Download
t rkiye ekonomi bilim ve teknoloji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türkiye: Ekonomi, Bilim ve Teknoloji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türkiye: Ekonomi, Bilim ve Teknoloji

Türkiye: Ekonomi, Bilim ve Teknoloji

376 Views Download Presentation
Download Presentation

Türkiye: Ekonomi, Bilim ve Teknoloji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Türkiye: Ekonomi, Bilim ve Teknoloji ISO Kongre, Kas. 2007 Orhan Bursalı

 2. Konu Başlıkları • Türkiye, İnovasyon ve Ekonomi • İki Örnek, Finlandiya ve Çin • Nasıl Başardılar? • Nerede politik irade • Her şey iyi mi? • Tarihimizden öğrenmek…

 3. Son Haftalardaki Başarılar! • Türk Koyun Dolly, 3 tane daha • Transgenik fare • ODTÜ’de insansız uçak, Yepyeni Kızılötesi termal kameralar, • Teknoloji Ödülleri, Tesid Ödülleri, Artesis… • Ekranlara yepyeni polimer… • Nato teknoloji merkezleri vb… AMA

 4. Yenilikçilik, AB ve Türkiye Yenilikçi Liderler İzleyenler Geri kalanlar Koşanlar Türkiye Avrupa Yenilikçilik Konumları, 2006

 5. Yenilikçilik ve Ülkeler • Dikey eksen 25 ölçüte göre oluşturulan Global İnovasyon İndeksi, yatay eksen ise bir önceki seneye göre bu endeksin değişme oranı. • 0,45 civarındaki yatay çizgi AB ülkelerinin ortalama inovasyon endeksini belirliyor.

 6. İnişler ve Çıkışlar Ülkesi Sabah

 7. Ekonominin Kısa Öyküsü 1 60 yıl : 20 kez kriz = ~ 3 yılda bir İMF Toplam 28 yıl kesintisiz İMF 1998 - 2008 Kesintisiz 10 yıl İMF ISO Kongre, Kas. 2007 Orhan Bursalı

 8. Türkiye ve Dünya • Dünya Rekabet İndeksi’07: 48. (43) 2003 2005 2007 • Ekonomik başarım: 50 44 53 • Siyasal Yön.Verim: 49 43 49 • İş verimliliği : 36 24 37 • Altyapı : 45 43 45 (55 ülke) IMD- Zürih

 9. Ekonominin Kısa Öyküsü 2 YAKIT HEP DIŞARIDAN • Sürekli dış borç • Sürekli ithalat • Sürekli cari açık • İthalata dayalı ihracat ve ekonomik yapı • Veee: KRİZ KORKUSU

 10. Türkiye ve Dünya Şevket Pamuk, CBT 1040

 11. Birinci Örnek

 12. Çin: Korku ve Hayranlık?! • 1978’den beri % 9-12 arası büyüme • 2003: Dünyanın 6. Büyük Ekonomisi • Dış Ticaret hacmi: 4. Sırada (1978: 32.; 1989: 15.; 1997: 10., 2001: 6.) • Kişi başına gelir 1000 $

 13. Doğrudan Yabancı Yatırım 1980’lerde 18 mia $, 2003’te toplam 500 mia $ Nature

 14. İhracat - İthalat Milyar $ 2002: 260 mia$; 2006: 800 mia$, (2008 hedef: 1 trilyon $) Dünyanın 3. Büyük ithalatçısı (06) Nature

 15. Ucuz Emek ?! • Türkiye’ye kıyasla 4-5 kat daha az kazanç • Emek yılda ortalama %14, en düşüğü % 30 artıyor, artık “süper ucuz” emek değil… Asgari ücret: 70 Eu • Yıllık kazanç 2000: 880; 2006:1974 Eu • Meslek: 2235 Eu; Fabrika ve İnşaatta ücret artışı son iki yılda: % 30-50

 16. Yüksek Teknoloji İhracatı • 2000: 30 milyar $ • 2005: 220 milyar $ • Toplam ihracattaki payı : % 28 ! İhracat, Yapı: Düşük Orta Yüksek 1996 56.3 13,4 20.56

 17. Yüksek Teknoloji İth-İhracat • 1995~2005 (2004’te +)

 18. Dış Yatırım • Ulusal şirketler 2006: 21 mia $ (Mali 3,5) • 2006 sonunda: 5 bin Çin şirketi 170 ülkede 10 binden fazla şirket kurdu. Yabancı şirket satın alıyor; IBM… • Afrika’da madenlerde hızlı yayılım • 1330 mia euro rezervleri var: Yatırım

 19. Teknolojik Durum Endeksi Abd Japon Çin ABD Japon Çin Çin teknolojik durumunu 10 yılda 2 kattan fazla iyileştirdiKaynak: Georgia Tech

 20. ARGE Harcamaları 2005: % 1,34; 2006 Üç kat; 2020 hedefi: % 2,5 • Araştırma harcamaları ekonomiden daha hızlı büyüyor: 2003’te yüzde 19.6 arttı. • Temel bilimsel araştırmalarında artış % 18,8.

 21. ARGE Elemanları • Temel Araştırmalarda (%) : 8,5 • Uygulamalı Araştırmalarda : 21.8 • Deneysel Araştırmalarda : 69.8 (Deneysel: En yüksek oran!) NERELERDE? • İş- Piyasa 64.7 • Üniversiteler 16.6 • Araştırma Enstitü 15.8 • Diğer 2,9

 22. Yeni Teknolojilere Yatırım • Bütün bilimsel ve teknolojik alana yatırım Alternatif enerji, kanser, genetik.. Örnek: Şanghay High Tech parkta 100 doktoralı 200 teknisyen, sadece, yeni kanser tedavileri Için ARGE yapıyor. • Parkta: Pekin’in desteklediği 8 ayrı lab var. Transgenik ARGE’ler. 34 yerli ve yabancı (Roche) ilaç şirketi. • Çin yıllardır Uydu atıyor!

 23. Ekonomik Tırmanış • Chip üreten 7 fabrika ile dünyanın 2. büyük Chip üreticisi… • Büyük büyümeye rağmen Çelik satıyor • Şirketleri ABD ve AB’den High Tech ihale alıyor! • Dünya Rekabet İndeksi’nde 2007: 15.(18)

 24. Geri Beyin Göçü • Dünyadaki 600 bin Çinli bilim insanı, teknisyen, girişimci ve mühendisten 170 bini ülkesine dönmüş: Büyük sinerji. Gelenlere batıdaki maddi imkanlar ve laboratuvar imkanları veriliyor. • ABD’deki Çinli akademisyen araştırmacılarla yakın işbirliği, ortak lab ve araştırmalar…

 25. Beyin Üretimi • Mühendis yetiştirme’de tırmanış: ABD 2003: mühendislik doktorantlarının dörtte biri, Çinli.. • Çin üniversiteleri: 2001: 465 bin mühendis mezunu. Harvard’a göre 2010’a kadar ABD’den daha çok bilim ve mühendislik doktora öğrencisi olacak. • Üni.öğrencilerinin %35’ı mühendislikte.

 26. Ekonomi Yapısal Dönüşüm 1950 - 2002 arası: • Tarım : % 45,4 > 14.5 • Sanayi : % 34,4 > 51.8 • Hizmet: % 20.2 > 33.7

 27. Bilimsel Makale Yayını 1985 1990 1995 2000 2006 2006 3721 7983 13.756 32.239 75.288 92.281 En çok yayın yapan ülkeler sıralaması: 2. En çok atıf alan ülkeler, 10 yıl topl:13.

 28. Çin - Patent • 2000: 25.592 • 2001: 30.324 • 2002: 40.346 • 2003: 56.769 ARTIŞ: % 42.6 (Ülke içi, yerli başvuru sayısı) Referans: Türkiye: 325, 333, 425, 550, 465 (1999-03) (2002: ABD 198.000; İng. 33.671; Japon: 371.495)

 29. Nasıl Başardı ? • 1986: Masterplan, En gelişmiş Batı bilimini yakala ! Bu amaçla her aracı kullan! Bakanlıklar, yüzlerce Çinli bilimciyle dünya pazarını 15 BT alanında inceledi. Rekabet edilebilirliği araştırdı. Vee yönlendirme yaptı.. • 1995-97Planları: Temel araştırma hedefleri, tarım, sağlık, çevre tekno., bilim ve eğitimi, informasyon yüksek tekno., ve makine sanayi…

 30. Nasıl Başardı 2 • 2006 Stratejik Planı: 2000 bilim ,müh, Iş adamı katıldı, 3 yıl sürdü, eksiklikler, zayıf yönler saptandı, hayati önemde 20 alan belirlendi; aralarında ileri imalat, tarım, temel bilimler, insan kaynakları, enerji, ulusal savunma var. 20 çalışma grubu oluşturdu. HEDEFLER • Yıl 2020’ye kadar, jumbo jet’den uzay teknolojisine kadar hemen hemen bütün alanlarda Çin Malı üretimini öngören, bütün ayrıntılarıyla bir BT ve inovasyon planı.

 31. Nasıl Başardı 3 • 2020: İnovasyon toplumu: GSYİH: %2,5’u ARGE’ye. Yeni bilim odaklı sanayide öncülük. • Teknik ilerlemeye dayalı ekonomi büyümeye katkı % 65 artacak • İthal teknolojiye bağımlılık % 30’un altına • Patent sayısında İlk 5’e girecek • 13 Mega Proje, fizik, Malzeme, Jenerik Çip, temel yazılım, Elektronik Komponent, nano tekno, Kuantum, Protein bilimi

 32. Nasıl Başaracak 4 • Ulusal Kurumların yaratıcılıkları becerileri artacak, teknolojiyi destek yeniden yapılanacak, KOBİ’ler ARGE desteği • Plan uygulaması: Vergi, Yüksek tek.böl., Yabancı teknoloji asimilasyonu, Harcamaların verimliliği, dışarıdan beyin ithali, sanayide bilim insanları ve mühendislerin rol artışı, fikri mülkiyet 2050: BT’de Dünya Lideri

 33. İkinci Örnek

 34. Ormancı’dan Tekno Lider • 1950 öncesi yoksul, köylü; cazibesi, doğal kaynakları yok, ormancı ülke. • Marshall Yardımıalmadı! 1950-1970: sanayileşmesini gerçekleştirdi. • 1980-90, ilk BT politikaları. AMA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: • 1990 Sovyet Sis. Çöküşü ile Büyük Kriz: İflasın eşiği, yüzde 20 işsizlik

 35. Devlet ve Ülke: Ulusal Yöneliş • Yöneticiler ve Aydınlar ele ele: Tek çözüm Bilim, Teknoloji ve İnovasyon • Bilişim Teknolojileri, Yüksek Teknoloji Üretimi, Bilgi Ekonomisine Geçiş, İnsana eğitime yatırım • Çok aktörlü B-T-İnovasyon Sistemi: BAŞBAKAN, BAKANLIKLAR, TEKES, AKADEMİ, ÜNİVERSİTE, İŞ DÜNYASI

 36. Fin Sanayine Destek • Parlamento, Bakanlıklar, B-T Politikaları Konseyi, Ulusal Tek. Ajansı: TEKES, Fin Akademisi • Bakanların en önemli görevi sistemi finanse etmek. Ticaret ve Eğitim Bakanlıkları en önemli. • Fin Akademisi temel Araş. Finanse • TEKES: Endüstriyel/uygulamalı Arş. 2000-2005: 2,6 mia Eu ARGE finansmanı (2000) • Misyonu: Fin sanayisinin rek. gücünü teknoloji yoluyla arttırmak, istihdam ve sosyal refah Için üretim yapılarını çeşitlendirmek, üretkenliği ve ihracatı arttırmak.. Yüksek tek. Şir. kurul. Destek.

 37. 17 Yılda Lider Ülkeler Arasına • SONUÇ: Günümüzde dünyanın pek çok BT-İnovasyon göstergelerinde 1.-5. sıralarda, sistemi taklit edilen ülke! MESELA: Uluslararası Bilimsel Yayın 1990: 3900 (milyon nüfusa : 812 1995: 5700 (milyon nüfusa : 1163 2000: 7200 (milyon nüfusa : 1440 2005: 8200 (milyon nüfusa : 1580 DÜNYA 4.si (etki değeri 15)

 38. ARGE Lideri 80 bin ARGE Personel • 1995 41.000 % 50’si özel sektörde • 2000 69.000 % 55’i özel sektörde • 2006 79.000 %55’i özel sektörde • 1/ 3’ü kadın (GSYİH, %) • 1985 1,5 • 1995 1,9 • 1995 2,4 • 2000 3,1 • 2006 3,5 (Toplam: 5,8 Mia Eu.; 1.6’sı kamu, 3,9’u özel)

 39. Yüksek Teknoloji İhracat İthalat • 1991 % 6 12,1 • 1995 % 12,4 16,1 • 2000 % 23,3 18,9 • 2005 % 21,3 15,7 • 2006: 11,2 mia Eu ihra; 7,8 mia Eu İtha= + 3,4 mia Eu Fazlalık

 40. Patent - 6. Çerçeve • PATENT kurumsal /şirket ; bireysel 6. Çerçeve Programı 298 Mio Euro 862 Projeye destek

 41. İnovasyon Stratejisi • Yenilik mal ve hizmetler Için piyasa üretme • ARGE’ye hep yeni kaynak aktarma • Kaynakların hareketliliği: Yapısal Reform • Risk alacak girişimler yaratma ve destek ÖZET: HARCAMALARI KES, ARGE’YE DESTEK YARAT

 42. Sonuç: Liderlikler 1 • Avrupa İnovasyon Scorboard: 2003: 1.; 2004: 2.; 2006: 3. (06/07)İnovasyon yönetimi: 1. Bilgi yaratıcılığı: 2. Uygulama: 3. Entelektüel Kapasite : 4. Rekabetçi Altyapı : 11. ARGE Harcama : 2. Emek Verimliliği : 6.

 43. Liderlikler 2 • Dü.Ek.Forumu Küresel Rekabetçilik Rap: 2002: 2.; 2003: 1.; 2007: 6 • Yö.Ge. Enstitüsü Dünya Rekabet Yıllığı: 2004: 8.; 2005: 6.; 2006: 10.; 2007: 17. • Eğitim sisteminde: 6. (55 ülke arası) • Kişi Başı Mil Gel: 30.594 Euro (10 ülke) • Enflasyon 0,48

 44. Liderlikler 3 • Sürdürülebilir Çevre: 1 (146 ülke,Colum./Yale, 2001, 02, 05) • Eğitim: Okuma 1; Mate 2, Bilim 1(Pisa) • Global barış İndeksi: 6(121 ülke, 07) • Yolsuzluk algılama: 1 ve 2. (170 ülke,2005,6,7 • İnsan Geliş. İndeksi: 11. (177 ülke,UNDP) • Dünya Demokrasisi 1. (2006, 150 ülke) Kaynaklar: (www.research.fi/en; www.inovasyon.org; TEKES; Millenium Prize; CBT; Onur Sungur- SDÜ; Çeşitli indeksler..)

 45. Milennium Teknoloji Ödülü • Fin hükümeti ve Sanayisi: Millenium Vakfı • İki yılda bir, hayat standardını yükseltmek, Sürdürülebilir kalkınmaya hizmet için, çığır açan yenilik ve buluşlara veriliyor. • 2004: Tim Barners Lee: Dünya çapında ağ • 2006: Shuyi Nakamura: Mavi Led (Yüksek enerjili yeni ışık kaynağı) • 2008: 88 başvuru, 2’si Türkiye’den 1 MİLYON EURO, 3 MANSİYON (LINUX İşletim Sistemi, Torvalds!)

 46. Peki, Nasıl Başardı (lar) ? • Yüksek Siyasi İrade, • Ülkeye hizmet, evrensel başarma azmi • Merkezi yönlendirme (Piyasa değil!) • Proje Gerçekleştirme Yüksek Motivasyonu • Ülke “BT ve İnovasyonu Motoru”na • İş becerme, gerçekleştirme isteği (T.Titiz 1987’de bakanken teknopark kuralım dedi, 2001’e kadar bekledik !)

 47. Rakam yok, kavramlar var Yenilikçi Liderler İzleyenler Geri kalanlar Türkiye Koşanlar

 48. Temel İhtiyaç • Sürdürülebilir bir ekonomik yapı • Sürdürülebilir bir büyüme • Güçlü ekonomi, refah VE GEREKLİ ARAÇLAR: B - T ve Yenilikçi Sistem (ÇÜNKÜ BAŞKA HERŞEY DENENDİ !)