História počítačov - PowerPoint PPT Presentation

dale
hist ria po ta ov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
História počítačov PowerPoint Presentation
Download Presentation
História počítačov

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Presentation Description
371 Views
Download Presentation

História počítačov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. História počítačov Marek Szakács 1.A

 2. Dejiny počítačov je možné definovať ako obdobie, od kedy sa začal vývoj počítacích strojov až do súčasnosti. • Počítač sa dnes vďaka svojmu výkonu považuje za univerzálne použiteľné zariadenie na automatické spracovanie údajov. V minulosti však slúžil na to, aby človeku pomohol zrealizovať výpočty.

 3. Počítačova kamenná doba • Vek najstaršej zachovanej mechanickej pomôcky Abakusu, ktorý slúžil na uľahčenie počítania, sa odhaduje na 5 000 rokov. • Bola to drevená alebo hlinená doštička, v ktorej boli vyryté jarčeky a v nich sa posúvali kamienky. Tie sa po latinsky volajú calculus (kalkulus) - odtiaľ meno pre kalkulačku. Abakus sa používal v Starom Grécku a Ríme a dodnes sa používa v Japonsku a v Číne.

 4. Prvé mechanické kalkulátory • V roku 1623 sa narodil významný francúzsky filozof, matematik, fyzik Blaise Pascal. Svoj stroj zhotovil pre svojho otca. Jeho stroj Pascalina slúžil ako prostriedok na mechanické sčítavanie a odčítavanie čísel, ktorý sa osvedčil ako pomerne pozoruhodný a presný prístroj s obmedzenými možnosťami.

 5. Prvé programovateľné stroje • 1830 - Chrales Babbage(Babáž) anglický matematik navrhol stroj podobný prvému modernému počítaču. Sám tento stroj nazval diferenčným strojom.


 6. Analógové stroje • Vannevar Bush zostrojil v roku 1930 prvý univerzálny dovtedy najpresnejší počítací stroj s názvom diferenciálny analyzátor. Stroj dokázal riešiť diferenciálne rovnice s osemnástimi nezávislými premennými.

 7. 1936 – za prvý zostrojený programovateľný počítač sa považuje počítač (predchodca Z1), ktorý zostrojil Konrad Zuse vo svojej spálni. Stroj sa stal takým veľkým ako mu dovolili múry jeho spálne. Po dokončení predviedol počítač vláde, ktorá uvolnila prostriedky na stavbu ďalších troch vylepšených modelov, Z2, Z3 a Z4.

 8. Počítače 1. generácie - Mainframe • Prvý plne elektronický počítač zostrojili John V Atanasoff a Clifford Berry v roku 1939. Svoj počítač nazvali ABC. • John Presper Eckert, John William Mauchly, Herman Goldstine a Alan M. Turing skonštruovali prvý univerzálny plne elektronický počítač s názvom ENIAC. Tento počítač mal rozlohu 140 metrov štvorcových, vážil takmer 40 ton, obsahoval 18 000 elektróniek a 1 500 relé. Mal spotrebu energie takú ako jedna menšia dedina a musel byť chladený dvoma leteckými motormi. • John Von Neumann navrhol počítač EDVAC.

 9. 1943 - Howard Aiken a Grace Hopper dokončili počítač MARK 1. Počítač mal dĺžku 10,6 metra a výšku 2,6 metra, vážil 5 ton, bol zhotovéný z 800 000 súčiastok a obsahoval 497 míľ drôtu. Počítač pracoval v desiatkovej sústave. • 1947- Howard Aiken zostrojil ďalší počítač Mark 2. • Nevýhodou releových počítačov boli veľké rozmery, veľká hlučnosť a na chladenie bolo potrebných niekoľko ton ľadu denne. • Prvý Počítač vyrobený v Česko-Slovensku profesorom Svobodom z Výskumného ústavu bol matematický stroj SAPO.

 10. Maurice Wilkes a Frederic C. Williams na základe Von Neumanovej schémy navrhli počítač EDSAC • 1952- Firma IBM zostrojila svoj prvý elektronický digitálny počítač - IBM 701. Počítač obsahoval pamäť s kapacitou 9 kB (2048 36 bitových slov) a dokázal násobiť rýchlosťou 0,00045 s. Ako pevný disk používal magnetickú bubnovú pamäť s kapacitou 9Kb.

 11. Počítače 2. generácie - Skriňové počítače • 1953 Firma IBM začala úspešne predávať prvý masovo vyrábaný počítač IBM 650 • 1955 V Bellových laboratóriách skonštruovali prvý počítač bez vákuových trubíc s názvom TRADIC • 1957 Firma Siemens postavila prvý plne tranzistorový počítač v Európe. • Vznikli programovacie jazyky ALGOL, FORTRAN 2 a LISP • 1959 Počas tohto roku bolo vytvorených vyše 200 programovacích jazykov. • 1960 Spoločnosť DEC predstavila prvý minipočítač PDP-1 .Bol to prvý počítač štandardne vybavený grafickým displejom, na ktorom vznikla i prvá počítačová hra s názvom SpaceWar.

 12. Počítače 3.,4. a 5. generácie • Počítače tretej a vyšších generácií sú vybudované na integrovaných obvodoch, ktoré na svojich čipoch integrujú veľké množstvo tranzistorov. • Počítače 4. generácie • Charakteristika počítačov štvrtej generácie: • miniaturizácia integrovaných obvodov • mikroprocesor • MOS pamäť • dátové komunikácie • modemy • floppy disky • hard disky • mikropočítače • rozličné programové aplikácie • rozšírenie operačných systémov • Počítače 5. generácie • Počítače piatej generácie sú zatiaľ hudbou budúcnosti. Niekedy sú opisované ako stroje s umelou inteligenciou.

 13. Ďakujem za pozornosť

 14. Zdroje: http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov http://referaty.atlas.sk/ostatne/informatika/10226/?page=0 http://www.pcraj.com/