h ring skolestruktur
Download
Skip this Video
Download Presentation
Høring skolestruktur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Høring skolestruktur - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Høring skolestruktur. www.porsgrunn.kommune.no/skolestruktur Inger Lysa Erland Berberg. Innholdet i møtet. Gjennomgang av høringsbrevet Spørsmål og oppklaringer Om høringen Innspill skjer i høringen. Bystyrets vedtak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Høring skolestruktur' - dacian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h ring skolestruktur

Høring skolestruktur

www.porsgrunn.kommune.no/skolestruktur

Inger Lysa

Erland Berberg

innholdet i m tet
Innholdet i møtet
 • Gjennomgang av høringsbrevet
 • Spørsmål og oppklaringer
 • Om høringen

Innspill skjer i høringen

bystyrets vedtak
Bystyrets vedtak

Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å redusere antall skoleanlegg.

En slik utredning vil omhandle både kretsgrensespørsmål, skoleanleggenes kapasitet og egnethet, investeringsbehov og pedagogiske konsekvenser og utfordringer.

Sak om dette legges fram for bystyret før sommeren 2009

mandatet
Mandatet
 • Utvalg for barn, unge og kultur vedtok mandatet i møte 21.01.2009.
 • Innsparing på minst 7 millioner kroner.
 • Reduksjon av antall skoler.
 • Opprettholde den faglige kvaliteten på skoletilbudet.
prosjektarbeidet
Prosjektarbeidet
 • Prosjektgruppa
 • Referansegruppa (BUK)
 • Agderforskning → rapporten
 • Rådmannen → høringsbrevet
rapporten fra agderforskning
Rapporten fra Agderforskning
 • Innledning
 • Dagens skolestruktur, elevtall og utvikling i elevtall i årene som kommer
 • Kostnader og kostnadsendringer
 • Skolekarakteristika og elevresultater
 • Alternative skolestrukturer
 • Oppsummering
 • Figurer og tabeller
 • Referanser

Vedlegg

12 enkeltalternativer 1
12 enkeltalternativer (1):

1.1 Sandøya legges ned (elevene til Brevik) - 1 415

1.2 Bjørkedal legges ned (elevene til Tveten) - 1 495

1.3 Bergsbygda legges ned (elevene til Tveten) - 1 338

1.4 Langangen legges ned (elevene til Tveten) - 681

12 enkeltalternativer 2
12 enkeltalternativer (2):

2.1 Hovet legges ned. Elevene fordeles på Stridsklev og Klevstrand - 3 505

2.2 Hovet og Klevstrand til Stridsklev. Stridsklev u-skole til Klevstrand - 5 494

12 enkeltalternativer 3
12 enkeltalternativer (3):

3.1 Brevik ungdomstrinn flyttes til Heistad + 1 712

3.2 Vestsiden ungdomstrinn flyttes til Kjølnes + 2 540

3.3 Vestsiden ungdomstrinn til Stridsklev v/Klevstrand - 166

12 enkeltalternativer 4
12 enkeltalternativer (4):

4.1 Brattås legges ned. Barneskoleelevene fordeles til Klevstrand og Heistad. Ungdomsskoleelever til Stridsklev og Heistad ungdomsskoler. + 150

4.1.b Som alt 4.1 men grunnkrets 306 er lagt til Hovet - 1 119

4.2 Tveten blir ren barneskole. Stridsklev blir ren ungdomsskole. Hovet skole legges ned. - 7 354

samlealternativ 1
Samlealternativ 1:

Tveten blir ren barneskole (Tveten u-skole legges ned),Stridsklev blir ren ungdomsskole (Stridsklev barneskole legges ned) , Hovet, Bjørkedal og Sandøya skoler legges ned.

- 10 265

(Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 4.2)

samlealternativ 2
Samlealternativ 2:

Hovet og Klevstrand legges ned og elevene går til Stridsklev som blir ren barneskole. Stridsklev u-skole legges ned og elevene går til Klevstrand som blir ny ungdomsskole. Sandøya og Bjørkedal skoler blir lagt ned.

- 8 404

(Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 2.2)

samlealternativ 3
Samlealternativ 3:

Brattås legges ned, elevene fordeles til Heistad, Klevstrand og Hovet skoler. Sandøya og Bjørkedal skoler legges ned.

- 4 029

(Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 4.1b)

samlealternativ 4
Samlealternativ 4:

Tveten blir ren barneskole, Stridsklev blir ren ungdomsskole. Vestsidens ungdomstrinn går Kjølnes, Brevik ungdomstrinn går til Heistad.

- 3 102

(Alt 3.1, Alt 3.2 og 4.2).

samlealternativ 5
Samlealternativ 5:

Stridsklev blir ren barneskole, Klevstrand blir ungdomsskole, Vestsiden ungdomstrinn går til Klevstrand (Stridsklev ungdomsskole er flyttet dit), Brevik ungdomstrinn går til Heistad og Sandøya og Bjørkedal skoler legges ned.

- 6 858

(Alt 1.1, Alt 1.2, Alt 2.2, Alt 3.1, Alt 3.3).

prosjektgruppas konklusjon
Prosjektgruppas konklusjon
 • Ingen av alternativene utelukkes fra den videre vurderingen.
 • Konsentrere seg om de alternativene som gir den ønskede innsparing eller mer.
 • De alternativene som åpenbart ikke bidrar til innsparing bør det ikke legges vekt på.
 • Det gjenstår noen framtidige investeringsbehov som må tas med i den videre vurderingen.
investeringsbehov
Investeringsbehov
 • Heistad og Tveten er vedtatt.
 • Brevik ca. 90 millioner.
 • Brattås ca. 60 millioner.
 • Bergsbygda ca. 65 millioner.
 • Andre innmeldte behov.
r dmannens vurdering 1
Rådmannens vurdering (1):
 • Fortsatt noen usikre momenter.
 • Men nok informasjon til å kunne vurdere hovedgrepene.
 • Ingen av alternativene er i utgangspunktet utelukket.
 • Bør ta utgangspunkt i grepene som gir den ønskede innsparingen eller mer.
r dmannens vurdering 2
Rådmannens vurdering (2)
 • Samlealternativ 1, 2 og 5 gir ønsket innsparing
 • Samlealternativ 5 betyr store endringer, hvor noen av grepene ikke bidrar til å nå innsparingsmålet.
 • Bør se nærmere på samlealternativ 1 og 2.
 • Dette er en foreløpig vurdering.
samlealternativ 11
Samlealternativ 1

Hovedgrep:

 • Tveten ungdomsskole blir barneskole.
 • Stridsklev barneskole blir ungdomsskole
 • Sandøya legges ned
 • Bjørkedal legges ned
 • Hovet legges ned

Samlet innsparing: Kr. 10 000 000

samlealternativ 1 b
Samlealternativ 1 b

Hovedgrep:

 • Tveten ungdomsskole blir barneskole.
 • Stridsklev barneskole blir ungdomsskole
 • Sandøya legges ned
 • Bjørkedal legges ned
 • Bergsbygda legges ned

Samlet innsparing: Kr. 9 000 000

samlealternativ 21
Samlealternativ 2

Hovedgrep:

 • Stridsklev ungdomsskole blir barneskole
 • Klevstrand barneskole blir ungdomsskole
 • Sandøya legges ned
 • Bjørkedal legges ned
 • Hovet legges ned

Samlet innsparing: Kr. 8 000 000

h ringen
Høringen
 • Hensikten er å gi råd til rådmannen og politikerne om valg av alternativ.
 • Innspill tas med i sak til politisk behandling.
 • Høringen er åpen - alle interesserte har mulighet til å komme med innspill.
 • Liste med særskilt inviterte instanser.
hva nskes innspill p
Hva ønskes innspill på:
 • Hvilket av samlealternativene 1, 1b eller 2 gir samlet sett den beste skolestrukturen for Porsgrunn? Begrunn svaret.
 • Er det andre aktuelle alternativer? Må være innenfor mandatets forutsetninger.
 • Er det momenter som en bør ta sterkere hensyn til enn det som er gjort i rapporten?
hvordan gi innspill
Hvordan gi innspill?
 • Elektronisk høringssvar på: www.porsgrunn.kommune.no/skolestruktur
 • Evt. vanlig e-post.
 • Evt. vanlig brev.
 • Innspill legges fortløpende ut på internett.
videre framdrift
Videre framdrift

Høringsfrist 28.08.2009

Gjennomgang høringsuttalelser 31.08. - 14.09.

Skrivefrist saksframlegg 15.09.2009

Rapport behandles av HAMU 30.09.2009

Rapport behandles av BUK 30.09.2009

Rapport behandles av FORM.SK. 01.10.2009

Rapport behandles av BYSTYRET 15.10.2009

ad