slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SMB Roadshow  Januari 2011 Annelies Bulkens & Eva Van Laere PowerPoint Presentation
Download Presentation
SMB Roadshow  Januari 2011 Annelies Bulkens & Eva Van Laere

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
danyl

SMB Roadshow  Januari 2011 Annelies Bulkens & Eva Van Laere - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
SMB Roadshow  Januari 2011 Annelies Bulkens & Eva Van Laere
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SMB Roadshow Januari 2011 Annelies Bulkens & Eva Van Laere

 2. Agenda • Microsoft Office 2010, 7 maandenna launch • Microsoft Office ‘ Home Use Program ‘ • Microsoft Office 365 SMB Roadshow janvier 2011 Annelies Bulkens & Eva Van Laere

 3. Office ‘ Home Use Program ‘ • www.msofficehup.com • Voordeel van de Software Assurance • Klanten en werknemers tevredenheid • IT kost en druk • Office 2010 of Office voor Mac 2011 • Individuele of groepsbestelling • Electronischedownload

 4. Microsoft Office 365 Partner Overzicht Eva Van Laere & AnneliesBulkens

 5. Agenda • De Cloud ?!? • Microsoft Office 365 in het kort • Watbetekent Office 365 voor partners • Begin vandaagnog! • Meer informatie

 6. Het Microsoft Cloud Continuum

 7. Transformatie van de IT industrieDe 5de generatie IT CLOUD Late 2000s & Future Cloud Computing, Social Networks Products>Solutions>Services INTERNET Mid ‘90s Browsers, Email, eCommerce, Hosting, Wi-Fi, Web 2.0 CLIENT/SERVERMid ‘80s Distributed Computing PC & APPSEarly ’80s MAINFRAME ’60s & ‘70s Word Processor, Spreadsheets DOS, GUI, Windows Financial, MRP Reservations

 8. De kracht van eenwereld van services CLOUD COMPUTING

 9. Cloud Computing IT alseenService… Zodatuwklantzichkanfocussen op zijn business

 10. Microsoft Cloud Continuum Private Public Service Provider Microsoft On Premise SAAS PAAS IAAS Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center Dynamic Infrastructure Toolkit for Hosters

 11. Meerdere Data Centers in de wereld The Microsoft Cloud Quincy, WA Chicago, IL San Antonio, TX Dublin, Ireland Generation 4 DCs

 12. De 24x7 realiteit van de consumer cloud ID WW +1 billion/Belgium 4.7Mauthentications per day WW 400M/Belgium 4.4M active Hotmail accounts WW 320M/Belgium 3M accounts 9.9 billion messages a day Windows WW 600M/Belgium3M unique visitors monthly Update 5 petabytes of content served last Christmas week 1 Petabyte+ of updates served every month CLOUD SERVICES

 13. Microsoft CommerciëleCloud Services • 9,000 professioneleklanten • Meer dan 50% van de Fortune 500 • 40M betalendegebruikers • 70% migreerde van Lotus Notes • Meer dan 500 publiekeinstellingen • 12,000 partners • PRODUCTIVITY • COMMUNICATIONS • COLLABORATION • BUSINESS APPS • MANAGEMENT & SECURITY • STORAGE • PLATFORM

 14. Binnenkortbij u: Microsoft Office 365 DE CLOUD VERSIES VAN ONZE GEWAARDEERDE COMMUNICATIE EN COLLABORATIE PRODUCTEN IN COMBINATIE MET DE MEEST RECENTE VERSIE VAN OFFICE NU VOOR ALLE BEDRIJVEN

 15. Microsoft Office 365 WAARDE ONZE CLOUD PRODUCTIVITEIT HELPT BEDRIJVEN, VAN KMO TOT MULTI-NATIONAL, GELD EN TIJD BESPAREN EN KOSTBARE MIDDELEN BETER TE BENUTTEN EFFICIENTE PRODUCTIVITEIT Werkbetersamen • WERKT MET WAT U KENT • Gekendeoplossingen • ROBUUST, VEILIG EN BETROUWBAAR • 99.9% uptime. Gegarandeerd. • IT CONTROLE EN EFFICIENTIE • U blijft in controle • TOEGANG, ALTIJD & OVERAL • Beheeruwbedrijf, waar u ook bent Bevat:

 16. Improved management and control De NieuweGeneratie BPOS • Office Professional Plus 2010 verkrijgbaaralsabonnement service, met Office Web Apps • Lync Online combineert Chat en Online Meetings in één service • Verbeterde SharePoint Online en Exchange Online met nieuwe 2010 versions • Verrijkte browser interface • Vereenvoudigde web access met eenvoudiggebruikers interface • Nieuwerolgebaseerdeidentiteit • Nieuweeind-gebruikerstoegangzonder sign-on client • Federatie met on-premises Active Directory laat single sign-on toe • Nieuwecommand line PowerShell access laat toe Exchange Online services betertemanagen • Nieuwe, flexibelefacturatiemogelijkheden Verbeterd management en controle Nieuweproductiviteitselementen * Not all features are available in all subscription plans

 17. Productiviteitsverbeteringen • Rijk browser interface met de nieuwe Outlook Web App • Verbeterd inbox management met conversation view • Geïntegreerde multi-mailbox search en retention policies • Nieuwpersoonlijk email archief en archiveringsregels • Meet controlevoor IT dankzij de nieuwe GUI en Remote Power Shell • Flexibeleservice incrementelelicensing, per gebruiker • De volledige Office ervaring met integratie van services in Microsoft Office 365 • Vereenvoudigdeeindgebruikerssetupdmvpreconfiguratie • Altijd de laatsteversie van Office apps terbeschikking, inclusief Office Web Apps • Vertrouwde Office gebruiksgemakuitgebreidnaar de andere services • Vernieuwdepersoonlijke My Sites waarmen documentenbewaart en expertise deelt • Sterkverbeterde Team en Project sites • Nieuw: Extranet sites ominformatie op beveiligdewijze met klanten en partners tedelen • Nieuw: Intranet sites omnieuws in de organisatieteverspreiden • Creatie en beheer van eenvoudigepublieke websites • Meer storage - 10GB/tenant + 500 MB/user • Combineert 1:1 text/voice/video chat met uitebreide with multiparty online meetings in 1 toepassing • Escaleerconversatiesnaar online meetings met audio, video, PPT delen, en desktop sharing • Vereenvoudigdetoegangvoorexternepartijen • Contact photos en activity feeds • Federatie met Windows Live Messenger • Eenvoudigeregebruikservaring Note: Not all features are available in all subscription plans

 18. Bevat … Office 365 voor KMO’s en zelfstandigen(Small Businesses) • 1-25 gebruikers(max 50 mogelijk) • Geen IT mgmtnodig • Gemakkelijktesten • Eenvoudiggebruik • Werkt met Microsoft Office • Financiele SLA van 99.9% uptime garantie • Zelf-Help en Community Support BEVAT: • Exchange Email, Calendar, Contacts & PersoonlijkArchief • 25 GB Mailbox • ActiveSync Mobile Support • SharePoint Team Sites 1 • Office Web Apps • Simpeleeenvoudige Website 2 • Online Access databases • Lync Rich Client • Online meetings 3 • Desktop Sharing • Multiparty IM & PC-to-PC Calling • Self-Help and Community Support Office 365 (Plan P1) 5,25€/pers/maand 1 One site collection, authenticated external user access enabled for up to 50 unique users/month. 2 Includes ready-to-use templates, option to add custom domain. 3 Online meetings limited to 50 participants.

 19. Erzijnverschillendegevallenwaar Microsoft Office 365 for enterprises de behoeftes van kleinereorganisatiesbeterafdekt Wanneer is Office 365 for Small Businesses nietgenoeg? • Need Active Directory Sync • Ability to sync/manage user groups Need Archiving Email archiving for legal compliance Need BES Blackberry Enterprise Server Growing to >50 users More than 50 PC org today or tomorrow 24x7 Phone support Higher touch vs. community support 1 2 3 4 5 Office 365 for Enterprises

 20. Microsoft Office 365 for EnterprisesDe juistemogelijkhedenvoor de juistepersoon Kiosk Werker Information Werker Goedkoopaanbodvoorgebruikers die vandaagnoggeentoeganghebben tot email en collaboratieoplossingen Uitgebreidefunctionaliteiten die voldoenaanallenoden van een information werker • User Segment Offers: Plan K Family • 500 MB mailbox • No SharePoint storage allocation • Outlook Web Access (full OWA, not Lite) • POP Support • Messaging, calendar, contacts • Anti-Virus / Anti-Spam • Site search mogelijkheden • Office Web Apps • User Segment Offers: Plan E Family • 25GB mailbox • 500MB SharePoint storage • Full Client Connectivity (MAPI/IMAP) • Mobility • Lync (real time communications) • Advanced Exchange & SharePoint mogelijkheden • Office Professional Plus • On-premises access rights • Grootste • Verschillen

 21. Voor Information Workers – Plan E Family • Core Principles: • Gebruik Office omonze offering tedifferentiëren • Concurreer op waardeniet op prijs • Microsoft Office 365 offers nietgelinktaan on-premise oplossingen Components Suites Microsoft Office 365 E4 25,5€/md Bevat: Exchange Plan 2 SharePoint Plan 2 Lync Plan 2 Office ProPlus Office Web Apps Lync Plus (Voice) Voice Office Pro Plus Microsoft Office 365 E3 22,75€/md Bevat: Exchange Plan 2 SharePoint Plan 2 Lync Plan 2 Office ProPlus Office Web Apps Voicemail & advanced archive capabilities Forms, Access/Excel/ Visio Services Microsoft Office 365 E2 14,25€/md Bevat: Exchange Plan 1 SharePoint Plan 1 Lync Plan 2 Office Web Apps Office Web Apps Email, calendar, AV/AS, Personal Archive Microsoft Office 365 E1* 9€/md Bevat: Exchange Plan 1 SharePoint Plan 1 Lync Plan 2 Collaboration Portal Conferencing IM & presence Prices shown at ERP Add-Ons: SP Online Storage (1GB) – $2.50 Extranet (PAL) – $2.00 Blackberry Support (BES) – $10.00 Offer Details: Plan 2 include Plan 1 features Office Web Apps requires SharePoint Online Voice requires on-premises servers *Service Plan that maps to current BPOS

 22. Voor Kiosk Werkers – Plan K Family Profiel van eentypische Kiosk Werker • Zit minder dan 5-10% van zijn/haartijdachtereen PC • Deelt 1 terminal/pc met anderen • Heeftnognooitrechtgehad op eenbedrijfs-email adres • Voorbeelden: fabrieksarbeiders, winkelbediendes, postbodes,…. 2 Plan K Suites voorverschillendenoden: Microsoft Office 365 K1: groot volume • Voor de meestvoorkomende scenarios met basic email & toegang tot intranet • Laat toe om Microsoft Office Documententeviewen Microsoft Office 365 K2: • Voor die gebruikers die meerinformatiemoetenuitwisselen (eenvoudige data input) • Bevat Office Web Apps editing mogelijkhedentegenbijkomendekost Suites Components Office Web Apps Microsoft Office 365 K2 9€/md Bevat: Exchange Kiosk SharePoint Kiosk Office Web Apps SharePoint Online Kiosk Not offered standalone Microsoft Office 365 K1 3,5€/md Bevat: Exchange Kiosk SharePoint Kiosk Exchange Online Kiosk

 23. Overgang van BPOS naar Microsoft Office 365 Ontworpenvooreenvoud, controle en vertrouwen • Migratiesnaar Microsoft Office 365 zullensnelnaar de GA starten • Uwklantblijft in controle van de planning van de migratie • Mailing service blijftononderbroken • Data safeguards and protection • 24 x 7 IT level telefoon support • What to Expect • Planning • Desktop deployment – eenmalige setup nodig per PC (via Services Connector) • Operating System requirements - Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3, Mac OS X 10.4 • Productivity services requirements: • Web Based Access – IE7 on Vista, IE8 on XP, Firefox 3.x, Safari 4.x on Mac • Office Client Access – Office 2010, Office 2007 SP2, Office Mac 2008

 24. Partner OpportunityUitgebreide Offering, NieuweOpportuniteiten • Nieuweklanten • Nieuwesegmenten • Nieuwe scenarios • Advisor fees • Managed services • Jaarlijkse revenues • Vergrootuwcapaciteit • Vergrootuwschaal • Verhooguwmarges • Verbreed Groei Versnel • Uitgebreider Portfolio • Nieuwehybrideoplossingen • Advisor Fee • Nieuwe SharePoint mglhed • Office Opportuniteiten • Complete productiviteitsoplossgingen • Marketing opportuniteitmet Microsoft Office 24

 25. Business Productivity Online Suite Partner Model 12% Netto 1° jaar 6% Recurring 18% jaar 1 Partner Klant • Microsoft • Marge Deal Eenvoorbeeld 25

 26. Besluit Leid met de Toekomst Office 365 is klaarvoorallemogelijkeorganisaties Office 365 brand zalvraag en marktontwikkelen Uitgebreidere offering is eennieuweopportuniteit

 27. Begin vandaag • Wordt Microsoft Online Services Partner (www.microsoftcloudpartner.com) • Ganaar QuickStartOnlineServices.com • Leer alles over Microsoft Office 365 • Blijf op de hoogte via onze Newsletter • Brenguwklantnaar BPOS en leer alles over Microsoft Office 365 • Neemdeelaan de sales sessieom 17 uur • Participate in the sales session at 5PM • Vraagadviesaanuw PAM