pedagogiske retninger i v r tid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pedagogiske retninger i vår tid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Pedagogiske retninger i vår tid - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

Pedagogiske retninger i vår tid. Curriculum-bevegelsen Buber og dialogpedagogikk Humanistisk psykologi. Curriculum-bevegelsen. Mål å effektivisere hele skolearbeidet Skape en vitenskapelig sammenheng mellom læringsmål, innhold, metode, mediebruk og vurdering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pedagogiske retninger i vår tid' - colleen-sparks


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pedagogiske retninger i v r tid
Pedagogiske retninger i vår tid
 • Curriculum-bevegelsen
 • Buber og dialogpedagogikk
 • Humanistisk psykologi

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

curriculum bevegelsen
Curriculum-bevegelsen
 • Mål å effektivisere hele skolearbeidet
  • Skape en vitenskapelig sammenheng mellom læringsmål, innhold, metode, mediebruk og vurdering
   • Målformuleringen tillagt stor vekt
    • konkret og helst i atferdstermer
    • Nedbrytning i delmål
    • Analyserbare mål
   • Kriterier og framgangsmåten ved valg av stoff kunne variere stort
   • Nyttehensynet stod sterkt (jf.Spencer og Bobbit)
  • Påvirket av scientific management teorien

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide3
R. W. Tyler og mål-middel modellen:
 • Fire fundamentale spørsmål må besvares i læreplanutvikling og undervisning (Tyler-rasjonalen):

1. hvilke utdanningsmål bør skolen søke nå?

2. Hvilke læringserfaringer bør leges til rette for at disse måla kan nås?

3. Hvordan kan disse læringserfaringene organiseres mest mulig effektiv

4. hvordan kan vi vurdere om disse måla blir nådd?

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide4

Velge ut mål

1. studium av eleven

2. studium av tidas samfunnsliv

3. anbefalinger fra fagspesialister

Informasjonen skulle gjennomgå

filosofiske og psykologiske

vurderinger

Barne-

sentrert

Bygge på

vitenskapelig

grunnlag

Fag-

sentrert

Samfunns-

sentrert

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide5
Benjamin Bloom
  • Taksonomi som pedagogisk prinsipp, Systematisk progresjon
   • Kognitive mål i et taksonomisk hierarki
    • Viten, forståelse, Anvendelse, Analyse, Syntese og vurdering
   • Affektive mål: Ulik grad av internalisering av normer og holdninger
    • Være oppmerksom på normer
    • Reagere på normer
    • Akseptere normer

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide6
Jerome S. Bruner
  • Ledet viktig konferanse i Wood Hole
  • Viktig å få orden i begrepsverden
   • Lære struktur og kjernebegrep
   • Begynne tidlig, spiralprinsippet
   • Fremme lysten til å undersøke tingene
    • Learning by discovery
   • Bygge på et faglig fundament

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide7
Vurdering
  • Kritikk fra ulikt hold
   • Eleven ble til objekt
   • Følelsene kom ikke fram
   • Effektivt maktinstrument i hendene på maktapparatet
  • Positivt
   • Progresjon i opplæringa
   • Gjennomtenkte, målretta opplegg
   • Lære å forske

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide8
Finn tankene igjen
  • Undervisningsteknologi og dataopplegg
  • L97:mål på ulike nivå, betydningen å tenke vitenskapelig, oppdagende læring, progresjon
  • Blooms kognitive taksonomierer still going strong

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

martin buber 1878 1965 m te dialog pedagogikk
Martin Buber 1878-1965Møte/dialog-pedagogikk
 • Jeg-du filosofiens opphavsmann
 • Hovudtanker:
  • Den som bestemmer lovmessige sammen-henger individet går inn i, har makt
  • Relasjonen jeg-du, prinsippielt likeverdige
  • objektiv lovmessighet byttes ut med dialogisk forhold

likeverdige

du

jeg

ulikt forhold,

har makt

det

det = individet som objekt

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide10
Dialogisk forhold
  • individet får eksistens ved du-et; alt virkelig liv er møte (fellesskap)
  • jeg-du relasjonen er ikke kausal-mekanistisk betinget
  • mellom likeverdige personer
 • oppdragelse
  • Erkjenne forskjellen mellom jeg-du og eg-det forholdet
   • bipolar relasjon: oppdrageren sin vilje til å tjene den annen for hans skyld
   • Oppdragelse til selvstendighet
   • ledelse gjennom faglig autoritet og ikke ved å være autoritær.

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide11
Avviste både individualismen og kollektivismen
  • individualismen: seg selv nok
  • kollektivismen: ser bare samfunnet, glemmer mennesket
 • Sentral i amerikansk filosofi i 1960-70åra.
  • sosial ansvarskjensle (jf.Dewey)

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide12
Positivt
  • Dialogen i sentrum
  • Autoritet uten å være autoritær
  • Får fram at som mennesker er vi like
  • tilførte dypere forståelse
   • spenning frihet og norm
   • rasjonalitet og irrasjonalitet
   • sekulære og det religiøse
 • kritikk
  • Fraseprega bruk av å se eleven som subjekt
  • Overfladisk dialog
  • Kan bli påhekta at elevene alltid skal være subjekt

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide13

Humanistisk-psykologiskpsykologi:

Pedagogikk med terapeutisk sikte

 • Retningen blomstret i 1960- og 70-åra i USA, fram til 1980 i Norge
 • Den humanistisk psykologiske retningen ble fremmet av folk innen klinisk psykologi, sosialarbeid og rådgiving
  • ulike navn: humanistisk, eksistensialistisk eller fenomenologisk psykologi
  • A. Combs, A.Maslow og C.Rogers er kjente representanter

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide14
Rogers
  • barn ønsker å lære, må få frihet til det
  • læringa må være relevant til elevenes egne behov og hensikter
  • læring uten tvang
  • selvinitiert læring: lære å lære, hel-person læring
  • lære i en verden i forandring

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide15
personsentrert utdanning
 • Rogers lite opptatt av undervisningsmetoder
 • pensumsplanlegging, utvikling av lærerekspertise og bruk av teknologi har liten plass
 • anbefalte likevel to undervisningsstrategier:
  • sørge for at elevene har resurser tilgjengelige
  • bruke elever til veiledere
 • eleven har større ansvar for læringa
 • læreren: gjør læringa lettere, veileder og står som modell og viser følelser
 • tillit og empati

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide16
Involveringspedagogikk fikk gjennomslag i Norge
  • MOLIS-prosjektet rundt 1980
  • Klasseledelsestenking
 • Positivt
  • Fokus på andre sider enn bare det rasjonelle
  • Får fram at elever også er aktører
  • Lærer ferdigheter i mellommenneskelig kommunikasjon
  • Minker avstanden mellom lærer og elev

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80

slide17
Negativt
  • Mye føleri, farlig lek med folks indre
  • Kritisert for skjult manipulering
  • Det faglige kom i bakgrunnen

Harald Høie Pedagogiske retninger 1950-80