sosialisering etter olav dalland pedagogiske utfordringer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosialisering Etter Olav Dalland Pedagogiske utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosialisering Etter Olav Dalland Pedagogiske utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Sosialisering Etter Olav Dalland Pedagogiske utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Sosialisering Etter Olav Dalland Pedagogiske utfordringer. Definisjoner. ”Sosialisering betyr å gjøre sosial. Det innebærer at spedbarnet gradvis blir en voksen person, og som voksen sosialiseres denne personen inn i stadig nye roller og posisjoner ”, sier Dalland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosialisering Etter Olav Dalland Pedagogiske utfordringer' - seth-horne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sosialisering etter olav dalland pedagogiske utfordringer
SosialiseringEtter Olav DallandPedagogiske utfordringer

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

definisjoner
Definisjoner
 • ”Sosialisering betyr å gjøre sosial. Det innebærer at spedbarnet gradvis blir en voksen person, og som voksen sosialiseres denne personen inn i stadig nye roller og posisjoner”, sier Dalland
 • ”Sosialisering referer til prosessen hvor barnet utvikler seg som unikt individ, og på samme tid blir en del av sitt samfunn og kultur," sier Ivar Frønes i boka ”De likeverdige”.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

prim rsosialisering
Primærsosialisering
 • Foregår vanligvis i hjemmet. Foreldrene oppdrar barna slik at de skal kunne mestre livet.
 • Alternative arenaer:* fosterhjem/adoptivhjem* storfamilier/landsbyen

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

sekund rsosialisering
Sekundærsosialisering
 • Denne skjer i arenaer utenfor familien.* Barnehage* Skole* Venneflokken* Fritidsorganisasjon mm.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

ubevisst og bevisst sosialisering
Ubevisst og bevisst sosialisering
 • Tilpasning betyr å lære seg spillereglene uten å se at spillet kan diskuteres og forandres. Pliktoppfyllende er et godt uttrykk om en tilpasset person.
 • Danning er en kreativ prosess. Se forskjeller og sammenhenger mellom det særegne og det allmenne. Skifte perspektiv fra det politiske til det psykologiske, fra individ til samfunn.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

sosialisering til vernepleier
Sosialisering til vernepleier
 • kjennetegn
 • yrkesutøvelse
 • holdning
 • hjelpemidler
 • profesjonalitet

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

normalitet og avvik

34. 1

34.1

13.6

13.6

2.3

2.3

Normalitet og avvik
 • Normalitet er definert. Avvik er også definert. Uten normalitet, ingen avvik.

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

historiske avvik skole
Historiske avvik - skole
 • 1825 Den første norske spesialskolen - døveskole
 • 1881 Abnormskoleloven – for blinde, døve og åndssvake
 • 1915 Ny lov som avløste abnormskoleloven
 • 1951 Spesialskoleloven
 • 1955 Folkeskoleloven - hjelpeundervisning
 • 1959 Folkeskoleloven
 • 1969 Grunnskoleloven
 • 1975 "Integreringsloven"
 • 1998 Opplæringsloven (fra høsten 1999)

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

historiske avvik psykisk utviklingshemming
Historiske avvikpsykisk utviklingshemming
 • 1700-tallet – Dårekister
 • 1800-tallet – omgangslegd
 • 1848 – asyl for sinnsyke/åndssvake
 • 1898 Emma Hjort – pleie- og arbeidshjem Om Klæbu: ”et bunnmål for forakt og nedvurdering”
 • 1949 Åndssvakeloven og opprettelsen av sentralinstitusjonene
 • 1970 HVPU - Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i fylkeskommunal regi
 • 1991 Avvikling av HVPU – ansvar til kommunene
 • 2003 ”PU-bolig”, ”bolig”, ”sånn bolig”, dagaktivitetssenter, Vernet arbeidsplass, Vernet arbeid

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

stempling
Stempling
 • Stempling: den prosessen som foregår der mennesker blir utpekt eller definert som avvikere.
 • Stempling i vernepleierens arbeidsfelt:* psykisk utviklingshemmet* alkoholiker* ufør, trygdet * pleietrengende ?????

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

avvikskriterier
Avvikskriterier
 • at der rimelig klart definert hvilken normtype det avvikes fra
 • at avvikets sosiale sammenheng er klarlagt
 • at avviket registreres, reageres på og stemples
 • at avvikeren selv oppfatter seg som avviker

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

stigma brennemerke fra gresk
Stigma - brennemerke (fra gresk)
 • medfødt stigmaen tilpasser seg sin ufordelaktige situasjon samtidig som en lærer og tilegner seg de normer som de ikke kan leve opp til. F.eks. barn med funksjonshemming lærer om å være et barn med fh samtidig som det lærer hva som er et normalt barn
 • beskyttet stigmaEt barn blir beskyttet for informasjon om sitt stigma inntil et tidspunkt hvor beskyttelsen blir brutt. F.eks. Når det begynner i skolen
 • senere stigmaÅ bli stigmatisert seinere i livet (f.eks. syketrygdede som har vært yrkesaktive og personer på attføring), og å være potensielt stigmatisert og først oppdage det seinere i livet (f.eks. norskfødte kosovoalbanere)
 • institusjonelt stigmabarnehjem, fosterhjem, spesialskoler og spesialgrupper, beboer i vernet bolig, eller PU-bolig ? (Er det et godt uttrykk eller en god betegnelse ?), arbeidstaker i vernet industri ? Å være under attføring, dvs. tidligere i arbeid, så ute av arbeidslivet, og nå på vei inn igjen ?

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

normalisering
Normalisering
 • innebærer en normal døgnrytme
 • innebærer en normal ukerytme
 • innebærer en normal årsrytme
 • innebærer anledning til alders-adekvate opplevelser
 • innebærer deltakelse i bestemmelser om eget liv
 • innebærer en normal kontakt med annet kjønn
 • innebærer en normal økonomisk standard
 • innebærer et normalt bosted

Nirje – ref i Askheim: fra normalisering til empowerment 2003

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

verdsetting av sosial rolle
Verdsetting av sosial rolle
 • Bevissthet mot det ubevisste
 • Positive bilder og oppfatninger
 • Etablerte oppfatninger og forventninger
 • Rolleforventninger
 • Utvikling av personlig kompetanse
 • Relevans, effekt og sammenheng mellom mål og tjenester
 • Identifisering av verdsatte og devaluerte
 • Imitasjon og modell-læring
 • Sosial integrasjon og deltakelse
 • ”Positiv kompensasjon” for devaluert statusWolfensberger - ref i Askheim: Fra normalisering til empowerment Gyldendal 2003

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

empowerment indipendent living
Empowerment/Indipendent living
 • Normalisering og verdsetting av sosiale roller møter motbør – det er hjelpe-apparatets begreper bassert på avvik. Og hjelpeapparatet fungerer ikke vennlig overfor brukerne.
 • Empowerment framstår som et markedsliberalistisk krav hvor de funksjonshemmede tar makten og krever sin rett.
 • Indipendent living fører til andre roller for omsorgsarbeideren. Men hvilke ?

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

nye roller empowerment og indipendent living
Nye roller Empowerment og Indipendent living

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

internettlenker
Internettlenker
 • http://www.uib.no/kul/presentasjon/artikler/solvangbt.htm
 • http://home.online.no/~nqureshi/tidsskrifter/AF20-Stigmatisering%20og%20mestring.htm
 • http://web.hil.no/kryssningsprosjektet/prosjektdok/Presentasjon%20av%20kryssildsprosjektet%20for%20bv-l%c3%a6rere%20nov%202002-webversjon.ppt
 • http://www3.who.int/icf/beginners/bg.pdfBegynnerside om ICF: Functioning, Disability and Health
 • http://www.hf.hio.no/fysio/studenter/1aar/2003-2004/Undervisning/icf_2003.htm Norsk innføring
 • http://www.rehab-nor.no/Metverk.PDFPraktisk rehabarbeid
 • http://www.netf.no/artikler/ICIDH-2.htm
 • http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfmICF hovedside

Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen