zorgroute basisschool dijkerhoek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zorgroute basisschool Dijkerhoek . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zorgroute basisschool Dijkerhoek .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Zorgroute basisschool Dijkerhoek . - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Zorgroute basisschool Dijkerhoek. Partners in de zorg. Ouders Sine Limite (ondersteuning bij de zorg o.a dyslexie, DHH, leer- en gedragsproblemen) GGD (schoolverpleegkundige, schoolarts, logopedie en schoolmaatchappelijk werk) en jeugdzorg (Dimence) Peuterspeelzaal/voortgezetonderwijs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zorgroute basisschool Dijkerhoek .


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
partners in de zorg
Partners in de zorg.
 • Ouders
 • Sine Limite (ondersteuning bij de zorg o.a dyslexie, DHH, leer- en gedragsproblemen)
 • GGD (schoolverpleegkundige, schoolarts, logopedie en schoolmaatchappelijk werk) en jeugdzorg (Dimence)
 • Peuterspeelzaal/voortgezetonderwijs.
het begrip zorgleerling
Het begrip zorgleerling
 • Er zijn 5 niveaus in de leerlingenzorg.
 • Op alle niveaus wordt zorg aan de leerlingen gegeven.
 • Op zorgniveau 1 en 2 betreft het meestal incidentele zorg, of een korte extra taak.
 • Vanaf niveau 3 spreken we van een zorgleerling. Hier onder verstaan we leerling die meer aan kunnen, leerlingen met een leerachterstand en/of leerlingen met gedragsproblemen.
ondersteuning door snt binnen de school
Ondersteuning door SNT binnen de school.
 • Meer en hoogbegaafdheid.
 • Ondersteuning ondergroep m.b.t. specifieke methodes. (maatwerk en woordbouw.)
 • Dyslexie ondersteuning.
 • Extra instructie binnen de verschillende groepen. (is mogelijk door de vakleerkracht gym)
zorgcyclus van de leerling
Zorgcyclus van de leerling.
 • evalueren
 • signaleren

Acties evalueren

Leerkracht IB extern ouders

methode toetsen

Cito toetsen

leerkracht

ouders

Akties

SNT

Plan-leerkracht

Nader onderzoek

H.G.P.D.

Eigen leerlijn.

leerkracht/

ouders/ib

 • Analyseren/
 • diagnosticeren
 • remediëren
zorg van de leerlingen
Zorg van de leerlingen

Ondergroep

Basisgroep

Bovengroep

Leerlingen die het niveau op een of meerdere vakken niet halen.

Verlengde instructie

Leerlingen die de leerstof aankunnen.

Basisinstructie

Leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof.

Verkorte instructie

Aangepast programma met specifieke ondersteuning m.b.t. Lezen, rekenen en taal.

Werken met de methodes.

Deze leerlingen krijgen de basisstof aangeboden en gaan dan verder met de plusstof.

uitleg en werkwijze v d drie niveaus binnen de groepen
Uitleg en werkwijze v.d. drie niveaus binnen de groepen.

Ondergroep

 • Extra instructie
 • Aangepaste hoeveelheid leerstof.
 • Extra instructie SNT.

Basisgroep

 • Basisinstructie.
 • Eigen werktempo
 • Instructie SNT.

Bovengroep

 • Verkorte instructie
 • Aanbieden plustof
 • Plaatsen binnen het DHH.
 • Eerste en tweede leerlijn.
werken volgens het directe instructiemodel binnen de groep
Werken volgens het directe instructiemodel binnen de groep.
 • Dagelijkse terugblik.
 • Start van de les.
 • Verkorte instructie.
 • Oefening.
 • Terugkoppeling.
het volgen van opbrengsten op leerlingniveau groepsniveau en schoolniveau
Het volgen van opbrengsten op leerlingniveau/groepsniveau en schoolniveau
 • In volgend overzicht is te zien welke gegevens uit Parnassys gebruikt worden om de leeropbrengsten te kunnen volgen, analyseren en interpreteren.
leerling niveau
Leerling-niveau

leerlingtoetskaart

Niveaugrafieken leerling

In vergelijking met:

- dezelfde leerling

- landelijk gemiddelde

- dle score leerling

groepsniveau
Groepsniveau

Groepsoverzicht toets

Niveaugrafiek toets

In vergelijking met:

- dezelfde groep

- landelijk gemiddelde

- eigen norm school

schoolniveau
schoolniveau
 • Niveaugrafiek school

In vergelijking met:

- andere groepen

- dezelfde groep

- landelijk gemiddelde

- eigen norm school