Teritori l s sadarb bas programmas vidzemes pl no anas re ion 2007 2013 gad
Download
1 / 13

Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā. Laila Gercāne Dagnija Ūdre Attīstības un projektu Projektu vadītāja nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģions www.vidzeme.lv Rīga, 21.01.2013. Vidzeme i pieejamās programmas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā' - cruz-raymond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teritori l s sadarb bas programmas vidzemes pl no anas re ion 2007 2013 gad

Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā

Laila Gercāne Dagnija Ūdre

Attīstības un projektu Projektu vadītāja

nodaļas vadītāja

Vidzemes plānošanas reģions

www.vidzeme.lv

Rīga, 21.01.2013.


Vidzeme i pieejam s programmas
Vidzeme reģionā i pieejamās programmas

 • Igaunijas-Latvijas programma

 • Igaunijas-Latvijas-Krievijas programma

 • Centrālbaltijas programma

 • Baltijas jūras programma

 • INTERREG IVC


P rrobe u programmu ietekmes izv rt jums vidzemes re ion
Pārrobežu programmu ietekmes izvērtējums Vidzemes reģionā

 • Projektu tēmu/pārstāvēto jomu dažādība

 • Lielākoties neliela apjoma projekti

 • Pierobežas pašvaldībām, kas ir ārpus nacionālajām interesēm, pārrobežu programmas ir vienīgais attīstības instruments

 • Pašvaldību un NVO cilvēkresursu un dažkārt arī finanšu kapacitāte nav pietiekoša konkurēšanai ar Rīgas un tās apkārtnes institūcijām

 • Nākotnē lielāka vērība jāpiegriež ES mērķu sasniegšanai vietējā līmenī, nodrošinot ilgtspējīgu, gudru un iekļaujošu izaugsmi

 • Ir maksimāli jāizmanto teritoriālās sadarbības programmas pierobežas attīstībai, projektu realizēšanu nosakot par atbalstāmu tikai pierobežas teritorijā. Gadījumos, ja tie ir nacionāli projekti, tiešajam ieguvumam ir jābūt pierobežā


Igaunijas latvijas programma
Igaunijas-Latvijas programma reģionā

 • 32 apstiprināti projekti Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā

 • Kopējais ERAF finansējums reģiona teritorijā

  2 386 800,67 EUR, t.i. 14% no Latvijas partneriem kopumā piešķirtā finansējuma (17 177 299,12 EUR)

 • Papildu ieguvums no centrālo institūciju īstenotajiem projektiem ar tiešo ietekmi reģionā (Satiksmes ministrija, VUGD, Latvijas Dabas fonds u.c.)


Igaunijas latvijas krievijas programma
Igaunijas-Latvijas-Krievijas programma reģionā

 • Pirmais projektu konkurss – Vidzemes partneri iesaistīti 4 projektos, kopējais projektu budžets 923 761,66 EUR (11,53% no visu Latvijas partneru budžeta)

 • Otrais projektu konkurss – 4 projektu vada partneri no Vidzemes, pavisam projektos iesaistīti 9 partneri no Vidzemes


Vpr projekti
VPR projekti reģionā

 • Jomas:

  - Attīstība un teritorijas plānošana,

  - Uzņēmējdarbība un profesionālā izglītība,

  - Kultūra, tūrisms, vietas mārketings

  - Vide, enerģētika, transports

  - Informācijas tehnoloģiju pielietošana un attīstība

 • Kopējais apgūtais finansējums 742 987 LVL (2007-2012)

 • Programmas:

 • Igaunijas-Latvijas-Krievijasprogramma(1) - ViaHanseatica

 • Centrālbaltijasprogramma(4) - WoodenergyandCleantech, BECOSI, BalticTrainingProgram, CultIdentity

 • Baltijasjūrasprogramma(1) - Trans inForm

 • Interreg IVC(9) - NEEBOR, [email protected], RITS-Net, GRISI+, Histcape, Helth4Growth, MoveonGreen, Tourage, WaterwaysForward


Koksnes ener ija un ekolo iski t ras tehnolo ijas
Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas reģionā

Mērķis - veicināt meža resursu efektīvu izmantošanusiltumenerģijas iegūšanai, paaugstināt atjaunojamoenergoresursu izmantošanu:

 • Energoplānošanas vadlīnijasVPR

 • Energoplānošanas rīcības plāns un ieteikumi siltumražošanas sistēmu uzlabošanai pašvaldībām

 • Apmācībukurss pieaugušajiem un interaktīva mācību programma sākumskolas bērniem

 • Koksnes tirgusanalīze

 • VPR uzsācis diskusiju par koksnes enerģiju un tās izmantošanas iespējāmvisos līmeņos (politikas veidotāji, meža īpašnieki, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, skolēni, vecāki)


Densce i att st bai
Ūdensceļi attīstībai reģionā

 • Mērķis - veicināt iekšējo ūdensceļu pareizu un pārdomātu izmantošanu:

  • Izstrādātas vadlīnijas ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas un apsaimniekošanas plānošanai;

  • Rīkoti semināri pašvaldību teritorijas plānošanas speciālistiem;

  • Organizētas praktiskās ūdensceļu apsaimniekošanas apmācības / talkas.Trans in form
Trans in Form reģionā

Projekta mērķis ir veicināt mazo un vidējo pašvaldību konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, veidojot tās pievilcīgākas dzīvošanai, darbam, investīcijām

 • Izstrādāti Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji

 • Izstrādāta reģiona vizuālās identitātes sistēma

 • Reģiona pašvaldības iepazīstinātas ar labākajām attīstības iniciatīvām Eiropā

 • Apkopoti un vietējā sabiedrībā un masu medijos popularizēti Vidzemes veiksmes stāstiVpr n ko perioda priorit tes
VPR nākošā perioda prioritātes reģionā

Pīlāri:

specializācija, zināšanu pārnese, sadarbība

Rīcību virzieni:

 • Uzņēmējdarbības un tās sadarbības attīstība (klasteri)

 • Reģionālās uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta sistēmas, reģionālā gudras specializācijas stratēģija

 • Konkurētspējīga profesionālā un augstākā izglītība

 • Energoneatkarība un reģionālā kapitāla izmantošana

 • Katras teritorijas un vietas pievilcības palielināšana un potenciāla izmantošana

 • Inovatīvi un iekļaujoši publiskie pakalpojumi


ad