VAIMSE TERVISE INDIKAATORID
Download
1 / 12

VAIMSE TERVISE INDIKAATORID MÄRKSÕNAD: vaimse tervise poliitika alusdokumendi koostamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

VAIMSE TERVISE INDIKAATORID MÄRKSÕNAD: vaimse tervise poliitika alusdokumendi koostamine prioriteedid, tegevuse analüüs 10 aasta perspektiivis sellest lähtuvalt indikaatorite valikud osale aktiivselt! Anne Kleinberg. Vaimse tervise indikator mõõdab vaimse tervise seisundit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VAIMSE TERVISE INDIKAATORID MÄRKSÕNAD: vaimse tervise poliitika alusdokumendi koostamine ' - cyrah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VAIMSE TERVISE INDIKAATORID

MÄRKSÕNAD:

vaimse tervise poliitika alusdokumendi koostamine

prioriteedid, tegevuse analüüs 10 aasta perspektiivis

sellest lähtuvalt indikaatorite valikud

osale aktiivselt!

Anne Kleinberg


 • Vaimse tervise indikator mõõdab vaimse tervise seisundit.

 • On vajalik jälgimaks vaimse tervise seisundit ühiskonnas.

 • Peaksid võimaldama mõõta nii heaolu taset kui keskkonna olukorda , mitte ainult konkreetset haigestumist.

 • Nende alusel võimalik analüüsida vaimse tervise poliitika alusel tehtud konkreetseid sekkumisi ning teha sihipäraseid muutusi.

  • Peamised vaimse tervise indikaatorite kategooriad:

  • 1.Demograafilised ja sotsio-ökonoomilised faktorid

  • 2.Tervise seisund

  • 3.Tervist määravavad faktorid

  • 4.Tervise süsteemid


 • 1.Demograafilised ja sotsio-ökonoomolised faktorid

 • On raamiks või lähtekohaks muude tervise indikaatorite käsitlemisel.

 • Olulisemad on sugu , vanus , abielustaatus , haridus , etniline kuuluvus , elukoht linnas/maal , tööhõive , sissetulek.

 • Lisaks erinevad sotsiaalset stressi kajastavad faktorid , mis võivad erineda rahvuseti ja riikide vahel.

 • Millised on esmased Eestis?


 • Mõned faktorid , mis mõjutavad heaolu või millega seotu

 • (puudumine/häiritus ) tekitab stressi :

 • eluase

 • kuritegevus

 • vaesus

 • haridus

 • valitsus

 • perekonnaelu;

 • transport

 • tervishoid

 • töökoha turvalisus (kestvus)

 • rassiline eelarvamus

 • saastatus

 • narkootikumide kuritarvitamine

 • alkoholi kuritarvitamine

 • lapse ja abikaasa väärkohtlemine

 • elukvaliteet

 • füüsiline turvalisus ja kaitstus


2.Otsest tervislikku seisundit kajastavad indikaatorid

1.Põhjus seoslik surevus

suitsiidide arv / 100 000 elaniku kohta aastas

surevus seoses õnnetusjuhtumitega

surmade arv/ 100 000 elaniku kohta aastas

ravimitega seotud surmad

2.Häirespetsiifiline suremus

depressiooni ja ärevushäirete esinemus

alkoholismi/teiste sõltuvushäirete esinemus

suitsiidkatsete arv/100 000 elaniku kohta aastas

3.Üldine haigestumus

psüühiline stress

psüühiline heaolu

puudega seotud statistika


3.Tervist mõjutavad faktorid väljaspool konkreetset teenustesüsteemi

üldine tervisekäitumine ja selle hindamine

töö ja elutingimuste analüüsimine

pakutava sotsiaalse toe hindamine

sotsiaalse võrgustiku olukord

sotsiaalse isoleerituse hindamine

toimetulekuoskuste hindamine

erinevate riskifaktorite esinemine ( nt. koolivägivald , erinevad lapseea rasked üleelamised , kogukonda mõjutavad kriisid)

vaimset tervist soodustavate isikuomaduste hindamine


4.Vaimse tervise süsteemidega seotud indikaatorite grupid teenustesüsteemi

1)Preventsiooni , tervisekaitse ja edenduse programmide olemasolu , tase ja rakendamise sagedus.

Nt. suitsiidipreventsiooni projektide hulk , läbiviimine.

2)Tervishoiusüsteemi ressursi hindamine

psühhiaatriliste voodite hulk

psühhiaatrite arv

lastepsühhiaatrite arv

vaimse tervise teenuses osalevate muude professionaalide olemasolu , hulk , koolituse tase


3)Tervishoiteenuse kasutamine teenustesüsteemi

Psüühikahäirete tõttu hospitaliseeritute arv täiskasvanute ja laste seas

Pikaravi patsientide arv

Ambulatoorse teenuse kasutamine

Patsiendiküsimustikud teenuste kasutamise kohta

Psühhotroopsete ravimite müük ( DDD -defined daily dose/1000 elaniku kohta päevas)

4)Sotsiaalteenused ja hoolekanne

Invaliidsuspensionide arv psüühikahäire tõttu -

suhe muudel põhjustel kui psüühikahäire saadud pensionidesse aasta lõpuks.

Invaliidsuspensionidele kulutatud raha


5) Kulutused teenustesüsteemi

rahvusliku koguprodukti osa psühhiaatrilisele teenistusele

kulutus kokku spetsialiseeritud psühhiaatrilisele teenusele/kokku kogu tervisesüsteemile

kogukulutus spetsialiseerunud psühhiatrilisele teenusele per capita nii amb. kui stats.teenusele

sama alaealiste osas eraldi.


6)Otsesed teenusega seotud indikaatorid teenustesüsteemi

teenuse vastavus vajadustele :

nt. avatud teenuste olemasolu ja pakkumine , toetatud elamise ja töötamise võimalused;

kohased/piisavad õppimisvõimalused erinevate psüühikahäiretega lastele/noorukitele

ligipääsetavus teenusele : võrdne juurdepääs , õiglane jaotus elanikkonna rühmade vahel , kättesaadavus sõltumata elukohast

spetsiaalse tehnoloogia/diagnostikavõimaluste olemasolu

hinnang sekkumisele konkreetsete häiretete puhul seisundi muutuste hindamise kaudu


Kliendi seisukohalt: teenustesüsteemi

kliendi rahulolu/rahulolematuse mõõtmine seoses pakutava teenusega

( individuaalselt , konkreetne sihtgrupp )

kliendi rahulolu objektiivsete indikaatorite mõõtmine -nõudlus , teenindusest väljalangemiste arv , visiidile mitteilmumised , oote -ja teenindusaja pikkus jms.)


Paljus on eespool mainitud indikaatorite kohta info kättesaadav ametliku statistika alusel (nt. www.sm.ee-statistika jne.)

Pigem puudub kokkulepe selles , mis peegeldab meie ühiskonna vaimset tervist.

Loe , mõtle ja

saada oma prioriteedid meililisti!

Lugupidamisega , Anne Kleinberg


ad