oferta dla doktorant w uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Stypendia programu LLP/Erasmus na studia zagraniczne. Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus Lifelong Learning Programme. Program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu' - damon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oferta dla doktorant w uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu

Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

slide2
Stypendia

programu LLP/Erasmus

na studia zagraniczne

wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus lifelong learning programme
Wyjazdy studyjne w ramach programu ErasmusLifelong Learning Programme

Program edukacyjny Unii Europejskiej

ERASMUS

komponent odnoszący się

do szkolnictwa wyższego

dot. wszystkich typów uczelni, dziedzin

i poziomów studiów (UG, PG, D)

wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus
Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus

Kraje uczestniczące:

27 krajów UE + 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria*) + Turcja, Chorwacja

wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus1
Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus

Zasady programu Erasmus:

- wyjazd niezależnie od posiadanego obywatelstwa

- wyjazd tylko do uczelni partnerskiej

- okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej (ECTS)

- student nie ponosi opłat za naukę za granicą (u nas tak)

- zachowanie prawa do stypendiów i kredytów przyznanych w kraju

- stypendium jednokrotne.

stypendium erasmus
Stypendium Erasmus
 • Stypendium to dofinansowanie pobytu
   • własne środki od 75 do 500€ miesięcznie
 • Zależne od kraju do którego wyjeżdża student (380-260 EUR na miesiąc)
 • Stawki na rok 2012/2013 nie są jeszcze określone

(w maju dane o wysokości stypendiów z Narodowej Agencji)

 • Specjalne stypendia dla osób z dużym stopniem

niepełnosprawności

 • Wypłata stypendiów z puli na rok 2012/13– od II połowy sierpnia
rezygnacja z wyjazd w odejmowanie 0 2 pkt od redniej
Rezygnacja z wyjazdów – odejmowanie 0,2 pkt. od średniej

osobom, które w kwalifikacji zrezygnowały z wyjazdu po złożeniu potwierdzenia wyjazdu

Ta sama zasada przechodzi na kolejne lata: rezygnacjaw obecnej kwalifikacji po podpisaniu potwierdzenia gotowości wyjazdu będzie skutkowała mniejszą średnią w następnych kwalifikacjach Erasmusa

wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus2
Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus

Udział w kwalifikacji na studia w ramach programu Erasmus mogą brać studenci:

 • obecnego I, II i III roku studiów trzeciego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych - wyjazd w semestrze zimowym i/lub letnim roku następnego 2012/2013,
 • którzy nigdy nie studiowali za granicąw ramach programu Erasmus.
wyjazdy studyjne w ramach program erasmus
Wyjazdy studyjne w ramach program Erasmus

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie wypełnią kwestionariusz aplikacyjny i po wydrukowaniu i uzyskaniu podpisu promotora (studenci, którzy nie uczestniczą jeszcze w zajęciach seminarium dostarczają formularz bez podpisu promotora.), dostarczą do Działu ds. Badań Naukowychi Współpracy z Zagranicą (p. 218A)z załącznikami:

wyjazdy studyjne w ramach program erasmus1
Wyjazdy studyjne w ramach program Erasmus
 • zaświadczenie o średniej uzyskanej od początku studiów doktoranckich na UEP
 • potwierdzenie znajomości języka
 • potwierdzenie, że uczelnia zagraniczna posiadająca kartę Erasmusa zgadza się przyjąć kandydata na studia
wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus3
Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus

Lista uczelni partnerskich dotyczy wyjazdów studentów I i II stopnia studiów. Dostarczenie potwierdzenia gotowości przyjęcia przez uczelnie z listy nie wymaga podpisania umowy bilateralnej.

Dostarczenie potwierdzenia gotowości przyjęcia przez uczelnie spoza listy wymaga podpisania umowy bilateralnej na wyjazdy studyjne Erasmusa w roku 2012/13.

Taką umowę mogą podpisać tylko uczelnie posiadające Kartę Erasmusa.

wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus4
Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus

O przyznaniu stypendium Erasmusa decyduje średnia ocen od początku studiów włącznie z semestrem zimowym roku akademickiego 2011/12. W przypadku identycznych wysokości średnich pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci z wyższych lat studiów.

wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus5
Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus

Osoby niezakwalifikowane tworzą listę rezerwową. Pojawiające się wolne miejsca zostaną zaproponowane studentom z listy rezerwowej (priorytet wyższej średniej).

wyjazdy studyjne w ramach programu erasmus6
Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus

Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program studiów (Learning Agreement) w uczelni zagranicznej, a ich pobyt za granicą musi obejmować udział w zajęciach.

Konieczność dostarczenia wyników i/lub potwierdzenia zaliczenia po pobycie.

Minimalny czas pobytu 3 miesiące!

slide15
Praktyki

w ramach programu Erasmus

praktyki w ramach programu erasmus
Praktyki w ramach programu Erasmus

Kraj odbywania praktyki:

27 krajów UE + 4 kraje EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria*) + Turcja i Chorwacja

Miejsce odbywania praktyki:

zagraniczna instytucja (np. przedsiębiorstwo/firma, placówka naukowo – badawcza, organizacja nonprofit) samodzielnie znaleziona przez studenta

Praktyka nie może być realizowana w:- instytucjach UE- instytucjach zarządzających programami UE- placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta (konsulatach, ambasadach).

praktyki w ramach programu erasmus1
Praktyki w ramach programu Erasmus

Zasady ogólne

 • Praca wykonywana w ramach praktyki musi być zbieżna z profilem studiów studenta.
 • Zaliczanie praktyki:

- praktyka obowiązkowa – odbycie praktyki w programie Erasmus zwalnia z konieczności zaliczenia praktyki obowiązkowej, niezależnie od terminu jej realizacji – odnotowana w programie studiów;

- praktyka nieobowiązkowa – odbyta w programie Erasmus daje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności – wpisana w Suplemencie do Dyplomu.

praktyki w ramach programu erasmus2
Praktyki w ramach programu Erasmus
 • Udział w kwalifikacji mogą brać studenci studiów stacjonarnychi niestacjonarnych

Student w momencie realizacji praktyki musi posiadać status studenta!

 • Prawo do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus może być przyznane studentowi tylko raz
 • Studentowi, który odbył praktykę w ramach programu Leonardo da Vinci nie przysługuje prawo do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus.
 • Wyjazd na studia w programie Erasmus nie wyklucza możliwości wyjazdu na praktykę w ramach tego programu.
praktyki w ramach programu erasmus3
Praktyki w ramach programu Erasmus
 • Stypendium w programie Erasmus, przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce (np. koszty podróży, ubezpieczenia, itp.)
 • Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.
praktyki w ramach programu erasmus4
Praktyki w ramach programu Erasmus

Wysokość miesięcznego dofinansowania jest:

 • uzależniona od wynagrodzenia z instytucji przyjmującej:

>1000€ netto/miesiąc – BRAK STYPENDIUM

<1000€ netto/miesiąc – STYPENDIUM

 • uzależniona od kraju docelowego, zeszłoroczne stawki:

420€- Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

380€- Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

300€- Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

praktyki w ramach programu erasmus5
Praktyki w ramach programu Erasmus

Formularz aplikacyjny on-line: (od 30.01.2012)

http://www.ue.poznan.pl/erasmus/praktyki/ 

wypełniony on-line,

 • wysłany,
 • wydrukowany,
 • podpisany przez studenta, promotora i Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich

List Intencyjny – Letter of Intent:

- na papierze firmowym

- podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej

Potwierdzenie językowe: zaświadczenie SPNJO/certyfikat/zdany egzamin językowy Erasmusa w poprzednich latach

Karta Jakości Erasmusa – Erasmus Quality Commitment

praktyki w ramach programu erasmus przed wyjazdem
Praktyki w ramach programu ErasmusPrzed wyjazdem
 • Ubezpieczenie: KL (EKUZ), NW, OC
 • Oświadczenia: poświadczenie dziekanatu o braku zobowiązań i dane dotyczące konta
 • Porozumienie o Programie Praktyk – Training Agreement(określająceindywidualny program praktyk do zrealizowania) – będące umową trójstronną między studentem, UEP i instytucją przyjmującą

Umowa na realizację wyjazdu– zawarta między studentem,a UEP

po odbyciu praktyki
Po odbyciu praktyki

Wszystkie oryginały dokumentów student dostarcza do DBNIWZ

 • Certificate of Attendance – zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki (j.ang.) ORYGINAŁ
 • Final Report on Students’s Fulfilment of Training Agreement with Evaluation – zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktykiz jej oceną wystawioną przez opiekuna w instytucji przyjmującej (j.ang.) ORYGINAŁ
 • Sprawozdanie studenta z praktyki, zaakceptowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich (j.pol.) ORYGINAŁ
 • Umowa na realizację wyjazdu – Placement Contract – umowa zawartą między studentem, a UEP KOPIA
slide25
Oferta stypendialna

ogólnopolska

stypendia fundacji na rzecz nauki polskiej
Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM (Wsparcie finansowe dla wyjątkowych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce)

Fundacja nie określa listy działań, które mogą zostać objęte programem, lecz rozpatruje indywidualnie każdy wniosek. Program nie obejmuje finansowania zakupówi napraw aparatury badawczej, jak również finansowaniai modernizacji laboratoriów. Listy intencyjne i wnioski można składać w dowolnym terminie.

stypendia fundacji na rzecz nauki polskiej1
Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Program TEAM (Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce)Deadline 15 marca 2012r.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.Program jest adresowanydo liderów zespołów naukowych zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób.Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat.

stypendia fundacji na rzecz nauki polskiej2
Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Program START (Stypendia krajowe dla młodych uczonych)Edycja 2013 – Deadline 31 października 2012r.Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/ macierzyńskich),
 • są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych.
stypendia biura uznawalno ci wykszta cenia i wymiany mi dzynarodowej buwiwm
StypendiaBiura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
 • Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2012/2013 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.
 • Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają na adres Biura uczelnie lub inne powołane do tego jednostki (np. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Zdrowia, PAN).

Termin zgłaszania w Warszawie kandydatów na wyjazdw roku 2012/2013 upływa 30 listopada 2011 r.

Termin na UEP w DBNIWZ – 16 listopada 2011 r.

W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej, zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy. Oznacza to, że nadal (po 30. listopada) można ubiegać się o stypendium do niektórych państw.

stypendia biura uznawalno ci wykszta cenia i wymiany mi dzynarodowej buwiwm1
StypendiaBiura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez BUWiWM, tj.:

 • pismo uczelni zgłaszającekandydata/ów (przygotowuje DBNiWZ po złożeniu w nim kompletu pozostałych dokumentów w odpowiednim terminie, tj. ok. 10 dni wcześniej niż termin podany przez BUWiWM);
 • · kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1*); · życiorys naukowy (zał. nr 2*) - dotyczy tylko pracowników naukowych; · wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat; · potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych; ·potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy; · wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1361/EK/2006z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3*); · plan badawczy pobytu.
 •  przedstawienie zgody Kierownika Studiów Doktoranckich na wyjazd.

Wszelkie dokumenty maja być złożone w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym, jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie przy kraju, którego to dotyczy).

stypendia biura uznawalno ci wykszta cenia i wymiany mi dzynarodowej buwiwm2
StypendiaBiura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

Stypendia BUWiWM dla doktorantów na rok 2012/2013

1.Republika Bułgarii 30.11. 2011 8.Litwa 30.11. 2011

2.Republika Czeska 31.03. 2012 9.Łotwa 30.11. 2011

3.Arabska Republika Egiptu 30.11. 2011 10.Królestwo Norwegii 30.11. 2011

4.Estonia 30.11. 2011 11.Rumunia 30.11. 2011

5.Republika Finlandii 30.11. 2011 12.Republika Słowacka 30.11. 2011

6.Izrael 31.10. 2011 13.Konfederacja Szwajcarska 31.10. 2011

7.Japonia 30.03. 2012 14.Republika Turcji 30.12. 2011

Oraz niezależnie oferty

FRANCJA – stypendia rządu francuskiego 10.03. 2012

NIEMCY – DAAD 15.11. 2011

biuro uznawalno ci wykszta cenia i wymiany mi dzynarodowej
BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

www.buwiwm.edu.pl

oferta rz du francuskiego
Oferta Rządu Francuskiego

BGF Pobyt badawczy dla młodych naukowców

Dla doktorantów lub zaraz po doktoracie, chcących prowadzić badania we Francji (1-1,5 miesięcy)

BGF Podwójne doktoraty

Dla młodych naukowców chcących zrobić doktorat jednocześnie we Francji i w Polsce.

Data składania wniosków do 10.03.2012

www.ambafrance-pl.org

stypendia niemieckiej centrali wymiany akademickiej deutscher akademischer austauschdienst daad
STYPENDIANiemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD)

STYPENDIA DAAD DLA DOKTORANTÓW

 • Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów

Cele:1) przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych, połączonych z pracą doktorską w Polsce, 2) przeprowadzenie prac badawczych w ramach doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lubw jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczychCzas trwania:1) od 1 do 6 miesięcy lub od 7 do 10 miesięcy, 2) 3 lataWysokość stypendium: 750 - 1.000 euro miesięcznie + dodatkowe świadczeniaKandydaci:wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium ukończą studiaz dyplomem lub uzyskają tytuł magistraLimit wieku kandydatów: nie ma, ale złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratuTermin składania wniosków:15 listopada 2011r.

stypendia niemieckiej centrali wymiany akademickiej deutscher akademischer austauschdienst daad1
STYPENDIANiemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD)

www.daad.pl

 • Lektorzy DAAD w Poznaniu:
 • Dr. Britta StöckmannUniwersytet im. Adama MickiewiczaInstytut Lingwistyki Stosowanejul. 28 Czerwca 1956 nr 19861-485 Poznańtel. 061/ 829 29 21fax 061/ 829 29 26E-mail: bstoeckmann@googlemail.com
 • Dr. Gero LietzUniwersytet im. Adama MickiewiczaInstytut Filologii Germańskiej, Collegium NovumAl. Niepodległości 4, pokój 520 B61-874 Poznańtel. 061/ 829 35 40fax 061/ 853 69 37E-mail: gero_lietz_ffo@gmx.de
stypendia stowarzyszenia naukowo kulturalnego w europie rodkowej i wschodniej gfps
STYPENDIAStowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS)
 • 5-miesięczne stypendia naukowe.
 • Oferta skierowana jest do asystentów i słuchaczy studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat
 • Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikamiw nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą.Kandydaci powinni posiadać wystarczająco dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, by móc aktywnie włączyć się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie podczas studiów w Niemczech.
 • Stypendyści GFPS-Polska mają możliwość studiowania w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i inne.

Ostateczny termin składania podań:

 • - na semestr letni - do 26 października roku poprzedzającego wyjazd
 • - na semestr zimowy - do 31 marca danego roku kalendarzowego
stypendia stowarzyszenia naukowo kulturalnego w europie rodkowej i wschodniej gfps1
STYPENDIAStowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS)

www.gfps.pl

Pytania: stypendia@gfps.pl

stypendia badawcze fulbright junior advanced research program 2013 14
Stypendia badawcze Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14
 • Fulbright Junior Advanced Research Program: dla doktorantóww polskich uczelniach i instytucjach naukowych. Stypendia przyznawane od 6 do 12 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012.
 • Wymagane dokumenty
 • -wypełnione zgłoszenie on-line:

https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/;

 • - fotokopia dyplomu magisterskiego, aktualne zaświadczenieo studiach, formularz adresowy, kopia korespondencjiz uczelnią amerykańską (jeśli kandydat otrzymał wstępną akceptację z wybranej uczelni); 
stypendia badawcze fulbright junior advanced research program 2013 141
Stypendia badawcze Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14
 • 3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012.
 • list od opiekuna naukowego/promotora.
 • Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrightaw Warszawie do 29 czerwca 2012.Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
stypendia badawcze fulbright junior advanced research program 2013 142
Stypendia badawcze Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14

www.fulbright.edu.pl

konferencje
Konferencje

Stambuł, Turcja 16 – 18 maja 2012 roku

INTERNATIONAL NEW MEDIA CONFERENCE

aims to provide a platform where latest trends in new media are presented and discussed in a friendly and multinational environment. Proposals can be either in Turkish or English and for papers and posters/demonstrations. The deadline for abstract submission is 10 May 2012 and for full article submission 13 May 2012.   

konferencje1
Konferencje

Taoyuan Taiwan, 11 -13 lipca 2012 roku

12th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

It promotes the development and dissemination of theoretical knowledge, conceptual research, and professional knowledge through conference activities, theconference proceeding book, and the Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). Its focus is to create and disseminate knowledge about the use of instructional technology for learning and teaching in education.

konferencje2
Konferencje

Praga, Czechy 5 – 7 czerwca 2012 roku

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on NEW HORIZONS in EDUCATION

The International Conference of New Horizons in Education-2012 aims to diffuse the knowledge and researches among academicians and lead to development in educational sciences.

 • Also all full paper presentations will be published in an online proceeding book of INTE2012 and the selected papers will be published in:

* The Online Journal of New Horizons in Education - TOJNED,

* The Turkish Online Journal of Educational Technology

konferencje3
Konferencje

Bułgaria, Sunny Beach 1 – 5 września 2012 roku

11th International Scientific Symposium “Economy& Business. Economic Development and Growth ”

Trzy bloki tematyczne:

 • Reconstructing the World Economy
 • Economic Theories and Business Practices
 • Knowledge Economy and Innovation Economy
konferencje4
Konferencje

Sofia, Bułgaria 11 – 13 maja 2012 roku

4th  International Conference of ‘The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world’

 • The purpose of our conference is to continue our effort in analyzing and discussing economic and social matters of the countries of Eastern Europe and the Black Sea.
konferencje5
Konferencje

4th  International Conference of ‘The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world’

More specific topics of the congress consist of the following:

 • Economic policy
 • Public economy
 • Monetary policy
 • International economic relations (International trade)
 • Accounting, Auditing
 • The role and the importance of EU
 • Changes in the labour market, Immigration
 • Knowledge economics
 • The role of new technologies and information technology
 • Multinational companies
 • Financial developments
 • Business Informatics
 • Management and marketing policies in the Balkan and the Black sea area
 • Health economics, education economics
slide49
Dziękujemy za uwagę

Anna Ostrowska

Romana Ziółkowska

Dział ds. Badań Naukowych

i Współpracy z Zagranicą

www.ue.poznan.pl→współpracaz zagranicą→oferty dla doktorantów