Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler
Download
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


 • 590 Views
 • Uploaded on

VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN. 1-GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ. Verimlilik Nedir? Her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir. Yeni teknik ve yöntemleri uygulama çabasıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - crescent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Verimlilik Nedir?

 • Her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir.

 • Yeni teknik ve yöntemleri uygulama çabasıdır.

 • En az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek tüm üretim kaynakları arasındaki dengedir.

 • Verimlilik; mevcut üretim sürecinde uygulanan yöntemlerle, girdi miktarında, üretim kapasitesinde, çıktı karmasında oluşan tüm değişimlerin çıktı/girdi ilişkileri düzeyinde göstergesidir.


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Verimlilik Ne Değildir.

 • Çalışanları koşturarak, robotlaştırarak çalıştırmak için kurnazca hazırlanan teknikler değildir.

 • Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir. Çıktıdaki artış verimlilikten kaynaklanmayabilir.

 • Kalite ile aynı şey değildir. Verimlilikteki artış daha iyi kaliteyi garanti etmez.

 • Karlılığın bir göstergesi değildir.

 • Maliyetleri düşürmek verimliliği arttırmak demek değildir.Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Verimlilik Hedefleri:

Eldeki kaynakları daha tutumlu ve akıcı bir biçimde kullanarak;

 • Daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.

 • Daha insancıl çalışma ortamları yaratarak daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.

 • Kaynakların tutumlu ve akılcı biçimde kullanıldığı daha insancıl çalışma ortamları içinde daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.


G c verimlili ini d ren fakt rler
İşgücü Verimliliğini Düşüren Faktörler

 • Planlama yetersizliği

 • Personel niteliklerinin düşüklüğü

 • Motivasyon eksikliği

 • İşbaşı eğitiminin yetersizliği

 • İletişim Eksikliği

 • Ekip çalışmasına yatkın olamama

 • İş akışındaki düzensizlikler

 • Kurum kültürü

 • İşe devam ve bağlılık sorunuVer ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

İşin gereksiz bölümlerini ortadan kaldır.

Olanak olduğu yerde birleştir yada işlemlerin sırasını yeniden düzenle

İşlemi basitleştir


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Verimlilik ve Eğitim

 • Bir kurumu farklılaştıran en önemli kaynak insan kalitesidir.

 • Kişi başına düşen verimlilik değeri; eğitim harcamalarının yüksek olduğu ülkelerde yüksek, düşük olduğu ülkelerde düşüktür.

 • 3000’i aşkın işyerinde yapılan araştırmada eğitim verimlilik ilişkisi incelenmiş; işgücü eğitim düzeyinde, buna karşın sermaye stoğunda%10’luk artışın toplam faktör verimliliğinde ancak %3.4’lük artış sağladığı belirlenmiştir.

 • İnsana yatırım yapmanın marjinal değeri, makinelere yapılanın yaklaşık 2.5 katı olmuştur.


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

VERİMLİLİKTE HİZMETİÇİ EĞİTİMİN FAYDALARI


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

 • Sunulan  hizmetin kalitesi artar

 • Yenilik ve gelişmelere kolaylıkla uyulur

 • İş güvenliği sağlanır, iş kazaları azalır

 • İletişim sağlanması kolaylaşır, anlaşmazlıklar, disiplin sorunları azalır

 • Personelin işinden ve başkalarından şikayeti azalır

 • Personel hareketliliğinde  ve işe devamsızlığında azalma olur

 • Üst kademelere ve istenilen alana personel hazırlanır.

 • Kurumun hizmet ettiği toplumda saygınlığı artar

HİZMET İÇİ EĞİTİMİNKURUMSAL YARARLARI


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Personelin işinde güven duygusu gelişir,

Morali yükselir, huzurlu çalışır, işini istekli yapar

Rahat ve emin iş yapma olanağı sağlanır

Öğrenme yolu ile bireysel doyum sağlanır

Başka işleri de yapabilme yeteneği kazanır

Personelin işinde memnuniyetsizliği azalır

İş kazalarının nedenlerini bilir ve korunabilir

Arkadaşları ile arasında iletişim kolaylaşır

Ast ve üstleri arasında uyuşmazlıklar azalır

HİZMET İÇİ EĞİTİMİNBİREYSEL YARARLARIVer ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

 • Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır.

 • Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri, çalışma pratiklerinin tamamı kurum performansını belirlemektedir.

 • Çalışan memnuniyetinin kurumsal düzeyde ele alınması da kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki önemiyle doğru orantılıdır.

 • Zira kurumsal başarılar, personel yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile ilgilidir.


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

 • Kurumlar hastalara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarına daha iyi hizmet olanakları sağlamalıdırlar.

 • Hastalar da, iyi motive edilmiş ve ödüllendirilmiş mutlu personelden hizmet almayı tercih etmektedir.

 • Hastaneler de 20’ye yakın meslek grubunu bünyesinde barındıran organizasyonlar Olarak çalışan memnuniyetini ön plana alan kurumlar olmak zorundadır.Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

H Yapılan Örneklerizmet Kalite Standartları


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

H.K.S. En İyi Uygulama Yarışması, Yapılan Örneklerkurumlarda dinamizmi artırmakta, çalışanları daha fazla düşünmeye sevkederek başarılı uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamakta ve ekip ruhunu canlı tutmaktadır. Kurumlar arasında yaşanan tatlı rekabetin kurum içinde de ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Ayrıca Hizmet Kalite Standartları ile hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ile hasta ve çalışan güvenliği konularının da ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasının önünü açacaktır.


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

En iyi hastane uygulamaları: Yapılan ÖrneklerÖrnek Çalışma

(Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

ESKİ ESKİ

HASTANE ANA GİRİŞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

YENİ

HASTANE GİRİŞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

YENİ

SERVİS GİRİŞLERİNDE OLUŞTURULAN HASTA BEKLEME ALANLARIVer ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

YENİ

HASTANE GİRİŞ VE BEKLEME ALANLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

 • Hastanın diğer hastanelerde yapılan işlemlerini doktor kaydı var ise o doktor tarafından kontrol ve bilgi edinme amaçlı kullanılmaktadır.

 • Verilerin tek merkezde toplanması sebebiyle bu verilerden iş zekâsı modülü ile idari birimlerin istemiş olduğu raporlamaları sunar.

 • Bu verilerin tümüne, hasta doktora kayıt yapıldıktan sonra muayene sırasında poliklinik ekranında doktora uyarı vererek o hastanın diğer hastanelerde muayene olduğunu ve bu muayene sırasında hastaya yapılan tetkik, tahlil, tanı, karar ve raporlarını görüntüler.


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

 • Hastaya kaydı var ise o doktor tarafından kontrol ve bilgi edinme amaçlı kullanılmaktadır. gereksiz ileri tetkik ve tanı için yapılan işlemler azalır. Doktora tanı ve tedaviye hızlı karar vermesine yardımcı olur. Hastanın işlemleri kısalır tedavi süreci hızlanır ve hasta memnun kalır.

 • Bu sistem sayesinde tek bir merkezden verileri yönetebileceğiniz gibi hastanelerde bu verilerden kendileri açısından tasarruf yaratacak ve tedavi aşamasında yardımcı olabilecek birçok veriye ulaşma imkânı sağlar.Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Kişi Başı sağlık Harcamalarında ilk 10 ülke ve Türkiye

*:$ olarak, **: GDP’ye oran olarak


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

MAKRO EKONOMİK PERSPEKTİFTEN Türkiye

TÜRKİYE VE DÜNYA


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Ekonomik Büyüklük (GSYİH Milyar $*) Türkiye

*: Sıralamada 2012 yılı baz alınmıştır.


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Türkiye'nin Dış TürkiyeTicareti (Milyar $)Y ksek teknolojili mal hracat n n hracattaki pay en y ksek olan lkeler
Yüksek Teknolojili Mal Payı (%)İhracatının İhracattaki Payı En Yüksek Olan Ülkeler*

*: 2010 yılı baz alınmıştır


Ar ge harcamalar n n gsy h daki pay n n en y ksek oldu u lkeler
AR&GE Payı (%)Harcamalarının GSYİH’daki Payının En Yüksek Olduğu Ülkeler*

*: 2009 yılı baz alınmıştır


Ar ge b l mlerinde al an say s n n en y ksek oldu u lkeler milyonda bir
AR&GE Payı (%)Bölümlerinde Çalışan Sayısının en yüksek olduğu ülkeler (Milyonda bir)*

*: 2009 yılı baz alınmıştır


Ver ml l k ve ver ml l arttirma y ntemler

Dinlediğiniz için Payı (%)

teşekkür ederim….

www.mehmetmercan.com