l p isyn edist minen kao ssa artti antila 5 5 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Läpäisyn edistäminen KAO:ssa Artti Antila 5.5.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Läpäisyn edistäminen KAO:ssa Artti Antila 5.5.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Läpäisyn edistäminen KAO:ssa Artti Antila 5.5.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Läpäisyn edistäminen KAO:ssa Artti Antila 5.5.2012. Jyväskylä. KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-YKSIKÖIDEN SIJAINTI (ja etäisyysvertailu) VUONNA 2011. Kuusamo. Lukio - alle 100 opiskelijaa - yli 100 opiskelijaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Läpäisyn edistäminen KAO:ssa Artti Antila 5.5.2012' - danil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Jyväskylä

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-YKSIKÖIDEN SIJAINTI (ja etäisyysvertailu) VUONNA 2011

Kuusamo

Lukio- alle 100 opiskelijaa- yli 100 opiskelijaa

Ammatillinen koulutusyksikkö- alle 100 opiskelijaa- yli 100 opiskelijaa

Tampere

Suomussalmi

Puolanka

Heinola

Hyrynsalmi

Salo

Vaala

Ristijärvi

Paltamo

Kuhmo

Kotka

Sotkamo

Kajaani

Helsinki

l p isyyn vaikuttavia tekij it
Läpäisyyn vaikuttavia tekijöitä

Opiskelijan koulussa pysyminen

opiskelijan hyvinvointi

organisaation tahto

Opiskeluaika

opiskelijan kyky ja halu

organisaation mahdollisuudet ja tahto

miten
Miten

Johdon sitoutuminen

Resurssointi

Toiminnan rakenne ja organisointi

toimintaa ohjaavat
Strategia

Toimintajärjestelmä

Erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma

Päihdetoimintamalli

Kriisitoimintamalli

Kiusaamisen vastainen toimintamalli

Opiskelijakyselyt (olo-, ym. ja kouluterveyskysely)

Työolobarometri (henkilöstö)

Toimintaa ohjaavat
tekij t
Tekijät
 • 1 koulutuspäällikkö
 • 15 erityisopettajaa
 • 4 erva opettajaa
 • 4 + 1 osa-aikainen kuraattori
 • 10 terveydenhoitajaa (Kaj 6, Kuh 1, Kuu 1, Suo 1, Vuo 1)
 • Nuorisopsykologi (Kajaani)
 • lääkäri, Kajaani
 • 2 kasvatusohjaajaa (Kaj 1, Kuu 1)
 • 7 asuntolaohjaajaa (3 Kaj, Kuh 1, 1 Kuu, Suo 1, Vuo 1)
 • 13 ohjaajaa/ammattimiestä (Kaj 7, Kuu 5, Suo 1)
 • 12 opinto-ohjaajaa
 • kaikki opettajat ja muu henkilöstö
otetaan koppi pk oppilaista
Otetaan koppi pk-oppilaista
 • Mukana 7-9-lk:t
 • Kodit mukana
 • Tiedon siirto
 • Nivelvaiheen hallinta – PK-> KAO
 • Oikeat valinnat
nivelvaihe
TIEDONSIIRTO NIVELVAIHEESSA (PK-KAO)

Vain tarpeellinen tieto

Vastuuhenkilöt:

KAO; kuraattorit, opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja ervaopettajat

Perusopetus; kuraattorit, opinto-ohjaajat, erityisopettajat

Nivelvaihe
tietojen kartoitus perusopetuksesta
Tietojen kartoitus perusopetuksesta

Yleisopetuksen oppilaat

 • Oppilaille suunnatut tiedotustilaisuudet mm. 9 -viikko
 • Oppilaiden huoltajille suunnatut tilaisuudet
 • Tiedonsiirtoluvat: perusopetuksen opinto-ohjaajat hankkivat jokaisesta oppilaasta kirjallisen tiedonsiirtoluvan
 • Tiedonsiirtopalaverit KAO:ssa aloittavien osalta syksyllä

Yksilöllisen opetuksen oppilaat

 • Oppilasryhmien tapaamiset yläkoulun aikana (KAOn kuraattorit)
 • 9-luokan aikana keskusteluja oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa (KAOn kuraattorit)
 • Oppilailla mahdollisuus käydä koulutuskokeiluissa KAOlla
 • Tiedonsiirtoluvat: perusopetuksen opinto-ohjaajat hankkivat jokaisesta oppilaasta kirjallisen tiedonsiirtoluvan
 • Tiedonsiirtopalaverit KAO:ssa aloittavien osalta syksyllä ja siirtohojks:t
otetaan koppi kao opiskelijoista
Otetaan koppi KAO opiskelijoista

Tiedonsiirto KAOssa

Lähtötaso

Riskien tunnistaminen

Tukitoimet

Vapaa-aika ja asuntolatoiminta

tiedonsiirto kaossa
Tietojen siirtäminen opetushenkilöstölle: kuraattorit, ervat, opot

Tietojen siirtäminen asuntolaohjaajille: kuraattorit

Tiedonsiirroissa välitetään vain opetukseen ja asuntola asumiseen liittyvät välttämättömät tiedot

Tiedonsiirto KAOssa
tietojen kartoitus opintojen alussa
ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN PEHMEÄ ALOITUS 2 PV

OPISKELIJATIETOLOMAKE JA TULOHAASTATTELU

opiskelija / ryhmäohjaajat

LÄHTÖTASON KARTOITUS

Matematiikka ( NMIn KTLT 7-9 testi)

lukiseula / yksilötesti (NMI lukiseula + yksilötesti)

toinen kotimainen kieli

vieraskieli

-> ryhmäohjaajat / erityisopettajat

RYHMÄYTYMISPÄIVÄT

Tietojen kartoitus opintojen alussa
yksil llisen tuen tarpeen m rittely
opiskelija,

huoltaja (alle 18 v opiskelijan kohdalla),

ryhmänohjaaja,

koulutusalan erityisopetuksesta

vastaava opettaja,

kuraattori

muut asiantuntijat

Yksilöllisen tuen tarpeen määrittely
hojks
HOJKS:N VAHVISTAMINEN

20.09. ja 20.01.

koulutusalan hyvinvointiryhmä tekee esityksen 

erityisopetuksesta vastaava koulutuspäällikkö vahvistaa päätökset

HOJKS:N LAATIMINEN

opiskelija, huoltajat, ryhmänohjaaja, erityisopettaja, opettajat, kuraattori

muut asiantuntijat

HOJKS
tukitoimet
Opetuksessa kiinnitetään huomiota oppimisvalmiuksiltaan ja –tavoitteiltaan yksilöllisiin opiskelijoihin.

Opiskelijoille suunnitellaan erilaisia tukitoimia, joiden tavoitteena on tukea heidän myönteistä yksilöllistä kehitystä ja ammatillista kasvua.

Yksilöohjaus

Samanaikaisopetus

Pienryhmäopetus

Työpainotteinen oppiminen

Tukitoimet
arviointi
TUKITOIMIEN ARVIOINTI JAKSOITTAIN

opiskelija, ryhmänohjaaja, erityisopettaja,

opettajat, kuraattori

TUTKINTOTODISTUS

”tavallinen”

osittain mukautettu / kokonaan mukautettu

todistus suoritetuista opinnoista

Arviointi
kasvatusohjaaja
Tehtävät:

-oppilaiden vapaa-ajan toiminnan organisointi

-tutor - toiminta

-oppilaskunta

-ryhmäytyminen

-yhteistyö mm. SAKU ry

-asuntolaohjaaja-tiimi

Kasvatusohjaaja
asuntolatoiminta
Ausuntolapaikkoja 636

Kajaani (328 paikkaa)

Opintie Vimpeli( 227)

Seppälä(101)

Kuhmo (80 paikkaa)

Kuusamo (80 paikkaa)

Suomussalmi (84 paikkaa)

Vuokatti (64 paikkaa)

Asuntolatoiminta
taustalla
Taustalla

johdon sitoutuminen, strategiset linjaukset

sopivan kokoinen yhteisö - hyvä yhteishenki koko organisaatiossa

henkilökunnan pysyvyys

henkilökunnan osaaminen

pitkä ja johdonmukainen opiskelijahuollon ja erityisopetuksen kehittäminen

yhteinen ihmis- ja oppimiskäsitys

arjessa
opiskelijan hyvinvointi ja erityisopetus kaikkien arkea

myönteinen ilmapiiri- opiskelijan hyvinvointiin

hyvinvointiryhmät ja erityisopetuksen tiimi

rajoja ylittävä yhteistyö KAOn sisällä

toimiva yhteistyö verkostoihin

luotetaan kaverin tekemiseen

kaikki kyytiin – yhtäkään ei haluta menettää

Arjessa