DBs kvalitetsmålingsredskab - PowerPoint PPT Presentation

dbs kvalitetsm lingsredskab n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DBs kvalitetsmålingsredskab PowerPoint Presentation
Download Presentation
DBs kvalitetsmålingsredskab

play fullscreen
1 / 15
DBs kvalitetsmålingsredskab
110 Views
Download Presentation
ahava
Download Presentation

DBs kvalitetsmålingsredskab

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DBs kvalitetsmålingsredskab Strategi, værdi og kvalitet Af Niels Ole Pors

 2. Baggrund • Kvalitetsmåling i folkebiblioteker. Niels Ole Pors, 1998 • Kvalitetsudvikling – en håndbog for folkebiblioteker (KIB-projektet). 2000 • SBS (sammenlignende biblioteksstatistik) • Benchbib • Balanced scorecard i KKB og på KB

 3. På vej mod et fælles måleredskab Udvalgsarbejde i DB med repræsentanter fra Biblioteksparaplyen Projekt på Danmarks Biblioteksskole ved professor Niels Ole Pors med DB følgegruppe

 4. Strategi, værdi og kvalitet • Teorier og metoder • Værkstøjer og indikatorer

 5. Værktøjer og indikatorer Perspektiver: Informationsressourcer Innovation og læring Processer Brugere Økonomi og værdi

 6. Informationsressourcer Indikatorer: Cirkulationstal i delsamlinger Download fordelt på emner, genrer og typer Indlånets fordeling på emner, genrer og dokumenttyper Udnyttelse af digitale ydelser Den økonomiske fordeling af anskaffelserne

 7. Innovation og læring Indikatorer: Antal medarbejdere, der har deltaget i udviklingsprojekter Antal medarbejdere, der har deltaget i ekstern kompetenceudvikling Andel af budgettet, der anvendes til kompetenceudvikling Personalefravær Ledervurdering

 8. Processer Indikatorer: Andel af dokumenter, der er sat er sat forkert på plads Andel af links fra bibliotekets hjemmeside, der indeholder døde links eller links, der ikke opdateres jævnligt Den gennemsnitlige leveringstid ved bestillinger Andel af uafhentede dokumenter af alle bestillinger

 9. Brugere Indikatorer: Markedsandel Andel fjernlånsbrugere Åbningstid og ønsker om åbning Brugertilfredshed Tilfredshed med digitale ydelser Brugerpræferencer

 10. Økonomi og værdi Indikatorer: Budgettet som en andel af kommunens samlede kulturbudget Indikatorer vedrørende omkostningseffektivitet Værdi og legitimitet

 11. Roller og serviceprofiler Læringscenter Kulturcenter og mødested Informations-, erhvervs- og innovations-center

 12. Læringscenter Indikatorer: Udnyttelse af studie- og læsepladser Udnyttelse af digitale referenceres-sourcer Antal studiepladstimer Informationskompetenceundervisning

 13. Kulturcenter og mødested Indikatorer: Antal deltagere i arrangementer som andel af målgruppen Brug af hjemmesiden til f.eks. omtaler af forfattere, foredrag etc. Omkostninger ved arrangementer

 14. Informations-, erhvervs- og innovationscenter Indikatorer: Antal referencetransaktioner fordelt på typer Indtægter pr. ansat

 15. Afprøvning i pilotprojekt Formål: Er målemetoder og indikatorer relevante? Er antallet af indikatorer tilstrækkelige til at vurdere bibliotekernes service? Fungerer metoden? Kan/skal den gøres tilgængelig som online-værktøj fra 2009?