Prostat brakiterapisi i in hasta se imi y ntemler sonu lar
Download
1 / 53

Prostat brakiterapisi için hasta seçimi y öntemler sonuçlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Prostat brakiterapisi için hasta seçimi y öntemler sonuçlar. Dr. Işık Aslay İÜ İstanbul Tıp Fak İÜ Onkoloji Enst. Prostat kanseri tedavisinde BT nin gelişimi. 1913-Pasteau ve Degrais: Ra-226 1957- Flask: Au-198 1972- Hilaris ve Whitmore:I-125,suprapubik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prostat brakiterapisi için hasta seçimi y öntemler sonuçlar' - vachel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prostat brakiterapisi i in hasta se imi y ntemler sonu lar
Prostat brakiterapisi için hasta seçimi yöntemler sonuçlar

Dr. Işık Aslay

İÜ İstanbul Tıp Fak

İÜ Onkoloji Enst.


Prostat kanseri tedavisinde bt nin geli imi
Prostat kanseri tedavisinde BT nin gelişimi

1913-Pasteau ve Degrais: Ra-226

 • 1957- Flask: Au-198

 • 1972- Hilaris ve Whitmore:I-125,suprapubik

 • 1981-Kumar: C-arm fluoroskopi, I-125

 • 1983- Holm: TRUS klavuzlugu, transperineal

 • 1985- Nag: C-arm+ TRUS

 • 1987- Blasko: Yöntemin geliştirilmesi

 • 2003- Vari-seed 7.1 eşzamanlı planlama

  BT+MR fusionu


Transperineal brakiterapinin avantajlar
Transperineal brakiterapinin avantajları

 • Ayaktan tedavi yapılabilir.

 • Erken iyileşme ve günlük aktiviteye dönüş mümkündür.

 • Laparotominin morbiditesi ortadan kalkar.

 • Prostat apeksi dahil olmak üzere tümör kontrol dozu sağlanabilir.


Diğer tedavilere göre geç morbidite daha düşüktür:mesane V100 rektum V100 EKRT 5.1 cc 2.9cc BT 0.29 cc 0.25 ccInt J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 46: (4) 851-858


Brakiterapi konformal bir tedavidir
Brakiterapi konformal bir tedavidir.

Düzensiz hedef volüme göre tedavi bireyselleşebilir

Radyoaktif materyalin hedef volümün içi veya çok yakınına yerleştirilmesi olanağı vardır.

Küçük volümlerde yüksek doz verilebilir.Doz dağılımı homojen değildir.

Tanımlanan doz hedef volümün aldığı minimum dozdur.

Teorik olarak tümörün anoksik ve radyodirençli

komponentine daha yüksek doz verilir.


Transperineal brakiterapinin avantajlar1
Transperineal brakiterapinin avantajları

 • Üriner inkontinans oluşmaz.

 • Erektil fonksiyon yüksek oranda korunur.

 • Maliyet (göreceli) düşüktür.

  Dezavantajı:

  Ekibin deneyim ve becerisine bağlı olması!


Prostat bt si hangi hastalara uygulanabilir
Prostat BT si hangi hastalara uygulanabilir?

Genel prensipler (1) :

 • Tanı biyopsi ile doğrulanmış olmalıdır.

 • Uzak metastaz olmamalıdır.

 • 5 yıl sağ-kalım beklentisi olmalıdır.

 • 70 yaş üstü için değerlendirilme hastaya göre yapılmalıdır.

 • Hasta genel veya epidural anestezi alabilmelidir.


Prostat bt si hangi hastalara uygulanabilir1
Prostat BT si hangi hastalara uygulanabilir?

Genel prensipler (2) :

 • Prostat volümü büyük ve küçük (50-20 cc) olmamalıdır.

 • Prostatit ve yoğun kalsifikasyon olmamalıdır.

 • Prostatik üretra eğriliği olmamalıdır.


Tek ba na bt monoterapi
Tek başına BT (monoterapi)

PSA 20 ng/ml altında olmalıdır. (PSA 10-20 ng/ml:?)

GS 2-7 olabilir.

T1,T2ve seçilmiş T3 evresi hastaları “yalnız BT” için uygundurlar.

Uygulama öncesi TURP olmamalıdır (göreceli).

Ayrıca seçilmiş hasta grubunda ERT başarısızlığında da artan yan etki ile kullanılabilir.


 • Orta riskli grupta

 • ERT

 • androjen blokajı

 • biyokimyasal kontrol, hastalığa spesifik ve genel sağkalım üzerine etkisi

 • RTOG 0232 randomize Faz III çalışması (www.RTOG.org).


Ert bt kombine tedavi
ERT+BT (Kombine tedavi)

 • 46-50 Gy ERT sonrası veya öncesi uygulanabilir.

 • PSA>20ng/ml (>10 ng/ml ?), GS>7 olabilir.

 • V S tutulumu olabilir (HDR).

 • İnfl. barsak hastalığı olmamalıdır.


Kaynaklar
Kaynaklar

LDR:doz hızı< 200cGy/saat

Enerj doz hızı:

I-125:27 keV,7cGy/h,

RBE:1.4

Pd-103: 21keV,20cGy/h,

RBE:1.9

Yarı hayat: I-125 60gün Pd-103 17gün

Kaynak şiddetleri:

I-125 0.5U (0.4mCi)

Pd-103 1-8U(1.4mCi)

HDR:doz hızı >200cGy/dak.

Ir-192

 • Enerji I 125 27 keV

 • Pd 103 21 keV

 • Yarı hayat I 125 60 gün

 • Pd 103 17 gün

 • Kaynak şiddetleri

 • Tipik değerleri

 • I 125 0.5U (0.4 mCi)

 • Pd 103 1.8 U (1.4 mCi)


Doz tanımlamaları:AAPM (AmericanAssocıaton of Physicist in Medicine)-1995, TG-43 NIST-99(National Inst. of Standards and Technology), ABS konsensusu-2000,ABS/ ESRTO/ EAU/ EORTC-2000.

 • Periferde tanımlanan minimum doz:

  LDR I-125 Pd-103

 • Monoterapi: 145 Gy 125 Gy

 • ERT+BT: 110 Gy 100 Gy

 • HDR : ERT+BT: 18-30 Gy/3-4f


Prostat brakiterapisi ekibi
Prostat brakiterapisi ekibi

 • Ürolog

 • Brakiterapist-radyasyon onkoloğu

 • Radyolog

 • Tıbbi radyo- fizik uzm.

 • Anestezi uzmanı

 • Brakiterapi hemşiresi


Hastan n haz rl
Hastanın hazırlığı

 • PSA

 • TRUS ve biyopsi

 • Rektal muayene

 • Kemik sintigrafisi

 • IPSS

 • Urodinami testleri

 • Erektil disfonksiyon değerlendirmesi

 • Pelvik BT/MR

 • Akciğer grafisiHdr bt uygulamalar
HDR BT uygulamaları

 • Kiel Üniversitesi: BT ERT esnasında iki ayrı aplikasyon ile her biri CTV=PTV volümü 15 Gy kapsıyacak şekilde 6-12 igne kullanarak vermektedir.

 • Göteborg Üniversitesi: 6-15 iğne, periferik ağırlıklı, iki fraksiyonda 10 ar Gy den toplam 20 Gy . Ayrıca TRUS esnasında hipoekoik görülen alanları biyopsi bulguları ile karşılaştırarak makroskopik tümör alanlarında 15 Gy lik doz verirken rektum dozunu 6 Gy, üretra dozunu ise 8-9 Gy de tutacak sekilde ön planlama yapmaktadır.

 • William Beaumont Hastanesi: 14-18 iğne ile ERT nin birinci ve üçüncü haftalarında iki ayrı implantta 9.5’er Gy tanımlanan PTV=CTV’ e vermektedir.

 • Seattle Prostat Inst.: Tek aplikasyonla toplam 40 saatte ve 4 fraksiyonda ve fraksiyonlar asası minimum 6 saat olacak şekilde aplikasyon yapılmakta, her fraksiyonda periferi kapsayan doz (matched peripheral dose=MPD) 3-4 Gy olarak verilmektedir. Uretral doz MPD un %120 si olarak tanımlanmaktadır. BT den 2 hafta sonra ERT ile 50.4 Gy/28 f da verilmektedir.

 • Hsu ve ark. ise 18 Gy dozu 24 saatte ve araları 6 saatten az olmıyan 3 fraksiyonda pelvik veya 7 alanlı konformal prostat tedavisi sonrası ek doz olarak vermektedir.


Zleme
İzleme

 • PSA

 • Klinik

 • IPSS

 • Urodinami testleri

 • Üriner sist. US

 • Erektil disfonksiyon değerlendirmesi


PROGNOSTİK GRUP: PSA 10, GS6

KURULUŞ

%

%

MEDYAN

5 YIL(%)

N

1c/2a

2b/3c

PSA

GS

YAŞ

DOZ

KB

BK

HSK GS

ARIZONA Sid

345

67

33

6.0*

73

85

98**

84

SEATTLE Sid

431

5.5

5

69

88

KIEL HDR

57

30

70

6.0

2

68

70.0

1.8

95

98

83

W.BEAUMONT HDR

26

23

77

6.0

6

65

63.5

0.0

100

100

100

FOX CHASE 3-D

409

87

13

68

73.5

83

WAYNE ST. -nötron

80

84

W.BEAUMONT EBRT

372

84

16

6.0

6

72

66.6

7.0

71

77

83

BAYLOR-RP

758

68

32

5.5

6

62

1.4

94

97

W.BEAUMONT.-RP

157

6.1

5

67

84

80

95


PROGNOSTİK GRUP: PSA 10-20, GS6

KURULUŞ

%

%

MEDYAN

5 YIL(%)

N

1c/2a

2b/3c

PSA

GS

YAŞ

Doz

KB

BK

HSK GS

ARIZONA Sid

95

64

36

14.0

74

58

93**

83

SEATTLE Sid

137

13.0

5

70

83

KIEL HDR

24

13

87

14.1

2

68

70.0

W.BEAUMONT HDR

20

70

30

13.0

6

68

63.5

6

63

90

95

FOX CHASE 3-D

203

80

20

70

75.0

73

WAYNE ST nötron

24

75

W.BEAUMONT EBRT S

156

70

30

13.0

6

74

66.6

10

59

63

74

BAYLOR -RP

142

61

39

12.9

6

64

4

87

97

W.BEAUMONT -RP


Radikal prostatektomi ve BT±ERT sonuçları


Prostat brakiterapisinde erken yan etkiler
Prostat brakiterapisinde erken yan etkiler

 • Üriner irritasyon bulguları

  Pollakiüri, dizüri, noktüri

 • Akut üriner retansiyon (%6-15):


Ne say s
İğne sayısı

 • Lee ve ark. retansiyonun kullanılan iğne sayısının 33 üzerine çıkması ile anlamlı ölçüde ilgili olduğunu bildirmiştir.

  Int J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 48: (5) 1457-1460.


Sid say s
sid sayısı

Kullanılan kaynak sayısı: 88altı ve üstü

Total aktivite: 37mCi altı ve üstü

üriner reaksiyon üzerine etkili bulunmuştur.

Int J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 47: (2) 353-360.


Ipss semptom skoru ve q max
IPSS semptom skoru ve Q max

Skor 8 in altında ise aplikasyon sonrası acut retansiyon ve uzun dönemde üretrit riski düşüktür.

Qmaxml/s10 un altında olması ise yüksek erken ve geç uriner probleminhabercisidir.


Ge yan etkiler riner 1
Geç yan etkiler: üriner1

RTOG,

G1-2:%20 (12ay)

G3:%3-6,LDR

%9, HDR


Ge yan etkiler 2
Geç yan etkiler2

 • Üretral striktür

  -üretra dozu

  (MPD%150 si altı olmalı)

  -prostat hacmi

  -toplam aktivite

  -aplikasyon sayısı

  (HDR)3f:%11, 2f:%0

  -radyoizotop tipi


Ge yan etkiler 3
Geç yan etkiler3

sid dağılım yöntemi

RTOG,

G3 üniform:%11, perifer:%4


Ge yan etkiler 4
Geç yan etkiler4

 • Proktit

 • (G2:%2, G3:%05/5y)

V50 < 4cc olduğu zaman G2 proktit <%5 iken volümün büyümesi ile %20 üzerine çıkmaktadır.

V150<0.4cc ise rektal reaksiyonların kabuledilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.

G2 proktitlerin %14 ü birinci yıl, %72 si ikinci yıl %14 i üçüncü yıl oluşmuştur.

J Radiat Oncol Biol Phys . 2000; 48 (1) 119-124


Ge yan etkiler
Geç yan etkiler

Erektil disfonksiyon(%30/5y)Penil bulbus dozu

Bulbus D50= %40mPD, D25=%60mPD

Proksimal krus D50=%28 mPD, D25=%40mPD

Int J Radiat Oncol Biol Phys . 2001; 50 (3) 597-604


Ge yan etkiler1
Geç yan etkiler

Erektil disfonksiyon(%30/5y)--androjen blokajı

(1116hasta,

BT:%76,

ERT+BT:%56,

AB+BT:%52,

AB+ERT+BT:%29,

Porter,IJROBP50-5-1235-2001)


Ge yan etkiler2
Geç yan etkiler

İnkontinans:%6

-Önceki TURP


Ge yan etkiler3
Geç yan etkiler

 • Sid embolisi

 • Serbest sid:%11-27

 • Strend:%07


Sonu lar
Sonuçlar

 • RP, 3-D RT, BT erken evre prostat Ca da benzer gruplarda benzer SK sonuçlarına sahiptir.

 • Tedavi seçimine hastayla birlikte karar verilmelidir.

 • BT, komplikasyonları düşük, hayat kalitesini yüksek tutan bir tedavi yöntemidir.


BurhanettinArdagil,2005


ad