v voj po druh sv tov v lce v hlavn ch sv tov ch ekonomick ch centrech asijsk centrum n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Základy světové a evropské integrace. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum. Přednáška č. 11. Struktura přednášky. 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku 20. století 2. ROZVOJOVÉ ZEMĚ definice, hospodářský vývoj JV Asie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum' - herrod-nichols


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura p edn ky
Struktura přednášky

1. JAPONSKO

 • hospodářský vývoj od začátku 20. století

2. ROZVOJOVÉ ZEMĚ

 • definice, hospodářský vývoj JV Asie

3. ASIJŠTÍ TYGŘI

 • hlavní znaky hospodářského rozmachu

4. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V ASII

 • ASEAN, APEC

ZSEI – přednáška č. 11

japonsko i
JAPONSKO (I)
 • Vývoj před 1. světovou válkou
 • 1. světová válka a meziválečné období
 • Po 2. světové válce
 • 70. léta 20. století
 • 80. a 90. léta
 • Současnost

ZSEI – přednáška č. 11

japonsko v voj p ed 1 sv tovou v lkou
JAPONSKO Vývoj před 1. světovou válkou
 • Reforma Meidži (1867–1912)
 • Industrializace
 • Obsazení cizích území

ZSEI – přednáška č. 11

japonsko 1 sv tov v lka a meziv le n obdob
JAPONSKO 1. světová válka a meziválečné období
 • Vítězná strana 1. světové války
 • Export do Evropy
 • Politický vývoj za 2. světové války
 • Hospodářská krize 30. let – pokles cen hedvábí (hlavního vývozního artiklu Japonska)

ZSEI – přednáška č. 11

pokles cen hedv b ve 30 letech
Pokles cen hedvábí ve 30. letech

Zdroj: Kindlegerger: The World in Depression.

ZSEI – přednáška č. 11

japonsko po 2 sv tov v lce
JAPONSKOPo 2. světové válce
 • Reformy, demonopolizace, investice do uhel. průmyslu, ocelářství, energetiky, loďařství
 • Japonský styl řízení podniků
 • Změny ve struktuře průmyslu
 • Podpora exportu (viz nárůst japonského exportu a jeho podíl na celosvětovém exportu)
 • Indikativní zásahy státu

ZSEI – přednáška č. 11

japonsk export i
Japonský export (I)

Nárůst japonského exportu v letech 1946–1989 oproti roku 1913 (v %)

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

Pozn.: Křivka je pouze orientační, nezachycuje přesné hodnoty objemu japonského exportu.

ZSEI – přednáška č. 11

japonsk export ii
Japonský export (II)

Podíl exportu významných průmyslových zemí v letech 1937–1987 (v %)

Zdroj: Kenwood, Lougheed: The Growthe of the International Economy.

ZSEI – přednáška č. 11

japonsko 70 l ta 20 stolet
JAPONSKO70. léta 20. století
 • Světová hospodářská krize z nadvýroby
 • Ropný šok 1973
 • Zpomalení hospodářského růstu
 • Nová výrobní orientace
 • 2. ropný šok 1979 – stagnace Japonska
 • Srovnání Japonska se světem (podíl na světovém obchodu)

ZSEI – přednáška č. 11

v voj cen ropy v 70 letech
Vývoj cen ropy v 70. letech

Zdroj: Faltus, Průcha: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století.

ZSEI – přednáška č. 11

r st hdp v tr n ch cen ch 1972 1978 v
Růst HDP v tržních cenách 1972–1978 (v %)

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

ZSEI – přednáška č. 11

pod ly ekonomik na sv tov m produktu v
Podíly ekonomik na světovém produktu (v %)

Zdroj: Kennedy: Vzestup a pád velmocí.

ZSEI – přednáška č. 11

japonsko 80 a 90 l ta
JAPONSKO80. a 90. léta
 • Nerovnováha obchodní bilance – tradičně přebytek obchodní bilance
 • Pokles japonské ekonomiky
 • Rozmach automobilového průmyslu

ZSEI – přednáška č. 11

r st hdp japonska v obdob 1905 2000
Růst HDP Japonska v období 1905–2000

Itoh, Takatoshi, 1996. “Japan and the Asian economies: a miracle in transition” Brookings Papers onEconomic Activity, vol. 2, pp. 205-272., také viz http://www.unescap.org/pdd/publications/apdj_10_1/horlacher_mackellar.pdf.

ZSEI – přednáška č. 11

automobilov pr mysl japonska v obdob 1960 2000
Automobilový průmysl Japonska v období 1960–2000

Zdroj: Antique Automobile Club of America. http://www.aaca.org/history/cars_90.htm.

Zdroj: Worldwatch Institute. http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/carprod1950-1999.html.

ZSEI – přednáška č. 11

japonsko sou asnost
JAPONSKO – současnost
 • Podíl na světovém obchodu
 • Deflace (-0,3 % za rok 2003)
 • Vývoj HDP
 • Záporná bilance veřejných financí: deficit 7,42 % HDP, dluh154 % HDP v roce 2003)
 • Míra nezaměstnanosti mužů/žen
 • Otevřenost ekonomiky (vývoz + dovoz): 18 % HDP (vs. 54 % HDP v Německu)
 • Pokles přílivu zahraničních investic
 • Duální struktura průmyslu (obří vs. malé, hůře vybavené rodinné podniky)
 • Struktura dovozu a vývozu

Zdroj: Economist.com. http://www.economist.com/countries/Japan/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Data,

http://www.economist.com/countries/Japan/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Structure.

ZSEI – přednáška č. 11

r st hdp v japonsku
Růst HDP v Japonsku

Zdroj: Evropská komise: Economic forecasts Autumn 2004. http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2004/ee504en.pdf.

ZSEI – přednáška č. 11

zahrani n investice v japonsku
Zahraniční investice v Japonsku

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA51.html.

ZSEI – přednáška č. 11

struktura japonsk ho dovozu
Struktura Japonského dovozu

Struktura Japonského vývozu

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA36.html, http://web-japan.org/stat/stats/08TRA3D.html.

ZSEI – přednáška č. 11

struktura japonsk ho dovozu 2001
Struktura Japonského dovozu (2001)

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA3D.html.

ZSEI – přednáška č. 11

struktura japonsk ho v vozu 2001
Struktura Japonského vývozu (2001)

Zdroj: Ministerstvo financí Japonska. http://web-japan.org/stat/stats/08TRA36.html.

ZSEI – přednáška č. 11

rozvojov zem i
ROZVOJOVÉ ZEMĚ (I)

Definice:

 • Užší a širší přístup k rozvojových zemím
  • Kolonie nebo závislé území
  • HDP na obyvatele (do $ 3 000)
 • Společné znaky rozvojových zemí
  • Vysoké přírůstky obyvatel, nerovnoměrné rozdělení důchodů, vysoký podíl zemědělství, nízká produktivita práce ...

ZSEI – přednáška č. 11

rozvojov zem ii
ROZVOJOVÉ ZEMĚ (II)
 • Důsledky kolonialismu
 • Situace po dosažení samostatnosti
 • Hospodářský rozvoj
 • Členění rozvojových zemí:
  • asijské, americké, africké, Čína a ostatní asijské socialistické země, Oceánie

ZSEI – přednáška č. 11

rozvojov zem iii
ROZVOJOVÉ ZEMĚ (III)

Osamostatnění zemí JV Asie:

 • Oslabení kolonizátorů válkou, národně osvobozenecká hnutí
 • 1945: Barma, Vietnam, Laos, Kambodža, Korea, Malajsie, Singapur, Indonésie, Filipíny
 • 1951: závislá území – Hongkong, Macao

ZSEI – přednáška č. 11

asij t tyg i
ASIJŠTÍ TYGŘI
 • Jižní Korea, Tchajwan, Hongkong, Singapur
 • Proč tygři?
 • Dynamika exportu, hlavní exportní trhy
 • Struktura průmyslu
 • Příliv zahraničního kapitálu
 • Odlišnosti ve strategiích tygrů
 • Další vlny asijských tygrů

ZSEI – přednáška č. 11

pr m rn ro n r st exportu rz a v ch asie
Průměrný roční růst exportu RZ a vých. Asie

Zdroj: Žídek: Historie světového hospodářství.

ZSEI – přednáška č. 11

mezin rodn organizace asie
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ASIE
 • ASEAN (Association of South East Asian Nations): Sdružení národů jihovýchodní Asie
  • Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Brunej, Barma, Kambodža, Laos

ZSEI – přednáška č. 11

mezin rodn organizace asie1
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ASIE
 • APEC (Asia Pacific Economic Cooperation): Asijsko tichomořská ekonomická spolupráce
  • Austrálie, Brunei, Chile, Čína, Filipíny, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Kambodža, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Singapur, Thajsko, Tchajwan, USA

ZSEI – přednáška č. 11

shrnut
Shrnutí
 • Postavení Japonska ve světové ekonomice – vývoj, charakteristika a současné trendy
 • Problémy rozvojových zemí
 • Asijští tygři
 • Význam mezinárodních organizací z Asie

ZSEI – přednáška č. 11

ot zky k asijsk mu centru
Otázky k asijskému centru
 • Jak byste charakterizoval/a Japonskou ekonomiku na přelomu 19. a 20. století?
 • Jak se v Japonsku projevila světová hospodářská krize ve 30. letech 20. století?
 • Jakým směrem se ubíralo japonské hospodářství po 2. světové válce a jakým problémům nyní čelí?
 • Jak byste charakterizoval/a rozvojové země? Jaké jsou jejich největší socioekonomické problémy?
 • Co mají společného tzv. Asijští tygři?
 • Jaký je účel mezinárodních hospodářských organizací sdružujících především asijské země?

ZSEI – přednáška č. 11

doporu en literatura
Doporučená literatura
 • Faltus, J, Průcha, V.: Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. VŠE Praha 1999.
 • Kennedy, P.: Vzestup a pád velmocí. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 1996.
 • Kenwood, Lougheed: The Growthe of the International Economy.
 • Zwettler, O.: Lexikon zemí. Fortuna Print. Praha 1995.
 • Žídek, L.: Historie světového hospodářství. ESF MU Brno 2001.

ZSEI – přednáška č. 11