KLIMAT - PowerPoint PPT Presentation

cyma
klimat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KLIMAT PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
KLIMAT
506 Views
Download Presentation

KLIMAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KLIMAT

  2. KLIMATZONER • Tropiskt klimat • Torrt klimat • Varmtempererade klimat • Kalltempererade klimat • Polarklimat • På bloggen finns en karta med de olika zonerna + förklaring

  3. TROPISKT KLIMAT Vegetationszon: Regnskog eller savann I det tropiska klimatet är alla månader varmare än + 18 grader. I tropiska områden, där det regnar mycket året runt, växer det regnskog. På savannen växer gräs, buskar och enstaka träd.

  4. TORRT KLIMAT Vegetationszon: Stäpp eller öken. De torra klimaten kan vara varma eller kalla. Nederbörden är alltid låg. Det finns lite eller ingen vegetation alls. I det varma och torra klimatet ligger medeltemperaturen alltid över +18 grader. I det kalla och torra är medeltemperaturen lägre än + 18 grader.

  5. VARMTEMPERERADE KLIMAT Vegetationszon: Lövskog Det varmtempererade klimatet har årstider (sommar, höst, vinter, vår). På sommaren är medeltemperaturen över +10 grader. Ingen månad under året är kallare än -3 grader. I det här klimatet trivs lövskog. Klimatet finns t.ex. i södra Sverige, Grekland, Sydafrika, sydöstra USA och i östra Kina.

  6. KALLTEMPERERADE KLIMAT Vegetationszon: Barrskog Det kalltempererade klimatet har också årstider. Det har minst en sommarmånad med en medeltemperatur över +10 grader och minst en vintermånad som är kallare än -3 grader. Det snöar på vintern. Kort sommar och en kall vinter. Kända städer i klimatet är Stockholm, Moskva, Peking, Chicago och Montreal. Kalltemperat klimat: ROSA

  7. POLARKLIMAT Vegetationszon: Ingen trädvegetation, permafrost I det kallaste av polarklimaten är marken täckt av inlandsis. Klimatet finns t.ex. på Antarktis och på Grönland. I det lite varmare polarklimatet är marken ständigt frusen, s.k. permafrost och det växer inga träd. Det är få människor som lever i områden med polarklimat. Island är en av undantagen. De varma källorna hjälper till med värmen.