slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie. Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów. Związki proste wytwarzane przez drobnoustroje. Biopolimery. Polisacharydy. Etanol Glicerol Aceton Butanol 1,3-propandiol Kwas mlekowy Kwas cytrynowy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie' - conan-gates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów

Związki proste wytwarzane

przez drobnoustroje

Biopolimery

Polisacharydy

 • Etanol
 • Glicerol
 • Aceton
 • Butanol
 • 1,3-propandiol
 • Kwas mlekowy
 • Kwas cytrynowy
 • Kwas octowy
 • Kwas fumarowy
 • Akrylamid
 • biosurfaktanty
 • Kurdlan
 • Dekstran
 • Gellan
 • Pullan
 • Skleroglukan
 • Ksantan

Biodegradowalne tworzywa

plastyczne - polihydroksykwasy

R = H lub alkil (C1 do C9)

slide3

Produkty metabolizmu beztlenowego różnych drobnoustrojów

R – reakcje prowadzące do regeneracji NADH.

slide5

Wytwarzanie glicerolu

Synteza chemiczna: substrat - chlorek allilu; odpadowe produkty chlorowane

Biosynteza: S. cerevisiae, Bacillus subtilis, Dunaliella tertiolecta (halofilne glony)

 • Strategie nadprodukcji glicerolu:
 • dodatek siarczanu(IV)
 • pH 7 – 8
 • stres osmotyczny
 • W przypadku hodowli S. cerevisiae
 • w obecności siarczanu(IV) osiąga się
 • stężenia 3% glicerolu, 2% etanolu
 • i 1% aldehydu octowego.
 • W chwili obecnej ponad 90% glicerolu
 • otrzymuje się fermentacyjnie.

Metaboliczne warunki „przekierowania” fermentacji

etanolowej w stronę wytwarzania glicerolu

z wykorzystaniem siarczanu(IV) sodu

slide6

Wytwarzanie acetonu i butanolu

Aceton i butanol były jednymi z pierwszych produktów biotechnologicznych,

dla wytwarzania których opracowano przemysłową technologię.

Chaim Weizman opracował w 1914 warunki procesu z wykorzystaniem bakterii

Clostridium acetobutylicum, ze skrobią lub melasą jako źródłem węgla. W 1930

Zastosowano Clostridium saccharobutylicum, które wykorzystując sacharozę

wytwarzają jedynie aceton i butanol

Chemiczna metoda

wytwarzania acetonu

Kinetyka zmian pH i wytwarzania produktów

metabolizmu podczas hodowli Clostridium

acetobutylicum.

Wydajność procesu: 30% substratu zostaje

przekształcone w produkty. Stosunek molowy

butanol: aceton: etanol – 6:3:1

slide7

Wytwarzanie acetonu i butanolu

 • Powody zarzucenia
 • oryginalnej metody
 • biotechnologicznej:
 • niezadowalająca wydajność;
 • niemożliwość przekroczenia
 • granicznych stężeń etanolu
 • i butanolu toksycznych
 • dla producenta
 • fagowrażliwość szczepów
 • produkcyjnych
 • autoliza komórek
 • w fazie stacjonarnej
 • wysoki koszt substratu
 • i destylacji
 • petrochemiczna metoda
 • wytwarzania acetonu
 • okazała się tańsza
 • Nowe perspektywy:
 • konstrukcja szczepów mogących wykorzystywać
 • surowce odpadowe, w tym celulozę
 • wprowadzenie anaerobowej fermentacji odpadów z wytwarzaniem biogazu
 • prowadzenie fermentacji w 60 C
 • z jednoczesnym usuwaniem produktów przez odparowanie
 • usuwanie produktów przez odwróconą osmozę,
 • ekstrakcje membranową, odparowywanie membranowe
slide8

Kwas cytrynowy

Zastosowanie – przemysł spożywczy (głównie), przemysł farmaceutyczny

Pierwotnie izolowany z soku cytrynowego. Obecnie 99% z fermentacji Aspergillus spp.

Kolonie Aspergillus niger

Schemat procesu wytwarzania kwasu

cytrynowego metodą fermentacyjną

slide9

Inne chemikalia

 • Kwas mlekowy. Zastosowanie – przemysł spożywczy, wytwarzanie lakierów, pokostów
 • Metoda chemiczna – utlenienie propenu.
 • Metoda fermentacyjna – Lactobacillus delbrueckii; źródła węgla – maltoza, laktoza
 • Kwas octowy. Zastosowanie – przemysł spożywczy, przemysł chemiczny.
 • Metoda chemiczna – utlenienie etanolu.
 • Metoda fermentacyjna – Gluconobacter, Acetobacter – otrzymywanie octu winnego
 • Kwas fumarowy. Zastosowanie – przemysł spożywczy, otrzymywanie poliestrów.
 • Metoda chemiczna – z benzenu.
 • Metoda fermentacyjna – Rhizopus spp., Candida spp. ze skrobi.
 • Akrylamid. Zastosowanie – polimery.
 • Metoda chemiczna – uwodnienie acretonitrylu na katalizatorze miedziowym.
 • Metoda biologiczna – biotransforamcja akrylonitrylu przez Pseudomonas spp.
 • (zawierają hydratazę nitrylową).
 • Optycznie czynne minokwasy – większość wyłącznie metodami fermentacyjnymi
 • Polimery biodegradowalne
slide10

Tworzywa plastyczne wytwarzane przez drobnoustroje

Granule kwasu polihydroksymasłowego w komórkach Ralstonia eutropha

slide12

Biosynteza PHB z glukozy

w Ralstonia eutropha

Regulacja biosyntezy i degradacji PHB

w Ralstonia eutropha

slide13

Tworzywa plastyczne wytwarzane przez drobnoustroje

Skład polimerów polihydroksykwasów (PHA) wytwarzanych przez różne gatunki

bakterii z różnych źródeł węgla

slide16

Znanych jest co najmniej 300 gatunków bakterii wytwarzających PHA.

Fizjologiczna rola PHA – „magazyn” energetyczny w warunkach

ograniczenia składników odżywczych.

Niektóre gatunki bakterii wymagają wyraźnego sygnału w postaci

braku składnika odżywczego dla zainicjowania biosyntezy PHA;

Inne akumulują PHA w trakcie wzrostu.

I grupa – np. Ralstonia eutropha. Hodowla 60 h w podłożu glukoza/sole

w warunkach ograniczenia fosforanu. Osiąga się 45 – 80 % zawartości

PHA w suchej masie. Dodając kwas propionowy do pożywki otrzymuje

się kopolimer P(3HB + 3HV).

Kopolimer P(3HB + 3HV) jest wytwarzany na skalę przemysłową przez

firmę Zeneca I sprzedawany pod nazwą Biopol. Cena 3 $/kg.

Możliwości obniżenia kosztów – tańsze źródła węgla.

Inne możliwości: a/ rekombinowane komórki E. coli; b/ transgeniczne

rośliny – Arabidopsis thaliana (akumulacja PHA w plastydach);

rośliny oleiste – Brassica napus, bawełna, kukurydza.

slide17

Czyste technologie

Etapy przemysłowego procesu produkcyjnego z zaznaczeniem możliwości

zastosowania biotechnologii

slide18

Czyste technologie z zastosowaniem drobnoustrojów

i enzymów w procesach przemysłowych.

 • Odsiarczanie ropy naftowej i węgla. Usuwanie związków azotu z ropy
 • Zastosowanie enzymów to produkcji proszków do prania
 • Zastosowanie drobnoustrojów i enzymów do biotransformacji
 • związków organicznych
 • Zastosowanie drobnoustrojów i białek ekstremofilnych w przemyśle
 • spożywczym
 • Wykorzystanie enzymów proteolitycznych i hydrolaz polisacharydów
 • w przemyśle tekstylnym, papierniczym i skórzanym
slide19

Czyste technologie

Zalety i wady procesów biotechnologicznych w porównaniu

z technologiami tradycyjnymi

Wady

Zalety

 • łagodne warunki
 • specyficzność reakcji
 • duża szybkość i efektywność
 • zastosowanie surowców odnawialnych
 • możliwość polepszenia parametrów
 • dzięki zastosowaniu technik
 • optymalizacji biokatalizatora
 • możliwość zastosowania enzymów
 • z organizmów ekstremofilnych
 • konieczność wyodrębnienia
 • produktu z rozcieńczonego roztworu
 • niekiedy problemy z oddzieleniem
 • biokatalizatora od produktu
 • niebezpieczeństwo zainfekowania
 • środowiska reakcji
 • ograniczona trwałość biokatalizatorów
slide21

Biotransformacje związków sterydowych

Progesteron

Rhizopus

nigricans

11-hydroksyprogesteron

Kortyzon i pochodne

Alternatywa – synteza chemiczna,

28 etapów