Nano-Bilim ve Nano-teknoloji - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nano-Bilim ve Nano-teknoloji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nano-Bilim ve Nano-teknoloji

play fullscreen
1 / 59
Nano-Bilim ve Nano-teknoloji
888 Views
Download Presentation
cosima
Download Presentation

Nano-Bilim ve Nano-teknoloji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nano-Bilim ve Nano-teknoloji Nedir? Neden Önemlidir? Güvenlik için nasıl bir model oluşturulmalıdır? Prof. Dr. Ziya Burhanettin GüvençRektör Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 2. Nanoteknoloji kelimesini taradığımızda 17 600 000, Nano Bilim olarak tarama yaptığımızda 49 400000, Nano olarak da 76 100 000 bilgi listesi gelmektedir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 3. Metre (m) Milimetre (mm) = 10-3 m Mikrometre (mm) = 10-6 m Nanometre (nm) = 10-9 m Pikometre (pm) = 10-12 m Femtometre (fm) = 10-15 m Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 4. Protein Virüs DNA Bakteri 50-100 nm 10 nm 1-2 bin nm 2 nm Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 5. Kırmızı kan hücresi Hayvan hücresi 2-3 bin nm 5-10 binnm Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 6. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 7. ...HerŞey... Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 8. Önümüzdeki 10 sene içerisinde 1 trilyon dolarlık ekonomiyi etki-leyecek ve her 10 senede eko-nomik değer %50 büyüyecektir. Günlük yaşamın her evre-sinde ve savunma sanayininvaz geçilmezi olacaktır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 9. Değerli Bilim insanları bu konuda neler düşünüyürlar? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 10. Ronald Hoffmann, Cornell Üniversitesi Kimya Nobel Ödülü Sahibi Nanoteknoloji sayesinde hem küçük hem de büyük yapıların inşasını çok zekice kontrol edebileceğiz. Bu bir gelecektir, bu bir kesinliktir, kontrollü inşa edebilmedir, doğası gereği çevre ile barışık tasarımlar yaratacaktır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 11. Horst Stormer, Columbia Üniversitesi Fizik Nobel Ödülü Sahibi Nano teknoloji bize araç gereçleri vermektedir...bu araç gereçler tabiatın temel yapı taşları olan atomlar ve moleküllerdir. Bunlardan her şeyi yapmak mümkündür. Yeni şeyler yaratmak ve tasarlamanın sınırı yoktur. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 12. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 13. Fizik Nobel Ödülü alan Richard Feynman, 29 Aralık 1959 tarihinde Amerikan Fizik Derneği toplantısında yaptığı konuşma ile nano teknolojiye dikkatler çekilmiştir. Konuşmasının başlığı: “küçük yapıların kontrol edilmesi, yönlendirilmesi ve işlenebilmesi” dir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 14. Kuramsal olarak toplu iğnenin başında, Britanika Ansiklopedisinin tamamını yazacak kadar boşluk olduğunu gösteriyor, • 120,000 cilt kitabın, sadece 1 tek ince kütüphane kartına yazılabileceğini tartışıyor. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 15. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 16. 2000 yılına gelindiğinde “insanlar, bunları daha önceden neden yapmadılar diye sitem edecekler” diyor. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 17. Bu nedenle kendisi: “There is Plenty of Room at the Bottom'‘ diyor. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 18. Nano Teknoloji hangi konularda insanlığa yardımcı olabilir? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 19. Nanoteknolojinin Modern Yaşamdaki Yeri ve Önemi Yapı malzemelerinin, tekstil ürünlerinin, çok fonksiyonlu elektronik ürünlerin, güvenli ve verimli ulaşım araçlarının dayanıklılığını ve daha ekonomik üretilmelerini, günlük yaşamımızda kullandığımız her türlü tüketim malzemelerin geliştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması, israfın önlenmesi gibi yaşamımızın her anını etkileyecektir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 20. Elektronikde nanoteknoloji Haberleşme Bilgisayar Optik Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 21. Çevre için nanoteknoloji İzleme Etkiyi azaltma Temizleme Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 22. Enerji için nanoteknoloji • Güneş:Daha ucuz, yüksek güç • Taşınabilir güç:Tekrar doldurulabilen piller, yüksek kapasite • Isıdan elektrik elde etmek: Yüksek güç • Yalıtma:İnce kaplama, doldurma • Hidrojen:Depolama, daha etkili kullanım Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 23. Sağlıkta nanoteknolojinin uygulanması Önleme Teşhis Tedavi • Mikrop tutmayacak İlaç etkisinin kaplama Kişiye özel araştırılması • ilaç/tedavi • Filtreleme Sürekli izleme Parça- yerleştirme • Gelişmeleri izleme Görüntüleme Yeni ilaç Değişik yollarla ilacın iletilmesi Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 24. Savunma sanayinin her alanı Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 25. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 26. Nanoteknolojiyi, Endüstri Mühendisliğinin Konusu olan “Üretim Planlaması ve Yönetimi” Açısından Değerlendirelim Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 27. Üretim Planlaması ve Yönetimi Kısacası; üretim için gerekli kaynakların ve bütün faaliyetlerin zamana yönelik olarak planlanması ve yönetimini içerir. Bu sürecin hedefi; verimlilik ve kaliteli ürünün elde edilmesidir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 28. İş hayatında bu çerçevede karşılaşılabilecek zorluklar; • kaynak yetersizliği (yetişmiş insan gücü, mali yetersizlik ve AR-GE yapılamaması) • iş hayatı ve ülkenin ekonomik durumundaki belirsizlikler. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 29. İçinde bulunduğumuz koşulların oluşturduğu risklerden korunmanın ve rekabet gücünü artırmanın en doğru yolu, kaliteli ürün elde etmenin hedeflenmesidir. Başka yolu da yoktur. Bu da ancak Ar-GE ile mümkündür. Ülkemizde maalesef küçük ve orta boy işletmelerin AR-GE ye kaynak ayırmaları da mümkün olamamaktadır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 30. Nanoteknoloji, ürün kalitesi ve ürünün verimliliği açısından ne tür katkı yapabilir...? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 31. Daha güvenilir ve hafif, Daha az yakıt yakan ve Çevreyi kirletmeyen toplu taşım araçları • Daha verimli güneş pilleri • Daha hızlı bilgisayarlar • Daha çok bilginin depolanması • Uzun ömürlü bateriler • Daha sağlıklı yaşam Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 32. Daha hassas algılayıcılar • Daha duyarlı filtreler • Daha sağlam kumaşlar • Mikrop tutmayan kaplamalar • Yüksek kapasite ve yüksek veri hızı • Hastalıkların doğru tedavisi • Daha güçlü savunma sanayisi... Yenilenebilir temiz enerji kaynakları: • Hidrojen Enerjisi • Güneş Enerjisi Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 33. Bu hususların geliştirilmesinde Nanoteknolojinin ciddi katkısı olacağından dolayı Nano Bilim ve Nano-Teknoloji verimlilik demektir, kalite demektir çevre ile barışık yüksek teknoloji demektir. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 34. Sormamız gereken soru: Yoğun AR-GE çalışması gerektiren Nanoteknolojiyi, AR-GE yapamayan sanayimize nasıl kazandıracağız ? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 35. Yanıt; Nano-teknolojinin ülkemizdeki her sektöre girebilmesi ve dünya ile rekabet edebilmemiz içinmilli seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde, “nano çağını kaçıracağız, ülkemizi vehalkımızın sağlığını koruyamayacağız”. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 36. Neden bunlar başımıza gelecek? Seferberlikten ne anlıyoruz ? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 37. Bu teknolojiye sahip ülkelerin önünde sadece insan hayali ile sınırlı fırsatlarin olması yanında, geri kalmış ülkeleri bekleyen potansiyel risk ve tehditlerin de kötü niyetlilerin hayal gücü ile sınırlı olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 38. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 39. Bizler ne yapmalıyız ? Nasıl bir model geliştirmeliyiz ? Neden bir modele gereksinme var ? Avrupa ve ABD’ye bir göz atalım. Bu konuya nasıl yaklaşıyorlar ? Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 40. İncelemelerimiz Küme oluşumlarının varlığını göstermektedir. Milli SeferberlikteneSektörel BazdaKümelerin oluşumunu anlamalıyız Küme Yığın Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 41. Bilgi ve İletişim Eğitim ve Yeterlilik Pazarlama ve Halkla İlişkiler İşbirliği Uluslararasılaşma KÜME OLUŞUMU ŞEMASI Küme Kurulum Süreci İçin Gerekliliğin Saptanması Fizibilite çalışması -Ekonominin mevcut durumu ve küme politikası -Ekonominin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi -İlgili endüstrilerin tanımı -Firma Analizi -Firma İhtiyaçlarının Analizi -Aktörlerin Analizi Aktörlerle çok taraflı toplantılar Bölgede stratejik konumlanma Hedef, görev ve aktivitelerin tanımı İlgili kuruluşlarla anket (Firma, Ar-Ge, Üniversite) Firma Ziyaretleri Proje takımı kurulması Mali Bütçe hazırlanması Göstergelerin belirlenmesi Danışma Kurulu oluşturulması Bilgi ve iletişim yapısının oluşturulması Mali yapının tanımı İzleme sisteminin oluşturulması Sorumluların belirlenmesi Kümenin Kurulması Aşağıdaki 5 alanda sürekli çalışma Sürekli izleme Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 42. Somut örnekleri yakın gelecekte çok önemli olacak Nano Bilim ve Nano-Teknoloji alanlarından vermek istiyorum. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 43. Toplam 31 kuruluş (Üniversite, araştırma enstitüleri, şirketler) France, Germany, Spain, Luxembourg, Netherlands, the Czech Republic, the Slovak Republic, Poland, Hungary, and Romania Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 44. 10 Üniversite21 Araştırma kuruluşu56 şirketler Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 45. Germany (718 entries) • Networks: (25 entries) • Research Centers: (62 entries) • University Institutes: (91 entries) • SME: (425 entries) • Major enterprises: (109 entries) • Government / Associations: (3 entries) • Finance: (3 entries) Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 46. Fransa’da 66 küme oluşumu bulunmaktadır. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 47. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 48. Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 49. Uzaktan bir örnek Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi

 50. Ülke Milyar $ ABD 1.780 Japonya 0.975 Çin 0.906 Almanya 0.563 Güney Kore İngiltere Fransa Hindistan Rusya İsrail Toplam 12.4 • Dünyada, 2006 yılında Devletler tarafından Nanoteknoloji için yapılan AR-GE harcamaları: Ülkemizin Güvenliği İçin Nanoteknolojide Doğru Modelin Belirlenmesi