prof dr tan l kocag z n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz - PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz. Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemler. ve Klinik Değerlendirme. Tüberküloz Tanısı. Öykü, belirti ve bulgular Radyoloji Mikroskopla inceleme Kültür Moleküler Tanı – DNA çoğaltma İmmünolojik Tanı – İnterferon gama salınım deneyi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Dr. Tanıl Kocagöz' - archie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof dr tan l kocag z
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz

Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemler

ve Klinik Değerlendirme

t berk loz tan s
Tüberküloz Tanısı
 • Öykü, belirti ve bulgular
 • Radyoloji
 • Mikroskopla inceleme
 • Kültür
 • Moleküler Tanı – DNA çoğaltma
 • İmmünolojik Tanı – İnterferon gama salınım deneyi
t rkiye de verem sava dispanserlerine 2007 de kay t edilen hastalarda bakteriyoloji
Türkiye’de verem savaşı dispanserlerine 2007’de kayıt edilen hastalarda bakteriyoloji
 • AKCİĞER TB : 13.690
 • Mikroskopi yapılan :12.219 (%89,3)
 • Mikroskopi pozitif : 8.797 (%64,3) (%72)
 • Kültür yapılan : 8.379 (%61,2)
 • Kültür pozitif : 6.868 (%50,2) (%82)
 • İlaç duyarlılık testi yapılan : 4.917 (%72)
 • Çok ilaca dirençli TB : 240 (%4,9)
verem sava dispanserlerine 2006 da kay tl akci er d tb hasta say lar
Verem savaşı dispanserlerine 2006’da kayıtlı akciğer dışı TB hasta sayıları
 • Plevra : 2.560
 • Ekstratorasik LAP : 1.913
 • İntratorasik LAP : 323
 • Gastro-intestinal : 386
 • Genito-üriner : 327
 • Menenjit, merkezi sinir sistemi : 184
 • Vertebra : 187
 • Vertebra dışı kemik/eklem : 233
 • Miliyer : 130
 • Diğer : 488
 • TOPLAM : 6.731
akci er ve akci er d t berk loz
Akciğer ve Akciğer dışı Tüberküloz
 • Akciğer :13.960 (%67) (2/3)
 • Akciğer dışı : 6.731 (%33) (1/3)
 • Toplam :20.691
k lt r
Kültür

Löwenstein Jensen

Ortalama 4 hafta

TK MEDİUM MİKOBAKTERİ KONTAMİNASYON

Hızlı Kültür

Ortalama 2 hafta

pzt r nlerinin elektroforez ile de erlendirilmesi
PZT Ürünlerinin Elektroforez ile Değerlendirilmesi

Molekül

Ağırlık

Standartı

Pozitif

Hasta

Negatif

Hasta

Pozitif

Kontrol

Negatif

Kontrol

1000

500

400

300

200

100

123 bç

t berk loz tan s nda n kleik asit testleri nat
Tüberküloz tanısındaNükleik Asit Testleri (NAT)
 • Özgüllük %95-100
 • Duyarlılık:
  • Mikroskop + örneklerde %91-100
  • Mikroskop – örneklerde %50-%96
nterferon gama sal n m deneyi gsd t berk loz antijenlerini tan yan t lenfositlerin saptanmas
İnterferon Gama Salınım Deneyi (İGSD) Tüberküloz Antijenlerini Tanıyan T-Lenfositlerin Saptanması
 • Hastadan alınan kandaki T-lenfositler M. tuberculosis’eözgül antijenler ESAT-6, CFP-10 ve TB7.7(p4) ile uyarılır ve interferon γ yapımı ELISA ile belirlenir.
gsd zg ll k quantiferon tb gold
İGSD Özgüllük (Quantiferon-Tb Gold)
 • Özgüllük %100’e yakındır
 • Japonya da tamamına BCG aşısı yapılmış 216 öğrencide özgüllük %98.1 olarak saptanmıştır.
 • A.B.D.’ de FDA denetiminde 500 askerde yapılan bir çalışmada özgüllüğün %99.8 olduğu belirlenmiştir. Hasta olmayan sadece 1 askerde test pozitif bulunmuştur.
gsd duyarl l k quantiferon tb gold
İGSD Duyarlılık (Quantiferon TB-Gold)
 • Danimarka’da bir çalışmada deri testi pozitif 118 hastanın 105’i (%89) pozitif bulunmuş
 • Aktif tüberkülozlu 54 hastanın 44’ü İGSD ile pozitif iken 42’sinin deri testi pozitif imiş
 • HIV pozitif 25 hastanın 23’ünde (%92) İGSD pozitif bulunmuş
 • Birçok çalışmada duyarlılık %90-95 arasında değişiyor.
t berk loz tan s1
Tüberküloz Tanısı
 • Klinik ve Radyoloji Akciğer Tbc; Balgam Mikroskop +
  • Tbc tedavisi başla
  • Kültür, tür saptama ve antibiyogram ile tedaviyi izle
 • Klinik ve Radyoloji Akciğer Tbc; Balgam Mikroskop –
  • Tbc tedavisi başlanabilir.
  • Kültür izlenmeli
  • Nükleik asit testi kültürde pozitifleşecek %10 olguya erken bakteriyolojik tanı koydurur
  • İGSD ile tanı desteklenebilir
t berk loz tan s2
Tüberküloz Tanısı
 • Klinik ve Radyoloji Akciğer Tbc şüpheli, Mikroskop –
  • Nükleik asit testi pozitif ise Tbc tedavisi başlanabilir.
  • Kültür izlenmeli
  • İGSD ile tanı desteklenmeli
t berk loz tan s3
Tüberküloz Tanısı
 • Akciğer dışı tüberküloz şüphesi
  • Klinik Belirtiler
  • Odak organ bulguları
 • Örnek alınamıyorsa İGSD yap, + ise, tbc tedavisi başlayın, tedaviden tanıya gidin.
 • Örnek alınabiliyorsa
  • Patolojik bulgular (granülomatöz iltihap)
  • Mikroskop + veya – olsa da
  • Nükleik asit testi ve mikobakteri türü belirleme
  • Kültür
  • İGSD
mikobakteri t r saptanmas
Mikobakteri Tür Saptanması
 • Üretilebilenler kültür ile tüberküloz ve tüberküloz dışı olarak ayırt edilebilir
 • Tüberküloz dışı mikobakterilerin türleri mutlaka moleküler tanı yöntemleri saptanmalıdır.
 • Moleküler yöntemler kültüre dayalı yöntemlerden çok hızlı, özgül ve daha ucuzdur.
 • Moleküler yöntemler ile, üretilemeyen mikobakterilerin türleri doğrudan klinik örneklerden belirlenebilir.
slide21

“Line Probe Assay”

 • INNO-LiPA Mycobacteria (Innogenetics, Ghent, Belgium)
 • 16S-23S rRNA “spacer region”; Biyotinli primerler ile PCR
 • Tersine hibridizasyon; streptavidine-alkalen fosfataz
 • M. tuberculosis, M. kansasii, M. xenopi, M. gordonae, M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, and M. chelonae
pzt restriksiyon enzim incelemesi ile mikobakteri t rlerinin saptanmas
PZT, Restriksiyon enzim incelemesi ile mikobakteri türlerinin saptanması
 • hsp65 gen bölgesi PZT ile çoğaltılıp, BstEII and HaeIII enzimleri ile kesilir
 • Restriksiyon biçemleri özel molekül ağırlık standartları ile karşılaştırılır

(Myker B and Myker H. Köksalan & Kocagöz)

slide24

Hımmm! Bu hastada mikobakteri var…Hem de M. tuberculosis ve rifampisine dirençli...

 • Tüberküloz tanısında, öykü, klinik, radyoloji, mikroskopla inceleme, kültür, NAT ve İGSD daima bir arada değerlendirilmeli
slide25

Erken tanı koyduran,

gereksiz ve yanlış tedaviyi önleyen

hiç bir tanı yöntemi

pahalı değildir