1 / 28

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET FIATALKORÚAK REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET TELEPHELY SZIRMABESENYŐ. HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS – CSOPORTFOGLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ INTÉZETBEN Balatonvilágos, 2011. november 10. Az intézet. A mai napi küldetés.

sanura
Download Presentation

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET FIATALKORÚAK REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET TELEPHELY SZIRMABESENYŐ HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS – CSOPORTFOGLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ INTÉZETBEN Balatonvilágos, 2011. november 10.

 2. Az intézet

 3. A mai napi küldetés MOTIVÁCIÓS CSOPORTFOGLALKOZÁS

 4. Cél bemutatkozás, ismerkedés információ átadás a csoportmunka megtapasztalása rövid és közép távú célok kitűzése MOTIVÁCIÓ FENNTARTÁS

 5.     A küldetés megvalósításához szükséges eszközök papír toll filctoll tacepao térkép

 6. Helyszín

 7. Szereplők nevelő intézeti projektfelelős a „csoport” körletfelügyelő reintegrációs tanácsadó utógondozó koordinátor

 8. Előkészületek

 9. Az állománnyal való együttműködés I. A szintes felügyelővel való együttműködés

 10. Az állománnyal való együttműködés II. A nevelővel való együttműködés reintegrációs tanácsadó utógondozó koordinátor nevelő körletfelügyelő projektfelelős

 11. A csoportfoglalkozás felépítése A szakmai munka jellemzői A foglalkozások során páros csoportvezetés módszerét alkalmazzuk, a szerepek megosztása és a csoportdinamikai jelenségek jobb megértése és feldolgozása érdekében. Arra törekedünk, hogy a gyakorlatoknál betartsuk a fokozatosság elvét. Az induló csoportnál először csoportos gyakorlatokat végzünk, amiben az egész csoport részt vesz – elősegítve a csoportkohézió mielőbbi kialakulását, a csoporttagok együttműködését – majd olyat, ahol a csoport egy része szerepelt és legvégül olyan játékok kerülnek „terítékre”, ahol egyéni végrehajtásra volt szükség. A csoportokban az értékfeltárás módszerét használjuk. Ennek célja, hogy megismerjék és tudatosítsák a társadalmi értékek sajátos személyszintű feldolgozását. Mindemellett további cél, hogy megtapasztalják a fiatalok, az értékek mennyire döntésbefolyásolók, mennyire irányítják a cselekvéseiket. Ez rendkívül fontos ebben az életkorban, hiszen a serdülő és ifjúkor a leglényegesebb szakasz a társadalmi élethez való viszony tisztázásában. Megfigyelhető még egy kommunikációfejlesztésre épülő konfliktuskezelő módszer is. A módszer célja, hogy a decentrálásra, a másik nézőpontjának elfogadására alkalmasabbak legyenek a csoporttagok.

 12. A csoportfoglalkozás felépítése A szerződéskötés

 13. Elvárások/várakozások és félelmek A közös munka, a csoport elkezdése előtt igen lényeges megfogalmazni az elvárásokat/várakozásokat, félelmeket úgy a csoporttagok, mint a csoportvezető részéről. Cél:a csoporttal, az együttműködéssel kapcsolatos várakozások, félelmek megfogalmazása

 14. Bemutatkozás, ismerkedés

 15. Értékfeltárás

 16. Csoportfoglalkozás képekben I.

 17. Csoportfoglalkozás képekben II/a

 18. Csoportfoglalkozás képekben II/b

 19. A fogvatartottak véleménye a TÁMOP 5.6.2 projektről

 20. A fogvatartottak véleménye a TÁMOP 5.6.2 projektről

 21. A fogvatartottak véleménye a TÁMOP 5.6.2 projektről

 22. A fogvatartottak véleménye a TÁMOP 5.6.2 projektről

 23. A fogvatartottak véleménye a TÁMOP 5.6.2 projektről

 24. A fogvatartottak véleménye a TÁMOP 5.6.2 projektről

 25. A fogvatartottak véleménye a TÁMOP 5.6.2 projektről

 26. Szupervízió

 27. Készítette Süveges Lászlóné – nevelő Kovácsné Czelláth Beáta – reintegrációs tanácsadó Vincze Hajnalka – utógondozó koordinátor Pácza Gyula – körletfelügyelő Siku Pál – intézeti projektfelelős

 28. KÖSZÜNJÜK A FIGYELMET!

More Related