Datov centrum a region ln san kraje vyso ina projekt digitalizace a ukl d n v regionech
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina říjen 2009. Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji. Březen 2005 Pilotní provoz distribuovaného úložného systému KrÚ-NemJi Listopad 2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Datov centrum a region ln san kraje vyso ina projekt digitalizace a ukl d n v regionech

Datové centrum a Regionální SAN kraje VysočinaProjekt digitalizace a ukládání v regionech

Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina

říjen 2009


Historie digitalizace ukl d n a el archivace v kraji
Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji

 • Březen 2005

  Pilotní provoz distribuovaného úložného systému KrÚ-NemJi

 • Listopad 2005

 • Příprava projektu důvěryhodného elektronického archivu do Broadbandového fondu MIČR

 • Neschváleno bez dalšího zdůvodnění

 • Předloženo ve spolupráci s okresními archivy a Národní knihovnou (projekt WebArchiv)

 • Únor 2006

  Zkušební archivace webů (regionální „sklizeň“) veřejné správy v kraji Vysočina – WebArchiv

 • Březen 2007

  Projekt snímkování elektronických úředních desek samospráv v kraji Vysočina

 • Říjen 2007

  Kvalifikovaná cert. autorita na KrÚ – eIdentity, ICA

 • Listopad 2007

  Předložení projektu důvěryhodného archivu do národní strategie eJustice


Historie digitalizace ukl d n a el archivace v kraji1
Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji

Leden 2008

Dokončen projekt digitalizace regionálního zdravotnictví - PACS

Únor 2008

Dokončeno datové centrum kraje Vysočina – NemJi-KrÚ

Leden 2009

Schválení Zásad krajského zastupitelstva na dotace v oblasti ukládání a archivace

Červen 2009

Dokončen projekt regionální SAN

Srpen 2009

Dokončena Studie digitalizace a archivace v kraji Vysočina

Září 2009

Předání typizovaného projektu digitalizace a ukládání v IOP


Region ln san d vody realizace projektu
Regionální SAN - důvody realizace projektu

Proč regionální SAN?

Rapidně rostoucí požadavky na požadavky na ICT největších organizací v kraji Vysočina.

Mnohdy nevyhovující insfrastruktura pro zálohování

Vyzkoušený koncept metroclusteru (NemJi - KrU)

Dostupnost kvalitní optické infrastruktury (min 4 volná vlákna + gigabit IP spoj do měst).

Historická spolupráce na testování iSCSI infrastruktury.

Vůle organizací řešit problematiku zálohování a archivace společně

Vůle politiků uvolnit investice na téma bezpečnost dat


D vody realizace projektu metro cluster 2007
Důvody realizace projektu – Metro Cluster 2007

Nutnost realizace systémů s vysokou dostupností a fyzickou odolností

KrÚ – databázové servery (IZS), 4 x Exchange, 3x VMWare, 3x Citrix

NemJi – nemocniční systém, laboratorní systémy, ostatní aplikační a databázové servery, Exchange, VMWare (celkem 17 serverů)

Výrazná potřeba navýšení celkové úložné kapacity

V sumě pooptávka řádově po 20TB prostoru na 2 roky

Příprava infrastruktury pro projekty typu eArchiv - Důvěryhodný archiv kraje a CRM

Nutnost realizace distribuovaného úložiště s garancí dostupnosti dat v řádech desítek let


Zad n projektu z kladn funkce e en
Zadání projektu – základní funkce řešení

 • Vzájemně propojené plně redundantní SAN obou organizací

 • Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě KrÚ (s předpokládaným růstem na 20TB do dvou let)

 • Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě NemJi (s předpokládaným růstem na 30TB do dvou let)

 • Řešení typových zálohovacích úloh

  • Snapshot a BACKUP snapshotů, kontinuální řada SNAPSHOTů

  • Synchronní a asynchronní MIRROR

 • Geografický cluster (metro cluster)

 • Virtualizace diskové prostoru – maximální využití stávajících polí

 • Failover nebo clusterový konceptV stupy pro kr
Výstupy pro KrÚ

 • Snadná administrace

 • Vyzkoušené krizové scénáře

 • Vyřešená bezpečnost, autorizace a model distribuované správy

 • V rutinním provozu již nasazeno:

  • Synchronní mirror + snapshoty (DiskSafe) u serverů s W2K3 z DAS do SAN - 8x

  • Synchronní mirror v rámci SAN (server má primární data v SAN) – 4x

  • Funkce agenta SQL a Exchange – 6x

  • Připojená VMWare ESX HA farma do SAN - 3x

  • Snapshoty nad mirrorovanými disky (rozsáhlé možnosti nastavení počtu a úrovní snapshotů) – 12x

  • Replikace do celkem 6ti lokalit – 10x

  • Využití vzdálených iSCSI i FC storages – 3x

  • V IPStor celkově pod správou cca 50TB


Region ln san dotace
Regionální SAN - dotace

 • Příjemci dotace

  Organizace zřízená krajem Vysočina, obec na území kraje Vysočina nebo obcí zřízená organizace

 • Přijatelné náklady

  a) nákup diskových polí popř. jejich komponent

  b) prvky výstavby SAN/NAS infrastruktury (lokální optické rozvody, SAN switche, FC karty)

  c) hw a sw prvky potřebné pro integraci s krajským systémem úložišť

  d) archivační popř. zálohovací software

  e) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat

 • Rozpočet projektu

  Max 1,5 mil Kč za rok

  Organizace A – 70%

  Organizace B – 60%

  Organizace C – 50%
Region ln san v stupy
Regionální SAN - výstupy

 • Technicky

  • infrastruktura spravující řádově 100TB provozních dat na 12ti organizacích

  • 9 instancí FalconStor IPStor (verze 5 a 6)

  • Propojených 10 diskových polí od 4 výrobců

  • Vznik infrastruktury pro disaster recovery zálohy celých datových center

  • IP infrastruktura pro desítky služeb a koncových strojů

  • FC infrastruktura fungující na rychlostech 2-4Gb na vzdálenosti až 65km

   Organizačně

  • Jednotná metodika zálohování, obnovy a dohledu nad daty a úložišti

  • monitoring 16ti vazeb mezi organizacemi při vzdáleném využití diskových kapacit

  • Organizačně zvládnuté mechanismy správy a údržby distribuované architektury

  • Výrazné úspory z rozsahu a TCO

  • Možnost sdílení a společných investic


Region ln san co d l
Regionální SAN - co dál?

 • Další kroky a plány ….

  • Vytvoření dlouhodobých garantových úložišť veřejné správy

  • Vznik vzdálených garantovaných backupovacích služeb pro malé organizace

  • Infrastruktura pro digitalizační a skenovací linky

  • Infrastruktura pro kamerové systémy

  • Pořízení vysokorychlostních SSD polí

  • Zapojení regionální SAN do krajské hostingového centra – eGON Centrum

  • Rutinní zvládnutí disaster recovery celých infrastruktur – virtuální serverovny (TC K, TC ORP, IZS)

  • Vytvoření další metroclusterů (TC ORP)

  • Nalezení technologie pro dlouhodobé uložení


Dotace
Dotace

Projekty technologických center krajů

 • Aktuální stav výzvy IOP

 • Typizované projekty

  • Technologická centra

  • Digitalizace a ukládání

  • Digitální mapa veřejné správy

  • Datové sklady a nástroje BI

  • Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

  • Celkově cca 2mld Kč

  • Vyhlášení výzvy v říjnu ... 2010

 • Návaznost na TC ORP

 • Návaznost na systém vzdělávání ESF/OPLZZ


Koncept region ln digitalizace a ukl d n
Koncept regionální digitalizace a ukládání

 • Architektura výstupem projektu z roku 2005, regionální studie digitalizace a archivace a Strategie AKČR

 • Návaznost na technologická centra

  • využití provozních (SAN/NAS) a garantovaných úložišť (CAS)

  • vysoká dostupnost (HA) a teritoriální redundance

  • serverová a disková virtualizace

  • spisové služby a provozní úložiště

 • Návaznost na národní projekty

  • Národní digitální knihovna

  • Národní digitální archiv

 • Mezinárodní normy a standardy

  • Životní cyklus dokumentů - OAIS

  • Rozhraní SPS a tok dokumentů - Moreq2

  • Metodika plánování a údržby důvěryhodných digitálních úložišť - PLATTER


Koncept region ln digitalizace a ukl d n1
Koncept regionální digitalizace a ukládání

Předpokládané výstupy typizovaného projektuKrajsk digit ln spisovna
Krajská digitální spisovna

Předpokládané parametry KDS

 • Garantované úložiště uzavřených spisů pro střednědobou archivaci

 • Služba pro organizace samosprávy na území kraje

 • Samostatný IS postavený nad důvěryhodným úložištěm KTC

 • Striktní podpora OAIS a Moreq2

 • Otevřené rozhraní pro SPS a agendové IS

 • Spolupráce s NDA na bázi SIP/AIP datových balíků (+ metodika, digital preservation, konverze)

 • Úložiště CAS/NAS (úvodní kapacita min 4TB na kraj)

 • Předpokládaný roční přírůstek 2-4TB (po roce 2010)

 • Dotace IOP až 15mil Kč


Krajsk digit ln repozit
Krajský digitální repozitář

Předpokládané parametry KDR

 • Garantované úložiště pro kulturní památky, cenné písemnosti a umělecká díla, fotografie, historické mapy, audio, video, časopisy a ostatní publikace vztahující se k regionu

 • Služba pro organizace samosprávy na území kraje

 • Samostatný IS postavený nad důvěryhodným úložištěm KTC

 • Podpora OIAS

 • Otevřené rozhraní pro specializované IS (knihovní, muzejní)

 • Spolupráce s NDK (metodiky, výměna dat, digital preservation, konverze)

 • Úložiště CAS/NAS/SAN (úvodní kapacita min 5TB na kraj)

 • Předpokládaný roční přírůstek 3-5TB (po roce 2010)

 • Dotace IOP až 20mil Kč


Krajsk digit ln lo i t
Krajské digitální úložiště

Předpokládané parametry KDU

 • bezpečné a dlouhodobé úložiště pro další IS a původce v kraji

 • obecné metadatové profily

 • využití garantovaného úložiště i TIER 3 – 2

 • služby pro malé organizace (vzdálený zálohovací systém)

 • provozní logy, kamerové systémy, PACS, ...

 • datová rozhraní NFS, CIFS, HTTPS/WS-SOAP

 • využití technik HSM a ILM

 • odhadovaný roční přírůstek za kraj 10-20TB

 • dotace IOP až 20mil Kč


Krajsk digitaliza n jednotka
Krajská digitalizační jednotka

Předpokládané parametry KDJ

 • pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další SW/HW nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů

 • digitalizace dokumentů – nákup služby nebo osobní náklady (vyhledávání a příprava fondů pro digitalizaci, příprava dokumentů, skenování, popis metadat a vyhledávání informačních zdrojů, práce s OCR, správa provozního úložiště a repozitáře)

 • Robotický skener (formát až A2, min rozlišení 600 DPI)

 • 1-2 ruční skenery (formát až 2A0, min rozlišení 600 DPI)

 • 3D-4D skener

 • Příprava vhodných prostor (eliminace negativních vlivů vnějšího světla, hlučnost,…)

 • Kapacity provozního úložiště (nejlépe rozšířením Technologického centra kraje)

 • Základní SW na zpracování naskenovaných dat

 • Dotace IOP až 10+10mil Kč


Informace kontakt
Informace, kontakt...

Veškeré podklady najdete na …

www.rowanet.cz/SAN

www.kr-vysocina.cz/it

pavlinec.p@kr-vysocina.cz