriktif KMP

Tanım; sistolik / diyastolik

fak

korunmu sistolik fonksiyonlu ky
Korunmuş sistolik fonksiyonlu KY

3 KOŞUL

 • Kalp yetmezliği semptom ve bulguları
 • Normal veya hafifçe anormal sistolik fonksiyon (LV EF ≥ % 45 – 50)
 • Diyastolik disfonksiyon lehine bulgu

(LV relaksasyon bozukluğu/ diyastolik “stiffness”)

fak

etiyoloji
Etiyoloji

Miyokard hasarı; akut / kronik iskemi;

Hipertansif kalp hastalığı

Kapak hastalıkları

Kardiyomiyopati

fak

evreleme nyha
Evreleme / NYHA

Sınıf I Efor kısıtlılığı yok. Günlük hareket ve işlerde semptom yok.

Sınıf II Hafif kısıtlılık. İstirahatta rahat. Günlük işlerde semptomatik.

Sınıf III Belirgin kısıtlılık, günlük işlerden daha azında semptomatik, istirahatta rahat.

Sınıf IV İstirahatta semptomatik.

fak

evreleme acc aha
Evreleme / ACC-AHA

Evre A Kalp yetmezliği gelişimi için yüksek risk var, yapısal bozukluk- semptom-bulgu yok; hipertansiyon

Evre B Yapısal kardiyak bozukluk var, semptom-bulgu yok;

sol ventrikül hipertrofisi, miyokard infarktüsü

Evre C Semptomatik KY var.

Evre D İleri KY tablosu ve yapısal bozukluk, azami tedaviye karşın semptomatik KY

fak

akut miyokard nfarkt s nde s n flama
Akut Miyokard İnfarktüsünde Sınıflama

Killip Sınıflandırması

Mortalite %

I Kalp yetersizliği bulgusu yok 6

II Akciğerlerde raller,

S3 , ve jugular venöz basınç artışı 17

III Akut pulmoner ödem 38

IV Kardiyojenik şok 81

fak

laboratuvar ekg ipu lar
Laboratuvar; EKG ipuçları
 • Sinüs taşikardisi
 • Sinüs bradikardisi ilaçlar, hipotirioidi
 • Atriyal TY/ fibrilasyon Hipertiroidi, mitral hastalık, dekompanse KY.
 • Ventriküler aritmiler iskemi, infarktüs, ilaçlar, miyokardit
 • Q dalgaları infarktüs, HKMP
 • Sol ventr. hipertrofisi Hipertansiyon, KMP, AD,
 • Düşük voltaj Amfizem, efüzyon, obezite
 • QRS genişliği elektrik / mekanik dissenkroni

fak

laboratuvar tele ipu lar
Laboratuvar; TELE ipuçları
 • Kardiyomegali Dilate LV, RV, atriyum
 • Ventriküler hipertrofi HT, AD, HKMP
 • Normal pulmoner bulgu Pulmoner konjesyon ??
 • Venöz konjesyon Yüksek LV doluş basıncı
 • İnterstisiyel ödem Yüksek LV doluş basıncı
 • Plevral efüzyon Bilateralse KY ön planda

fak

kalp yetersizli i tee kim i in
Kalp yetersizliği; TEE kim için ?
 • Yetersiz transtorasik görüntü

Obezite, ventilatör tedavisi

 • Komplike kapak hastaları

Protez kapaklar

 • Endokardit şüphesi
 • Doğumsal kalp hastalığı

fak

kalp yetersizli i pulmoner fonksiyon
Kalp yetersizliği; Pulmoner fonksiyon ?

Genellikle yarar sınırlı,

 • Akciğer hastalığının katkısı / varlığı
 • Pulmoner konjesyon varlığı, sonuçları etkiler
 • Kompanse hastalarda kan gazları normal

fak

kalp yetersizli i prognoz
DEMOGRAFİK

İLERİ YAŞ

İSKEMİK NEDEN

RESÜSİTASYON ÖYK.

KLİNİK

HİPOTANSİYON

NYHA II, IV

HASTANEYE YATIŞ ÖYKÜSÜ

GÖRÜNTÜLEME

DÜŞÜK LV EF

EKG

TAŞİKARDİ

Q DALGALARI

GENİŞ QRS

LVH,

KOMPLEKS VENTRİKÜLER ARİTMİLER

FONKSİYONEL

DÜŞÜK ZİRVE 02 TÜETİMİ

LABORATUVAR

YÜKSEK BNP / pro BNP

HİPONATREMİ

NÖROHUMARAL AKTİVASYON

Kalp yetersizliği; prognoz ?

fak

kalp yetersizli i tedav
kalp yetersizliği; TEDAVİ
 • Hasta-hekim uyumunun iyi olması mortaliteyi azaltıyor.

EuroHeart Survey:

 • Hastaların ancak % 20 – 60 farmakolojik / non-farmakolojik tedaviye uyumlu
 • Çok büyük orandaki hasta hastalığı / tedavisi hakkında yanlış / eksik bilgiye sahip

Eur J Heart Fail 2007;9:1095–1103

fak

kronik kalp yetersizli i tedav
Hastalığını tanıma

Kronik hastalık

Kendi sorumluluğu

Semptomları tanıma

Zamanında müdahale

Kişisel diüretik ayarı

“… uygun eğitimden sonra, hastalar kendi ihtiyaçlarına göre belirlenmiş sınırlarda olmak üzere, diüretik dozlarını belirleyebilmeli.”

Kilo takibi ile self-tedavi

Sınıf I, dayanak C

kronik kalp yetersizliği; TEDAVİ

fak

kalp yetersizli i tedav26
kalp yetersizliği; TEDAVİ
 • Tuz kısıtlaması: Semptomatik kalp yetmezliği hastalarında kısıtlama ve eğitimi
 • Sıvı kısıtlaması: Ciddi semptomları olan hastalarda hastalarda, günlük 1,5 – 2 l/gün
 • Alkol tüketimi:Negatif inotropik etki, KB yükselebilir. Üst sınır 10 – 20 gr/gün

fak

kalp yetersizli i tedav27
Bağışıklama

Pnömokok aşısı

Yıllık influenza aşısı

Seyahat:

Yüksek irtifalar, (>1500 m) ve sıcak-nemli ortamlar uygun değil.

Uzun yolculuklardan kaçınılmalı.

Cinsel yaşam:

Bilgi az

Kronik stabil hastalarda sorun yok.

Orta dereceli etkinliklerde semptomsuz hastalarda kötüleşme beklenmez

Sınıf III-IV’ de kısıtlama

Fosfodiesteraz inh: Nitralarla birlikte kesin kontrendike

kalp yetersizliği; TEDAVİ

fak

kalp yetersizli i tedav28
Uyku apne tedavisi

Non-invazif solunum desteği

Sınıf II, a

Fizik aktivite:

Vagal tonusu artırır,

Sempatik aktivasyonu azaltır

Kas gücünü artırır,

Vazodilatör kapasiteyi artırır,

Endotel disfonksiyonun azaltır,

Oksidatif stresi azaltır.

Sınıf I, A

kalp yetersizliği; TEDAVİ

fak

ila lar ace inhibit rleri
Kimler ACE / ARB

almalı ?

Semptom varlığından bağımsız olarak

EF ≤ % 40 olan tüm hastalar

Kontrendkasyonlar:

Anjiyoödem varlığı

Bilateral renal arter darlığı

Serum Kr ~ 2,5 mg /dl

Serum potasyum > 5 mEq/L

Ağır aort darlığı olanlar

ilaçlar: ACE inhibitörleri

fak

ila lar ace inhibit rleri30
ilaçlar: ACE inhibitörleri

Başlangıçta:

 • Elektrolitler ve renal fonksiyon testi
 • Tedavi; 1-2 hafta sonra tekrar

Doz artırımı:

 • 2-4 haftalık aralarla
 • 1-4 hafta içinde tetkikler tekrar

fak

ila lar beta blokerler
LV EF ≤ % 40 ve semptomatik olan tüm hastalar

Sağkalımı artırıyor.

Yaşlı hastalarda da yararlı

Kuvvetli kanıtlar var.

CIBIS II

COPERNICUS

MERIT-HF

(% 90 hasta ACEI veya ARB)

Bisoprolol

Karvedilol

Metorpolol

ilaçlar: Beta blokerler

fak

ila lar beta blokerler32
Kimler almalı ?

LV EF ≦% 40

Hafif-Şiddetli semptomlar

Optimal ACEİ / ARB

Sınıf I A

Yakın zamanda dekompanzasyon, dikkat !

Kontrendikasyon:

Astım (KOAH değil !)

AV blok, 2. veya 3. derece, hasta sinüs sendromu (desteksiz)

Sinüs bradikardisi

ilaçlar: Beta blokerler

fak

ila lar arb ler
ACE inh yerine / tolere

edemeyen hastalarda

Sağkalım yararı kanıtlandı

ACE ile birlikte ?

Sağkalım yararı

Sınıf IIa, B

Klinik iyileşme

Hastaneye yatış

Sınıf I, A

VAL-HEFT,

CHARM-Added

VALIANT

ilaçlar: ARB ler

fak

ila lar digoksin
ilaçlar: Digoksin
 • Atriyal fibrilasyonda kalp hızı kontrolü için;

LV EF ≦ % 40

Beta blokerle veya yalnız

 • Kalp yetmezliğinde hemodinamik / klinik düzelme / hastaneye yatışta azalma
 • Sağkalım yararı gösterilemedi.

fak

ila lar di retikler
ilaçlar: Diüretikler
 • Hipervolemi semptom / bulgusu olan tüm kalp yetmezliği hastalarında
 • RAS aktivasyonu, ACE / ARB ile birlikte
 • Orta – ağır yetmezlikte “loop” diüretikleri
 • Tiyazid, tek başına veya “loop” ile kombine.

fak

ila lar aldosteron antagonistleri
ilaçlar: Aldosteron antagonistleri
 • İleri, semptomatik kalp yetmezliği

(NYHA III – IV)

 • LV EF ≦ % 35
 • Hiperkalemi, renal disfonksiyon olmayan

tüm hastalarda

Spironolakton (RALES)

Eplerenon (EPHESUS)

fak

korunmu ef kalp yetersizli i
Morbidite / mortaliteyi / klinik noktaları iyileştirdiği kanıtlanmış tedavi yok.

Verapamil ?

CHARM: 3023 hasta, kandesartan, hastaneye yatış

PEP-CHF: yaşlı 850 hasta, perindopril, KV ölüm / hastaneye yatış

Hipertansiyon

Miyokard iskemisi

Konjesyon

Korunmuş EF - kalp yetersizliği

Am J Cardiol 1990;66:981–986.

Int J Clin Pract 2002;56:57–62.

Lancet 2003;362:777–781

Eur Heart J, 2006;27:2338–2345

fak

la d tedavi
İlaç dışı tedavi
 • Miyokardiyal revaskülarizasyon
 • Kapak cerrahisi
 • Anevrizmektomi
 • Kalp transplantasyonu
 • Kardiyak resenkronizasyon

fak

kardiyak resenkronizasyon
Hasta seçimi:

EKG

Ekokardiyografi

Kimlere ?

NYHA III – IV,

NYHA II ? / I ??

LV EF ≦ % 35

EKG de QRS ≥ 120 ms

Kardiyak resenkronizasyon

fak

di er tedaviler
Diğer tedaviler

İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatör

(ICD) tedavisi:

 • İnfarktüsten en az 40 gün sonra; LV EF % 30-40, klas II-III;
 • İnfarktüs sonrası LV EF % 35 in altında tüm hastalar !
akut kalp yetersizli i
Akut Kalp Yetersizliği
 • Akut sol kalp yetersizliği
  • Akut koroner sendrom

Acil perkütan / cerrahi revaskülarizasyon

  • Hipertansif atak / hipertansif kriz
 • Akut sağ kalp yetersizliği
  • Pulmoner emboli

fak

akut tedavinin ana hatlar
Akut tedavinin ana hatları

Çoğu tedavi önerisi ampirik !

fak

loop di retikleri
Doz:

20 – 40 mg IV furosemid

İlk 6 saatte < 100 mg

İlk 24 saatte < 240 mg

Dikkat:

Hipotansiyon,

Ağır hiponatremi

asidoz

Hiponatremi,

Hipokalemi

Volüm kaybı

Pre-renal azotemi

ACE inh / ARB aleyhine

tablo gelişebilir

Vazodilatör tedaviye öncelik

“Loop” diüretikleri

fak

tedavi ana hatlar
Oksijen:

arteriyal O2 < % 95; (KOAH % 90)

Morfin ve analogları:

Distres, anksiyete, göğüs ağrısı

2,5 – 5 mg IV

Bulantı

Hipotansiyon

Bradikardi, AV blok

Non-invazif ventilasyon: (klas IIa)

Akut pulmoner ödem + hipertansiyon

Kontrendikasyon:

Kardiyojenik şokta ve RV yetersizliğinde dikkat !

Bilinç bozukluğu olanlarda

Mekanik ventilasyon gereğinde

Ağır KOAH

Tedavi ana hatları

fak

vazodilat rler
Akut kalp yetersizlikli tüm semptomatik hastalarda

Hipotansiyon yoksa

Dikkat:

Aort darlığı

Renal perfüzyon

Nitrogliserin

IV

Sprey

Ağız mukozasına uyg.

Taşiflaksi !

Nitroprussid

Nesiridit

Kalsiyum antagonistleri

klas III

Vazodilatörler

fak

levosimendan
Levosimendan

Akut kalp yetmezliğinde kontrollü, prospektif az sayıdaki

çalışmalar arasında:

 • AF riskinde artış !
 • Hipotansiyon riskinde artış !
 • Beta bloker almakta olan hastalar için iyi bir seçenek,
 • Sağkalım yararı yok.
 • Klas IIa (ESC, 2008)

fak

slide48
ÖZET
 • Kalp yetmezliği çok sık, sıklığı giderek artıyor,
 • Etiyolojik olarak önlenebilir.
 • Tedavide hasta eğitimi / sorumluluğu çok önemli.
 • Kanıta dayalı çok sayıda tıbbi / diğer tedavi seçenekleri mevcut.
 • Günlük pratikte daha fazla titizlik / emek gerek.

fak

slide49

Teşekkür ederim.

Dr. A.Serdar fak