taxidiensten diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 24 juni 2010. Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ellen Vercaigne Juriste Afdeling Juridische Dienstverlening Eric Sempels Adjunct van de directeur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder' - conan-gilmore


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taxidiensten diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Taxidiensten &Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
 • Ellen Vercaigne
 • Eric Sempels
 • Brussel, 24 juni 2010
departement mobiliteit en openbare werken
Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Ellen Vercaigne

Juriste

Afdeling Juridische Dienstverlening

Eric Sempels

Adjunct van de directeur

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

programma
Programma

Definitieve goedkeuring wijziging taxibesluit:

 • TX-platen
 • Taxameter en randapparatuur
 • VVB- en taxitarieven
 • Vervoerbewijs, dienststaten en controlerapporten
 • Controle: VVB’s + taxidocumenten (vervoerbewijs, dienststaat, controlerapport, homologering)
 • Schorsing of intrekking van de vergunning
 • Centaurus: communicatieplatform
0 wetgeving
0. Wetgeving
 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

 gewijzigd op 18 juni 2010

 • -> vindplaats geconsolideerde teksten:
  • www.codex.vlaanderen.be
  • www.just.fgov.be -> Belgisch Staatsblad

=> in menu Belgische wetgeving kiezen (niet Belgisch Staatsblad)

1 tx platen wat zijn dat
1. TX-platen: wat zijn dat?
 • Voorbeelden:

Speciale nummerplaten voor taxi’s of gecombineerde TAXI/VVB’s:

  • TXA-123
  • TXB-236
  • TXC-789
  • Speciale nummerplaten voor VVB’s:
  • TXH-123
  • TXL-589
tx platen
TX-platen
 • Taxi of gecombineerde TAXI-VVB: elk voertuig dat in dienst is, met uitzondering van de voertuigen die niet zijn ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen (DIV) van de federale overheidsdienst Mobiliteit, van de motortaxi’s en van de vervangingsvoertuigen, is uitgerust met een speciale nummerplaat
 • Wanneer: ten laatste 1 juli 2011
tx plaat
TX-plaat:
 • Uitsluitend VVB:
  • Gemeenteraad kan dit opleggen
  • Exploitant kan deze TX-plaat vrijwillig aanvragen bij de DIV
  • Aflevering op basis van de vergunning
2 taxameter en randapparatuur
2. Taxameter en randapparatuur:
 • Taxameters :
  • Objectieve manier om prijs te berekenen op basis van tijd en afstand goedkeuring
  • Vroeger door de FOD Economie
  • Sinds 2004 is er de Meet Instrumenten Richtlijn (MID)
  • Vanaf 2016 mogen alleen nog maar MID gekeurde taxameters gecommercialiseerd worden in Europa
slide9
Welke zijn er op de Vlaamse markt?
  • Slechts 1 Belgisch goedgekeurde taxameter :

Digitax F1 PLUS (niet MID gekeurde)

  • De rest zijn Europese goedgekeurde taxameters
randapparatuur
Randapparatuur
 • Sommige taxameters hebben randapparatuur nodig om het vervoerbewijs, de dienststaat en het controlerapport te kunnen afdrukken
taxameter randapparatuur
Taxameter - randapparatuur
 • Rauwers: Taxitronic GOBOX BCT
 • Varoco:
  • 1. Europese goedkeuring:
   • Digitax F1 PLUS MID of spiegeltaxameter M1 MID

gecombineerd met :

Combus

DAP10 streetlocator

FMS

  • 2. Belgische keuring: Digitax F1 PLUS (niet MID)
 • Metrotax: ATA Primus + DAP10streetlocator
 • Euphoria software: CABMAN CS
 • Krautli :
  • Hale Microtax 06 + DREEVO
  • Hale mirror taxameter SPT-02 + DREEVO
installatie
Installatie:
 • KB betreffende de installatie is nog niet getekend door de federale minister : installatie is nu (24/6/2010) nog vrij
 •  dus ENKEL controle van de goedkeuring van de taxameter!
 • => Beperk de taxikaart in de tijd (bijv. 31/12/2010)
 • Binnenkort:
  • Elke installatie dient gekeurd te worden door een keuringsinstelling (gelijkaardig met technische controle voor auto’s of gasinstallatie)
3 tarieven
3. Tarieven
 • Taxi: 2 tariefsystemen

1. Publiek systeem: tarieven in de vergunning en taxikaart:

   • Er zijn tarieven A tot Z mogelijk
   • Soorten:
    • te berekenen tarieven
    • forfaits
    • combinaties van forfaits en te berekenen tarieven
    • degressieve tarieven
    • en dergelijke
vergunde tarieven
Vergunde tarieven
 • Principe:
  • De gemeenteraad stelt de toepasselijke tarieven vast.
  • Als er geen gemeentelijke reglement gestemd werd in de gemeenteraad, dan stelt het bevoegde college de tarieven vast op voorstel van de exploitant.
 • De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar uitgehangen worden.=>> 2 taxikaarten per taxi :
 • 1 aan binnenkant achterruit
 • 1 op rugleuning voorste zetel
 • De verwerkte tarieven worden opgeslagen in de taxameter (niet meer de randapparatuur)
commerci le kortingen
Commerciële kortingen
 • 2. Niet publiek systeem van commerciële kortingen =
  • UITSLUITEND FORFAIT
  • 1 bepaalde klant (particulier of bedrijf)
  • Vooraf bepaald traject
 • Zie aanvraagformulier
wanneer kan de exploitant een aanvraag voor commerci le kortingen indienen
Wanneer kan de exploitant een aanvraag voor commerciële kortingen indienen?
 • Als de gemeenteraad het gebruik van commerciële kortingen niet expliciet heeft uitgesloten (verbod is te vermelden in het gemeentelijke reglement)
 • Als het College de tarieven vaststelt, dan kan de exploitant altijd een voorstel van commerciële tarieven indienen
 • College van BS keurt de commerciële kortingen af of goed binnen de 30 dagen
 • Exploitant legt de gewaarmerkte documenten in de taxi (de lijst moet nog een week in de taxi blijven)
 • De kortingen kunnen verwerkt worden met de randapparatuur (via bijv. de taxicentrale of klaviertje)
commerci le kortingen publiek
Commerciële kortingen publiek?
 • De gewaarmerkte documenten (bijlage 4) worden in de taxi bewaard maar niet uitgehangen (bijv koffer)
 • Opvraagbaar door controlepersoneel
 • Opvraagbaar door de rechthebbende
publieke taxitarieven
Publieke taxitarieven:
 • Duidelijke omschrijving van de dienstverlening!
 • Taxameter kan in functie van afgelegde kilometers en tijd automatisch doorschakelen naar andere tarief:

Voorbeeld 1: liever met degressief tarief werken in plaats van 15 forfaitaire tarieven =

  • tot 10 km 2 euro / km
  • daarna tot 20 km + 1,70 euro/km
  • daarna tot 30 km + 1,50 euro/km

Voorbeeld 2: het nachttarief

 • Luchthaventarief: altijd toevoegen “en bestelde rit terug”
goede tarieven
“Goede” tarieven
 • Tarief A = rit met terugkeer naar vertrekplaats =
 • opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u
 • Tarief B = rit zonder terugkeer naar vertrekplaats =
 • opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u
 • Tarief C = rit verder dan 20 km zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,00/km + wachtgeld € 25/u
 • Tarief D = voor vaste klanten, rit zonder terugkeer naar vertrekplaats =
 • opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,80/km + wachtgeld € 25/u
 • Nachttarief = voor een rit die begint tussen 22u en 6 u in tarief A, B, C of D = + € 2,00
 • Tarief E = van de stad Gent naar een bestemming buiten de stad = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,00/km + wachtgeld € 25/u
 • Dit gaat altijd samen met een tarief voor ritten vertrekkend buiten de stad
slechte tarieven taxidiensten
“Slechte” tarieven taxidiensten
 • Tarief L = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs

€ 1,15/km + wachtgeld € 25/u

=>> de dienstverlening is niet duidelijk

 • Tarief E = forfait gemeente naar luchthaven = 100 euro =>> bestemming ontbreekt
 • Tarief D = forfait gemeente naar luchthaven Zaventem = 100 euro  “en bestelde terugrit” ontbreekt
 • Tarief F = forfait gemeente naar luchthaven Zaventem + 2 euro nachttarief = 120 euro

 in de forfait is de nachttoeslag inbegrepen

tarieven
Tarieven:
 • Tarief K = forfaitair maandabonnement stadsritten voor 65+ = € 75
 • Altijd samen met een tweede tarief L =

ritten vallend onder het maandabonnement =

opnemingsbedrag, kilometerbedrag, wachtgeld & nachttarief = € 0

 • Tarief N = standaardrit van de gemeente naar Brussels Airport inbegrepen 55 km en 30 minuten =

€ 69 + verhoogd met extra km en extra wachtgeld aan tarief A

vergund in 2 gemeenten
Vergund in 2 gemeenten
 • Ingeval een voertuig vergund wordt in verschillende gemeenten, vergunnen de gemeenten op volgende wijze:
  • ofwel dezelfde tarieven
  • ofwel worden de respectievelijk toe te passen tarieven na elkaar in de taxameter geprogrammeerd
vvb tarieven
VVB-tarieven
 • Belangrijk:
  • De tarieven worden afgesproken tussen de klant en de vervoerder en dan vastgelegd in de overeenkomst
 • (Gaat dus niet naar de gemeente voor goedkeuring)
  • Dienstverlening ten minste 3 uur bestaande uit:
   • ofwel 1 rit
   • ofwel meerdere ritten
 • Voorbeelden:
  • Reisbureau, op voorhand besteld, ingeschreven in het register + overeenkomst in de wagen (origineel, indien op voorhand getekend kopie)
  • Firma: vervoer kaderleden
  • Vervoer rolstoelgebruikers
 • Tijdens de aanvraag moet de exploitant aangeven wat het minimumtarief zal zijn voor zijn VVB -voertuigen.
 • Er wordt nog maar één minimumtarief voor alle voertuigen vermeld in de vergunning
dienststaten
Dienststaten
 • De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrekken :
 • bij de aanvang van de dienst : - naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer - datum dienst  - identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi - de naam en de voornaam van de bestuurder - de totalisatoren, vermeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters voor wat betreft de Belgisch gehomologeerde toestellen, de totalisatoren, vermeld in 15.1 van bijlage MI-007 bij het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende de meetinstrumenten voor wat betreft de Europees gehomologeerde toestellen;”;

- het uur waarop de dienst van de bestuurder begint

Geschrapt : voor de bezoldigde bestuurders (het voorziene uur) van het einde van de dienst

 • tijdens de dienst :

- de uren van de effectief genomen rustpauze (geschrapt : “en de dienstonderbrekingen”

 • aan het einde van de dienst :   - de totalisatoren

- de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst

vervoerbewijs
- Vervoerbewijs
 • De randapparatuur drukt de vervoerbewijzen automatisch af. Hierop staan minstens de volgende onuitwisbare vermeldingen :

- vermelding " vervoerbewijs ";- naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer;- identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi;- naam van de bestuurder;- het volgnummer van de rit dat een oplopend getal is dat bestaat uit vijf cijfers, te beginnen met 00001

- datum en het uur van het in- en uitstappen;- instap- en uitstapplaatsen of, ingeval er geen straatnamen bestaan, de GPS-coördinaten en het GPS-formaat;- aantal afgelegde kilometer;- toegepaste tarief;- totale prijs van de rit, voorafgegaan door de vermelding " te betalen bedrag " of de prijs per persoon in geval van een collectieve rit;

- vermelding " klachten " en het telefoonnummer van de politiepost van de vergunningverlenende gemeente.

vervoerbewijs commerci le kortingen
Vervoerbewijs : commerciële kortingen
 • In geval van commerciële kortingen ziet het vervoerbewijs er als volgt uit:
 • Prijs berekend door de taxameter = 32 euro
 • Commerciële korting = 28 euro
 • Te betalen prijs = 28 euro
controlerapport
Controlerapport.
 • De randapparatuur moet een controlerapport kunnen afdrukken. Hierop staan tenminste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt :
 • - de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer;  - het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi;  - de naam of de benaming van de installateur van de taxameter en de randapparatuur;  - de naam van de bestuurder;  - de datum en het uur waarop de dienst van de bestuurder begonnen is;  - alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst;  - alle tarieven die de taxameter kan uitvoeren;- de totalisatoren, vermeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters voor wat betreft de Belgisch gehomologeerde toestellen, de totalisatoren, vermeld in 15.1 van bijlage MI-007 bij het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende de meetinstrumenten voor wat betreft de Europees gehomologeerde toestellen
wanneer tarief inschakelen
Wanneer tarief inschakelen?
 • Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter wordt ingeschakeld op het ogenblik dat de klant plaatsneemt in het voertuig.
 • Als de klant wordt afgehaald op het afgesproken tijdstip, dan mag het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi stopt op de plaats van afhaling en nadat de bestuurder de klant verwittigd heeft dat hij aangekomen is.
 • Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter blijft ingeschakeld zolang de klant het voertuig gebruikt.
vervoerbewijs1
Vervoerbewijs
 • Aan het einde van de rit wordt het vervoerbewijs van de desbetreffende rit aan de klant overhandigd, zelfs zonder dat die erom verzoekt.Verboden : handgeschreven vervoerbewijs (behalve bij een printprobleem, daarna geen klanten meer vervoeren met dit voertuig zolang het toestel niet is hersteld)
het is de bestuurder verboden om
Het is de bestuurder verboden om :
 • aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of de prijs, vermeld in de vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de taxameter of de randapparatuur;
 • in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast;
 • zelf een tarief in te voeren of een tarief dat zich niet in de taxameter bevindt te gebruiken;
 • een rit te weigeren, tenzij het voertuig besteld is of tenzij de rit de diensttijd overschrijdt;
 • een commerciële korting toe te passen die niet is goedgekeurd door de gemeente of een andere korting toe te passen dan de korting die is goedgekeurd door de gemeente;
 • een commerciële korting toe te passen als de door de gemeente gewaarmerkte lijst van de kortingen die het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd, zich niet in het voertuig bevindt.”.
slide32

5. Controle VVB en taxi

 • Wat is een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder?
 • Dit zijn BEZOLDIGDE VERVOERSDIENSTEN VAN PERSONEN DOOR MIDDEL VAN VOERTUIGEN die aan volgende eisen voldoen:
 • ter beschikkingstelling min 3 u: ofwel 1 rit of combinatie van ritten
 • + voorafgaandelijke registratie ritten op de zetel
 • + opstellen schriftelijke overeenkomst
 • -> overeenkomst aan boord van het voertuig tijdens de dienst: kan wel getekend worden net voor het instappen
 • -> VVB-voertuig wordt als geheel verhuurd – niet per zitplaats !
planning gemeente 2010
Planning gemeente 2010

VVB

Nagaan welke met de VVB-vergunning uitgevoerde ritten wel degelijk diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn (dienstverlening moet ten minste drie uur duren).

Taxi

 • Aanpassing taxitarieven in de vergunning
 • Goedkeuren commerciële kortingen
 • elk voertuig controleren. Nagaan of dienststaat, vervoerbewijs en controlerapport kunnen afgeleverd worden.

= Indien niet, de schorsings/intrekkingsprocedure opstarten.

tx plaat1
TX-plaat:
 • 1/7/2011
 • Verplicht voor alle voertuigen met een taxivergunning
 • en de gecombineerde TAXI/VVB
6 schorsing intrekking van de vergunning
6. Schorsing – intrekking van de vergunning
 • Oproepen voor hoorzitting
 • Met brief (best gewone + aangetekende zending) + vermelding dat de vergunning geschorst of ingetrokken kan worden.
 • Welke documenten kunnen opgevraagd worden? Alle documenten die betrekking op:
 • Taxidienst: controlerapporten, boekhouding
 • VVB: register, overeenkomsten, facturen, betaalbewijzen en boekhouding
 • Drie datums vermelden (om geen tijd te verliezen)
 • Herinnering (altijd aangetekend)
 • Proces-verbaal van verhoor opstellen (de exploitant legt een verklaring af)
 • Liefst schorsing (tot de exploitant de documenten bezorgt of zich in orde gesteld heeft)
 • In uitzonderlijke gevallen onmiddellijke intrekking
 • Proportionaliteit sanctie!
7 centaurus
7. Centaurus
 • Communicatieplatform voor de Vlaamse taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
 • In te vullen door de gemachtigde gemeentelijke ambtenaren
 • Gemeentesecretaris geeft toegangsrechten:
  • voor zichzelf als gebruiker al er geen vergunningen afgeleverd werden
  • aan de gemachtigde ambtenaren
 • Voor de gemeenten:
  • Nakijken of een kandidaat-exploitant reeds exploiteerde en de vergunning geschorst of ingetrokken werd
  • Gebruiksvriendelijk werkinstrument, met meldingen over verlopen of te hernieuwen vergunningen, generen van vergunningen en kaarten, wachtlijst, import van voertuiggegevens
 • Voor de controle: consulteerbaar door
  • Politie, Sociale Inspectie, Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor motorvoertuigen
 • De Lijn: zoeken van voertuigen voor rolstoelgebruikers