Pilase vaimse tervise hindamine juhendmaterjal kooli dedele
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Õpilase vaimse tervise hindamine JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE. Siivi Hansen, Kädi Lepp Tervise Arengu Instituut, SA Tallinna Koolitervishoid 2011. Vaimse tervise mõiste.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pilase vaimse tervise hindamine juhendmaterjal kooli dedele

Õpilase vaimse tervise hindamineJUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE

Siivi Hansen, Kädi Lepp

Tervise Arengu Instituut, SA Tallinna Koolitervishoid

2011


Vaimse tervise m iste
Vaimse tervise mõiste

 • Vaimset tervist käsitletakse heaolu seisundina, milles indiviid saab realiseerida oma võimeid, tuleb toime pingetega elus, töötab tulemuslikult ja viljakalt ning annab oma panuse ühiskondlikku ellu (WHO 2001).

 • Vaimne tervis on üldise tervise lahutamatu osa, mis peegeldab tasakaalu indiviidi ja keskkonna vahel


Kooli dede lesanded
Kooliõdede ülesanded

„ Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse“ § 43 lõige 1 alusel SM 13.08.2010 määrus nr 54.

Määruses on kooliõe ülesannetena muu hulgas loetletud

järgnevad tegevused:

 • I, III, VII ja XI klassi õpilastele ennetava tervisekontrolli teostamine, mis hõlmab õendusanamneesi kogumist, terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja kaalu mõõtmist, KMI määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, naha- ja limaskestade seisundi hindamist, luu- ja lihaskonna seisundi hindamist, sugulise arengu hindamist, vaimse tervise hindamist.

 • õpilaste individuaalne nõustamine tervise, terviskäitumise ja vajadusel reh. Plaaniga seotud küsimustes

Juhendi eesm rk
Juhendi eesmärk

Käesoleva juhendi eemärgiks on olla õele abiks

kooliõe tööd reguleerivas määruses loetletud ülesannete

täitmisel:

 • anda teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest

 • vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest

 • kirjeldada võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades

 • olla toeks koostööl teiste koolitöötajatega

 • lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli

 • tuua viiteid, kust oma teadmisi ja oskusi veelgi täiendada.


Juhendi koostajad
Juhendi koostajad

 • Autorid Anu Susi ja Ruth Tohvre

  Tartu Ülikooli Kliinikum

 • Retsenseeris Anne Kleinberg

  SA Tallinna Lastehaigla

 • TänudKädi Lepp ja Raissa Zhmarjova

  SA Tallinna Koolitervishoid

 • Tänud Zrinka Laido ja Lauraliisa Mark

  Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

 • Tänud kõigile materjali valmimisele kaasa aidanud kooliõdedele.

 • Koostas Siivi Hansen

  Tervise Arengu Instituut


Juhendmaterjali lesehitus 1
Juhendmaterjali ülesehitus 1

 • Sisukord

 • Sissejuhatus. Juhendi eesmärk.

 • 1. Vaimne tervis

 • 1.1 Vaimse tervise probleemide ennetamine

 • 1.2 Vaimse tervise probleemide äratundmine

 • 2. Suhtlemine ja koostöö

 • 2.1 Lapsega suhtlemine

 • 2.2 Koostöö vanemate ja võrgustikuga

 • 2.3 Lisainformatsiooni hankimine

 • Kriisiolukorrad

 • 3.1 Tegutsemine kriisiolukorras, kui õpilane käitub ohtlikult

 • 3.2 Tegutsemine väärkohtlemise kahtluse korral

 • 3.3 Tegutsemine enesetapuohu korral


Juhendmaterjali lesehitus 2
Juhendmaterjali ülesehitus 2

 • 3. 4. Psüühikahäired lapse- ja noorukieas

 • 4.1 Meeleoluhäired (F 31-33)

 • 4.1.1 Depressioon

 • 4.1.2 Bipolaarne meeleoluhäire

 • 4.2 Ärevushäired (F40–42)

 • 4.3 Kohanemishäired (F 43)

 • 4.4 Hüperkineetilised häired (F90–91)

 • 4.5 Käitumishäired ( F91–92)

 • 4.6 Spetsiifilised õpivilumuste häired (F81)

 • 4.7 Söömishäired (F50)

 • 4.8 Pervasiivsed arenguhäired e autismispektri häired (F84)

 • 4.9 Vaimne alaareng (F 7)

 • 4.10 Enurees ja enkoprees (F98)

 • 4.11 Psühhootilisedhäired ( F 20–29)

 • 5. Vaimse tervise probleemidega õpilaste meditsiinilise abi võimalused Eestis

 • 6. Puude raskusaste ja rehabilitatsioon

 • KokkuvõtePi lootkoolitus 17 18 11 11 tallinnas
piLOOTKOOLITUS17.-18.11.11 Tallinnas

 • EESMÄRK: Anda teadmisi kooliõe rollist ja võimalustest õpilaste vaimse tervise hindamisel ja toetamisel, vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest ning kirjeldada võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades.

 • KURSUSE LÄBINU:

 • oskab märgata, kui laps on vajab abi ja suudab teda kuulata, mõista ning talle abi pakkuda või seda organiseerida

 • teab laste ja noortega suhtlemise efektiivseid suhtlemistehnikaid

 • oskab hinnata lapse vaimse tervise seisundit

 • oskab meeskonna liikmena koos teiste kooli töötajatega osaleda kriisiolukordade hindamisel ja lahendada tüüpilisemaid olukordi,

 • on teadlik enamlevinumatest laste vaimse tervise häiretest

 • oskab otsida ning kasutada juhtnööre 2011. aastal valminud samateemalisest juhendmaterjalist.


Koolitajad
KOOLITAJAD

 • Anu Susi – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna arst-õppejõud

  (vaimse tervise käsitlus, enamlevinumad vaimse tervise häired õpilastel, psühhiaatriaseadus).

 • Margit Koolmeister – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna kliiniline psühholoog

  (suhtlemine õpilasega, ülevaade suhtlemistehnikatest, koolis enamlevinumad kriisiolukorrad ja nendega toimetulek).

 • Ruth Tohvre – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vanemõde

  (kooliõe roll, tegevused, keskkonna hindamine ja kohandamine (õpilase vajadustest lähtuvalt), abistamise võimalused, puuetega lapsed ja rehabilitatsioon).


Meetod
MEETOD

Teadmiste andmisel kasutatakse:

 • interaktiivset loengut

 • grupitöid

 • juhtumite analüüsi

  Iga kursuse läbinu saab eesti või vene

  keelse personaalse materjali :

  ”Õpilase vaimsetervise hindamine.Juhendmaterjal

  kooliõdedele” Tln, 2011.

  Materjal saab avalikuks TAI kodulehel 2013.aastal


Koolitused 2012 2013
KOOLITUSED 2012-2013

 • TARTUS

 • 8 koolitust eesti k.

 • 2 koolitust vene k.

 • Koolitajad:

 • Anu Susi

 • Ruth Tohvre

 • Margit Koolmeister

 • 2012a = 4+1

 • 2013a = 4+1

 • TALLINNAS

 • 10 koolitust eesti k.

 • 2 koolitust vene k.

 • Koolitajad

 • Piret Aavik

 • Anne Kleinberg

 • Mare Kant

 • 2012a = 5+1

 • 2013a = 5+1


Koolitusinfo
Koolitusinfo

 • Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.

 • Koolitusele registreerumine toimub interneti keskkonnas – teile saadetakse koolituskutsega link

 • Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.

 • Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teadakoolitusspetsialistile.

 • Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon 3 päeva enne koolituspäeva toimumist.