opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost 2007 2013 glob ln granty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Updated on

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Globální granty OP VK. 12.12.2007 - vyhlášení 3 výzev k předkládání GG 5.-6.2.2008 příjem návrhů GG – předloženo 39 návrhů GG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Globální granty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost 2007 2013 glob ln granty

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST2007-2013Globální granty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

glob ln granty op vk
Globální granty OP VK
 • 12.12.2007 - vyhlášení 3 výzev

k předkládání GG

 • 5.-6.2.2008 příjem návrhů GG – předloženo 39 návrhů GG
 • do 13.2.2008 hodnocení formální/přijatelnosti (vč. hodnocení doplněných návrhů GG)
 • 27.2.-29.2.2008 zasedání hodnotitelských komisí pro GG
 • 21.3.2008 -39 návrhů GG schváleno ministrem školství
realizace glob ln ch grant v kraj ch po 1
Realizace globálních grantů v krajích – PO 1
 • v období duben – červen 2008 vyhlášeny 1. výzvy k předkládání grantových projektů v celkové alokaci

3, 2 mld. Kč (dále viz tabulka – údaje vůči schváleným GG)

* Přepočet kurzem 27 CZK/EUR

finan n alokace na gg a gp
Finanční alokace na GG a GP

* přepočteno kurzem 24 Kč/EUR

p edlo en a schv len projekty
Předložené a schválené projekty

Pozn.: Údaje k 13. 10. 2008

struktura adatel
Struktura žadatelů

*Pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity

p prava v zvy v oblasti podpory 3 2
Příprava výzvy v oblasti podpory 3.2

Oblast podpory 3.2:

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 • Pravděpodobné vyhlášení výzvy k předložení GG:
  • 14. 11. 2008
 • Předkládání grantových projektů:
  • 2. čtvrt. 2009
 • Celková alokace na GG:
  • 2 835 005 720 Kč, pozn.: přepočet 20 CZK/EUR
 • Délka GG:
  • do 30. 6. 2015
realizace gg v lk
Realizace GG v LK
 • Ukončení výzvy:

v červnu (8 krajů)

 • Vyhlášení výzvy:

v květnu (8 krajů)

realizace gg v lk finan n alokace
Realizace GG v LK – Finanční alokace
 • Oblast podpory 1.1
  • nejnižší alokace ze všech krajů
  • 33 % průměrné alokace (tj. 43 980 868 Kč, průměrná alokace: 131 046 885 Kč)
  • alokace pod průměrnou alokací: 9 krajů
  • nejvyšší alokace OLK; LK: 17 %
 • Oblast podpory 1.2
  • nejnižší alokace ze všech krajů
  • 33 % průměrné alokace (tj. 15 993 043 Kč, průměrná alokace: 48 401 665 Kč)
  • alokace pod průměrnou alokací: 9 krajů
  • nejvyšší alokace: JMK; LK: 17 %
 • Oblast podpory 1.3
  • nejnižší alokace ze všech krajů
  • 33 % průměrné alokace (tj. 19 991 303 Kč, průměrná alokace: 59 021 311 Kč)
  • alokace pod průměrnou alokací: 9 krajů
  • nejvyšší alokace OLK; LK: 17 %
realizace gg v lk po et p edlo en ch projekt
Realizace GG v LK – Počet předložených projektů
 • Oblast podpory 1.1
  • 71 % průměru (tj. 72 projektů, průměr 102)
  • méně předloženo v 5 krajích
  • nejvíce předloženo v OLK (202), nejméně v ÚK (8)
 • Oblast podpory 1.2
  • 76 % průměru (tj. 16 projektů, průměr 21)
  • méně předloženo ve 4 krajích
  • nejvíce předloženo v JMK (50), nejméně v ÚK (3)
 • Oblast podpory 1.3
  • 103 % průměru (tj. 33 projektů, průměr 32)
  • méně předloženo v 6 krajích
  • nejvíce předloženo v OLK (61), nejméně v ÚK (7)
realizace gg v lk po adovan finan n prost edky
Realizace GG v LK – Požadované finanční prostředky
 • Oblast podpory 1.1
  • 63 % průměru (průměr 622 391 305 Kč)
  • méně než v LK požadováno ve 3 krajích
 • Oblast podpory 1.2
  • 71 % průměru (průměr 111 420 883 Kč)
  • méně než v LK požadováno ve 5 krajích
 • Oblast podpory 1.3
  • 75 % průměru (průměr 32)
  • méně než v LK požadováno ve 4 krajích
realizace gg v lk po adovan vs alokovan fin prost edky
Realizace GG v LK – Požadované vs. alokované fin. prostředky
 • Oblast podpory 1.1
  • LK nejvyšší podíl požadovaných prostředků na alokovaných: 892 % (průměr 475 %)
  • 6 krajů nad průměrem
 • Oblast podpory 1.2
  • LK nejvyšší podíl požadovaných prostředků na alokovaných: 495 % (průměr 230 %)
  • 8 krajů nad průměrem
 • Oblast podpory 1.3
  • LK nejvyšší podíl požadovaných prostředků na alokovaných: 735 % (průměr 330 %)
  • 6 krajů nad průměrem
realizace gg v lk1
Realizace GG v LK
 • pololetní zpráva
 • monitorovací hlášení (žádné závažné problémy za sledované období v LK)
 • plán kontrol (září, květen 2009)
 • plán výzev (v současnosti příprava druhé výzvy pro PO1 – leden 2009)