basisschool de boogurt budel categorie buurt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basisschool De Boogurt Budel Categorie: BUurt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basisschool De Boogurt Budel Categorie: BUurt

play fullscreen
1 / 5

Basisschool De Boogurt Budel Categorie: BUurt

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Basisschool De Boogurt Budel Categorie: BUurt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Basisschool De Boogurt Budel Categorie: BUurt

  2. Een sportveldje voor teamsport  De huidige situatie … We dromen van een mooi sportveldje om te voetballen. 

  3. Bij De Boogurt hoort een boogurt!  De huidige situatie … We dromen van een echte boogurt (Budelse woord voor boomgaard) rondom de school. 

  4. Bewegen en spelen in een natuurlijke omgeving  De huidige situatie … We dromen van een natuurlijke speel- en beweegomgeving voor jong en oud. 

  5. Stem op De Boogurt! Alvast heel erg bedankt!