tarpdalykin s verslo informatikos studij programos poreikis ir perspektyvos n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS. Mykolo Romerio Universitetas Socialinės informatikos fakultetas Informatikos ir programų sistemų katedra. TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS' - colt-hewitt


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tarpdalykin s verslo informatikos studij programos poreikis ir perspektyvos

TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS

Mykolo Romerio Universitetas

Socialinės informatikos fakultetas

Informatikos ir programų sistemų katedra

tarpdalykin s verslo informatikos studij programos poreikis ir perspektyvos1
TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS
 • Lietuvos aukštosioms mokykloms iškyla aktualūs informacinių technologijų vadybos specialistų rengimo klausimai:
  • užtikrinant pastarojo meto technologinės pažangos sampratą;
  • skatinant informacinių technologijų ir inovacijų plėtrą;
  • šių technologijų visuotinio taikymo uždavinius visuose valdymo lygmenyse.
komunikate i2010 europos informacin visuomen augimui ir u imtumui skatinti i kelti tikslai
Komunikate “i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti” iškelti tikslai
 • 2005 m. birželio 1d. Europos Komisija paskelbė strateginį i2010 Informacinės erdvės inovacijų ir investicijų komunikatą– Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti[1], kuriame įvardinami prioritetiniai informacinių ir ryšių technologijų, inovacijų plėtros strategijos tikslai ir keliami uždaviniai visoms ES šalims narėms.

[1]i2010 Inovation Space. Innovation & Investment in R&C Inclusion. Commision launches five–year strategy to boost the digital economy. Brussels, 1 Jne 2005, IP/05/643 {SEK(2005) 717}

tarpdalykin s verslo informatikos studij programos poreikis ir perspektyvos2
TARPDALYKINĖS VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS
 • Informacinės ir ryšių technologijos yra galingas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo veiksnys;
 • jos užtikrina ketvirtadalį ES BVP ir 40 % produktyvumo augimo;
 • Lyginant su JAV ar Japonija, ES investicijos į informacinių ir ryšių technologijas atsilieka 2 - 2,5 karto.
2005 m pavasario europos vadov taryba inias ir inovacijas pavadino darnaus vystymo varikliu
2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba žinias ir inovacijas pavadino darnaus vystymo varikliu:
 • Sukurti visa-apimančią informacinę visuomenę,
 • Išvystyti platų informacijos ir ryšių technologijų taikymą:
  • viešose paslaugose,
  • visuose valdymo lygmenyse,
  • verslo ir ūkio šakose.
verslo informatikos studij programos poreikis ir perspektyvos
VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS
 • Skaitmeniniam technologiniam verslo vystymui reikalingi:
  • Įrenginiai;
  • Platformos;
  • Elektroninių paslaugų realizaciniai sprendimai;
  • jų tarpusavio sąveika.
nauja elektroninio verslo sprendim era grind iama
Nauja „elektroninio verslo sprendimų“ era grindžiama:
 • Integruotų informacinių ryšių technologijų sprendimais,
 • Saugiomis internetinio tinklo paslaugomis ir „bendradarbiavimo įrankiais“,
 • Lankstaus, saugaus ir aukštos kokybės darbo organizavimu.

Tačiau už mus šiuos uždavinius neturėtų spręsti užsienio specialistai ir firmos, reikia išugdyti savo šalies aukšto lygio specialistų kontingentą.

slide8
Kuriant Bendrą Europos informacinę erdvę pirmiausia reikia išspręsti keturis pagrindinius skaitmeninės konvergencijos keliamus uždavinius:
 • greitis: spartesnis plačiajuostis ryšys Europos paslaugų ryšys, pateikiant gausaus turinio produktus, tokius kaip didelės skiriamosios gebos vaizdo medžiaga;
 • gausus turinys: padidėjęs teisinis ir ekonominis aiškumas, skatinant naujas paslaugas ir turinio internete pasiūlą;
 • tarpusavio sąveika: ryšį tarpusavyje palaikančios įrangos ir platformų, bei paslaugų, kurios yra perkeliamos iš platformos į platformą, tobulinimas;
 • saugumas: saugesnio nuo apgavikų, žalingo turinio ir technologijų gedimo interneto kūrimas, skatinant tarp investuotojų ir vartotojų pasitikėjimo augimą.
tarpdalykini informatikos sri i studij akos tampa populiarios pasaulyje
Tarpdalykinių informatikos sričių studijų šakos tampa populiarios pasaulyje.
 • Verslo informatikos bakalauro studijų programas siūlo daugelis užsienio šalių (Airijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Australijos, Italijos, JAV) universitetai bei aukštosios mokyklos - jų populiarumas šiuo metu ypač išaugęs.
 • Steigiasi verslo informatikos mokslo centrai Europoje,
 • Daug integruotų projektų vysto Informacinių sistemų tyrimų centras (University of Münster) Vokietijoje asocijuotas su kitomis tyrimų institucijomis ir kompanijomis.
 • Įsteigtas ir virtualus Globalus universitetas magistro studijoms verslo informatikos srityje (Virtual Global University).
 • Magistro studijos gali būti tęsiamos daugelyje universitetų.
jau dabar pradedamas jausti ry kus kvalifikuot verslo it specialist tr kumas
Jau dabar pradedamas jausti ryškus kvalifikuotų verslo IT specialistų trūkumas:
 • Pasigendama verslo technologinio aprūpinimo strategų;
 • Sugebančių kurti ir valdyti informacinių technologijų inovacijas;
 • Verslo darbų organizavimui ir bendravimui taikyti intelektualias sistemas ir šiuolaikines informacines bei ryšių technologijas.
 • Specialistų – informacinių komunikacinių technologijų rinkodaros ir infrastruktūros kūrimo patarėjų poreikis verslo įmonėse yra labai didelis ir ateityje jis dar išaugs.
verslo informatikos studij programos poreikis ir perspektyvos1
VERSLO INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIS IR PERSPEKTYVOS
 • Daugelis darbdavių teigė, kad labiausiai jiems nepakanka specialistų turinčių verslo valdymo integruoto informacinio aprūpinimo (60%), finansinių (59%) ir teisinių (63,6%) žinių.
 • Tarp labiausiai trūkstamų specialistų paminėti:
  • išskirstytų informacinių sistemų,
  • ekonominės informacijos apdorojimo specialistai, apskaitininkai,
  • kompiuterinių tinklų architektai ir administratoriai,
verslo informatikos bakalaur studij programa pradedama gyvendinti mru 2008 nuo rugs j o m n
Verslo informatikos bakalaurų studijų programa pradedama įgyvendinti MRU 2008 nuo rugsėjo mėn.
 • Verslo informatika natūraliai papildys MRU Elektroninio verslo vadybos jau sėkmingai startavusios magistrų studijų programos poreikius ir taps šios specialybės magistrų ruošimo pagrindu.
 • Ši programa atvers naujas fundamentinių fizinių mokslo ir mokymo šakų galimybes ir papildys kitas Mykolo Romerio universiteto vykdomas studijų programas.
 • Galima bus tęsti studijas Mykolo Romerio universitete šiuo metu realizuojamose antrosios pakopos magistrantūros studijų programose ir specializacijose:
  • „Elektroninio verslo vadyba“,
  • „Elektroninės valdžios administravimas ir valdymas“,
  • „Informatikos teisės“,
  • „Verslo nuosavybės ekonomika“,
  • „Viešojo sektoriaus ekonomika“, „Regioninės plėtros ekonomika ir politika“, „Žinių ekonomika“.
kit gretutini specialybi informatikos in inerijos 07t specialist rengimas lietuvoje
Kitų gretutinių specialybių Informatikos inžinerijos (07T) specialistų rengimas Lietuvoje
 • bakalaurus ruošia VGTU, KTU, KU, Šiaulių universitetas (ŠU). VGTU Informatikos ir Informacinių technologijų katedra kuruoja Inžinerinės informatikos specialybės bakalaurų studijas. Tai programa orientuota į inžinerijos mokslų (mechanikos, fizikos, chemijos ir pan.) informacinio inžinerinio aprūpinimo sistemas.
informatikos specialyb s
Informatikos specialybės
 • bakalaurai ruošiami VU Matematikos ir informatikos fakultete, nors turi ir gretutinių su kompiuterių mokslo taikymais susijusių studijų krypčių; KTU Informatikos fak., KU, VDU, ŠU, PU, Vilniaus Pedagoginis Universitetas (informatikos studijos orientuotos mokytojų parengimui).
verslo informatikos specialistus ruo ia
Verslo informatikos specialistus ruošia:
 • Verslo informatikos specializaciją yra KTU Informatikos fakultete, tačiau ji nėra registruota, kaip atskira programa;
 • Verslo informatikos VU KHF
 • nuo 2008 VDU startuoja Verslo ir taikomoji informatika
verslo informatika mru
Verslo informatika MRU
 • Kuriant programą numatyta, kad bus sustiprintas informatikos dalykų mokymas, verslo vadybiniai ir verslo teisinio reguliavimo aspektai, rengiami informacinių komunikacinių technologijų (IKT) rinkodaros, valdymo ir paslaugų tiekėjų specialistus, įvaldę išskirstytų kompiuterinių sistemų kūrimo principus ir administravimą.
 • Ši programa skiriasi nuo kitų šios studijų krypties Lietuvos programų visu pirma nauju požiūriu į informacinių komunikacinių technologijų taikymo privalumus teikiamus verslo įmonėms.
verslo informatikos studij programos rengimas buvo grind iamas teisiniais dokumentais
Verslo informatikos studijų programos rengimas buvo grindžiamas teisiniais dokumentais:
 • Mulder, F., van Weert, T.J. „Informatics Curriculum framework 2000 for Higher Education“, Paris, UNESCO, 2000
 • Mulder, F., van Weert, T.J. [eds.] Informatics in higher education: Views on informatics and noninformatics curricula, Proceedings of the IFIP/WG3.2 Working Conference on "Informatics (computer science) as a discipline and in other disciplines: what is in common?" London: Chapman & Hall, 1998
 • European Work oriented ICT Qualification Framework ICT Marketing, Consulting and Sales, Qualification Level 5B, 2005
 • European e-Competence Framework Feedback from the Parallel Session 1 Jutta Breyer, Germany European e-Skills 2006 Conference. Thessaloniki, 5-6 October 2006, www.e-skills-conference.org
 • Framework for Curiculum of Informatics Barchelor studies, 2000.
 • 2007 gruodžio 22 d. LR Švietimo ir mokslo min. Informatikos studijų reglamentas
verslo informatikos programos paskirtis
Verslo informatikos programos paskirtis:
 • Užtikrinti, kad absolventas bus pakankamai sukaupęs žinių, kurias gebės taikyti su informatika susijusioms problemoms spręsti.
  • Užtikrinti pakankamą matematikos žinių įgijimą (skaičiavimo būdai, matematikos koncepcijos ir principai, matematinė logika ir diskretinė matematika, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, tiesinė algebra, skaitinė analizė, tikimybių teorija, statistika).
  • Suteikti fundamentalias žinias apie verslą ir jo veiklos reiškinius, apie tų reiškinių kiekybinę išraišką, mokėti juos modeliuoti, vertinti, suprasti verslo valdymo, planavimo, strategijų kūrimo principus.
  • Suteikti humanitarinių ir socialinių mokslų žinias, reikalingas profesiniams tikslams siekti, o taip pat erudicijai ir platesnei pasaulėžiūrai ugdyti.
  • Užtikrinti pakankamą teisinių žinių įgijimą, reikalingą verslo veiklos ir IKT teisiniam reglamentavimui, kokybės nustatymui, tarptautiniam bendradarbiavimui.
  • Užtikrinti pakankamą žinių apie kompiuterio sandarą, jame vykstančių fizikinių procesų įgijimą.
  • Suteikti žinias apie programinio produkto (programų sistemų, kompiuterių protokolų) kūrimą, informacinių technologijų gyvavimą bei jų įvairovę, paskirtį, teikiamas e. paslaugas.
  • Užtikrinti specifinių informatikos žinių įgijimą.
slide22

Verslo informatikos specialybės nauda

 • Naujų dinamiškų, tinklinių, bendrų verslo procesų formų kūrimą IKT ir skaitmeninių sistemų pagrindu, suteikiančių galių mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir bendruomenėms paskirstyti darbo organizavimą ir bendros darbo aplinkos kūrimą;
 • Verslo valdymo ir efektyvumo stebėjimo informacinių technologijų įvaldymu, kurios leistų vykdyti stebėseną (monitoringą) realiu laiku, teikiant efektyvią paramą verslo valdymo sprendimams.
pasiteiravimui pastaboms pasi lymams ra ykite e pa tu prof dalei dzemydienei daledz @mruni lt
Pasiteiravimui, pastaboms, pasiūlymams, rašykite e. paštu prof. Dalei Dzemydienei:daledz@mruni.lt
ad