de heilige geest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Heilige Geest PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Heilige Geest

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

De Heilige Geest - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Welkom op TOV!. De Heilige Geest. “Werpt een duidelijk licht op de zaak!”. Bidden. De Heilige Geest . Wie bent U, en wat doet U eigenlijk precies??. Laten we eens kijken wat de Heere Jezus hier over zegt!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De Heilige Geest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de heilige geest

Welkom op TOV!

De Heilige Geest

“Werpt een duidelijk licht op de zaak!”

de heilige geest1
De Heilige Geest

Wie bent U, en wat doet U eigenlijk precies??

Laten we eens kijken wat de Heere Jezus hier over zegt!

slide4

Johannes 16: 5-155 En nu ga Ik heen tot Degene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelve niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

slide5

Maar hoe werkt Hij dan in mijn leven?

  • Hij is altijdbij je….
  • Hij is de Geest van de Waarheid!
  • Hijzorgtdat je meerbegrijpt….
  • Hijleert je kiezen….
  • Hijmaaktdat je gelooft!
  • Hijtroost je in je verdriet…
slide7

Psalm 119 : 3

Och, schonkt Gij mij de hulp van uwen Geest,

Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken.

‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;

Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,

Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,

Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

slide8

Heer ik kom tot U

Heer ik kom tot u,

Neem mijn hart verander mij.

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,

Dat als ik aan Uw voeten ben,

Trots en twijfel wijken

Voor de kracht van Uw liefde.

slide9

Heer ik kom tot U

Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

slide10

Heer ik kom tot U

Heer kom dichterbij,

Dan kan ik Uw schoonheid zien.

En Uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer leer mij Uw wil,

Zodat ik U steeds dienen kan

En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde

slide11

Heer ik kom tot U

Refrein 2x

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

Slot 2x

Dan zweef ik op de wind gedragen door Uw geest en de kracht van uw liefde. (2x)