Diagnoza spo eczna 2013
Download
1 / 49

DIAGNOZA SPO?ECZNA 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013. www.diagnoza.com Janusz Czapiński PAP konferencja prasowa 26.06.2013. NARODOWE CENTRUM NAUKI. Metodologia. 7 edycja od 2000 r. Realizacja w terenie marzec/kwiecień 2013 r. Próba gospodarstw domowych N=12 355, w tym N=9 140 z próby w 2011 r. (74%)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIAGNOZA SPO?ECZNA 2013' - colleen-wiggins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Diagnoza spo eczna 2013

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013

www.diagnoza.com

Janusz Czapiński

PAP konferencja prasowa 26.06.2013

NARODOWE CENTRUM NAUKI


Metodologia
Metodologia

 • 7 edycja od 2000 r.

 • Realizacja w terenie marzec/kwiecień 2013 r.

 • Próba gospodarstw domowych N=12 355, w tym N=9 140 z próby w 2011 r. (74%)

 • Próba indywidualnych respondentów (dostępnych członków gospodarstw domowych w wieku 16+ lat) N=26 307, w tym N= 18 020 z próby w 2011 r. (68%)


Diagnoza spo eczna 2013
Plan

 • Rezerwa prokreacyjna

 • Ogólnie jakość życia

 • System wartości

 • Praktyki religijne

 • Mikroekonomia

 • Zdrowie

 • Kapitał społeczny

 • Bezrobocie

 • Kultura

 • Patriotyzm lokalny

 • Emigracja zarobkowa

 • Identyfikacja polityczna


Diagnoza spo eczna 2013

Rezerwa prokreacyjna

Rezerwa prokreacyjna to obywatele, którzy nie mogą mieć, bądź rezygnują z pierwszego lub kolejnego dziecka

Rezerwa prokreacyjna stanowi 9,5 proc. populacji w wieku 16+ lat, więcej wśród kobiet (10,1 proc.) niż mężczyzn (8,8 proc.), najwięcej w grupie wieku 25-34 lata (23 proc.), następnie 35-44 lata (16,3 proc.) i najmłodszych (16-24 lata – 7,1 proc.). Wraz z wielkością miejscowości zamieszania rośnie udział rezerwy prokreacyjnej (wieś – 6,6 proc., miasta > 500 tys. – 15 proc.)


Diagnoza spo eczna 2013

Najważniejsze powody rezerwy prokreacyjnej wśród kobiet i mężczyzn osobiście dotkniętych tym problemem

Diagnoza spo eczna 2013

Powody rezerwy zamożnościprokreacyjnej

(procentowy udział we wszystkich wskazaniach)

Bezpłodność: kobiety – 20,6%, mężczyźni - 18,4%(+ brak partnera: kobiety – 18,8%), potencjalnie in vitro może dać ok 100 tys. dzieci (1/4 rocznej liczby urodzin żywych)


Diagnoza spo eczna 2013

Powody rezerwy zamożnościprokreacyjnej

(procentowy udział w powodach najważniejszych)


Diagnoza spo eczna 2013

Udział trudnych warunk zamożnościów bytowych w przyczynach rezerwy prokreacyjnej w przekroju zamożności gospodarstw domowych
Diagnoza spo eczna 2013

Odsetki wskazań w sześciu badaniach, od czego lub kogo zależało to, że miniony rok był dla respondenta udany lub nieudany (w próbach osób dorosłych)

Źródło danych: rok 1997 — Czapiński, 1998; lata 2000-2013 — Diagnoza Społeczna.


Diagnoza spo eczna 2013

Od kogo/czego zależało, że miniony rok w życiu zależało to, że miniony rok był dla respondenta udany lub nieudany (w próbach osób dorosłych)resp. należał do udanych


Diagnoza spo eczna 2013

System zależało to, że miniony rok był dla respondenta udany lub nieudany (w próbach osób dorosłych)wartości


Diagnoza spo eczna 2013

Praktyki religijne zależało to, że miniony rok był dla respondenta udany lub nieudany (w próbach osób dorosłych)Diagnoza spo eczna 2013

Procent gospodarstw domowych, których nie stać na zakup wystarczających ilości różnych artykułów żywnościowych w latach 2000-2013 r.


Diagnoza spo eczna 2013

Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego wystarczających ilości różnych artykułów żywnościowych w latach 2000-2013 r. użytku


Diagnoza spo eczna 2013

Procent gospodarstw posiadających oszczędności i odsetek gospodarstw z różną wysokością oszczędności wśród wszystkich posiadających oszczędności


Diagnoza spo eczna 2013

Odsetek gospodarstw z różną wysokością oszczędności wśród wszystkich posiadających oszczędności gospodarstw zadłużonych i odsetek gospodarstw o różnej wysokości zadłużenia wśród zadłużonychDiagnoza spo eczna 2013

Zasięg ubóstwa minimum egzystencji)Diagnoza spo eczna 2013

Dochód netto mężczyzn i kobiet w 9 grupach zawodowych przy kontroli wieku i wykształcenia (kobiety 79% zarobków mężczyzn)


Diagnoza spo eczna 2013

Dochód netto mężczyzn i kobiet w 9 grupach społeczno-zawodowych przy kontroli wieku i wykształcenia (kobiety 82% dochodu mężczyzn)


Diagnoza spo eczna 2013

Przeciętna liczba poważnych symptomów chorobowych i procent zadowolonych ze stanu własnego zdrowia w latach 2000-2013


Diagnoza spo eczna 2013

Nadużywający alkoholu i palacze procent zadowolonych ze stanu własnego zdrowia w latach 2000-2013


Diagnoza spo eczna 2013

 • Procentowy procent zadowolonych ze stanu własnego zdrowia w latach 2000-2013rozkład mężczyzn, kobiet i ogółem przez 7 kategorii wskaźnika BMI

Procentowy rozkład mężczyzn, kobiet i ogółem ze względu na rodzaj aktywności fizycznej


Diagnoza spo eczna 2013

Przeciętna wysokość wydatków procent zadowolonych ze stanu własnego zdrowia w latach 2000-2013w zł. na ochronę zdrowia gospodarstw, które takie wydatki poniosły w ostatnim kwartale


Diagnoza spo eczna 2013

Wydatki na zdrowie w 2011 i 2013 r. procent zadowolonych ze stanu własnego zdrowia w latach 2000-2013

* Przewidywane na podstawie wydatków gospodarstw domowych w I kwartale i zakładanych wpływów do NFZ


Diagnoza spo eczna 2013

Gdyby dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantowało poprawę dostępu do usług medycznych i ich jakości, to czy Pana(ni) gospodarstwo domowe byłoby gotowe wykupić takie ubezpieczenie?

2011

2013


Diagnoza spo eczna 2013

Kapitał społeczny poprawę dostępu do usług medycznych i ich jakości, to czy Pana(ni) gospodarstwo domowe byłoby gotowe wykupić takie ubezpieczenie?


Diagnoza spo eczna 2013

Odsetek bezrobotnych wśród osób aktywnych ekonomicznie według różnych kryteriów bezrobocia*

 • * Uwzględniono tylko te osoby, które wypełniły ankietę indywidualną, ponieważ jednym z kryteriów bezrobocia były dochody osobiste netto, o które nie pytano w kwestionariuszu gospodarstwa domowego; z tego też względu pominięto młodszych członków gospodarstw domowych.


Diagnoza spo eczna 2013

Odsetek według różnych kryteriów bezrobocia*gospodarstw domowych mających określoną wielkość księgozbioru w 2007, 2009, 2022 i 2013 r.

 • 47,7 proc. gd zakupiło w ostatnim roku jakieś książki inne niż podręczniki i instrukcje, z tego 38,7 proc. mniej niż 5, 62 proc. mniej niż 10, 86,4 proc. mniej niż 20.


Diagnoza spo eczna 2013

Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ostatnim roku z: (dane w procentach odpowiedzi)


Diagnoza spo eczna 2013

Procent bardzo zadowolonych z miejscowości zamieszkania powodu braku pieniędzy zrezygnować w ostatnim roku z:
Diagnoza spo eczna 2013

Kraje odbytej emigracji zarobkowej (2009 4 lata – 4,5%, 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)


Diagnoza spo eczna 2013

Która 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)partia polityczna jest Panu/i najbliższa?


Diagnoza spo eczna 2013

Procentowa przewaga sympatyk 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)ów PO nad sympatykami PiS (+) i sympatyków PiS nad sympatykami PO (-) wśród osób, które mają jakiekolwiek sympatie partyjne w 2013 r. (ogółem -1,7)

17,2

12

9,5

-19

-6,5

0,7

11,7

-3.6

-3

14

50,3

-20,3

-28

-3,8

12

-10,9

-43


Diagnoza spo eczna 2013

Przyczyny katastrofy smoleńskiej 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)


Diagnoza spo eczna 2013

Częstość wskazań 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)w procentach na zamach jako przyczynę katastrofy smoleńskiej w przekroju zwolenników różnych partii politycznych


Diagnoza spo eczna 2013

Ocena reform po 1989 r. 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)


Diagnoza spo eczna 2013

Ocena reform po 1989 r. w przekroju identyfikacji partyjnej 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)

NARODOWE CENTRUM NAUKI