slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR. Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Liczba wniosków złożonych do SWM w ramach działania Małe Projekty. (stan na 30.10.2013r.). 3. Razem 4 342 wnioski.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR' - corin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
efektywne wykorzystanie limitu rodk w do realizacji lsr

Efektywne wykorzystanie limitu środków do realizacji LSR

Piotr Łukasik

Wydział Leader

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2

slide4
Razem

4 342 wnioski

(stan na 30.10.2013 r.)

stan wdra ania wniosk w z o onych do swm w latach 2009 2013 w ramach dzia ania ma e projekty
Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach 2009-2013 w ramach działania Małe Projekty

220

917

1099

1051

1055

(stan na 30.10.2013 r.)

5

slide6
W ramach działania „Małe projekty” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 1 582 umowy na łączną kwotę ok. 30 mln zł, w tym:
 • na podstawie wniosków z 2009 r. –umów 94
 • na podstawie wniosków z 2010 r. –umów 422
 • na podstawie wniosków z 2011 r. –umów 487
 • na podstawie wniosków z 2012 r. –umów 494
 • na podstawie wniosków z 2013 r. – umów 85…

(stan na 30.10.2013r.)

liczba um w rozwi zanych
Liczba umów rozwiązanych:
 • 2009 rok – 10 umów
 • 2010 rok – 6 umów
 • 2011 rok – 6 umów
 • 2012 rok – 2 umowy

(stan na 30.10.2013r.)

7

wnioski niewybrane przez lgd do realizacji lsr w ramach wniosk w z o onych do swm na ma e projekty
Wnioski niewybrane przez LGD do realizacji LSR w ramach wniosków złożonych do SWM na Małe Projekty

(stan na 30.10.2013 r.)

8

slide11
Stan wdrażania wniosków złożonych do SWM w latach

2009-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

16

237

201

180

(stan na 30.10.2013 r.)

11

slide12
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 461umów na łączną kwotę ok. 91 mln zł, w tym:

na podstawie wniosków z 2009 r. – 14 umów

na podstawie wniosków z 2010 r. – 183 umów

na podstawie wniosków z 2011 r. – 125 umowy

na podstawie wniosków z 2012 r. – 120 umów

na podstawie wniosków z 2013 r. –19 umów…

(stan na 30.10.2013 r.)

12

pozosta e rodki do wykorzystania w ramach prow 2007 2013
Pozostałe środki do wykorzystania w ramach PROW 2007-2013

337 039 538,32 – 200 054 955,30 =

136 984 583,02 zł

40,6 % środków do wykorzystania

Limit środków na realizację Osi 4 razem z zadaniami dodatkowymi

Kwota podpisanych umów na działania Osi 4

13

slide14
Budżet na działanie „Małe projekty”: 58 366 562,31 zł

Kwota podpisanych umów: 30 183 813,83 zł

Zakontraktowane limity środków: 51,7 %

Do dnia 31.07.2013 r. Agencja Płatnicza wypłaciła:

15 033 183,27 zł

(stan na 30.10.2013 r.)

slide15
Budżet na działanie „Odnowa i rozwój wsi”: 137 983 471,62 zł

Kwota podpisanych umów: 91 083 698,84 zł

Zakontraktowane limity środków: 66,0%

Do dnia 31.07.2013 r. Agencja Płatnicza wypłaciła:

42 728 772,58 zł

(stan na 30.10.2013 r.)

slide16
Budżet na działanie

„Wdrażanie projektów współpracy”:6 043 199,00 zł

Kwota podpisanych umów: 2 581 502,57 zł

Zakontraktowane limity środków: 42,7 %

(stan na 30.10.2013r.)

slide17
Budżet na działanie

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:43 871 652,51 zł

Kwota podpisanych umów: 9 446 549,00 zł

Zakontraktowane limity środków: 21,5 %

(stan na 30.10.2013r.)

slide18
Budżet na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:29 715 990,54 zł

Kwota podpisanych umów: 12 087 179,91 zł

Zakontraktowane limity środków: 40,7 %

(stan na 30.10.2013r.)

59 4 zakontraktowanych rodk w podpisanych um w w ramach osi 4 leader cznie z dzia aniem 431
59,4 % zakontraktowanych środków (podpisanych umów) w ramach Osi 4 Leader(łącznie z działaniem 431)

Stan na dzień 30.10.2013 r.

slide21
Terminy naborów organizowanych przez LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
slide22
Zgodnie z § 3 pkt 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.)

Zakończenie operacji realizowanej w ramach małych projektów i złożenie wniosku o płatność ostateczną może nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4a umowy ramowej (po aneksie) złożenie ostatniego wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” może nastąpić

do dnia 30 czerwca 2014 r.

30 czerwca 2015 r.

slide23
Wnioski o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy dla naborów wniosków planowanych do rozpoczęcia do dnia 31 stycznia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmował będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2013 r.
slide24
Termin składania wniosku o płatność ostateczną w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"
slide25
Zgodnie z § 2 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2008 r.)

Złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, powinno nastąpić

nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

slide26
Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wdrażanie projektów współpracy”

26

slide27
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 r.)

§ 4 pkt 2 Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana:

  1)   w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w jednym roku w nie więcej niż czterech etapach;

  2)   w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” dotyczące realizacji projektu można składać do 31 grudnia 2013 r.

slide29
Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego „Grzybowianki”

Beneficjent: Gmina Słubice

Kwota dofinansowania: 17 332,00 zł

slide30
„Zakup historycznego umundurowania strażaka”

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Budziska

Kwota dofinansowania: 8 400,00 zł

Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka

slide31
„Festiwal Zbliżenia Kultur’’

Beneficjent: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

Kwota dofinansowania: 12 198,09 zł

slide32
„Filharmonia dziecięca w Pałacyku”

Beneficjent: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Kwota dofinansowania: 21 707,49 zł

slide33
„REMONT ŚWOETLIC WIEJSKICH DOTYCZĄCY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ W SOŁECTWACH: SZONIEC, DĘBÓWKA, MOJNOWO”

Beneficjent: Gmina Lutocin

Kwota dofinansowania: 21 692,80 zł

slide34
§8 pkt1 Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na:

  1)   przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.,

  2)   realizacji projektu współpracy można składać w terminie do dnia

31 grudnia 2013 r.

Organizacja i promocja „V Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Gozdowo 2010”

Beneficjent: Gmina Gozdowo

Kwota dofinansowania: 18 131,00 zł

Stan na dzień 08.02.2013 r.

slide35
Napoleon w Pułtusku – ekspozycja stała

Beneficjent: Muzeum Regionalne w Pułtusku

Kwota dofinansowania:

7 472,90 zł

Impreza z kalendarza imprez LGD - Sójka Mazowiecka

slide36
Beneficjent: Małgorzata Zembrzuska-Witczak

Dofinansowanie:

15 685,06 zł

„Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej”

slide38
"Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy - "Sanatorium" Rudka"

Kwota pomocy: 302 729,00 zł

Beneficjent: Gmina Mrozy

slide39
Beneficjent: Gmina Lutocin

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie”

slide40
Beneficjent: Gmina Kadzidło

Kwota dofinansowania: 211 963,00 zł

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic”

slide41
„Utworzenie Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach”

Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Beneficjent: Gmina Baruchowo

Kwota dofinansowania: 315 090,00 zł

Po remoncie

Przed remontem

Gmina Garwolin

slide42
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidło poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników i oświetlenia ulic.

Beneficjent: Gmina Kadzidło

Kwota dofinansowania:

252 778,00 zł

slide43
„Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem placu w Borkach Paduchach z przeznaczeniem na Wiejski Dom Integracji”

Beneficjent: Gmina Wiśniew

Kwota dofinansowania: 230 000,00 zł

przed

po

slide44
Rewitalizacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z zagospodarowaniem Rynku w Maciejowicach – etap I

Kwota dofinansowania: 459 786,00 zł

Beneficjent: Gmina Maciejowice

slide45
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Rolnictwa i

Rozwoju Obszarów Wiejskich

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro)tel. (+22) 5979700, 5979701

[email protected]

45

ad