pogram obuke za interne revizore l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pogram obuke za interne revizore PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pogram obuke za interne revizore

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Pogram obuke za interne revizore - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Pogram obuke za interne revizore . Marija Matek, Koordinator obuke za internu reviziju, Ministarstvo finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju - Hrvatska , Ohrid , septembar 26 – 29. 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pogram obuke za interne revizore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pogram obuke za interne revizore

Pogram obuke za interne revizore

Marija Matek,

Koordinator obuke za internu reviziju, Ministarstvo finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju - Hrvatska,

Ohrid, septembar 26 – 29. 2011.

sistem za obuku i sertifikaciju koji je predstavljen u moldaviji
Sistem za obuku i sertifikaciju koji je predstavljen u Moldaviji

Moldavija – Cristina Scerbina

Mađarska – Edit Nemeth

Hrvatska – Marija Matek

Bugarska – Svilena Simeonova

harmonizovan model obuka sertifikacija i ema za karijerni razvoj
Harmonizovan model: obuka, sertifikacija i šema za karijerni razvoj

CGAP

SPEC

CAE

Specijalizovani i visoko kvalifikovani

Nivo 2 - Sertifikacija

Stariji interni revizori

Jedna godina iskustva

Nivo 1 - Diploma

Mlađi interni revizori

Priprema na nacionalnom nivou

Ljudski resursi javne uprave

Izvor: Izveštaj - Frederic 01/04/2009

slide4

Jedna godina iskustva

NIvo 1 – Diploma

Mlađi interni revizori

Modul 1 –

Upravljanje javnim sektorom,

pravni i institucionalni

sistem upravljanja

javnim finansijama (1w)

Modul 3 –

Ciljevi, rizici i kontrola

sistema i procesa

u javnom

sektoru (2w)

Modul 4 –

Simulacija interne

revizije (1w)

Modul 2 –

Standardi

i metodologija za

internu reviziju (2w)

Priručnik

za

IR

Korpus znanja

slide5
Upravljanje javnim sektorom – interna revizija

Principi OECD za dobro upravljanje

PIFC

Centralna jedinica za harmonizaciju

Interna revizija

Standardi za IR

IPPF

FMC

Upravljačka odgovornost

Budžetski ciklus(1h)

Priprema

Izvršenje

Izveštavanje

Uloga interne revizije

Javne nabavke (1h)

Spoljna revizija

Ostale funkcije

Inspekcija

Ostale usluge supervizije/nadzora

Modul 1 – Upravljanje javnim sektorom,

pravni i institucionalni sistem

upravljanja javnim finansijama

(1w)

slide6
Etika

Etički kodeks za zaposlene u administraciji

Etički kodeks za internu reviziju

Standardi za internu kontrolu

INTOSAI IC standardi za javni sektor

Koncept modela COSO

Okruženje

Upravljanje rizikom

Informisanje i komunikacija

Kontrolne aktivnosti

Monitoring/praćenje

Interna revizija

Model COSO povezan sa zakonodavnim okvirom zemlje

Modul 1 – Upravljanje javnim sektorom,

pravni i institucionalni sistem

upravljanja javnim finansijama

(1w)

slide7
Pravni okvir i standardi za internu reviziju (detaljno)

Nacionalni pravni okvir

Nacionalni standardi za internu reviziju

IPPF

Misija, uloga i funkcija

Povelja interne revizije

Metodologija/priručnik za internu reviziju

Planiranje interne revizije

Područje revizije (univerzum)

Metodologija za procenu rizika

Softver

Strateški

Veza sa procesom upravljanja rizikom

Veza sa planovima organizacije

Prioriteti rukovodstva

Godišnji

Budžetiranje interne revizije

Ljudski resursi

Finansije

Ostali resursi

Modul 2 –

Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)

slide8
Najčešća pitanja/odgovori

Primeri

Vršenje interne revizije

Usluge interne revizije

Zahtevi za proveru

Regularnost/usklađenost

Učinak

Savetodavni zahtevi

Pristup reviziji-opseg

Na temelju sistema (pristup)

Okrenut transakcijama

Finansijski (ne za IR)

Informatički

Okrenut planiranju i preliminarnim aktivnostima

Procena rizika

Revizijski nalaz – primer SIGMA

Procena interne kontrole

Alati i tehnike

Uzimanje uzoraka

Testiranje

Komunikacije

Razgovor

Radna dokumenta

Standardni obrasci

Stalni registar (dosije)

Tekući registar

Procenjivanje dokaza

Najčešća pitanja/odgovori

Primeri

Izveštaji interne revizije

Pojedinačni izveštaji

Module 2 –

Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)

slide9
Nacrt izveštaja

Struktura

Vremenski okvir/faze

Linije izveštavanja

Finalni sastanak

Akcioni plan

Odgovor rukovodstva

Konačni izveštaj

Nastavak

Ostali izveštaji

Godišnji izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju

Godišnji izveštaj interne revizije rukovodstvu

Godišnje mišnjenje o internoj kontroli

Ostali periodični izveštaji

Najčešća pitanja/odgovori

Primeri

Ocena kvaliteta i program za unapređenje interne revizije

Modul 2 –

Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)

slide10
QA and improvement programme

Capability model IIA-level 2

Key Performance Indicators

Tools and techniques

Internal

QA for individual audits

Peer review

External

CHU annual

Other bodies

Module 2 –

Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)

slide11
Budžetski ciklus

Priprema

Budžetska klasifikacija

Izvršenje

Sistem računovodstva

Upravljačko računovodstvo-izborno

Računovodstvo troškova

Plate

Sitni troškovi

Izveštavanje

Finansijsko izveštavanje

Ostali izveštaji

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Izborno (za 2. nivo)

Planiranje i programiranje (izborno)

Strateško

Ključni pokazatelji učinka- razumevanje

Videti: sistem praćenja (izborno)

Programsko budžetiranje (izborno)

Godišnje

Module3 –

Ciljevi, rizici i kontrola sistema i procesa u javnom sektoru (2w)

slide12
Upravljanje projektima (izborno)

Fondovi EU

Sistem monitoringa (izborno)

Grantovi i subvencije (izborno)

Informatički sistem (intro) (izborno)

Sistemi upravljanja informacijama na nivou države

COBIT

ISO 27000

Modul 3 –

Ciljevi, rizici i kontrola sistema i procesa u javnom sektoru (2w)

slide13
Studija slučaja

Praktična obuka

Komunikacije i izveštavanje o internoj reviziji

Modul 4 –

Simulacija interne revizije (1w)

teme za budu e radionice
Teme za buduće radionice

CGAP

SPEC

CAE

Specijalizovani i visoko kvalifikovani

Nivo 2 - Sertifikacija

Stariji interni revizori

 • Alati za umrežavanje Centralne jedinice za harmonizaciju
 • Obuka rukovodilaca jedinice za internu reviziju
 • Kontinuirani profesionalni razvoj internih revizora
 • E-učenje – virtuelna biblioteka
 • Mentorstvo u vršenju revizije
 • Postupak pismenog ispita
 • Zadržavanje sertifikovanih internih revizora
 • Smernice i instrukcije za obuku
 • Uloga interne revizije u sprečavanju korupcije