slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen. Overgang Fagskole - Høgskole. Bergen tekniske fagskole – HiB, Avdeling for ingeniørutdanning Grunnlag: Lov om universiteter og høgskoler gir mulighet for avkorting av studietid, jf §3.4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen' - cleatus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Karl Olav Nummedal

Avdeling for ingeniørutdanning

Høgskolen i Bergen

overgang fagskole h gskole
Overgang Fagskole - Høgskole
 • Bergen tekniske fagskole –

HiB, Avdeling for ingeniørutdanning Grunnlag:

  • Lov om universiteter og høgskoler gir mulighet for avkorting av studietid, jf §3.4
  • I Odelstingprop. nr. 32 (2002-2003): Lov om fagskoleutdanning, heter det fra dep. :
slide3
Ot.prp. nr. 32

(2002-2003)

1

Pkt. 4.5

 • Departementet mener det vil være naturlig og hensiktsmessig at fagskoleutdanning kan gi uttelling innenfor samme fagområde i universitets- og høyskolesystemet. Det må foretas vurderinger av i hvor stor grad utdanningene dekker tilsvarende innhold.
ot prp nr 32 2002 2003 2
Ot.prp.nr. 32(2002-2003)2
 • Slike vurderinger må det være opp til de enkelte utdanningstilbydere og fagmiljøer å utføre, og vurdering og beslutning må gjøres av den enkelte utdannings-institusjon i høyere utdanning, da myndighet til dette etter universitets- og høyskoleloven ligger hos den enkelte institusjon.
arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe
 • Fagområde: Elkraftteknikk
 • Analyse basert på erfaring fra dagens modell:

- 2 år : Bergen tekniske fagskole

- 3 år : Avdeling for ingeniørutdanning, HiB

 • Resultat:

- Overlapping i fag og emner

- Unødvendig lang studietid

studietilpasning ved overgang fra btf til hib
Studietilpasning ved overgang fra BTF til HiB
 • Forslag for Elkraftteknikk:
 • 60 sp fagreduksjon for elkraftstudenter ved Bergen tekniske fagskole som går videre på elkraftstudiet ved Høgskolen i Bergen.
fag 1 r ved hib kombinasjon av 1 og 2 r ved st retningen
Fag 1. år ved HiB(Kombinasjon av 1. og 2. år ved st.retningen)

St.poeng Høst/Vår

 • FOA052 Kjemi og miljø 10 H
 • FOA150 Matematisk analyse og vektoralgebra 10 H
 • TOE153 Elektriske installasjoner 10 H
 • FOA032 Fysikk for elektro 10 V
 • TOE002 Grunnleggende elektro II 10 V
 • FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk 5 V
 • TOE003 Lineære systemer 5 V
 • Fag 1.studi
fag 2 r ved hib ordin rt 3 r ved studieretningen
Fag 2. år ved HiB(Ordinært 3. år ved studieretningen)

St.poeng Høst/Vår

 • TOE154 Kraftelektronikk og elektriske motordrifter 10 H
 • TOE155 Elverksanlegg og høyspenningsteknikk 10 H
 • FOA062 Videregående analyse og lineær algebra 10 H
 • FOA042 Nyskapning og entreprenørskap 5 V
 • Valgfag 10 V
 • Hovedprosjekt 15 V
studieendringer fagskole
Studieendringer fagskole

Fra Arbeidsgruppen :

 • Fagskolestudentene må heve kompetansen innen datateknikk før overgang. Samme pensum som tilsvarende fag ved HiB.
 • Fagskolen må gi tilbud om et ekstra kurs i matematikk som tilsvarer 3 MX.
oppsummering 1
Oppsummering1
 • Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning, godkjenner at studenter med elkraftteknikk fra teknisk fagskole godskrives 60 sp ved bachelorutdanning, studieretning Elkraftteknikk, så fremt vilkår for innpassing er oppfylt.
oppsummering 2
Oppsummering2
 • Den toårige ingeniørutdanningen i elkraftteknikk gir graden Bachelor i ingeniørfag.
 • Studenter fra teknisk fagskole må ha snittkarakter på minimum C for fag det gis fritak i.
 • Dekan fastsetter for hvert studieår antall studenter som kan taes opp på dette grunnlag.
ad