slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beyaz bir gemidir PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beyaz bir gemidir

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 170

Beyaz bir gemidir - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Beyaz bir gemidir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Beyaz bir gemidir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Beyaz bir gemidir sen bu şiiri okurkenben belki başka bir şehirde olurumkötü geçen bir güzüve umutsuz bir aşkı anlatanrüzgarla savrulankağıt parçalarınayazılmışdağıtılmamışbildiriler gibiuzun bir yolculuğa hazırlananyalnız bir yolculuğa.çünkü beyaz bir gemidir ölümsiyah denizlerin hepçağırdığıbatık bir gemisönmüş yıldızlar gibidiryitik adreslere benzerölümyanık otlar gibi.Sen bu şiiri okurkenben belki başka bir şehirdeölürüm. Behçet Aysan

  2. 59. Büyük Kongre

  3. Nasıl Bir Dünya • Kapitalizmin krizi • Yaşamın ticarileştirilmesi • Sağlık hizmetleri • Emek süreçleri • Eşitsizlikler • Yatay • Dikey

  4. Gasp Yoluyla Sermaye Birikimi Yılların zorlu sınıf mücadeleleri sayesinde kazanılmış topluma ait varlıkların (emeklilik, sosyal dayanışma, sağlık hakkı) özel sermayenin avucuna bırakılması gasp yoluyla sermaye birikimidir. David Harvey Yeni Emperyalizm, 2003

  5. Kurumların Ehlileştirilmesi Sağlık endüstrisine bağlı aktörlerin, değişime uğratılan mevcut kurumsal yapıdan mümkün olan en fazla faydayı elde edebilmesini sağlayacak bir ortamın olanaklı kılınmasıdır. RodneyLoeppky Kusursuz Servet: Sağlık endüstrisinde sermaye birikimi, 2009

  6. Nasıl Bir Türkiye’de mücadele ediyoruz? Mücadeleye sağlığın belirleyeni olan bütün süreçlerin farkında, bilincinde ve kendi gerçekliğimizden müdahil olarak devam edeceğiz. Sağlığın ön koşulunun barış olduğunu bilerek ve hekimlere de büyük bir sorumluluk düştüğünün bilinciyle, ısrarla barış içerisinde, eşit, adil, demokratik, laik, bağımsız, özgür bir Türkiye talep ederek yürüyeceğiz…

  7. Sağlık düzeyinin belirleyicileri • Kişibaşınadüşen gelir • Eğitim • Gelirdağılımındakieşitsizlik • Sosyalgüvenlikharcamaları

  8. Yıllara göre bebek ölümleri ve eşitsizlik göstergeleri 2011 seçimlerine giderken Türkiye’de sağlık

  9. Önümüzdeki dönemin gündemi Kamu Özel Ortaklığı !

  10. Merkez Konseyi • % 40 toplumsal cinsiyet kotası • Ağrı 1 • Ankara 5 • Batman 1 • Denizli 1 • İstanbul 3

  11. TTB Merkezi Sekretarya/Altyapı • Çalışanların durumu: • On merkez büro çalışanı • Bir basın danışmanı • Üç hukukçu • Bir bilişim danışmanı • Bir tam zamanlı mali müşavir • 01.07.2010-31.05.2011 döneminde • 3.701 gelen evrak • 1.568 giden evrak • Tabip Odalarına gönderilen genelge 122 • Basın açıklaması 84

  12. TTB – TABİP ODALARI AÇIK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS)

  13. heKİMLİK • TTB bütününde bir ortak hekim kayıt sistemi • Tüm üye işlemlerinin tabip odaları tarafından yapılabileceği bir program • Özellikle İstanbul Tabip Odası‘nın geniş üye sayısı ve işlem boyutu temel alınarak program geliştirilmiş ve deneme sürümleri kullanılmaya başlanmıştır • Önümüzdeki dönemde tüm tabip odalarının kullanımına açılacaktır

  14. SAVİM (SAĞLIK VERİ VE İSTATİSTİK MERKEZİ) • Sağlık Veri ve İstatistik Merkezi‘nin ana başlıkları: • Sağlık Durumu • Sağlık Belirleyicileri • Sağlık Hizmetleri • Demografik Etmenler • Sosyal ve Ekonomik Etmenler • Toplu Eserler • Süreli Yayınlar • Yerel Dizin

  15. WEB Sayfası

  16. Kimlikler

  17. Örgütsel Etkinliklere Katılım • Genel Yönetim Kurulu toplantıları • Tabip Odası Başkanları toplantıları • Bölge Tabip Odaları toplantıları • İl ve Tabip Odası ziyaretleri

  18. Genel Yönetim Kurulu Toplantıları 25-26 Eylül 2010 Üniversiteler ve tıp fakültelerinin durumu Tam gün Kamu hastane birlikleri yasa tasarısı Aile hekimliği Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası İşçi sağlığı ve iş güvenliği Kürt sorununun barışçıl yollardan çözümü Sağlıkta neoliberaldönüşüme karşı mücadele 2 Nisan 2011 İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası Sağlık ortamının değerlendirilmesi Haziran seçimlerinden sonra Türkiye 13 Mart mitingi

  19. Tabip Odası Başkanları Toplantıları 24 Temmuz 2010 1. Tam gün Yasası‖ Anayasa Mahkemesi 2. Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 3. 6009 sayılı Torba Yasa 4. Referandum süreci 22 Ocak 2011 13 Mart 2011 ÇokSESTekYÜREK Mitingi sonrasında sürecin değerlendirilmesi eylem / etkinlik programının planlanması

  20. Bölge Tabip Odaları Toplantıları 28 Ağustos Ege 18 Eylül Doğu-Güneydoğu 19 Eylül Marmara 9 Ekim Güney 4 Aralık Ege 5 Aralık İç 8 Ocak Doğu-Güneydoğu 29 Ocak Güney 5 Şubat Ege 22 Mayıs Doğu-Güneydoğu

  21. Merkezi Yapılar Toplantıları Kollar, Yayınlar, Komisyonlar, Çalışma Grupları ve Kurullar • 16 Temmuz 2010 TTB • mevcut/güncel durum • muhtemel kırılma/ değişim alanları • yürütülmesi gerekli mücadele • olanaklarımız, gereksinimlerimiz, hedeflerimiz • TTB Çalışma Programı için öngörüler, dönemsel öncelikler, beklentiler • 21 Ocak 2011 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası

  22. Hiçbir Örgütsel Toplantıya Katılmayan Tabip Odaları Bitlis Kırıkkale Kırşehir Muş Sinop Van Amasya Aksaray Bilecik Bitlis Bolu Elazığ Erzurum Kırıkkale Muş Niğde Ordu Samsun Sinop Sivas Trabzon

  23. Nasılsınız? Mutsuz hekimler/sağlık çalışanları ile nitelikli bir sağlık hizmeti verilebilir mi? • Nitelikli hizmetin o hizmeti vereceklerin gelecek güvencelerini yok ederek ve belirsiz bir ortamda olamayacağını, • Geleceğimizin kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz • Hekimlerin/hekimliğin sürekli olumsuzlandığı bir politik hat karşısında bu mücadele aynı zamanda mesleğimize, topluma karşı sorumluluklarımızın gereği olan bir onur mücadelesidir. Dr. Eriş Bilaloğlu Tıp Dünyası Gazetesi 1 Aralık 2010

  24. İl ve Tabip Odası Ziyaretleri

  25. Hekimler Çok Ses… Edirne’de performans, Şırnak’ta anadilinde sağlık hizmeti, Antalya’da eğitim araştırma hastanesinin halleri, Trabzon’da hafta sonu poliklinikleri, Kastamonu’da aile hekimliğinin sıkıntıları, İstanbul’da özelde çalışma ve muayenehane hekimliği, Afyon’da, Rize’de, Diyarbakır’da, Aydın’da, Adana’da, Denizli’de, Karabük’te, Çorum’da...

  26. Toplumsal Sorumluluklarımız

  27. Keşke bir mum olabilsem şu karanlıkta… “Başkalarını düşün: kahvaltını hazırlarken düşün başkalarını. Güvercinlere yem vermeyi unutma. Başkalarını düşün savaşırken, barış isteyen ötekileri. Su faturanı öderken, düşün sadece bulutlardan su içenleri. Eve giderken, kendi evine, çadırda yaşayanları düşün. Uyurken ve gezegenleri sayarken baş koyacak bir yastığı olmayanları. İmgelerle özgürleşirken sen, konuşma hakkı gasp edilenleri düşün ve uzaktaki ötekini düşünürken kendini düşün ve de ki: Keşke bir mum olabilsem şu karanlıkta…” MahmudDerviş

  28. TTB Barışı Tartışıyor Eylül 2010 Hatay Türkiye’nin Öncelikli Gündemi Barışın Egemen Kılınmasıdır • Eylemsizlik kararı devam ettirilmeli • Silahlar susturulmalı • Belediye başkanları başta olmak üzere meşru zeminlerde verdikleri mücadele ya da dile getirdikleri görüşleri nedeniyle tutuklu bulunan yurttaşlar salıverilmeli • Demokratik bir tartışma ortamı yaratılmalı

  29. Nasıl Bir Anayasa? • Özgür, eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşamayı mümkün kılan-geliştiren • Emeğin haklarının yer aldığı • Demokratik her türlü hakkın kullanılmasına izin veren • Şiddeti değil, barış ve dayanışmayı ön planda tutan bir anayasa

  30. Emek ve meslek örgütleri ile ilişkilerDİSK KESK TMMOB TTB • Ağustos 2010‘dan başlayarak ülkenin; Kürt Sorunu, güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma, sağlık hakkı, demokratik Anayasa, referandum • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Torba Yasa konularında ortak çalışmalar, basın toplantıları ve basın açıklamaları • Hak mücadelesi yürüten farklı toplumsal kesimlerin desteklenmesi amacıyla Geçitli vb. ziyaretler • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşme • 3 Şubat, 18 Mart, 3 Nisan ve 1 Mayıs vb. mitinglerin düzenlenmesi, • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği başlıklı toplantı ve etkinlikler, • OSTİM, Kütahya Gümüşköyvb. ortak değerlendirme ve raporlandırma etkinlikleri

  31. Biber Gazı • Yükselen toplumsal muhalefeti baskılamak amacıyla toplumsal olaylarda yaygın olarak biber gazı kullanılmakta • Kimyasal silahlar kapsamında • Sakatlıklara ve ölümlere neden olmakta • Bu silahlar yasaklanmalı • Halka karşı silah kullananlar cezalandırılmalı

  32. Biber Gazı 12 Ocak 2011 • Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı 15 Şubat 2011 • Milli Savunma Bakanlığı • AdliTıp UzmanlarıDerneği, Türk Kulak BurunBoğazveBaşBoyunCerrahisiDerneği, TürkiyePsikiyatriDerneği, TürkToraksDerneği, TürkFarmakolojiDerneğiveTürkOftalmolojiDerneği

  33. Toplu Mezarlar Sorunu • Faili meçhul cinayetler • Teşhir süresinin uygulanmaması, ailelere cenazeleri teşhis etme ve teslim alma imkânı verilmemesi; cesetlerin toplu bir şekilde ve hızla gömülmesi • Cenazelerinin ailelerine verilmemesi, kendilerine ait mezarlarının bulunmaması, ailelere “veda hakkı”nıntanınmaması • Açılan mezarlarda Minnnesota Otopsi Protokolü‘ne uyulmaması, gerekli özenin gösterilmemesi, kepçe, dozer kullanılması, toplu mezar açma ve kimliklendirme tekniklerinin uygulanmaması; kanıtların yok edilmesi • Kimliklendirme, DNA analizi için Adli Tıp Kurumu‘na gönderilen dosyaların sonuçlandırılmaması

  34. TTB Önerileri • Toplu mezar ihbarında bulunan kayıp yakınları ve görgü tanıkları baskıya maruz kalmamalı • Toplu mezar iddiası bulunan yerler korunmaya alınmalı • Toplu mezar açma, kanıt toplama, kimliklendirmekayıp yakınları ve insan hakları örgütlerinin denetim ve gözetimine açık olmalı • Minnesota Otopsi Protokolü‘nün öngördüğü kurallar uygulanmalı • Arkeolojik teknikler kullanılmalı, ortaya çıkacak biyolojik deliller toplanmalı ve değerlendirilmeli • Sadece kimliklendirme için değil insan hakları ihlalleri açısından da değerlendirilmeli • Faili meçhul cinayetler ve insan hakları ihlalleri ciddiyetle soruşturulmalı; sorumluları yargı önüne çıkarılmalı

  35. Adli Tıp Çocuğa cinsel taciz- zorla muayene etmeyen doktora dava • Prof. Dr. AhmetYılmaz Sağlık çalışanları üzerinden hesaplaşma • İstanbulÜniversitesiKardiyolojiEnstitüsüMüdürü Prof. Dr. ErhanKansız, Prof. Dr. CengizÇelikervehemşire ŞengülArı

  36. Üçlü Protokol Adalet, İçişleriveSağlıkBakanlıklarıarasında 30.10.2003 imzalananüçlüprotokol • TTBHekimlikMeslekEtiğiKuralları • TTBDisiplinYönetmeliği • TıbbiDeontolojiTüzüğü • Hasta HaklarıYönetmeliği • YataklıTedaviKurumlarıİşletmeYönetmeliği • DünyaTabiplerBirliği Portekiz, Amsterdam, İstanbulBildirgeleri tümüne aykırı • 30.07.2010 • İçişleri ve Adalet Bakanlıkları • Dr. Naki Bulut • Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu

  37. TTB TBB Basın Açıklaması13.12.2010Üçlü Protokol Kaldırılsın!

  38. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı • İşçiSağlığıveİşGüvenliğiÇalıştayı 27 XI 2010, İstanbul • III. Ulusal Kongre Ankara 2011 • DEV SAĞLIK İŞ • SES • SHUD • TDB • TED • TEB • THD • TMRT-DER • TTB • TDD • TFD

  39. Hekim İntiharları Sağlık dahil diğer üretim alanlarında • “Karojitatsu - aşırı çalışmaya bağlı intihar” • “Karoshi” - meslek hastalığı • Hekim intiharlarını ve ani ölümlerini sağlık hizmeti emek süreci ve toplumsal yapı ilişkisi ile bunların çalışan sağlığı üzerine etkilerini birlikte değerlendirmek önemli

  40. Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ve Ağrı Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. HevalBozdağ

  41. Hekime Yönelik Şiddet

  42. Siyah Çelenk Eylemi

  43. Sağlık Hakkı SSGSS Gözleri kör eden SDP İlave ücret Şeker ölçüm çubukları İlaca erişim hakkı Aşı izni Bir reçeteye kaç kalem ilaç yazılır?

  44. SSGSS • 01.10.2010 • DİSK KESK TMMOB TTB basın açıklamasI • Genel Sağlık(sızlık) Sigortası İki Yılını Doldurdu • Milyonlarca yurttaş için sağlık sisteminden dışlanma tehlikesi gündemde!

  45. Sağlıkta İlave Ücret Basın Açıklamamızdan… AKP’niniktidarageldiği 2002 öncesinde, özelhastaneler, hizmetverdiklerisigortalıhastalardanhiçbirücrettalepvetahsiledemezken; AKP iktidarıtarafındanadımadımhayatageçirilendüzenlemelerlevatandaşlarınyaygınolarakmağduriyetlerineveşikayetlerinenedenolanbugünkütabloortayaçıkmıştır. Sonuçolarak;Sağlıktakiher türlü “tarife”nin, “fatura”nın, “borçsenedi”nin, “ilaveücret”insorumlususiyasiiktidardır.

  46. Şeker Ölçüm Çubukları “Dünya Bankası tarafından ‘Sağlıkta Dönüşüm ve Genel Sağlık Sigortası uygulamaları sebebiyle’ ödüllendirilen SGK’ye ‘diyabetli hastaların tedavilerini aksatan kurum ödülü’ de verilmelidir