slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU PowerPoint Presentation
Download Presentation
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU. Sunum Planı. Kurumsal İşler Öğretim Üyeleri Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri Fakülte Öğrencileri. Kurumsal İşler Öğretim Üyeleri Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri Fakülte Öğrencileri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU' - coyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM

PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

sunum plan
Sunum Planı
 • Kurumsal İşler
 • Öğretim Üyeleri
 • Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri
 • Fakülte Öğrencileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

slide3

Kurumsal İşler

 • Öğretim Üyeleri
 • Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri
 • Fakülte Öğrencileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

kurumsal ler
Kurumsal İşler
 • Yurtiçi ve yurtdışı diğer Tıp Fakülteleri ile yakın bağlar kurularak, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları ile karşılıklı bilgi alışverişine olanak sağlanacaktır.
 • Öğretim üyelerinin nitelikli yayın yapabilmelerini ve kollektif çalışmalarını sağlayacak altyapı kurulacaktır.
 • Hazırlanan yayınların uluslararası veya ulusal kongrelerde tebliğine madden destek olacak sistem iyileştirilecektir. Yılda bir kez ile kısıtlanmayıp daha geniş kapsamlı destek için maddi imkanlar araştırılacaktır.

EgeÜniversitesiTıpFakültesiDekanlıkSeçimleri | Eylül 2011

kurumsal ler1
Kurumsal İşler
 • Araştırma olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar (alt yapıya ait DPT projeleri) yapılacaktır. AREL laboratuarı etkin hale getirilecektir.
 • Bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesi günümüz şartlarına uygun olacak şekilde revize edilip daha rasyonel hale getirilecektir.
 • Fakültemizi uluslararası bazda temsil edecek yetkin öğretim üyelerine her türlü destek sağlanacaktır.
 • Proje danışmanlık ve koordinasyon merkezi kurularak Tıp Fakültemizin diğer fakülteler ile ortak çalışmalar yapması sağlanacaktır. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

slide6

Kurumsal işler

 • Öğretim Üyeleri
 • Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri
 • Fakülte Öğrencileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

retim yeleri
Öğretim Üyeleri
 • Özlük hakları korunacaktır. Rektörlük ve YÖK makamları ile ilişkiler daha verimli hale getirilerek kadro ihtiyacı giderilecektir. Kadroların şeffaf ve kriterlere uygun adil bir şekilde ve zamanında dağıtımı sağlanacaktır.
 • Anabilim dallarının ihtiyaçlarına göre, öğretim üyelerine destek sağlayan uzman kadrolarının arttırılması sağlanacaktır. Norm kadro-akademik yükseltme kriterleri anabilim dalı başkanları ile görüşülerek tekrar gözden geçirilecektir.
 • Öğretim üyelerinin ahenk içerisinde çalışabilmesi için bir uzlaşı kültürü oluşturmaya yönelik çabalarda bulunulacak ve mevcut sorunların kendi fakültemiz içinde çözümlenebilmesine azami gayret gösterilecektir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

retim yeleri1
Öğretim Üyeleri
 • Konsey sistemi daha düzenli hale getirilerek, bu konseylerden oluşan bilgi birikimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kitap yayınları halinde hekimlerin kullanımına sunulacaktır.
 • Öğretim üyelerinin çalışma koşulları düzeltilecek; yurtdışı

eğitim, kurs olanakları (AB mobility programları) arttırılacaktır.

 • AR-GE çalışmaları desteklenecektir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

retim yeleri2
Öğretim Üyeleri
 • Dekanlığın, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlıkları ile daha koordineli, verimli çalışabilmesi için her türlü iyileştirici girişim yapılacaktır.
 • Öğretim üyelerine, BİTAM aracılığı ile yapılan sunum ve poster hazırlanması gibi işlerde her türlü maddi destek sağlanacaktır.
 • Ders anlatımlarında mümkün olduğunca ses ve görsel sistemlerden faydalanılmasını sağlayacak altyapı hazırlanacaktır.
 • Değişen kanunlar gözönüne alınarak öğretim üyelerinin performans uygulaması Başhekimlik ile koordineli bir şekilde gözden geçirilecek ve iyileştirici tedbirler alınması sağlanacaktır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

slide10

Kurumsal işler

 • Öğretim Üyeleri
 • Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri
 • Fakülte Öğrencileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

uzmanl k ve doktora rencileri
Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri
 • Uzmanlık ve doktora öğrencilerinin AB normlarına ve ülkemiz koşullarına göre en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak programların ve teçhizatın ilgili anabilim dallarınca hazırlanmasına destek olunacaktır.
 • Uzmanlık öğrencisi ve yandal ihtisası yapacak uzmanların sayısının anabilim dalı ihtiyaçlarına göre arttırılmasına yönelik olarak, üst makamlarla yakın temaslarda bulunulacaktır.
 • İleride topluma ve hastasına fayda yerine zarar verme ihtimali yüksek görünen uzmanlık öğrencilerinin ilk bir yıl içerisinde elenmesini sağlayacak düzenlemelerde, objektif verilere dayanılarak, ilgili Anabilim Dalı’na destek yapılacaktır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

slide12

Kurumsal

 • Öğretim Üyeleri
 • Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri
 • Fakülte Öğrencileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

fak lte rencileri
Fakülte Öğrencileri
 • Öğrencilerimizin iyi insan – iyi hekim olarak yetiştirilmesi, eğitim ve öğretimin en iyi şekilde yapılmasının sağlanması için tüm olanaklar seferber edilecektir.
 • AB projeleri ile Erasmus programlarına destek devam edecek, daha çok öğrencimize yurtdışında deneyim kazanma, dil geliştirme, değişik kültürler öğrenme olanakları sağlanacaktır.
 • Fakültemizin LYS de en başarılı öğrenciler için tercih edilen fakülte olması amacıyla yapılan çalışmalar arttırılarak sürdürülecektir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

fak lte rencileri1
Fakülte Öğrencileri
 • Başarılı öğrencilerimize burs sağlayan Ege Tıbbiyeliler derneğinin gelirini arttıracak çalışmalar yapılacaktır.
 • Danışman öğretim üye sistemi faal hale getirilecektir.
 • Derslerin ve pratiklerin planlanan zamanda ve ilgili öğretim üyesi tarafından verilmesi için maksimum çaba sarf edilecektir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

fak lte rencileri2
Fakülte Öğrencileri
 • Öğrenci geri bildirimlerinin sonuçları göz önüne alınarak eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 • Ders notları ve içeriklerinin internet ortamında erişilebilir hale getirilmesi yaygınlaştırılacaktır.
 • Mezun olmuş öğrencilerimizin özlük haklarının mağduriyetini önlemek amacıyla gerekli prosedürlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

amac m
Amacım…

Bütün bu anlatılanların ışığında, dekan adayı olarak amacım;

 • Sağlık hizmetlerini başarıyla yürüten,
 • Tıp andına ve etik değerlere bağlı,
 • Demokratik, Atatürk İlkelerinden ayrılmayan,
 • Uluslararası düzeyde

hekim yetiştiren fakültemin değerli öğretim üyelerinin, bilimsel ve AR-GE çalışmalarını desteklemek, özlük haklarını korumak ve karşılarında değil yanlarında olmaktır...

Güç, birlikten doğacaktır…

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

son s z
Son Söz

  Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev, hayattır...

Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye...

Bir anlık eğlence için servetini tüketmeye...

Bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye...

Günlük menfaatler için onurunu terketmeye...

Bir kısım insanlara kızıp tüm insanlara düşman olmaya...

Değmez bu hayat...

SELAM VE SEVGİLERİMLE...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011