slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MESKENLERDE ELEKTR?K TES?SATLARINDAN YA DA ELEKTR?KL? C?HAZLARDAN KAYNAKLANAB?LECEK YANGIN R?SKLER?N?N ANAL?Z? PowerPoint Presentation
Download Presentation
MESKENLERDE ELEKTR?K TES?SATLARINDAN YA DA ELEKTR?KL? C?HAZLARDAN KAYNAKLANAB?LECEK YANGIN R?SKLER?N?N ANAL?Z?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

MESKENLERDE ELEKTR?K TES?SATLARINDAN YA DA ELEKTR?KL? C?HAZLARDAN KAYNAKLANAB?LECEK YANGIN R?SKLER?N?N ANAL?Z? - PowerPoint PPT Presentation


  • 228 Views
  • Uploaded on

MESKENLERDE ELEKTRİK TESİSATLARINDAN YA DA ELEKTRİKLİ CİHAZLARDAN KAYNAKLANABİLECEK YANGIN RİSKLERİNİN ANALİZİ. Öğr. Gör. Mehmet Cem ŞENGÖZ , Teknik Bilimler M.Y.O. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa MERDAN , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Süleyman Demirel Üniversitesi. 1. AŞAMA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MESKENLERDE ELEKTR?K TES?SATLARINDAN YA DA ELEKTR?KL? C?HAZLARDAN KAYNAKLANAB?LECEK YANGIN R?SKLER?N?N ANAL?Z?' - clayton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MESKENLERDE ELEKTRİK TESİSATLARINDAN YA DA ELEKTRİKLİ CİHAZLARDAN KAYNAKLANABİLECEK YANGIN RİSKLERİNİN ANALİZİ

Öğr. Gör. Mehmet Cem ŞENGÖZ, Teknik Bilimler M.Y.O. Akdeniz ÜniversitesiProf. Dr. Mustafa MERDAN, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Süleyman Demirel Üniversitesi

slide2

1. AŞAMA

(Rapor Değerlendirmesi)

Ocak 2005 ve Kasım 2010 yılları arasında meydana gelen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından da olaya ilişkin olarak düzenlenen “Yangın Raporları” nın incelenmesi ve elektrik enerjisi ile ilgisi olabilecek sonuçların çıkartılması

2 a ama saha al mas
2. AŞAMA(Saha Çalışması)

1.Aşamadan elde edilen sonuçların ışığında, iki mahallede (biri eski diğeri yeni) istatistiksel çalışmalar yapıp; “meskenlerde elektrik enerjisinin kullanımından kaynaklanabilecek yangın risklerinin belirlenmesi”

1 a ama ile elde edilen sonu lar
1. Aşama ile elde edilen sonuçlar:

1- 5 yıllık genel yangın istatistiği,2- ENY’lerin en çok meydana geldiği bölgeler,3- ENY’lerin en çok meydana geldiği yerler4- ENY’lerin meydana gelme nedenleri5- ENY’lerin meydana geldiği iç mekânlar ve miktarları,6- İç mekânlarda en fazla meydana gelen yangın nedenleri,7- ENY’lerin mevsimlerle ilgisi,

slide16

2. AŞAMA(Saha Çalışması – Abone)

Bina yaş ortalamasının 20 ve üzerinde olduğu Altındağ ve Yıldız Mahallelerinde de rastgele seçilen 322 apartmanda anket çalışması yapılmıştır. Bina yaş ortalamasının 20 ve üzerinde alınmasının nedeni ise 16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 52. Maddesinin C Bölümü viii. kısmında yer alan Bağlama Aygıtları ”[3] ile ilgili meskenlerde uygulanması gereken proje kuralının bu tarihten önceki binalarda uygulanmamış olmasıdır.

banyo ve klima kullan m ndan dolay eny riski ta yan abonelerin oranlar
Banyo ve klima kullanımından dolayı ENY riski taşıyan abonelerin oranları

Banyo şofbeni ve klima kullanılırken sigortaları sürekli atan aboneler potansiyel elektrik nedenli yangın risk’i taşıyan abone olarak düşünülmüştür

slide19
Elektrikli ısıtıcı kullanımından ve tesisatında tadilat yaptırmadığından dolayı ENY riski taşıyan abonelerin oranları
slide20

2. AŞAMA(Saha Çalışması – Bina)

Yapı Bağlantı Hatlarının Durumu

Yıldız Mahallesinde 167 ve Altındağ mahallesinde ise 287 apartmanda yapı bağlantı hatlarının ve bina içi hatlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2005 yılında yayınlanan “Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları ile Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar” yönetmeliğine [4] ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine [3] göre uygunluklarını incelemek içinde bir çalışma yapılmıştır.

y ld z mahallesinde yap ba lant hatlar n n durumu
Yıldız Mahallesinde Yapı Bağlantı Hatlarının durumu

Bina yaş ortalaması 23,04 olarak hesaplanmıştır.

alt nda mahallesinde yap ba lant hatlar n n durumu
Altındağ Mahallesinde Yapı Bağlantı Hatlarının durumu

Bina yaş ortalaması 28.89 olarak hesaplanmıştır

sonu ve tart ma
Sonuç ve Tartışma

Yapılan bu çalışma ile Antalya ilinde 5 yıllık süre içerisinde meydana gelen 11840 adet yangının 3380 kadarının ev ve işyeri yangını olduğu görülmüştür.

Bu yangınların ise 901 adet’inin elektrik nedenli olduğu düşünülmüştür.

Bu yangınlar incelendiğinde, elektrik tesisatlarından ve elektrikli cihazlardan kaynaklanan 25 farklı neden belirlenmiştir.

slide29

Evlerimizde sürekli olarak kullandığımız elektrikli 14 adet cihazdan kaynaklanan 420 adet yangın ile karşılaştığımızı görmekteyiz. Bu rakam ise Antalya da her yıl yaklaşık olarak 84 adet elektrikli cihaz nedenli yangın olduğunu göstermektedir.

slide30

Yangınların en çok;

321 adet ile apartman dairelerinde,

225 adet ile işyerlerinde,

137 adet ile de gecekondularda

meydana geldiği görülmüştür.

slide31

Yangınların meydan geldiği iç mekânlarda da sırasıyla;

202 adet bina ortak kullanım alanlarında,

190 adet evlerde salonlarda,

139 adet çalışma ofislerinde ENY meydana gelmiştir. Bunların yanı sıra iç mekânlar da;

93 adet banyoda,

77 adet mutfakta,

49 adet yatak odasında

ENY meydana gelmesi ise önemli görülebilecek sonuçlardır

slide32

Bu sonuçlar referans alınarak; Yaşam alanlarında elektrik nedenli yangın risklerinin azaltılması için, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, öncelikle ortalama 10 yaş ve üzeri binalarda elektrik tesisatlarında tadilata gidilmesi zorunluluğu getirilmelidir. Tadilat maliyetlerinin mesken sahiplerine ekonomik açıdan ağır yükümlülükler getirmemesi için bankalarla yapılacak görüşmeler sayesinde uzun vadeli kredi temini sağlanabilir.

slide33

T.C. Millî Eğitim Bakanlığınca ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine bir yarıyıl süresince konulacak “ Elektrik Nedenli Yangınlar ve Alınacak Önlemler” adlı bir ders aracılığıyla konu hakkında bilgi verilmesi sağlanmalıdır.

Yerel yönetimler aracılığıyla evlerdeki elektrik nedenli yangın tehlikelerinin azaltılması için ev kadınlarına yönelik elektrikli cihazların kullanımları ile ilgili bir ücretsiz eğitim faaliyeti yürütülmelidir. Bu faaliyet için Amerika Birleşik devletlerinde aynı konu çerçevesinde yapılan çalışmalar referans alınabilir.

slide34

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ülke genelinde elektrikli cihaz üretimi ve satışı yapan tüm firmalara, sattıkları ürünlerin elektrikli tesisat kısımlarının 2 yılda bir (ücretli ya da ücretsiz) bakımlarını yapma zorunluluğu getirilmelidir.

TS HD 60364–1 (Alçak gerilim elektrik tesisleri) …7

ve benzeri standartlara uyum zorunluluğunun da proje hazırlama esasları yönetmeliğine ya da binalarda yangından korunma yönetmeliğine dahil edilmesinde yarar görülmektedir.

slide35

Kaynaklar

[1] Hall, J.R., Bukowskı, R., Gomberg, A., Analysis of Electrical Fire Investigations in Ten Cities., U.S. Goverment Printed Office., NB-SIR 83-2803. 68p Washington DC ., 1983.

[2] Şengöz, M. C., Meskenlerdeki Elektrik Tesisatlarından Kaynaklanan Yangınların İncelenmesi ve Yangın Risk Analizinin Yapılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 132 s, Isparta., 2011.

[3] Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği. ,TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası.,104s., Ankara., 2005

[4] Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları ile Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yayını. ,7., 12s., Ankara., 2005

[5] Hall, J.R., Bukowskı, R., Gomberg, A., Analysis of Electrical Fire Investigations in Ten Cities., U.S. Goverment Printed Office., NB-SIR 83-2803. 68p Washington DC., 1983.

[6] TS HD 60364–1. Alçak Gerilim Elektrik Tesisleri– Bölüm 1: Ana Prensipler, Genel Karakteristiklerin Değerlendirilmesi ve tarifler., Türk Standartları Enstitüsü., Ankara., 2010.

[7] HOME ELECTRICAL Safety Checklist., U.S. Consumer Product Safety Commission., Bethesda., U.S. , 2008.