Welkom op TOV!
Download
1 / 23

Welkom op TOV! - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Welkom op TOV!. Thema =. Vriendschap. Bidden. Zingen: Psalm 119 : 32 & 53. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen En leven naar Uw Goddelijk bevel. O Heer’, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen! Gij doet op aard’ aan alle scheps’len wel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom op TOV!' - corine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Welkom op tov

Welkom op TOV!

Thema =

VriendschapWelkom op tov

Zingen: Psalm 119 : 32 & 53

Ik ben een vriend, ik ben een metgezel

Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen

En leven naar Uw Goddelijk bevel.

O Heer’, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!

Gij doet op aard’ aan alle scheps’len wel.

Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!


Welkom op tov

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,

Mijn pad ten licht om ‘t donker op te klaren.

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed

Bevestigen in al mijn levensjaren,

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,

Door Uw ge na bestendig zal bewaren.Welkom op tov

V!


Welkom op tov

Wat zegt de Bijbel over vriendschap?

- Voorbeeld van vriendschap tussen mensen

- Vriendschap tussen God en mensen


Welkom op tov

David en Jonathan

1 Samuel 18 1. Het geschiedde nu, … , dat de ziel van Jónathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jónathan beminde hem als zijn ziel. 3 Jónathan nu en David maakten een verbond (sloten vriendschap), omdat hij hem liefhad als zijn ziel.

2 Samuel 1 (Klaagzang) 26 Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jónathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. (SV)

26 Het verdriet verstikt me, Jonathan, je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. (NBV)


Welkom op tov

Vriendschap met God

Abraham ‘En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest’

Mozes ‘En de HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt;’

Lazarus ‘Jezus hield veel … van Lazarus.’ ‘Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen…’’ ‘Jezus weende.’

Jezus was een Vriend van tollenaars & zondaars


Welkom op tov

Spreuken

17:9 Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

18:24  Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer

Fillipenzen

‘acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’


Welkom op tov

En jij...?

 • Omgang met je vrienden…

 • ben jij een vriend(in)?

 • deel je dingen met elkaar?

 • heb je wat voor elkaar over?

 • ……………………………

 • Omgang met God…

 • deel jij alles met God? Je vragen, je verdriet, je blijdschap…

 • heb jij God lief?

 • laat jij alles los voor God, ondanks veel weerstand?

 • vertrouw jij God?


Welkom op tov

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,

Die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht dat ik door Hem,

Altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

Dikwijls drukt ons zonde neer.

Juist omdat wij ‘t al niet brengen

In ‘t gebed tot onze Heer’.


Welkom op tov

Leidt de weg soms door verzoeking,

Dat ons hart in ‘t strijduur beeft.

Gaan wij dan met al ons strijden,

Tot Hem, Die verlossing geeft?

Kan een vriend ooit trouwer wezen,

Dan Hij, Die ons lijden draat?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is ‘t die ons schraagt.


Welkom op tov

Zijn wij zwak, belast, beladen

En terneer gedrukt door zorg?

Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

Gaan wij biddend tot de Heer’;

In Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.


Welkom op tov

Mededelingen

 • Volgende wk geen TOV!

 • Contributie al betaald?

 • Vanavond…Welkom op tov

v

Fijne avond!!!


Welkom op tov

Uw Woord…

Thy Word is a Lamp unto my feet

And a light unto my path.

Thy Word is a Lamp unto my feet

And a light unto my path.


Welkom op tov

When I feel afraid,

And think I’ve lost my way.

Still, You’re there right beside me.

Nothing will I fear,

As long as You are near;

Please be near me to the end.


Welkom op tov

Thy Word is a Lamp unto my feet

And a light unto my path.

Thy Word is a Lamp unto my feet

And a light unto my path.


Welkom op tov

I will not forgetYour love for me and yet,My heart forever is wandering.Jesus, be my guide And hold me to Your side,And I will love you to the end.


Welkom op tov

Thy Word is a Lamp unto my feetAnd a light unto my path. Thy Word is a Lamp unto my feetAnd a light unto my path.

You’re the Light unto my path.