Chi u t i
Download
1 / 21

CHIỀU TỐI - PowerPoint PPT Presentation


 • 322 Views
 • Uploaded on

CHIỀU TỐI.  Dưới sự hướng dẫn của giáo viên : PHẠM THỊ TUYẾT LOAN. Bài thơ được sáng tác mùa thu 1942. Là bài thứ 31/134 bài, trích trong “NKTT”. Bài thơ sáng tác trong hoàn cảnh Bác bị chuyển tù từ nhà lao Thiên Bảo đến nhà lao Tĩnh Tây. 1) Hoàn cảnh sáng tác :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CHIỀU TỐI' - coyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chi u t i
CHIỀU TỐI

 Dưới sự hướng dẫn của giáo viên:

PHẠM THỊ TUYẾT LOAN


1 ho n c nh s ng t c

Bài thơ được sáng tác mùa thu 1942. Là bài thứ 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

Bài thơ sáng tác trong hoàn cảnh Bác bị chuyển tù từ nhà lao Thiên Bảo đến nhà lao Tĩnh Tây.

1) Hoàn cảnh sáng tác:

I- TÌM HIỂU CHUNG


2 th lo i

Thất ngôn tứ tuyệt 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

2) Thể loại:

I- TÌM HIỂU CHUNG


I- TÌM HIỂU CHUNG 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

3) Đề tài

Buổi chiều miền sơn cước


II 31/134 bài, trích trong “NKTT”.)ÑOÏC- HIEÅU VAÊN BAÛN

Mộ

Quyeän ñieåu quy laâm taàm tuùc thuï,

Coâ vaân maïn maïn ñoä thieân khoâng;

Sôn thoân thieáu nöõ ma bao tuùc,

Bao tuùc ma hoaøn, loâ dó hoàng.

CHIEÀU TOÁI

Chim moûi veà röøng tìm choán nguû,

Choøm maây troâi nheï giöõa taàng khoâng;

Coâ em xoùm nuùi xay ngoâ toái,

Xay heát, loø than ñaõ röïc hoàng.


Chim m i v r ng t m ch n ng
Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

1) 2 caâu thô ñaàu :

Böùc tranh thieân nhieân chieàu toái ñeïp, gôïi buoàn

Quyện điểu quy laâm taàm tuùc thuï


31/134 bài, trích trong “NKTT”.Quyện điểu quy laâm taàm tuùc thuï”

“Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,”

 • Hình ảnh:

  “Quyện điểu” cánh chim mỏi quen thuộc, gợi buồn.

  -Cánh chim có mỏi mệt, nhưng nó cố gắng bay->Tìm chỗ dừng chân, tá túc.


Ch m m y tr i nh gi a t ng kh ng
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không; 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

Coâ vaân maïn maïn ñoä thieân khoâng


31/134 bài, trích trong “NKTT”.Coâ vaânmaïn maïn ñoä thieân khoâng”

“choøm maây troâi nhẹ giữa tầng khoâng;”

 • Hình ảnh:

  + “Coâ vaân” -> “Cô vân” -> Đám mây lẻ loi, cô đơn.

  + “Maïn maïn”Từ láy -> Trôi chậm chạp -> Chuyển động nhẹ nhàng -> Gợi sự êm ả, vắng lặng.

  => vaïn vaät vaän ñoäng


Ngh thu t
Nghệ thuật 31/134 bài, trích trong “NKTT”.:

Bút pháp cổ điển -> Lấy cái nhỏ bé để tả cái rộng lớn bao la, lấy cái động tả tĩnh, lấy cái hữu hạn tả cái vô hạn -> Đặc sắc của thơ Đường chính là chỗ ấy.


I chi u

Tương đồng 31/134 bài, trích trong “NKTT”.:

Cánh chim mỏi mệt sau một ngày Người tù cũng thấm mệt.

Đám mây lẻ loi Người tù một mình trên đường giải đi.

Tương phản:

Cánh chim có mệt mỏi, chòm mây có cô đơn nhưng chúng tự do giữ bầu trời bao la. Người tù mất tự do.

Đối chiếu

Vậy baûn dòch chöa chuyeån taûi heát yù thô


S k t
Sơ kết 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

 • Bút pháp:Vài nét chấm phá, miêu tả bức tranh thiên nhiên đẹp nhưng buồn.

 • Tác giả:

  Một tâm hồn rất phóng khoáng

  Ngòi bút tài hoa

  Tình yêu thiên nhiên của Người chiến sĩ Cách mạng


2) 2 caâu thô sau: 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

Böùc tranh cuoäc soáng bình thöôøng

bình dò, aám aùp

Sơn thoân thiếu nữ ma bao tuùc

Cô em xóm núi xay ngô tối,


“Sơn thoân thiếu nữ ma bao tuùc” 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

“Coâ em xoùm nuùi xay ngoâ toái,”

 • Hình ảnh:

  Cô thiếu nữ đang xay ngô tốihình ảnh khỏe khoắn, trẻ trung.


Xay h t l than r c h ng
Xay hết lò than đã rực hồng. 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

Bao tuùc ma hoaøn, loâ dó hoàng


“Bao tuùc ma hoøan, loâ dó hoàng” 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

“Xay hết lò than đã rực hồng.”

 • Hình ảnh:

  Lo than rực hồng gợi lên ánh sáng, không khí và tâm hồn người tù trở nên ấm áp hơn.


Ngh thu t1
Nghệ thuật 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

Ma bao túc, bao túc ma hoànlaùy yù lieân hoaøn , nhịp thơ 4/3  Vận chuyển thời gian tuần hoàn theo vòng xoay của chiếc cối, khi ngô xay xong  Màn đêm buông xuống, lò than rực hống Hình tượng thơ luôn vận động theo chiều hướng đi lên từ bóng tối ra ánh sáng.


Ngh thu t2
Nghệ thuật 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

 • Tư tưởng , tình cảm của Hồ Chí Minh luôn hướng đến sinh hoạt rất đời thường trong cuộc sống Tinh thần dân chủ

 • Từ “Hồng” nhãn tự của bài thơ.


S k t1
Sơ kết 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

 • Hai câu thơ thể hiện tinh thần dân chủ của Hồ Chí Minh, tư tưởng tình cảm của Người luôn hướng đến cuộc sống, sinh hoạt của con người  Vẻ đẹp của bức chân dung tinh thần tự họa.


Iii ch
III) CHỦ ĐỀ 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

Bằng một vài nét chấm phá nhà thơ tả cảnh chiều tối mênh mông mà đầm ấm nơi núi rừng. Sự rung động tinh tế của một tâm hồn Người chiến sĩ Cách Mạng luôn hướng về sự sống, con ngưuời và cái đẹp.


Iv k t lu n
IV) KẾT LUẬN 31/134 bài, trích trong “NKTT”.

Bài thơ thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa bút pháp cổ điển và tinh thần hiện đại.Nhà thơ khắc họa bức tranh thiên nhiên đẹp ấm áp tình người, thể hiện tinh thần lạc quan, lòng yêu cuộc sống của 1 thi sĩ cũng là của người chiến sĩ Cách Mạng.


ad