Evropsk integrace
Download
1 / 49

Evropská integrace - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Evropská integrace. 8. přednáška 6.12.2012 Instituce EU. Základní informace o EU. Ojedinělé hospodářské a politické společenství 27 evropských zemí Unie se zasloužila o zachování míru, stability a prosperity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Evropská integrace' - darin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evropsk integrace

Evropská integrace

8. přednáška 6.12.2012

Instituce EU


Z kladn informace o eu
Základní informace o EU

 • Ojedinělé hospodářské a politické společenství 27 evropských zemí

 • Unie se zasloužila o zachování míru, stability a prosperity

 • Milionům lidí pomohla zvýšit životní úroveň a dala vzniknout společné evropské měně

 • Evropská unie je založena na zásadách právního státu

  • Veškerá činnost se odvíjí od smluv, s nimiž všechny členské země vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas

  • Tyto závazné dohody stanovují cíle EU v mnoha oblastech její činnosti

 • Jedním z hlavních cílů je podpora dodržování lidských práv jak v rámci Unie, tak na celém světě


Symboly evropsk unie
Symboly Evropské unie

 • Evropská unie používá několik symbolů, z nichž nejznámější je kruh zlatých hvězd na modrém pozadí

 • Evropská vlajka

  • Dvanáct hvězd v kruhu symbolizuje ideál jednoty, solidarity a harmonie mezi národy Evropy

 • Evropská hymna

  • Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou složil v roce 1823

 • Den Evropy

  • 9. května

  • Myšlenky, ze kterých vzešla Evropská unie, byly poprvé prezentovány francouzským ministrem zahraničí Robertem Schumanem 9. května 1950. Proto se tento den slaví jako Den Evropy

 • Motto EU

  • Mottem Evropské unie je „Jednotná v rozmanitosti“.

  • Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a zároveň jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky tohoto kontinentu


Nobelova cena za m r 2012
Nobelova cena za mír 2012

Nobelova cena za mír byla v roce 2012 udělena Evropské unii

 • Cena byla EU udělena za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě

 • Ve svém prohlášení z 12. října 2012 norský výbor Nobelovy ceny za mír uvedl, že svým rozhodnutím chtěl vyzdvihnout stabilizační úlohu, kterou EU hrála při přeměně velké části Evropy z kontinentu poznamenaného válkou na kontinent míru

 • Nejvýznamnějším úspěchem Unie je podle výboru „úspěšný boj za mír a usmíření a za demokracii a lidská práva“

 • Činnost Evropské unie reprezentuje myšlenku „bratrství mezi národy“ a přibližuje se podobě „mírových shromáždění“, na které Alfred Nobel v souvislosti s cenou za mír ve své závěti z roku 1895 odkazuje.

 • Evropská unie je 21. mezinárodní organizací, která tuto cenu od roku 1901 získala


Fakta a sla o eu
Fakta a čísla o EU

 • Rozloha EU – 4 mi. km²

 • Počet obyvatel: 495 mil.

  • 7 % světové populace

  • 3. na světě – po Číně a Indii

 • HDP u EU27 je vyšší než v USA

  • 20 % světového dovozu i vývozu

  • Největší světový exportér

  • 2. největší světový importér

  • Současná EU nezaměstnanost okolo 8 %

  • 50 % energetické závislosti EU na dovozu

 • 23 úředních jazyků EU

  • Každý občan EU z každého členského státu má právo na komunikaci a dokumenty ve svém mateřském jazyce


Nejd le it j instituce eu
Nejdůležitější instituce EU

 • Evropská Komise

 • Evropský parlament

 • Evropská Rada

 • Rada Evropské unie

 • Soudní dvůr Evropské unie

 • Účetní dvůr Evropské unie

 • Evropský hospodářský a sociální výbor

 • Výbor regionů

 • Evropská centrální banka

 • Evropská investiční banka

 • Agentury EU


Evropsk komise
Evropská Komise

 • Nadnárodní paradigma

 • Je jedním z hlavních orgánů EU

 • Zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku

 • Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů

 • Má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie

 • Je odborným orgánem EU (eliminace politického vlivu)

 • Její funkce je připodobňována k exekutivnímu orgánu - je zakotvena v primárním právu


Evropsk komise1
Evropská Komise

 • Složení EK

  • 27 komisařů (1 za každý stát)

  • Předseda (José Manuel Barroso)

  • Místopředsedové (C.Asthon)

 • Funkční období na 5 let

  • Nyní - 2. období od 2010

 • Předsedu Komise jmenuje Evropská rada

  • po dohodě s předsedou také jmenuje jednotlivé komisaře

 • Jmenování komise musí schválit Evropský parlament

  • Komise je mu odpovědná

  • Může ji rozpustit

 • Každý komisař má své portfólium

  • Za ČR – Štefan Füle (rozšíření a sousedská politika)

 • Sídlo EK

  • Brusel

  • Lucemburk

  • Zastoupení v každém čl. státě EU


Evropsk komise2
Evropská Komise

 • Vývoj EK

  • Slučovací smlouva 1965

   • ESUO + EURATOM + EHS

  • Delorsova Komise

   • Nejsilnější

   • Hospodářská oblast + měnové otázky

  • 1999 – Santerova Komise

   • Musela odstoupit – finanční skandál


Evropsk komise3
Evropská Komise

 • Role a pravomoci Komise:

  • Komise zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku

  • Dohlíží na řádné provádění politik EU:

   • předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě (právo iniciativy)

   • spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků (finanční rámec)

   • dohlíží na dodržování evropského práva spolu s Evropským soudním dvorem (strážkyně smluv)

   • reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně (např. při uzavírání dohod mezi EU a ostatními zeměmi)


Evropsk parlament
Evropský parlament

 • Evropský parlament volí občané v přímých volbách

 • Členové Evropského parlamentu „evropští poslanci“ zastupují jejich zájmy

 • Parlament je vedle Rady jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní předpisy


Evropsk parlament1
Evropský parlament

 • Složení EP

  • 754 europoslanců

  • Předseda (Martin Schulz)

  • Místopředsedové

  • ČR má 22 europoslanců (2009-2014)

   • V období 2004-2009 – 24 europoslanců

 • Volební období na 5 let

  • Bez možnosti předčasných voleb

 • Sídla:

  • Brusel

  • Štrasburk

  • Lucemburk


Evropsk parlament2
Evropský parlament

 • Struktura

  • Plénum (všichni poslanci)

  • Výbory (dle portfólií)

  • Komise

 • Frakce EP (politické strany)

  • Frakce (politické skupiny) působící v Evropském parlamentu jsou vyjádřením nadnárodní povahy této instituce

  • Jednotliví poslanci jsou krom příslušnosti ke konkrétním výborům identifikovatelní především podle toho, ke které náleží frakci

  • Formálně se přitom nehledí na jejich stranickou příslušnost k domovské („národní") politické straně

  • V současnosti existuje v Evropském parlamentu 7 frakcí:

   • Evropská lidová strana – křesťanští demokraté

   • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

   • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

   • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

   • Skupina Evropských konzervativců a reformistů

   • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

   • Evropa Svobody a Demokracie

   • Nezařazení poslanci


Evropsk parlament3
Evropský parlament

 • Volby do EP

  • Od roku 1979 každých 5 let

   • (1979,1985,1989,1994,1999,2004,2009)

   • Do r. 1979 – poslanci z národních parlamentů

  • přímé všeobecné hlasování - ve většině případů systémem poměrného zastoupení

 • Volby do EP 5. a 6. června 2009 v ČR

  • Malá volební účast (28 % voličů)

  • Snížen počet europoslanců na 22 (v r. 2004 – 24 mandátů)

  • zástupci 4 politických stran:

   • ODS se ziskem 31,45% - 9 mandátů

   • ČSSD se ziskem 22,38% - 7 mandátů

   • KSČM se ziskem 14,18% - 4 mandáty

   • KDU-ČSL se ziskem 7,64% - 2 mandáty


Evropsk parlament4
Evropský parlament

 • Europoslanci za ČR v období 2009 - 2014

  • ODS

   • Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký, Ivo Strejček, Edvard Kožušník, Hynek Fajmon a Andrea Češková

  • ČSSD

   • Jiří Havel (Vojtěch Mynář), Libor Rouček, Richard Falbr, Pavel Poc, Zuzana Brzobohatá, Robert Dušek, Olga Sehnalová

  • KSČM

   • Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček

  • KDU-ČSL

   • Zuzana Roithová a Jan Březina


Evropsk parlament5
Evropský parlament

Frakce EP

 • Frakce (politické skupiny) působící v Evropském parlamentu jsou vyjádřením nadnárodní povahy této instituce

 • Jednotliví poslanci jsou krom příslušnosti ke konkrétním výborům identifikovatelní především podle toho, ke které náleží frakci

 • Formálně se přitom nehledí na jejich stranickou příslušnost k domovské („národní") politické straně

 • V současnosti existuje v Evropském parlamentu sedm frakcí.


Evropsk parlament6
Evropský parlament

 • EP má 3 hlavní úlohy:

  • společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU

  • vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak demokratičnost jejich fungování

  • společně s Radou projednává a přijímá rozpočet EU

 • Výrazné posílení EP po Lisabonské smlouvě


Evropsk rada
Evropská Rada

 • Jedná se o vrcholný orgán současné EU

 • Setkávání nejvyšších představitelů členských států

 • Do roku 1986 se tyto jednání odehrávaly jen na základě politické dohody

  • instituce Evropské rady byla do primárního práva EU ukotvena až přijetím JEA

  • stanovilo frekvenci jejího setkávání

  • její vliv na zahraničně-politickou prezentaci EU

 • Evropská rada je orgánem s kompetencí pro všechny tři pilíře

 • Zasedání Evropské rady jsou v podstatě vrcholnými schůzkami představitelů EU

  • rozhoduje se na nich o obecných politických prioritách a důležitých iniciativách

  • během roku se většinou konají čtyři zasedání

  • vede je stálý předseda.


Evropsk rada1
Evropská Rada

 • Vývoj Evropské Rady

  • Evropská rada se začala neformálně scházet od roku 1974 – Pařížská smlouva

  • působila jako diskusní fórum vedoucích představitelů EU

  • Velmi rychle se z ní stal orgán, který určoval cíle a priority pro státy ES

  • Oficiální postavení jí bylo přiznáno v roce 1992

  • V roce 2009 se pak stala jedním ze sedmi vedoucích orgánů Evropské unie


Evropsk rada2
Evropská Rada

 • Zasedání Evropské Rady:

  • Evropská rada zasedá 4 x ročně

  • Její předseda však může v případě nutnosti svolat mimořádnou schůzku

  • Zasedání se zpravidla konají v Bruselu

 • Sídlo Evropské Rady:

  • Brusel (administrativní aparát)

 • Členství v Evropské Radě:

  • Vedoucí představitelé států a vlád členských států EU

   • prezident

   • premiér

  • Předseda Komise

  • Předseda Evropské rady

  • Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU


Evropsk rada3
Evropská Rada

 • Předsednictví Evropské Rady

  • Lisabonská smlouva ustanovila post „Stálého předsedy Evropské rady“

   • Označován jako „Evropský Prezident“

   • V současnosti Herman Van Rompuy

   • Zvolen do 2. funkčního období (2012 – 2014)

  • Dříve rotující předsednictví Evropské rady

   • Nyní v Radě Evropské Unie


Evropsk rada4
Evropská Rada

 • Úkoly a funkce Evropské rady

  • Evropská rada má dvojí úlohu:

   • stanovuje obecný politický směr a priority EU

   • zabývá složitějšími nebo citlivými otázkami, které se nedají řešit na úrovni mezivládní spolupráce

  • I když má Evropská rada zásadní vliv na stanovení politického programu Unie, nemá pravomoc schvalovat právní předpisy.


Evropsk rada5
Evropská Rada

 • Hlasování v Evropské Radě

  • Rozhodnutí jsou přijímána na základě konsenzu

  • Smlouva však stanoví případy kdy se hlasuje:

   • jednomyslně

   • kvalifikovanou většinou.

  • Hlasovací právo nemá:

   • Předseda Evropské rady

   • Předseda Komise

   • Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku


Rada evropsk unie
Rada Evropské Unie

 • „Rada“ nebo „Rada EU“

 • Dříve „Rada ministrů“

 • Setkávají se zde ministři členských států EU

 • Přijímají právní předpisy

 • Koordinují chod jednotlivých politik


Rada evropsk unie1
Rada Evropské Unie

 • Členství v Radě

  • Rada nemá stálé členy

  • Členské státy posílají na každé zasedání Rady toho ministra, který odpovídá za politickou oblast, jež bude projednávána

   • např. ministra životního prostředí, pokud se bude jednat o problematice životního prostředí

   • toto zasedání pak ponese název „Rada (ve složení) pro životní prostředí“

  • Nejčastěji se schází MZV či MF (ECOFIN)

 • Sídlo:

  • Brusel

  • Úřednický aparát

 • COREPER

  • Výbor stálých zástupců v Bruselu

  • Před-jednává pozice pro Radu

  • Funguje v rámci Rady EU

  • Nižší úroveň než Rada EU

  • COREPER II a COREPER I


Rada evropsk unie2
Rada Evropské Unie

 • Funkce a úkoly Rady:

  • schvaluje zákony EU

  • koordinuje hlavní směry hospodářských politik členských států EU

  • podepisuje dohody mezi EU a dalšími zeměmi

  • schvaluje roční rozpočet EU

  • rozvíjí zahraniční a obrannou politiku EU

  • koordinuje spolupráci mezi soudními orgány a policejními složkami členských států


Rada evropsk unie3
Rada Evropské Unie

 • Předsednictví v Radě

  • Rada pro zahraniční věci má svého stálého předsedu

   • Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU

   • Catherine Asthon (VB)

  • Všem dalším zasedáním Rady předsedá příslušný ministr ze země, která byla pověřena předsednictvím v EU

  • Předsednictví v EU

   • Vždy jeden stát

   • Období 6 měsíců

   • Trojúhelník: minulé – současné – budoucí předsednictví (spolupráce pro kontinuitu)

   • ČR leden – červen 2009

   • Nyní Kypr (7.-12. 2012), poté Irsko (1.-6. 2013)

   • Např. jestliže se zasedání Rady pro životní prostředí uskuteční v době, kdy je předsednickou zemí Kypr, bude tomuto zasedání předsedat kyperský ministr životního prostředí


Rada evropsk unie4
Rada Evropské Unie

 • Hlasování v Radě

  • Obecně na základě kvalifikované většiny – celkem 345 hlasů

  • Čím má stát více obyvatel, tím více hlasů mu připadá

  • Počet hlasů je upraven ve prospěch zemí s menším počtem obyvatel

  • Kvalifikované většiny se dosáhne:

   • pokud většina (někdy i dvě třetiny) z 27 členských států hlasuje pro

   • pokud je odevzdáno alespoň 255 z 345 hlasů

  • Každý členský stát požádat, aby bylo ověřeno, zda většina představuje alespoň 62 % obyvatelstva Unie

   • Pokud tato podmínka není splněna, návrh nemůže být přijat

  • Při hlasování o citlivých otázkách (např. bezpečnosti, vnějších vztazích nebo daňové problematice) musí Rada přijmout rozhodnutí jednomyslně

  • Od roku 2014 bude zavedeno tzv. hlasování dvojí většinou


Soudn dv r evropsk unie
Soudní dvůr Evropské unie

 • Soudní dvůr Evropské unie provádí výklad právních předpisů EU a zajišťuje tedy jejich jednotné uplatňování ve všech státech EU

 • Rovněž řeší spory mezi vládami jednotlivých členských států EU a orgány EU

 • Na Soudní dvůr se mohou obrátit i jednotlivci, podniky nebo organizace, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva


Soudn dv r evropsk unie1
Soudní dvůr Evropské unie

 • Složení Soudu

  • 27 soudců

  • 8 „generálních advokátů“

   • předkládají stanoviska k případům předloženým Soudu

   • tento úkol vykonávají veřejně a nestranným způsobem

  • Soudci a generální advokáti jsou jmenováni na funkční období šesti let s možností opětovného jmenování

  • O kandidátech rozhodují vlády jednotlivých členských států EU

 • Sídlo:

  • Lucemburk


Soudn dv r evropsk unie2
Soudní dvůr Evropské unie

 • Soudní dvůr Evropské unie zahrnuje 3 soudní orgány:

  • Soudní dvůr (1952)

   • Nejstarší, hlavní případy

  • Tribunál (1988)

   • Řeší případy předložené jednotlivci, podniky nebo některými organizacemi

   • Případy týkající se práva v oblasti hospodářské soutěže

  • Soud pro veřejnou službu (2004)

   • Rozhoduje spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci


Soudn dv r evropsk unie3
Soudní dvůr Evropské unie

Druhy případů Soudního dvora

 • Soudní dvůr vynáší rozsudky případech, které mu byly předloženy

 • Mezi 5 nejběžnějších patří:

  • řízení o předběžné otázce

   • pokud soud některého ze členských států požádá Soudní dvůr, aby upřesnil výklad práva EU

  • žaloba pro nesplnění povinnosti

   • žaloba vedená proti členskému státu EU, který neuplatňuje některý z právních předpisů EU

  • žaloba na neplatnost

   • žaloba, jejímž účelem je zrušit platnost právních předpisů EU, které porušují smlouvy nebo základní práva EU

  • žaloba pro nečinnost

   • žaloba vedená proti orgánům EU, které nepřijaly rozhodnutí, jež po nich bylo požadováno

  • přímé žaloby

   • podané jednotlivci, podniky nebo organizacemi proti určitým rozhodnutím nebo krokům EU


Etn dv r evropsk unie
Účetní dvůr Evropské unie

 • Evropský účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví EU

 • zvyšuje kvalitu finančního řízení EU

 • podává zprávy o nakládání s veřejnými finančními prostředky


Etn dv r evropsk unie1
Účetní dvůr Evropské unie

 • Zřízen v roce 1975

 • Sídlí v Lucemburku

 • 27 členů

  • Jmenuje ho Rada

  • Funkční období 6 let (možno znovu-jmenovat)

  • Předseda volen na období 3 let


Etn dv r evropsk unie2
Účetní dvůr Evropské unie

 • Účel a pravomoci ÚD

  • Efektivní využití peněz daňových poplatníků v EU

  • provádí kontrolu („audit“) všech jednotlivců nebo organizací v EU

  • Často provádí kontroly přímo na místě

  • O svých šetřeních vydává podrobné zprávy – předkládá je Komisi a vládám členských států EU

 • ÚD není oprávněn podnikat sám žádné právní kroky

 • Pokud jeho auditoři zjistí podvod nebo nesrovnalosti, předají tyto informace Evropskému úřadu pro boj proti podvodům – OLAF

 • Auditoři často provádějí kontroly v orgánech EU, členských státech a ve státech čerpajících podporu z EU

 • Každoročně Evropskému parlamentu a Radě předává zprávu o uplynulém finančním roce „Výroční absolutorium“


Evropsk hospod sk a soci ln v bor ecosoc
Evropský hospodářský a sociální výbor (ECOSOC)

 • Sídlo - Brusel

 • Zástupci evropských zaměstnavatelů, pracujících a dalších zájmových skupin mohou vyjádřit svůj názor na záležitosti EU prostřednictvím Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

 • poradní shromáždění předkládající svá stanoviska důležitým orgánům EU:

  • Radě

  • Komisi

  • Evropskému parlamentu


Evropsk hospod sk a soci ln v bor
Evropský hospodářský a sociální výbor

 • Má 344 členů

 • Členy navrhují vlády jednotlivých členských států - jmenuje je Rada Evropské unie

 • Funkční období 5 let (možnost znovu-jmenování)

 • Členové ECOSOCu nejsou za svou činnost placeni

 • Členové se dělí do 3 skupin:

  • zaměstnavatelé

  • zaměstnanci

  • různé zájmové skupiny (zemědělci, spotřebitelé atd.)

 • Počet členů reprezentujících jednotlivé státy závisí na počtu jejich obyvatel:

  • Francie, Itálie, Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska – 24 členů

  • Polsko, Španělsko – 21 členů

  • Rumunsko – 15 členů

  • Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko – 12 členů

  • Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Slovensko – 9 členů

  • Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko – 7 členů

  • Kypr, Lucembursko – 6 členů

  • Malta – 5 členů


Evropsk hospod sk a soci ln v bor1
Evropský hospodářský a sociální výbor

 • Úkoly a funkce ECOSOCu:

  • zřízen jako fórum - projednávání záležitosti týkající se jednotného trhu

  • umožňuje evropským zájmovým skupinám (např. odborovým svazům, zaměstnavatelům nebo zemědělcům) vyjadřovat se oficiálně k legislativním návrhům EU

  • Ročně vydá v průměru 170 poradních dokumentů a stanovisek

  • Všechna stanoviska jsou předávána rozhodovacím orgánům EU - poté zveřejňována v Úředním věstníku EU


V bor region
Výbor regionů

 • Výbor regionů je poradním orgánem

 • reprezentuje regionální a místní samosprávné celky v Evropské unii


V bor region1
Výbor regionů

 • Sídlo – Brusel

 • 344 členů

  • stejný počet náhradníků

 • Členy a náhradníky jmenuje Rada na návrhy států EU

 • Funkční období 5 let

 • Státy vybírají své zástupce dle vlastního uvážení

  • Delegace jednotlivých států však musejí odrážet politické, zeměpisné a regionální/místní rozložení v daném státě

 • Členové mají volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku nebo jsou ve svém regionu významnými činiteli


V bor region2
Výbor regionů

 • Struktura:

  • pořádá 5 plenárních zasedání ročně - přijímána stanoviska.

  • Výbor je rozdělen do 6 komisí:

   • územní soudržnost

   • hospodářská a sociální politika

   • vzdělávání, mládež, kultura a výzkum

   • životní prostředí, změna klimatu a energetika

   • občanství, správa, institucionální a vnější věci

   • přírodní zdroje

 • Výbor také přijímá usnesení k nejdůležitějším politickým otázkám

 • Ve Výboru regionů jsou zastoupena 4 politická uskupení odpovídající hlavním politickým směrům v EP:

  • Evropská lidová strana

  • Strana evropských socialistů

  • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

  • Unie pro Evropu národů – Evropská aliance

 • Lisabonská smlouva posiluje úlohu Výboru regionů


 • Evropsk centr ln banka ecb
  Evropská centrální banka (ECB)

  • Spravuje euro (jednotnou měnu EU)

  • Udržuje cenovou stabilitu v EU

  • odpovídá za utváření a realizaci hospodářské a měnové politiky EU


  Evropsk centr ln banka
  Evropská centrální banka

  • Sídlí ve Frankfurtu na Mohanem

  • Je jedním z orgánů Evropské unie

  • ECB pracuje s centrálními bankami všech 27 členských států EU

  • Společně tvoří tzv. „Evropský systém centrálních bank (ESCB)“

  • Rovněž rozvíjí úzkou spolupráci mezi centrálními bankami států tzv. eurozóny

   • 17 členských států EU, jež přijaly euro.

   • Spolupráce této menší a těsnější skupiny bank je označována termínem Eurosystém


  Evropsk centr ln banka1
  Evropská centrální banka

  • Evropská centrální banka (ECB) je jedním z orgánů Evropské unie

  • Obecným účelem ECB je:

   • pečovat o cenovou stabilitu (tj. udržovat inflaci na nízké úrovni), zejména v zemích, které používají euro

   • udržovat stabilitu finančního systému – zajišťovat řádný dohled nad finančními trhy a institucemi

  • Mezi hlavní úkoly ECB patří:

  • stanovovat hlavní úrokové sazby platné v eurozóně a kontrolovat množství peněz v oběhu

  • spravovat devizové rezervy eurozóny a nakupovat nebo prodávat měny, pokud je to nutné pro udržení stability směnných kurzů

  • pomáhat náležitému dohledu orgánů členským států nad finančními trhy a institucemi a pomáhat bezproblémovému fungování platebního styku

  • povolovat centrálním bankám v zemích eurozóny vydávat eurobankovky

  • sledovat vývoj cen a hodnotit jeho možná rizika pro cenovou stabilitu


  Evropsk centr ln banka2
  Evropská centrální banka

  • ECB je zcela nezávislým orgánem

  • Ani ECB ani národní centrální banky Eurosystému ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů nemůže žádat ani přijímat pokyny od žádného jiného orgánu

  • Tuto zásadu jsou povinny dodržovat všechny orgány EU a vlády členských států


  Evropsk investi n banka eib
  Evropská investiční banka (EIB)

  • EIB vlastní všech 27 členských států EU

  • Banka si půjčuje peníze na kapitálových trzích a poskytuje nízkoúročené úvěry na projekty, jejichž cílem je zvýšit kvalitu infrastruktury, energetických dodávek nebo životního prostředí nejen v EU, ale i v sousedních a rozvojových zemích


  Evropsk investi n banka
  Evropská investiční banka

  • EIB podporuje projekty v zemích EU

  • investuje v budoucích členských státech a partnerských zemích

  • Peníze si spíše půjčuje na kapitálových trzích, než aby čerpala z rozpočtu EU

  • finanční prostředky jsou pak půjčovány za výhodných podmínek na projekty sledující politické cíle EU.

  • EIB je nezisková banka a úvěry poskytuje za téměř nulovou úrokovou sazbu


  Agentury eu
  Agentury EU

  Agentury a decentralizované organizace EU lze rozdělit do několika kategorií:

  • Decentralizované agentury a organizace

   • Více než 30 agentur

   • Hrají důležitou roli při realizaci politik EU

   • Zejména úkoly technické, vědecké, provozní či regulační povahy

   • Např. FRONTEX, EDA

  • EURATOM – agentury a ostatní orgány

   • Vytvořeny pro pomoc plnit cíle stanovené Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)

   • Např. EURATOM

  • Výkonné agentury

   • Jsou pověřené některými úkoly při správě jednoho nebo více programů Unie

   • Zřizují se na dobu určitou a nacházejí se v Bruselu nebo Lucemburku, kde sídlí i Komise

   • Např. TEN-T


  Zdroje a literatura
  Zdroje a literatura

  • http://europa.eu/index_cs.htm

  • https://www.euroskop.cz/76/sekce/instituce-eu/

  • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/instituce_evropske_unie/index.html

  • a mnohé další – viz. tématický plán kurzu


  ad