Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WELKOM! GroenDichterbij PowerPoint Presentation
Download Presentation
WELKOM! GroenDichterbij

WELKOM! GroenDichterbij

196 Views Download Presentation
Download Presentation

WELKOM! GroenDichterbij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WELKOM! GroenDichterbij InterLimburgse NME-dag 21 november 2013 Wim Ruis, IVN Brabant

  2. Groene buurtinitiatieven….voor ieder wat wils voor de ontmoeting in de buurt………. voor de natuur……… voor spelende kinderen …… voor zorg en gezondheid ……. voor gezond en lekker eten

  3. Groene buurtinitiatieven….in allerlei smaken en kleuren Speelgroen, adoptiegroen, buurtmoestuin, pluktuin, vlindertuin, buurtakker, generatietuin, daktuin, gevelgroen, scharrelgroen, mobiele boomgaard, ……..

  4. Ruim 600 groene buurtprojecten zijn aangesloten bij Groen Dichterbij • Elke provincie heeft één icoonproject • Aanstaande zaterdag jurering voor nieuwe icoonprojecten 2014 • Groendichterbij is een netwerk en een kennisbank • In Limburg regionale ontmoetingen

  5. Wie ben jij? Deel met buurvrouw of buurman: waar ben jij mee bezig als het gaat over groen in de buurt? Wil je zelf aan de slag met een initiatief of wil je initiatieven ondersteunen? Welke vraag of idee heb jij en hoe kunnen we jou in deze workshop helpen? Wie zijn wij?

  6. Over de kansen en de beren!

  7. Wat kun jij doen? • Stimuleren van groene buurtinitiatieven. Hoe? • Ondersteunen initiatief met advies, cursus, educatie. Wat?