GEEST vol betekenis - PowerPoint PPT Presentation

geest vol betekenis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEEST vol betekenis PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEEST vol betekenis

play fullscreen
1 / 79
GEEST vol betekenis
212 Views
Download Presentation
cullen
Download Presentation

GEEST vol betekenis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GEESTvol betekenis Lucyde KruijfFeest van de GeestBeeldende kunst Zoetermeer

 2. Zingen voor de dienst.Lied 657: Zolang wij ademhalen 1, 3, 4 Oefenen refrein: Want eenlandOefenen773 (let op: 2 refreinen)Tussentijds 201: 1 en 3.

 3. Lied 657

 4. Lied

 5. Lied

 6. Lied

 7. Lied

 8. Lied

 9. Lied

 10. lied 773, afwisselend allen en voorzang .

 11. Voorzang:

 12. ALLEN:

 13. Voorzang:

 14. Allen:

 15. Voorzang:

 16. Allen:

 17. Tussentijds 201:1,God die ons aan elkaarals wijn te drinken geeft,zend op het feest die daarhet zoet geheim van heeft.Hem, die geheel ons zijnherschept, en zie ‘t is goed,die water maakt tot wijn,vreugde in overvloed.

 18. Tussentijds 201:3O Geest van God, bewaarons altijd bij de Heer,bewaar ons bij elkaar,verbind ons meer en meer,opdat wij vrolijk zijn,gezond van ziel en bloed,en bij uw bruiloftswijnleven in overvloed.

 19. GEESTVOLBETEKENIS Lucyde KruijfFeest van de GeestBeeldende kunst Zoetermeer

 20. woord van welkommoment van stilte

 21. Lied 305: alle eer en glorie (staande)

 22. Lied 305.

 23. .

 24. .

 25. Bemoediging en groetinleiding

 26. Soms is er een vonk die overspringt,een blik of een woord dat je raakt.Een flits van herkenning. Een mens net als jijdie even contact heeft gemaakt.Soms is er een vonk die overspringt.Twee mensen ontmoeten elkaar.Twee stemmen vertellen eenzelfde verhaal,hun hand maakt hetzelfde gebaar. Vonk die overspringt van Greet Brokenhof-van der Waa

 27. Soms is er een vonk die overspringt.Dan wordt zelfs een vreemde vertrouwd.Je voelt je begrepen. Je bent als een bloemdie warmte voelt en zich ontvouwt.Soms is er een vonk die overspringt.Een mens is begaan met jouw lot.En dan kan het zijn dat je plotseling denkt:ik merk tussen ons iets van God. Vonk die overspringt van Greet Brokenhof-van der Waa

 28. De 10 geboden

 29. Lied 691de geest van god waait als een wind

 30. Lied 691

 31. .

 32. Lied

 33. .

 34. Lied

 35. .

 36. Gebed om de opening van het woord

 37. Karl Bath Goede hemelse Vader! Wij vragen U ons uw Heilige Geest te geven en steeds opnieuw te geven, opdat Hij ons moge opwekken, verlichten, bemoedigen, en bekwamen om de kleine en toch zo grote stap te wagen: weg van de troost waarmee wij onszelf troosten kunnen, heen naar en in de hoop op U. Keer Gij zelf ons naar U toe. Sta ons niet toe ons voor U te verschuilen. Sta niet toe dat we trachten het zonder U te stellen. Toon ons hoe heerlijk Gij zijt en hoe heerlijk het is, op U te mogen vertrouwen en u te gehoorzamen.

 38. Kinderen naar de Nevendiensthttp://www.youtube.com/watch?v=VZ6E8gt9ZFQ&feature=kp .

 39. Eerste lezing psalm 104:25-35

 40. Lied 701: zij zit als een vogel

 41. Lied 701

 42. Lied

 43. Lied

 44. Lied

 45. Tweede Lezing Johannes 14:23-29

 46. . Ionalied 40, couplet 1 met orgel couplet 5 a capella !

 47. Wil je opstaan en mij volgenals ik noem je naam?wil je dienen in’t verborgen zonder roem of faam?Wil je leven op de windbroos en kwetsbaar als een kind?Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?(Couplet 5 zonder orgel !)

 48. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

 49. Preek

 50. lied 687 wij leven van de wind