slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV Mojmir Uranjek univ.dipl.inž.grad. VSEBINA: ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV PREDPISANA METODOLOGIJA OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV' - colt-logan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Mojmir Uranjek univ.dipl.inž.grad.

 • VSEBINA:
 • ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
 • NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV
 • PREDPISANA METODOLOGIJA
 • OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE
slide2
ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA OBJEKTOV:
 • Pričakovana življenjska doba glede na vrsto objekta oz. kategorizacijo ceste:
 • 80 let (objekti na lokalnih in regionalnih cestah)
 • 100 let (objekti na magistralnih cestah in avtocestah)
 • 120 let (večji objekti, objekti na pomembnih strateških odsekih)
 • Pričakovana življenjska doba glede na posamezne elemente objekta:
 • 20-25 let (oprema mostu-ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, ograje, izolacija, vozišče)
 • 30-50 let (voziščna plošča mostu)
 • 80-120 let (nosilna konstrukcija mostu)
 • 130-150 let (podporna konstrukcija mostu)
slide5
NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV:
 • Redni pregledi:
 • Izvedba vsaki 2 leti
 • Pregled delov opreme, vozišča, nosilnega sklopa
 • Ugotavljanje sprememb, splošnega stanja
 • Eventuelna izvedba meritev
 • Predlog dodatno potrebnih preiskav in vzdrževalnih ukrepov
 • Glavni pregledi:
 • Izvedba vsakih 6 let in ob izteku garancijske dobe
 • Pregled težje dostopnih mest (spodnja stran konstrukcije, stebri, ležišča)
 • Baza podatkov:
 • Vpogled v bistvene teh. podatke, stopnjo poškodovanosti, prioritete vzdrževanja za
 • posamezen objekt
 • Pravočasno načrtovanje popravil
 • Povratne informacije za projektante in izvajalce
slide6
NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV:
 • Redni pregledi:
 • Izvedba vsaki 2 leti
 • Pregled delov opreme, vozišča, nosilnega sklopa
 • Ugotavljanje sprememb, splošnega stanja
 • Eventuelna izvedba meritev
 • Predlog dodatno potrebnih preiskav in vzdrževalnih ukrepov
 • Glavni pregledi:
 • Izvedba vsakih 6 let in ob izteku garancijske dobe
 • Pregled težje dostopnih mest (spodnja stran konstrukcije, stebri, ležišča)
 • Baza podatkov:
 • Vpogled v bistvene teh. podatke, stopnjo poškodovanosti, prioritete vzdrževanja za
 • posamezen objekt
 • Pravočasno načrtovanje popravil
 • Povratne informacije za projektante in izvajalce
slide7
PREDPISANA METODOLOGIJA:
 • Osnove metodologije:
 • Določitev ratinga ( Rx ) posamezne poškodbe:
 • Rx=∑KA ∙KB ∙K2 ∙K3 ∙K4
 • KA – faktor dela objekta kjer se poškodba nahaja (0.3-1)
 • KB – faktor vrste poškodbe ali napake (1-5)
 • K2 – faktor jakosti poškodbe (0.4-1)
 • K3 – faktor razširjenosti poškodbe (0.5-1)
 • K4– faktor nujnosti intervencije (1-10)
 • Določitev ratinga ( R ) celotnega objekta:
 • R=R1+R2+R3+R4+R5
 • R1- rating okolice in rečnega korita
 • R2- rating podporne konstrukcije
 • R3- rating prekladne konstrukcije
 • R4- rating cestišča
 • R5- rating opreme objekta
slide8
Predlagani ukrepi na objektu:
 • Pregledi
 • Preiskave in meritve
 • Omejitveni ukrepi
 • Vzdrževalni ukrepi
 • Sanacijski ukrepi
 • Predlagana standardna popravila:
 • Dodana metodologiji z namenom količinsko ovrednotiti potrebna popravila
 • Delitev elementov mostu na 14 delov glede na lokacijo (robni venec, hodnik, krila, …)
 • Nabor standardnih popravil za krajno podporo:
slide9
Končna ocena stanja objekta:
 • Opisna ocena stanja objekta (opis splošnega stanja obekta, glavne poškodbe,
 • prioriteta sanacij
 • Številčna ocena stanja objekta (1-5, glede na kakovostno stanje, predlagane ukrepe in
 • rating objekta)
slide13
OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE:
 • Podporna konstrukcija mostu:
 • Omogoča spremembe dolžine prekladne konstrukcije
 • Prevzema reakcije prekladne konstrukcije
 • Krajni oporniki (prevzem reakcij, čelno in bočno varovanje nasipa za mostom)
 • POŠKODBE:
 • Erozija pod ali ob temelju opornika, diferenčni posedki, napake izvedbe (slojevitost,
 • gnezda), abrazija, ….
slide14
Slika 1: Erozija pod temeljem krajnega opornika

Slika 2: Podporni steber-korozija nosilne armature

Slika 3: Nanos vejevja in debel

v strugi vodotoka

slide15
Krilni zidovi:
 • Vzporedni, poševni, pravokotni krilni zidovi
 • Bočno varovanje –zadrževanje nasipa za krajnim opornikom
 • POŠKODBE:
 • Razpoke (tehnološke, obremenitev, posedanje), napake zaščitnega sloja (poroznost,
 • nezadostna debelina), napake betoniranja (gnezda, slojevitost), poškodbe obstojnosti
 • betona (premakanje, razpadanje, luščenje), ….
slide16
Slika 1: Vzporedni krilni zid

Slika 2: Poškodbe krila iz nearmiranega betona

Slika 3: Korozija armature-pretanek zaščitni sloj betona

slide17
Nasipi ob premostitvenih objektih:
 • Problem so diferenčni posedki pri prehodu cestno telo-most
 • Preprečevanje-zmanjšanje posedkov (predobremenitev, vgrajevanje zasipa v plasteh,
 • izvedba prehodne plošče)
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Posedanje, stopničast prehod na most, porušena stabilnost brežine nasipa, erozija ….
slide18
Slika 1: Nasip pod prehodno ploščo

Slika 2: Stopničast prehod na most-posedanje nasipa za krajnim opornikom

slide19
Zgornja nosilna konstrukcija mostu:
 • Pet osnovnih nosilnih sistemov: - gredni sistemi
 • - okvirni sistemi
 • - obokani in ločni sistemi
 • - viseči sistemi
 • - sistemi s poševnimi zategami
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Vertikalne deformacije, povečane vibracije ob prehodu vozil, razpoke (tehnološke, zaradi obremenitve, poškodbe betona (mehanske, napake betoniranja, atmosferski vplivi), zamakanje, poškodbe mehke armature (korozija, pretrg), poškodbe kablov (praznine v zaščitnih ceveh, korozija, poškodbe sidrišč), poškodbe konstrukcijskega jekla, poškodbe konstrukcijskega lesa ….
slide20
Slika 1: Korozija jeklenih profilov

Slika 2: Korozija nosilne armature

Slika 3: Napaka betoniranja-gnezdavost

slide21
Slika 4: Meh. poškodba vzdolžnega AB nosilca

Slika 5: Neravna spodnja površina AB nosilca-neustrezna izvedba podporne konstrukcije-opaža

slide22
Ležišča:
 • Prevzem vertikalnih in horizontalnih reakcijskih sil prekladne konstrukcije ter prenos
 • na stebre oziroma krajne opornike
 • Betonska ležišča, jeklena ležišča, neoprenska ležišča
 • Vzdrževanje zelo pomembna postavka (redni pregledi, čiščenje, obnavljanje
 • protikorozijske zaščite, mazanje)
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Cepljenje neoprena, prekomerne deformacije, korozija, neenakomerno naleganje,
 • poškodbe lesa v primeru lesenih ležišč….
slide23
Slika 1: Deformacije neoprenskega ležišča

Slika 2: Cepljenje armiranega neoprenskega ležišča

slide24
Slika 3: Korozija jeklenega valjčnega ležišča

Slika 4: Korozija jeklenega ležišča

slide25
Dilatacije:
 • Premoščanje pomične fuge med zgornjo konst. in opornikom oziroma dvema deloma
 • zgornje konstrukcije
 • Določanje tipa dilatacije glede na velikost in smer pomika, vrsto konstrukcije,
 • kategorijo ceste, zagotovitve odvodnje
 • Glede na pomično zmogljivost ločimo: - dilatacije za minimalne pomike
 • - dilatacije za male pomike
 • - dilatacije za srednje pomike
 • - dilatacije za velike in zelo velike pomike
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Zapolnjenost dilatacije (rege) z blatom ali peskom, netesnost dilatacije (močenje
 • spodnje konstrukcije), pomanjkljiva pritrditev (tolčenje ob prehodu vozil), mehanske
 • poškodbe, korozija jeklenih delov, ….
slide29
Slika 6: Dilatacijska rega zapolnjena s peskom

Slika 7: Mehanska poškodba dilatacije

Slika 8: Razpoka vzdolž asfaltne dilatacije

slide30
Voziščne površine mostov:
 • Večinoma gre za asfaltne površine.
 • Novi objekti- zaščitni sloj asfalta nad H.I., nato obrabni sloj.
 • Voziščna površina je lahko tudi iz granitnih kock, lesenih podnic, betona.
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Neravnost površine, kolesnice, udarne jame, obraba-zaglajenost površine, mrežasto
 • razpokana površina, zdrobljena površina
slide31
Slika 1: Neravnost-gubanje voziščne površine

Slika 2: Zdrobljena voziščna površina ob prehodu na objekt

Slika 3: Udarne jame

slide32
Robni venci, robniki, hodniki:
 • Funkcija robnega venca: - zagotavlja varnost prometa
 • - zakriva eventuelne napake pri izvedbi konzolnega dela
 • prekladne konstrukcije
 • Robni venci pri novih objektih: - beton MB 30 (OMO 100, OSMO 25), armatura
 • RA 400/500-2
 • - obdelava površine z metličenjem
 • Robniki pri novih objektih: - žagan granit ali tonalit
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Stari objekti- robni venci, robniki in hodniki iz zmrzlinsko ter proti soli neobstojnih
 • betonov (luščenje, razpadanje betona, korozija armature). Poškodbe robnih vencev na
 • novejših objektih (razpoke na mestih vgradnje stebrov mostnih ograj,razpoke zaradi
 • samo-dilatiranja materiala-ta pojav zmanjšamo z navideznimi fugami, korozija armature
 • zaradi pretankega zaščitnega sloja betona)
slide33
Slika 1: Robni venec ob zunanjem robu brez pomožnega hodnika na lokalnih, regionalnih in magistralnih cestah

Slika 2: Razpadanje zmrzlinsko in proti soli

neobstojnega betona robnega venca

slide34
Slika 3: Luščenje površine hodnika zaradi kombinacije vpliva zmrzovanja in soljenja

Slika 4: Propadel betonski robnik

slide35
Ograje:
 • Funkcije ograje: - zaščita pešcev in vozil
 • - pomemben oblikovni element
 • Vrste ograj: - ograje za pešce
 • - ograje za vozila (JVO, BVO)
 • - zaščitne ograje (protihrupne, protivetrne)
 • - glede na vrsto materiala (kovinske, AB, lesene, kamnite)
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Korozijske poškodbe, v primeru AB ograj poškodbe in luščenje zaščitnega sloja betona
 • ter korozija armature, v primeru lesenih ograj gnitje ter lesni škodljivci, v primeru
 • kamnitih ograj izpadanje malte iz fug ter cepljenje kamnitih gradnikov. Poškodbe smo
 • evidentirali tudi v območjih sidranja ograj (korozija sidrnih vijakov, razpadanje epoksidne
 • malte). Ne glede na tip materiala so ograje na mostovih pogosto »tarča« naletov vozil,
 • zaradi česar prihaja do mehanskih poškodb.
slide36
Slika 2: Trohnenje prečke lesene mostne ograje

Slika 1: Mehanska poškodba jeklene mostne ograje

Slika 3: Luščenje krovnega sloja in razkrita armatura betonske mostne ograje

slide37
Hidroizolacija:
 • Funkcija: - preprečitev vdora vode praviloma kontaminirane z kloridi v nosilno
 • konstrukcijo
 • Vrste: - premazi površine objekta
 • - na površino objekta vezani tesnilni material
 • - na površino objekta ne vezani tesnilni material
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Poškodbe, ki nastanejo na hidroizolaciji omogočijo praviloma s kloridi kontaminirani vodi
 • iz vozišča prost prehod do betona in jekla, kar povzroča propadanje teh materialov.
 • Do poškodb (tudi do pretrga) lahko pride predvsem zaradi vpliva prometnih obremenitev
 • (sile zaradi zaviranja ali pospeševanja, povečana gostota prometa, večji osni pritiski pri
 • prehodu težjih vozil).
slide38
Slika 1: Tesnenje premostitvene konstrukcije z enojnimi bitumenskimi trakovi

Slika 2: Premakanje skozi nosilno ploščo (poškodovana

ali celo neobstoječa h.i.) -posledica so močne korozijske poškodbe nosilne armature

slide39
Elementi za odvodnjavanje in kanaliziranje:
 • Funkcija: - odvod površinskih voda
 • - odvod voda, ki pronicajo do hidroizoliranih površin
 • Vrste: - odvodnjavanje površinske vode (preko izlivnikov)
 • - odvodnjavanje pronicujoče vode (cevke za odvod vode, ki pronica skozi
 • asfaltne plasti, hodnike, robne vence do hidroizolacijskih površin)
 • - odvodnjavanje in zračenje votlin-škatlastih prerezov
 • - odvodnjavanje zalednega nasipa za krajnim opornikom (drenažna cev pod
 • 1.0m širokim filtrskim gramoznim slojem po celotni višini stene opornika)
 • - odvodnjavanje ležiščnih površin
 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:
 • Poškodbe in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri elementih odvodnjavanja so: prekratki
 • izlivniki (to povzroča močenje-pršenje vode po konstrukciji), korozija izlivnikov na
 • iztočnem delu, zamašen vtočni del izlivnikov, korozija vzdolžnih (LTŽ) cevi za zbiranje
 • vode.
slide40
Slika 1: Izlivnik s prostim iztokom

Slika 2: Zarjavela rešetka in zamašen vtočni del izlivnika

Slika 3: Prekratek in zaradi korozije uničen izlivnik

slide45
Literatura:
  • SODOC – Smernice, oprema in detajli za objekte na cestah (Tehnična specifikacija za
  • javne ceste-junij 1997)
  • Gospodarjenje z mostovi in njihova rehabilitacija (DDC d.o.o., Milenko Pržulj)
  • Masivni mostovi-zapiski FAGG
  • Metodologija ZRMK in DRSC
ad