1 / 5

DBS

Cvičení 1. DBS. Úvod. Databázové systémy. Ing. Monika Šimková. Základní informace. Přednášky a potřebné materiály ke studiu jsou k nalezení pro ORACLE skupiny převážně na http ://academy.oracle.com Postup: Introduction to Computer - > Science – Student Sign In

conroy
Download Presentation

DBS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Cvičení 1 DBS Úvod Databázové systémy Ing. Monika Šimková

  2. Základní informace • Přednášky a potřebné materiály ke studiu jsou k nalezení pro ORACLE skupiny převážně na http://academy.oracle.com • Postup: Introductionto Computer -> Science – Student Sign In • Pro informace týkající se organizace výuky využívejte olivu, http://oliva.uhk.cz • Cvičení jsou v zásadě nepovinná • Docházka je tedy nepovinná, ale evidovaná • V případě dotazů při řešení problému s právě probíranou látku se na mne můžete obrátit mailem na monika.simkova@uhk.cz • Konzultace pouze po domluvě mailem

  3. Základní informace • Pro úspěšné absolvování skupiny mající ORACLE je zapotřebí řídit se plánem výuky a postupovat v samostudiu dle uvedeného plánu. • Bodování: • Průběžné testy 10 bodů (kvízy v ORACLE) • Půlsemestrální test 20 bodů • Projekt - 1. část 10 bodů • Projekt - 2. část 10 bodů • Zkouška 50 bodů • CELKEM: 100

  4. Základní informace • Pro úspěšné absolvování skupiny mající ORACLE je zapotřebí řídit se plánem výuky a postupovat v samostudiu dle uvedeného plánu. • Bodování: • Průběžné testy 10 bodů (kvízy v ORACLE) • Půlsemestrální test 20 bodů • Projekt - 1. část 10 bodů • Projekt - 2. část 10 bodů • Zkouška 50 bodů • CELKEM: 100 • Podmínky k získání zápočtu: • půlsemestrální test: minimálně 12 bodů (tj. 60 % ) • celkem z projektů minimálně 12 bodů (tj. 60 % )

  5. Úkol na příští cvičení • Projděte si dokument ORACLE požadavky a plán výuky, kde naleznete podrobné informace. • Zkontrolujte si funkčnost přístupu na ORACLE academy dle dokumentu oracle_users. • Seznamte se se zadáním první části projektu.

More Related