Download
borsod aba j zempl n megyei rend r f kapit nys g hivatala n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALA

101 Views Download Presentation
Download Presentation

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGHIVATALA A SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰVEKBE SZERELT KAMERÁK RENDŐRSÉGI ALKALMAZÁSA ÉS ANNAK TAPASZTALATAI VIZSOLYI CSABA r. alezredes hivatalvezető

 2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a szerint képfelvevő elhelyezésére az alábbi három esetkörben kerülhet sor: • rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal összefüggésben • közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevő elhelyezése • határátkelőhely őrzése, határforgalom ellenőrzése, valamint határátkelőhely rendjének fenntartása céljából

 3. A kamerák rendszeresítésének célja Elsődlegesen: • a közterületen elkövetett jogsértő cselekmények megelőzése, visszaszorítása • a rendőri intézkedések jogszerűségének dokumen-tálása Másodlagosan és közvetett módon: • a rendőri intézkedési morál továbbfejlesztése

 4. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázaton nyert 10 millió forint összegű támogatás felhasználása • kép- és hangfelvevők beszerzése (TVDR-04 kamera) • közvélemény tájékoztatása • oktatási feladatok ellátása • projekttel összefüggő bérterhek fedezése

 5. Adatvédelmi tevékenység • az Rtv-ben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (Avtv.) szabályozott adatkezelési, adattovábbítási és adatbiztonsági követelmények maradéktalan teljesítése • a működtetés általános és részletes szabályozására egy főkapitányi és egy kapitányságvezetői normát bocsátottunk ki • az új típusú adatkezelést az Avtv. 28. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vétel céljából az adatvédelmi biztosnak bejelentettük

 6. A rendszer működtetése és az adatvédelmi kérdések technikai végrehajtása • eljáró személyek kijelölése, képzésük és a kezeléssel kapcsolatos feladataik munkaköri leírásukban történő feltüntetése • figyelemfelhívó matricák elhelyezése a szolgálati gépjárműveken • a rögzítő eszköz üzembe helyezése • a kép- és hangfelvétel készítéséről az intézkedés alá vont személy előzetes, szóbeli tájékoztatása

 7. A rendszer működtetése és az adatvédelmi kérdések technikai végrehajtása A jogsértések rögzítése során az intézkedő rendőrök két fontos körülményt tartanak szem előtt: • A készített felvétel mind terjedelmében, mind tartalmában elégséges és alkalmas legyen a jogsértő cselekmény bemutatására, kellő bizonyítékkéntszolgáljon a büntető vagy szabálysértési eljárás megindításához, illetve a rendőri intézkedések jogszerűségének megítéléséhez. • A rögzítés csak az intézkedés kezdetétől a befejezéséigtörténjen és a felvételen csak az intézkedéssel érintett személyek és gépjárművek szerepeljenekazonosításra alkalmas módon.

 8. A rendszer működtetése és az adatvédelmi kérdések technikai végrehajtása Települési Naplóban történő rögzítés, feltüntetve: • a felvételt készítő személy nevét, rendfokozatát, • a rögzítés helyét, idejét, • az ellenőrzés kezdő és befejező időpontját, • az ellenőrzött jármű rendszámát, • a jármű haladási irányát, • a helyszíni intézkedést.

 9. A rendszer működtetése és az adatvédelmi kérdések technikai végrehajtása A szolgálati elöljáró feladatai • az intézkedő rendőr beszámoltatása • a rögzítő eszközből a memóriakártya bármilyen okból történő kivétele • a Települési Napló és a memóriakártya 3 napon belüli, feldolgozás céljából történő átadása a Miskolci Rendőrkapitányság normában kijelölt osztályára

 10. A rendszer működtetése és az adatvédelmi kérdések technikai végrehajtása A feldolgozást végző osztály feladatai • eljáró személyek kijelölése, feladataik munkaköri leírásukban történő rögzítése • memóriakártyán tároltak letöltése számítógépre, a felvételekhez a szükséges egyéb adatok kapcsolása • az Rtv. 42. § (6) bekezdésében meghatározott célból történő felhasználás • az Rtv. 42/A. § (1) bekezdése szerinti adatigénylés teljesítése

 11. A rendszer működtetése és az adatvédelmi kérdések technikai végrehajtása • a kijelölt személyek egyedi felhasználó névvel és jelszóval rendelkeznek • a beolvasott adatokon végzett mindennemű beavat-kozást a számítógép naplóz • a program az Rtv. 42. § (7) bekezdésében meghatározott 30. nap lejártakor jelez • adattovábbítás esetén a kezelt adatok a saját nyilvántartásban haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek

 12. A rendszer működtetése és az adatvédelmi kérdések technikai végrehajtása Adattovábbítási nyilvántartásban rögzítésre kerül • a felvételekhez történő hozzáférés • a felhasználás célja, jogalapja • a felvételt átvevő szerv megjelölése • az adatok megsemmisítése

 13. Az ORFK által végrehajtott ellenőrzés során javasolt módosítások • a felvételeken más – az intézkedéssel nem érintett – személy ne legyen látható • a kamerával ellátott szolgálati gépjárműveken figyelemfelhívó címkék elhelyezése • visszakereshetőség az intézkedéssel érintett személy neve alapján is

 14. A kamerák alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai

 15. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!KÉRDÉSEK? VIZSOLYI CSABA r. alezredes Telefon: 06/46-514-514 E-mail: vizsolyics@borsod.police.hu