Organisatie van het volwassenenonderwijs
Download
1 / 52

ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS. Organisatie van het volwassenenonderwijs. Indeling volwassenenonderwijs Onderwijsbevoegdheid centra Organisatie aanbod Toelatingsvoorwaarden Evaluatie & studiebekrachtiging Ondersteuningsstructuur Kwaliteitszorg. Indeling volwassenenonderwijs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANISATIE VAN HET VOLWASSENENONDERWIJS' - clarke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Organisatie van het volwassenenonderwijs1
Organisatie van het volwassenenonderwijs

 • Indeling volwassenenonderwijs

 • Onderwijsbevoegdheid centra

 • Organisatie aanbod

 • Toelatingsvoorwaarden

 • Evaluatie & studiebekrachtiging

 • Ondersteuningsstructuur

 • Kwaliteitszorg


Indeling volwassenenonderwijs
Indeling volwassenenonderwijs

(Vanaf 1 september 2007)


Indeling volwassenenonderwijs 1
Indeling volwassenenonderwijs (1)

 • 3 aaneensluitende niveaus:

  • Basiseducatie (BE)

  • Secundair volwassenenonderwijs (SVWO)

  • Hoger beroepsonderwijs (HBO)


Indeling volwassenenonderwijs 2
Indeling volwassenenonderwijs (2)

 • Basiseducatie

  • niveau basisonderwijs en 1ste graad voltijds secundair (behalve NT2 en talen)

  • 7 leergebieden

  • eindtermen en basiscompetenties


Indeling volwassenenonderwijs 3
Indeling volwassenenonderwijs (3)

 • Secundair volwassenenonderwijs

  • niveau 2de en 3de graad voltijds SO (behalve NT2 en talen)

  • 31 studiegebieden

  • (specifieke) eindtermen en basiscompetenties

  • geen indeling in onderwijsvorm en graden, geen vakken


Indeling volwassenenonderwijs 4
Indeling volwassenenonderwijs (4)

 • Hoger beroepsonderwijs

  • niveau hoger onderwijs (niet bachelor of master)

  • 6 studiegebieden (analogie HO)

  • beroepsgerichte opleidingen

  • basiscompetenties

  • afstemming decreet lerarenopleiding


Onderwijsbevoegdheid centra
Onderwijsbevoegdheid centra

(Vanaf 1 september 2007)


Onderwijsbevoegdheid centra 1
Onderwijsbevoegdheid centra (1)

 • Centra voor basiseducatie (CBE)

  • Verplicht

   • organisatie opleidingen BE (uitz. leergebied talen)

   • organisatie leertrajectbegeleiding (LTB)

     schooljaar 2007-2008: individueel plan

   • uitreiking van rechtswege geldende studiebewijzen

  • Optioneel

   • organisatie opleidingen leergebied talen

   • organisatie openleercentra (OLC)

   • organisatie activerings- & keuzebegeleidingsactiviteit (A&K)

    • schooljaar 2007-2008: huidige aanvraagprocedure


Onderwijsbevoegdheid centra 2
Onderwijsbevoegdheid centra (2)

 • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)

  • organisatie opleidingen SVWO of HBO (mits onderwijsbevoegdheid)

  • organisatie OLC

  • organisatie A & K

  • organisatie LTB

  • assessment titel beroepsbekwaamheid

  • evaluatie afstandsonderwijs

  • regionale examencommissie (enkel CVO met algemene vorming)

  • uitreiking van rechtswege geldende studiebewijzen


Organisatie aanbod
Organisatie aanbod

(Vanaf 1 september 2007)


Organisatie aanbod 1
Organisatie aanbod (1)

 • Resolute keuze voor modulaire structuur

  • leerstof in modules

  • een of meer modules = opleiding

  • door VR goedgekeurde opleidingsprofielen


Organisatie aanbod 2
Organisatie aanbod (2)

 • Een opleidingsprofiel (OP) bevat:

  • het minimale aantal lestijden van de opleiding

   • VR kan afwijken voor specifieke doelgroepen

 • het aantal modules

 • het minimale aantal lestijden van de module(s)

 • verdeling (specifieke) eindtermen of basiscompetenties over modules


Organisatie aanbod 3
Organisatie aanbod (3)

 • Ontwikkelingsprocedure OP:

  • voordracht stuurgroep (VOCVO & PBD)

   • jaarlijks vóór 30 juni aan entiteit ILSVO

  • advies VLOR en entiteit Curriculum

   jaarlijks vóór 30 oktober

  • goedkeuring door VR

   • implementatie daaropvolgende schooljaar

  • goedgekeurde OP

   http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/


Organisatie aanbod 4
Organisatie aanbod (4)

OVERGANGSMAATREGEL 1

 • Lineaire opleidingen en voorlopige modulaire structuurschema’s  rangschikking onderwijsvorm en graad


Organisatie aanbod 5
Organisatie aanbod (5)

OVERGANGSMAATREGEL 2

 • Afbouw bestaande lineaire opleidingen en voorlopige modulaire structuurschema’s

  • indien goedgekeurde OP op 1/09/2007  uiterlijk 1/09/2009

  • Indien geen goedgekeurde OP op 1/09/2007  uiterlijk 01/09/2012 ontwikkeling door stuurgroep


Organisatie aanbod 6
Organisatie aanbod (6)

OVERGANGSMAATREGEL 3

 • Ambtshalve concordantie lineaire opleidingen  goedgekeurde OP

  • CVO dient voorstel van concordantie in bij afdeling VO vóór 31 januari 2008

  • inspectie VWO adviseert vóór 30 maart 2008

  • gunstig advies = ambtshalve toekenning onderwijsbevoegdheid vanaf 1 september 2008


Organisatie aanbod 7
Organisatie aanbod (7)

 • Aanwending onderwijstijd

  • VR bepaalt de verlofregeling & aanwending onderwijstijd

  • centrum 40 weken administratief open

  • start module naar keuze

  • Aantal geplande lestijden = aantal lestijden OP (afwijking max 8%)

  • effectief volume opdracht leraar op weekbasis < 125 procent van betrekking op weekbasis

   • afwijking mits schriftelijk akkoord leraar


Organisatie aanbod 8
Organisatie aanbod (8)

 • Flexibele onderwijsvormen

  • Gecombineerd onderwijs

  • Contractonderwijs

  • Maatwerk


Organisatie aanbod 9
Organisatie aanbod (9)

 • Gecombineerd onderwijs

  • CBE / CVO

  • Combinatie van contact- en afstandsonderwijs

  • Financiering/subsidiëring: 120%

  • Criteria:

   • min 25% contactonderwijs

   • één of meer modules van goedgekeurd OP

   • cursusmateriaal/didactisch materiaal -> multimediaal gebruik

   • duidelijk omschreven evaluatievorm

   • cursistenopvolgsysteem


Organisatie aanbod 10
Organisatie aanbod (10)

 • Aanvraagprocedure:

  • indienen dossier uiterlijk 2 maanden vóór aanvang

   ! Aanvang op 1/09 = indienen dossier op 15/05

    Afdeling Volwassenenonderwijs

  • minister keurt aanvraag goed of af op advies van de inspectie

  • inspectie gaat ter plaatse na of doelstellingen worden bereikt

   • JA: verlenging voor 5 opeenvolgende schooljaren

   • NEEN: aanvraagprocedure


Organisatie aanbod 11
Organisatie aanbod (11)

Overgangsmaatregel - projecten op 1/9/2007

 • reeds goedgekeurd: ambtshalve opnieuw onderzoek inspectie

 • reeds ingediend: advies inspectie

 • nog in te dienen: uiterste indieningstermijn = 30 juni

   toetsing aan criteria zoals opgenomen in het decreet

 • Reeds goedgekeurde projecten voor 06-07 en 07-08 lopen verder


Organisatie aanbod 12
Organisatie aanbod (12)

 • Contractonderwijs

  • CBE / CVO

  • Erkend niet-gefinancierd / -gesubsidieerd onderwijs  certificering

  • Niet-erkend niet-gefinancierd / -gesubsideerd onderwijs  géén certificering


Organisatie aanbod 13
Organisatie aanbod (13)

 • Maatwerk

  • CBE

  • niet-erkend gesubsidieerd onderwijs

  • criteria:

   • voldoet aan wettelijke bepalingen decreet VWO

   • op vraag van derden

   • ten minste 6 cursisten

   • eindtermen of basiscompetenties uit leergebieden

   • duur in verhouding met doelstellingen

   • duidelijk omschreven evaluatievorm

     géén certificering


Organisatie aanbod 14
Organisatie aanbod (14)

 • Aanvraagprocedure

  • indienen dossier uiterlijk 1 maand vóór aanvang

   ! Aanvang op 1/09 = indienen dossier op 15/05

    Afdeling Volwassenenonderwijs

  • minister keurt binnen 10 werkdagen na ontvangst de aanvraag, op advies van de inspectie, goed of af


Toelatingsvoorwaarden
Toelatingsvoorwaarden

(Vanaf 1 september 2007)


Toelatingsvoorwaarden 1
Toelatingsvoorwaarden (1)

 • Basiseducatie

  • voldaan aan deeltijdse leerplicht

   • 18 jaar

  • Alfabetisering NT2, NT2 en talen: voldaan aan voltijdse leerplicht

    16 jaar


Toelatingsvoorwaarden 2
Toelatingsvoorwaarden (2)

 • Secundair volwassenenonderwijs

  • voldaan aan voltijdse leerplicht

    16 jaar

  • studiegebied algemene vorming: voldaan aan deeltijdse leerplicht

    18 jaar


Toelatingsvoorwaarden 3
Toelatingsvoorwaarden (3)

 • Hoger beroepsonderwijs

  • voldaan aan deeltijdse leerplicht

    18 jaar

  • in bezit van één van studiebewijzen in art. 34, §1, decreet VWO

  • afwijkende toelatingsvoorwaarden:

   • humanitaire redenen

   • medische, psychische of sociale redenen

   • algemeen niveau, getoetst door toelatingsproef


Toelatingsvoorwaarden 4
Toelatingsvoorwaarden (4)

Afwijking 1

 • leer- en studiegebied NT2: 12-16j leerlingen SO

   VR legt nadere voorwaarden vast


Toelatingsvoorwaarden 5
Toelatingsvoorwaarden (5)

Afwijking 2

 • leergebied alfabetisering NT2, leer- en studiegebied NT2

  • Organisatie en coördinatie intake, testing en doorverwijzing = HvN

   voorwaarde voor financiering/subsidiering !


Toelatingsvoorwaarden 6
Toelatingsvoorwaarden (6)

 • Geen aanvullende toelatingsvoorwaarden aanvangsmodule of niet-sequentieel geordende module

 • Voorwaarden voor sequentieel geordende module (EVK/EVC)

 • Lineair aanbod: overgangsbepalingen tot 1/09/2012


Evaluatie studiebekrachtiging
Evaluatie & studiebekrachtiging

(Vanaf 1 september 2007)


Evaluatie studiebekrachtiging 1
Evaluatie & studiebekrachtiging (1)

 • Evaluatie per module

 • Evaluatiereglement

  • evaluatievoorwaarden

  • evaluatievorm

  • evaluatieperiode

  • samenstelling evaluatiecommissies

  • wijze van beraadslaging

  • voorwaarden tweede evaluatieperiode HBO

  • procedure behandeling conflicten cursist <> evaluatiecommissie

  • vrijstellingsprocedure voor evaluatie en regeling voor betwisting


Evaluatie studiebekrachtiging 2
Evaluatie & studiebekrachtiging (2)

 • Studiebekrachtiging - 4 studiebewijzen

  • deelcertificaat

  • certificaat

  • getuigschrift

  • diploma

  • attest (overgangsmaatregel tot 1/09/2012)

 • Uitreiking: ten laatste op einde 2de maand na evaluatie

 • Modellen van studiebewijzen (BVR en omzendbrief)


Evaluatie studiebekrachtiging 3
Evaluatie & studiebekrachtiging (3)

 • Attest (overgangsbepaling tot 1/09/2012)

  • eenheid

 • Deelcertificaat

  • module

  • submodule (overgangsbepaling tot 1/09/2012)


Evaluatie studiebekrachtiging 4
Evaluatie & studiebekrachtiging (4)

 • Certificaat

  • opleiding BE

  • opleiding SVWO (uitzonderingen zie ‘getuigschrift’ & ‘diploma’)

  • opleiding HBO minder dan 900 lestijden

 • Getuigschrift

  • opleiding bedrijfsbeheer

  • lineaire opleiding (overgangsbepaling tot 1/09/2012)


Evaluatie studiebekrachtiging 5
Evaluatie & studiebekrachtiging (5)

 • Diploma secundair onderwijs

  • opleidingen algemene vorming (art. 41, §4,1°)

  • combinatie aanvullende algemene vorming + diplomagerichte opleiding

  • diplomagerichte opleiding indien cursist houder diploma secundair onderwijs

    Overgangsmaatregel aanvullende algemene vorming - tot 1 september 2009 => Algemene vorming BSO 3 of algemene vorming TSO 3


Evaluatie studiebekrachtiging 6
Evaluatie & studiebekrachtiging (6)

 Diplomagerichte opleiding = bepaald door VR na advies inspectie

 • min 480 lestijden

 • brede maatschappelijke participatie

 • toegang tot hoger onderwijs

 • toegang tot arbeidsmarkt


Evaluatie studiebekrachtiging 7
Evaluatie & studiebekrachtiging (7)

 • Diploma van gegradueerde

  • opleiding HBO min 900 lestijden

  • opleiding HBO < 900 lestijden: start vóór 1/09/2006 (overgangsbepaling tot 31/08/2010)

 • Diploma van leraar

  • opleiding HBO van het studiegebied onderwijs


Evaluatie studiebekrachtiging 8
Evaluatie & studiebekrachtiging (8)

 • Neerslag van evaluaties te bewaren gedurende drie schooljaren

 • Processen-verbaal van de evaluaties te bewaren gedurende een termijn van dertig jaar

 • Vrijstellingsproef te bewaren in cursistendossier


Ondersteuningsstructuur
Ondersteuningsstructuur

(Vanaf 1 januari 2008)


Ondersteuningsstructuur 1
Ondersteuningsstructuur (1)

 • Ondersteuningsstructuur VWO = 2-ledig

  • ondersteuning volwassenenonderwijs

  • expertise- en kennisontwikkeling volwassenenonderwijs


Ondersteuningsstructuur 2
Ondersteuningsstructuur (2)

 • Ondersteuning VWO

  • Opdrachten:

   • agogische en organisatorische ondersteuning

   • deskundigheidsbevordering personeel

   • onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg

   • ondersteuning realisatie (specifieke) eindtermen en basiscompetenties

  • Dubbele structuur:

   • Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO)

   • Pedagogische begeleidingsdiensten (PBD)


Ondersteuningsstructuur 3
Ondersteuningsstructuur (3)

 • VOCVO

  • Centra voor Basiseducatie

  • Centra voor Volwassenenonderwijs niet ondersteund door PBD

  • Vzw + vertegenwoordiging centra in algemene vergadering

  • subsidie 788.000 EUR/jaar

  • Vijfjaarlijks beleidsplan + jaarlijks ondersteuningsplan

  • Jaarlijks activiteitenverslag + financieel rapport

   + Vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst VR


Ondersteuningsstructuur 4
Ondersteuningsstructuur (4)

Overgangsmaatregel

 • Transitie VOCB naar VOCVO

  • 1/09/2007-31/12/2007

   • VOCB - 250.000 EUR éénmalige forfaitaire toelage:

    • herstructureringskosten

    • financieel rapport aan VR


Ondersteuningsstructuur 5
Ondersteuningsstructuur (5)

 • PBD

  • Centra voor Volwassenenonderwijs aangesloten bij PBD

  • bijkomende middelen 722.000 EUR/jaar

  • Vijfjaarlijks beleidsplan + jaarlijks ondersteuningsplan

  • Jaarlijks activiteitenverslag + financieel rapport

   + Vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst VR


Ondersteuningsstructuur 6
Ondersteuningsstructuur (6)

 • Kennis- en expertiseontwikkeling VO

  Samenwerkingsverband VOCVO en PBD

  • VOCVO en PBD: elk 20% van subsidie

  • protocol tot samenwerking

  • oprichting stuurgroep:

   • 2 vertegenwoordigers VOCVO

   • 4 vertegenwoordigers PBD

   • 3 vertegenwoordigers directies en leraren CBE

   • 3 vertegenwoordigers directies en leraren CVO

  • Vijfjaarlijks beleidsplan en jaarlijks actieplan

  • Jaarlijks activiteitenverslag en financieel rapport

   + vijfjaarlijks samenwerkingsovereenkomst met VR


Ondersteuningsstructuur 7
Ondersteuningsstructuur (7)

 Opdrachten

 • visie- en conceptontwikkeling

 • evaluatie (specifieke) eindtermen en basiscompetenties

 • ontwikkeling OP

 • voorstellen experimenteel nieuwe leer- en studiegebieden

 • ontwikkeling netoverschrijdende leerplannen

 • ontwikkeling instrumenten & procedures EVC

 • ontwikkeling (& uitwisseling) expertise afstandsleren, e-leren

 • ontwikkeling (& uitwisseling) expertise geletterdheid

 • coördinatie samenwerkingsverbanden kennis- en expertiseontwikkeling VWO


Ondersteuningsstructuur 8
Ondersteuningsstructuur (8)

 • Evaluatie ondersteuningsstructuur

  • 2009: financiële en kwalitatieve audit m.b.t. samenwerkingsverband VOCVO en PBD

  • 2012: integrale ondersteuningsstructuur

    VR bepaalt modaliteiten


Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg

(Vanaf 1 september 2007)


Kwaliteitszorg1
Kwaliteitszorg

 • Kwaliteitszorgsysteem op centrumniveau m.b.t:

  • organisatie onderwijsaanbod

  • leertrajectbegeleiding individuele cursist

  • uitvoering andere onderwijsopdrachten en –bevoegdheden

  • organisatie en beheer instelling

  • behandeling cursist en personeelsleden

  • uitvoering administratieve en organisatorische opdrachten

  • permanente vorming personeel

 • Ondersteuning VOCVO / PBD

 • Ombudsdienst op consortiumniveau

 • Inspectie volwassenenonderwijs


ad